”Våga tänka nytt kring hjälpmedel för demenssjuka” (Aug 11, 2022 05:53)
För att förebygga demens har Huddinge kommun till exempel nyligen anställt en hälsopeda...

Vår framtids hemtjänst: kontinuitet och rejäla kvalitetshöjningar (Aug 10, 2022 17:30)
Vi vill införa en modell i hemtjänsten som bygger på team som består av olika yrkeskate...

Öka tryggheten för regionens födande kvinnor (Aug 10, 2022 12:30)
Kvinnor med förlossningsskador måste därför få bättre möjligheter till rätt behandling ...

Insändare: Öppen fråga till regionens politiker (Aug 5, 2022 20:54)
Varför är det så få platser vid Neurorehab Sävar som gör att man nu får vänta så länge ...

På djurens rehabcenter – vattengympa och balans i fokus (Aug 5, 2022 10:54)
Ägare Pernilla Broadbent och legitimerade fysioterapeut Johanna Wahlund förbereder för ...

Powered by Feed Informer