» EU wil handelsgesprekken starten met VS
12/11/18 15:38 from VILT
De Europese Unie wil begin volgend jaar concrete onderhandelingen aanvatten met de Verenigde Staten om de handelsrelaties te verbeteren en de dreiging van bijvoorbeeld importtarieven op Europese auto's af te wenden. Dat deelde de Oos...

» Krijgen we binnenkort robots in supermarkten?
12/11/18 14:54 from VILT
Ahold Delhaize gaat onderzoeken hoe robots van dienst kunnen zijn in supermarkten en distributie. Het moederbedrijf van Delhaize en Albert Heijn lanceert samen met de Technische Universiteit van Delft een onderzoeksprogramma rond robotic...

» Overheidsopdracht bedrijfsadviessysteem’ KRATOS – raad op maat voor landbouwers’
12/11/18 14:20 from Landbouw en Visserij - Nieuws landbouw
Het Departement Landbouw en Visserij lanceert een nieuwe overheidsopdracht voor de adviesverlening aan landbouwbedrijven in het kader van het bedrijfsadviessysteem KRATOS- raad op maat . Landbouwers kunnen advies krijgen over de volgende...

» Visserij: stopzetting visserij op rog VIId
12/11/18 14:19 from Landbouw en Visserij - Nieuws landbouw
Ingevolge quota-uitputting van rog VIId is het voor Belgische vissersvaartuigen vanaf donderdag 15  november 2018 (00.00 uur) tot eind 2018 verboden te vissen op : Rog VIId (bericht SG van 08.11.2018, BS 14.11.2018 Eveneens het aan ...

» Nieuw internationaal biodiversiteitsverdrag in de maak
12/11/18 13:49 from VILT
Hoe redden we de bestuivers? Het komt ter sprake op de wereldnatuurtop van volgende week in Egypte. De Standaard legt uit dat alle landen die het VN-verdrag over biodiversiteit ondertekend hebben in Sharm El Sheik een nieuw actieplan voo...

» Openbaar onderzoek naar ruilverkaveling Gooik start
12/11/18 11:24 from VILT
Voor de ruilverkaveling van Gooik, één van de grootste ooit in Vlaanderen, starten twee openbare onderzoeken. Eén gaat over de ruilverkaveling zelf en het ander over de milieueffecten ervan. Alhoewel het ruilen van p...

» 2,2 miljoen euro om varkenspest te bestrijden
12/11/18 11:22 from VILT
Het federaal Voedselagentschap (FAVV) krijgt 2,2 miljoen euro ter beschikking om de operationele kosten te dekken bij de aanpak van de Afrikaanse varkenspest. De ministerraad gaat daarmee in op het voorstel van minister van Landbouw Deni...

» Vlaming kan mee helpen zoeken naar Aziatische hoornaar
12/11/18 10:46 from VILT
Honeybee Valley (UGent) heeft dit jaar al 146 meldingen gekregen van Aziatische hoornaars in Vlaanderen. De soort is niet alleen een nieuwe bedreiging voor de imkerij, maar ook voor de inheemse bestuivers. Honeybee Valley verzamelt alle ...

» Europese Commissie halveert de melkpoederberg
12/11/18 10:29 from VILT
Drie jaar na het losbarsten van de melkcrisis is de helft van de gestockeerde magere melkpoeder opnieuw op de markt gebracht. Omdat de prijzen drie jaar geleden spectaculair daalden, trok de Europese Commissie geld uit om magere melkpoed...

» Ook Natuurpunt heeft last van te veel evers
12/11/18 09:55 from VILT
Het everzwijn is dezer dagen de kop van Jut. Niet alleen voor landbouwers die vrezen dat de dieren hun varkens zullen besmetten met de Afrikaanse varkenspest, maar ook voor bewoners die hun kostbare gazon omgewoeld zien worden door de wi...

Powered by Feed Informer