Debatt: Utan kompetenta lärare ingen examinationsrätt
Jan 16, 2020 08:57
Vi närmar oss ett läge där det är för få behöriga universitetslärare som kan undervisa ...

Dement miste alla tänder – Ivo kritiserar äldreboende
Jan 16, 2020 08:31
Tandvården för den dementa kvinnan på äldreboendet var efter drygt 2,5 år så eftersatt ...

”Dåliga tänder ett kvitto på hur långt ned man hamnat”
Jan 16, 2020 07:53
Dålig tandhälsa ökar risken för allvarliga sjukdomar och är ett starkt stigma. Samtidig...

Powered by Feed Informer