Skadliga bakterier vid tandinfektioner är nu kartlagda (Nov 24, 2022 16:44)
Forskare vid Karolinska institutet har tagit fram en lista på de vanligaste bakterierna...

Tandlossning kopplas till tarmsjukdom (Nov 22, 2022 12:45)
Patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns och ulcerös kolit har en ökad ri...

Hundratals orosanmälningar varje år om barn som inte får tandvård (Nov 22, 2022 11:02)
Folktandvården i Örebro gör omkring 200 orosanmälningar varje år för att barn inte komm...

Ungdomar gick till psykolog – blev bättre på tandborstning (Nov 18, 2022 12:30)
Unga vuxna som har problem med karies kan snabbt skaffa sig mer hälsosamma vanor med hj...

Barn i utsatta områden har sämre tänder (Nov 18, 2022 08:57)
Munhälsan skiljer sig åt mellan barn och unga, beroende på var man bor i Dalarna. I soc...

Unga vuxna med karies kan på kort tid förbättra sitt hälsobeteende (Nov 18, 2022 05:56)
Munhälsan har förbättrats markant i Sverige över de senaste årtiondena. I dag har de fl...

Orosanmälningarna ökar – berör var tionde barn (Nov 16, 2022 21:44)
... det gäller de yngsta barnen. ... saknar anmälningar om omsorgsbrister, som till exe...

Forskning om högfrekventa vibrationer kan förklara kärl- och nervskador inom tandvården (Nov 15, 2022 08:38)
... 2022-11-15 08:00 ... ... stickningar i fingrar som försämrad finmotorik och nedsatt...

21 miljoner till forskning om arbetsmiljö och hälsa (Nov 15, 2022 08:38)
... 2022-11-15 08:00 ... ... att undersöka skillnader i förekomsten av vibrationsskador...

Höga priser motverkar tandvårdens högkostnadsskydd (Nov 14, 2022 07:56)
När du går till tandläkaren får du statligt tandvårdsstöd direkt när du betalar. Har du...

Powered by Feed Informer