SLL svarar: Vi vill höja ersättningen med 19 procent (Nov 9, 2018 15:56)
Stockholms läns landsting svarar på kritiken om ersättningsnivåerna i vårdval specialis...

Låg ersättning tvingar klinik att stänga (Nov 7, 2018 16:58)
Efter 33 år tvingas en specialistklinik lägga ner på grund av för låga ersättningar ino...

WHO och EU lyfter svenska FaR som best practice (Nov 6, 2018 16:41)
WHO har ihop med EU skapat en skrift om hur hälso-och sjukvården kan främja fysisk akti...

Powered by Feed Informer