”Det vore inte så dumt med ett rörelsebibliotek” (Jan 15, 2020 11:48)
Hur mycket kan man minska kontorsarbetares stillasittande? Fysioterapeuten Viktoria Wah...

Fysioterapeuterna agerar rättsligt mot Region Stockholm (Jan 15, 2020 11:25)
Region Stockholm har avregistrerat flera fysioterapeuter som är verksamma inom nationel...

Kortsiktig effekt av massage vid nacksmärta (Jan 15, 2020 10:36)
Massage och träning lindrar nacksmärta på kort sikt, men minskar på lång sikt inte smär...

Powered by Feed Informer