» Reeks studiedagen Voedergewassen bijna volzet
25/01/21 10:38 from Landbouw en Visserij - Nieuws landbouw
De studiedagen Voedergewassen georganiseerd door het Departement Landbouw & Visserij, het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) en lokale partners zijn een enorm succes. Al deze studiedagen dit voorjaar zijn op één na volzet...

» Tomatenteelt in Vlaanderen legt sterke bedrijfsresultaten voor
25/01/21 09:25 from Landbouw en Visserij - Nieuws landbouw
Dankzij intensieve teeltmethodes, moderne productiesystemen en kwaliteitsvolle producten leggen tomatenbedrijven sterke bedrijfsresultaten voor. Warmte-krachtkoppeling, productdiversificatie, assimilatiebelichting en jaarrond productie s...

» Brede weersverzekering: begin op tijd en kies bewust!
25/01/21 09:23 from Landbouw en Visserij - Nieuws landbouw
Vorig jaar sloten 3.076 landbouwers een brede weersverzekering af. De top 4 van verzekerde teelten waren maïs en grasland (samen goed voor 52.600 ha), gevolgd door granen (8.600 ha) en aardappelen (7.000 ha). Ook dit jaar kunnen landbouw...

» Land- en tuinbouwsector lijdt onder coronacrisis
25/01/21 09:17 from Landbouw en Visserij - Nieuws landbouw
Negen op de tien Vlaamse land- en tuinbouwers hebben minstens één negatieve impact ervaren door de coronacrisis. De helft treft ook actief maatregelen om de crisis het hoofd te bieden. Dat blijkt uit een enquête bij Vlaamse landbouwers d...

» Tijdelijke VLIF-waarborg voor land- en tuinbouwbedrijven getroffen door slechte conjunctuur, vogelgriep en Brexit
18/01/21 12:18 from Landbouw en Visserij - Nieuws landbouw
Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven die negatieve gevolgen ondervinden van de slechte economische conjunctuur, de vogelgriep of Brexit kunnen vanaf vandaag via het e-loket een aanvraag doen voor een waarborgregeling op overbruggingskredie...

» Elf nieuwe suikerbietrassen op de nationale rassenlijst
18/01/21 08:16 from Landbouw en Visserij - Nieuws landbouw
De Belgische rassenlijst werd uitgebreid met 11 nieuwe rassen suikerbiet. Op basis van de resultaten van de proeven aangelegd in 2019 en 2020 werden de 11 suikerbietrassen toegelaten tot de nationale rassenlijst voor landbouwgewassen in ...

» Vier nieuwe kuilmaïsrassen op de Belgische rassenlijst
15/01/21 13:48 from Landbouw en Visserij - Nieuws landbouw
Dit jaar worden 4 nieuwe kuilmaïsrassen toegevoegd aan de Belgische rassenlijst. Dit persbericht bevat een overzicht van de resultaten van de officiële proeven van deze nieuw toegelaten rassen. De officiële proeven werden uitgevoerd door...

» Nieuw voederbietras op de Belgische rassenlijst
15/01/21 13:28 from Landbouw en Visserij - Nieuws landbouw
Op de Belgische rassenlijst wordt dit jaar één nieuw ras voederbiet opgenomen. We geven hier een overzicht van de resultaten die dit nieuwe ras behaalt in de officiële proeven uitgevoerd door de afdelingen voor rassenonderzoek van cultuu...

» Nieuw korrelmaïsras op de Belgische rassenlijst
15/01/21 12:49 from Landbouw en Visserij - Nieuws landbouw
Aan de Belgische rassenlijst wordt dit jaar 1 nieuw korrelmaïsras toegevoegd. Het persbericht bevat een overzicht van de resultaten van de officiële proeven van dit nieuw ras. De officiële proeven worden uitgevoerd door ILVO Plant (Insti...

» Minister Crevits serveert Vlaamse Kost met voedselcoalitie en voedselveranderaars
15/01/21 07:57 from Landbouw en Visserij - Nieuws landbouw
De interesse van de Vlamingen voor lokale voeding en de voedselketen neemt toe. Lokale voeding is door de coronacrisis de afgelopen maanden maatschappelijk opnieuw een belangrijk thema geworden. Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hi...

Powered by Feed Informer