Skarp revisorskritik och krav på nollbudget (Nov 28, 2022 18:02)
Under Sveriges Farmaceuters fullmäktiges första dag hamnade förbundets ekonomiska hante...

Motion om mandatfördelning drogs tillbaka (Nov 28, 2022 16:22)
Den motion om en förändrad mandatfördelning som inför fullmäktige pekats ut som en stri...

”Jag trodde att det skulle bli jämnt, men inte så jämnt” (Nov 28, 2022 14:00)
Sveriges Farmaceuters nyvalde ordförande, Agnieszka Madej, pustar ut efter det raffland...

Agnieszka Madej vald till förbundets nya ordförande (Nov 26, 2022 18:40)
Till posten som Sveriges Farmaceuters ordförande fanns det två kandidater – sittande or...

Powered by Feed Informer