Johan Hammarqvist: Viktigt att skapa sunda vanor tidigt (Jun 23, 2022 06:20)
Inte minst med tanke på att forskningen visar positiva samband mellan fysisk aktivitet ...

Stor efterfrågan på medarbetare till vård och omsorg (Jun 22, 2022 12:51)
Det kan vara allt ifrån praktikplaceringar till APL- och VFU-platser för underskötersko...

Debatt Privat sjukvård ska inte belasta skattebetalarna (Jun 22, 2022 07:00)
Forskning kring exempelvis knäartros visar att för en långsiktigt hållbar förbättring ä...

Debatt: Bristyrken måste bli drömjobb (Jun 22, 2022 06:45)
Många vittnar om att ju längre en specialistsjuksköterska, sjuksköterska, logoped, diet...

Debattsvepet 17 juni: ”Allmännyttan blundar för risken med korruption” (Jun 17, 2022 07:03)
Hälso- och sjukvårdens huvudmän måste våga satsa på interventioner som är hållbara milj...

”Minska vårdens klimatpåverkan” (Jun 17, 2022 05:32)
Hälso- och sjukvårdens huvudmän måste våga satsa på interventioner som är hållbara milj...

Riksdagen - Dokument (Jun 14, 2022 15:04)
I oktober 2021 enades SKR, Läkarförbundet och Fysioterapeuterna om ett förslag till nyt...

Artificiell intelligens avslöjar artrit långt tidigare (Jun 13, 2022 17:22)
När sjukdomen väl har spridits till lederna kan den inte botas, men läkemedel och andra...

Här är 760 kandidater med vårdyrken i regionvalet (Jun 10, 2022 06:01)
Minst 173 läkare, 377 sjuksköterskor, 34 fysioterapeuter och 19 arbetsterapeuter kandid...

”Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning” (Jun 10, 2022 05:30)
Elisabeth Wallenius, Ida Kåhlin, Cecilia Winberg, Kristina Taylor, Malin Nystrand och S...

Sluta att bråka och håll er till fakta, politiker (Jun 9, 2022 06:56)
Göran Arrius, ordförande i Saco Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR Patr...

”Omställningen kräver satsning på rätt kompetenser” (Jun 9, 2022 05:42)
Det är nödvändigt att säkra tillgången till primärvårdsläkare och distriktssköterskor, ...

Övervikt och fetma bland barn har ökat i 17 regioner (Jun 9, 2022 02:27)
Hon uppger att personerna som söker hjälp behöver få komma i kontakt med en dietist, fy...

Miljarder att tjäna på fallprevention (Jun 8, 2022 10:48)
Bort med mattkanter, sätt broddar på skorna när det är halt ute och träna med fysiotera...

Därför saknas det vårdplatser i Region Skåne (Jun 7, 2022 22:16)
Exempelvis undersköterskor och fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Sjukgymnastens intima massage saknade medicinsk grund (Jun 7, 2022 19:58)
Den sjukgymnast som tidigare dömts för sexuellt ofredande får nu kritik av Inspektionen...

Debatt: Dans en effektiv metod mot psykisk ohälsa hos unga (Jun 7, 2022 15:01)
På folkhälsokonferensen med fokus på psykisk hälsa som arrangerades i Lycksele i maj be...

Därför saknas det platser i vården – chefsläkaren listar de största problemen (Jun 7, 2022 12:21)
Exempelvis undersköterskor och fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

”Jag orkar mer och blir gladare när jag har varit här” (Jun 7, 2022 09:50)
På folkhälsokonferensen med fokus på psykisk hälsa som arrangerades i Lycksele i maj be...

Ida vågade inte söka hjälp för sin ätstörning –  "Passade inte mallen" (Jun 6, 2022 05:46)
Charlotte Nordenman, fysioterapeut på ätstörningsmottagningen på Södra Älvsborgs Sjukhu...

Powered by Feed Informer