Få bevis för att lokal fluorid förebygger tidig karies
Jan 24, 2022 05:55
I en systematisk översikt över prevention för tidig karies hos barn framkom att det är ...

Digital hjälp med munhälsan
Jan 23, 2022 16:03
Nu finns en digital tjänst hos Folktandvården i Region Örebro län som bara jobbar föreb...

Folktandvården Stockholm beviljas ytterligare anslag för diabetesprojekt
Jan 19, 2022 12:22
Prediabetesprojektet DentDi har beviljats anslag för ytterligare ett år från Region Sto...

Webbkurs om riktlinjerna
Jan 19, 2022 04:54
En webbutbildning om de nya nationella riktlinjerna för tandvård blir klar i mitten av ...

Bättre munhälsovanor med Folktandvårdens digitala munhälsocoach
Jan 18, 2022 10:07
Nu erbjuder Folktandvården en ny tjänst genom Region Örebro läns app ”Digital mottagnin...

Första dagen med munskydd hos tandläkaren: "Viktigt att minimera riskerna"
Jan 13, 2022 18:36
Nu uppmanas alla att bära munskydd när man besöker tandläkaren. "Det är viktigt att vi ...

Powered by Feed Informer