Ny studie: Tillfrisknade coronapatienter mår psykiskt dåligt (Aug 4, 2020 09:00)
Hör Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor i rehabiliteringsmedicin på Sahlgrenska U...

Var svårt sjuk i covid-19 – här får Jan hjälp att gå igen: ”Gör små framsteg varje dag” (Jul 29, 2020 05:52)
Rehabteamet består av ett 60-tal undersköterskor, fysioterapeuter, kuratorer, läkare oc...

”Vi ser en risk för att olika grupper ställs mot varandra” (Jul 28, 2020 07:39)
God rehabilitering efter operationen är av stor betydelse för återhämtningen, men även ...

Digital hjärtskola har lockat 286 patienter (Jul 23, 2020 14:10)
När covid-19 kom intensivutbildades administratörerna på hjärtavdelningen, sjukskötersk...

Enkät fångar upp covid-patienters behov av eftervård (Jul 21, 2020 14:21)
De flesta av dem är kraftigt muskelsvaga och behöver träna med stöd av en fysioterapeut.

Debatt: Ge Försäkringskassan ett tydligt rehabiliteringsansvar (Jul 16, 2020 08:34)
Trots att Försäkringskassan enligt gällande regelverk ska utreda rehabiliteringsbehov f...

Emma kan få pris för arbete med coronapatienter (Jul 1, 2020 16:58)
Två kandidater som gjort särskilda insatser under covid 19 pandemin är nominerade och i...

På Smärtcentrum har pandemin skapat nya vägar att möta smärtan (Jun 30, 2020 08:24)
Smärtcentrum, på Östra Sjukhuset, är ett sjukhusövergripande kompetenscentrum för patie...

Stor risk för ptsd bland utskrivna covid-patienter (Jun 29, 2020 19:21)
Att må dåligt är inte ovanligt och vi kan se att det funnits behov att hänvisa folk vid...

Tusentals kan drabbas av posttraumatiskt stress efter corona (Jun 29, 2020 16:01)
Hör samtal med Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor i rehabiliteringsmedicin vid S...

”Tillsätt samordnare för rehabilitering” (Jun 26, 2020 06:12)
En ny nationell samordnare bör få i uppdrag att verka för jämlik och kunskapsbaserad re...

”Pandemin måste innebära slutet för stuprören i vården” (Jun 25, 2020 07:02)
Läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter träffar patienterna i regionens app för vide...

Smittspridning av covid-19 på arbetet – riskbedömning och åtgärder (Jun 24, 2020 08:06)
Jakob Löndahl, docent i ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds universitet, har fått f...

Sex tusen operationer ställdes in – Skånes vårdpuckel kvar till 2021 (Jun 23, 2020 20:01)
I väntan på operation försöker Iréne Svensson hålla igång med sjukgymnastik i hemmet.

Egna graviditeten fick Ingela Näslund att forska om foglossning: "Många gravida är oroliga" (Jun 23, 2020 18:16)
Det är en solig dag i Stormnäs, Delsbo, där grönskan sluttar ner till Dellens blå vatte...

Carolines väg tillbaka efter stroken: ”Jag kunde varken gå eller prata” (Jun 23, 2020 14:09)
Med hjälp av sjukgymnast, talpedagog och arbetsterapeut lärde hon sig sådant som tidiga...

Fysioterapeuterna får ny ordförande (Jun 23, 2020 12:32)
Fysioterapeuterna får ny ordförande

Lång väg tillbaka för svårt sjuka i covid-19 (Jun 23, 2020 11:13)
Så här beskriver fysioterapeuten Jonna Jilläng på Sunderby sjukhus hur "återresan" star...

”Fysisk aktivitet stärker hälsan i Kalmar län” (Jun 23, 2020 06:51)
Ing-Mari Dohrn, Ordförande i Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, Med Dr, Karolinska I...

"Barn med adhd kan ha ett extra stort behov av mindfulness" (Jun 22, 2020 03:09)
I slutet på 70-talet satte han ihop det första kliniska mindfulnessprogrammet för patie...

Powered by Feed Informer