» Terugbetaling van de inhouding voor financiële discipline
18/10/21 08:48 from Landbouw en Visserij - Nieuws landbouw
Op 14 oktober 2021 heeft het Departement Landbouw en Visserij de terugbetaling uitgevoerd van de inhouding voor financiële discipline. In totaal werd een bedrag van 2,5 miljoen euro verdeeld over 16.877 landbouwers. Voor de campagne 2019...

» Plan Vlaamse Veerkracht focust op klimaatinvesteringen in de landbouw
14/10/21 11:42 from Landbouw en Visserij - Nieuws landbouw
Land- en tuinbouwers krijgen via het relanceplan Vlaamse Veerkracht de mogelijkheid om in klimaatmaatregelen te investeren. Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits moedigt land- en tuinbouwers aan om gezamenlijke projecten ...

» Excursie projectsteun voor innovaties en Europees partnerschap voor innovatie (EIP) - operationele groepen
14/10/21 09:26 from Landbouw en Visserij - Nieuws landbouw
Het Vlaams Ruraal Netwerk organiseert op donderdag 28 oktober  een excursie over de maatregelen  projectsteun voor innovatie en Europees partnerschap voor innovatie (EIP) - operationele groepen .  Ze bezoeken een aantal be...

» Vlaams Ruraal Netwerk publiceert getuigenissen van landbouwers en projectpromotoren die vrijwillig inzetten op biodiversiteit
11/10/21 09:17 from Landbouw en Visserij - Nieuws landbouw
Het Vlaams Ruraal Netwerk publiceert een nieuwe brochure ‘Landbouw en natuur, hand in hand’ met getuigenissen van zestien landbouwers en projectpromotoren die vrijwillige maatregelen nemen om de biodiversiteit te beschermen en te verhoge...

» Pre-ecoregeling inzaai van milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teelten
11/10/21 09:08 from Landbouw en Visserij - Nieuws landbouw
Als overgangsmaatregel naar het nieuwe GLB (vanaf 2023) keurde de Vlaamse overheid voor 2022 vijf pre-ecoregelingen goed. Pre-ecoregelingen zijn verbintenissen waarbij de landbouwer zich vrijwillig engageert om maatregelen te nemen die e...

» Steun voor de keten in de agrovoedingssector - Oproep voor investeringsprojecten
08/10/21 07:42 from Landbouw en Visserij - Nieuws landbouw
Groepen van landbouwers en actoren uit de agrovoedingssector die een investering plannen die de agrovoedingsketen steviger en duurzamer maakt, kunnen van 8 oktober tot en met 9 november 2021 een projectsubsidie van 30% aanvragen bij het ...

» Relance 2021: oproepen rond de thema’s eiwitten, hergebruik restwater, samenwerking en digitalisering
04/10/21 09:18 from Landbouw en Visserij - Nieuws landbouw
In het kader van het Vlaamse Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ wil de Vlaamse Regering ook groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven stimuleren.   Daarvoor keurde ze volgende projectoproepen goed:  projectoproep ‘realis...

» Verlenging eind 2021 aflopende verbintenissen indienen via e-loket
04/10/21 09:17 from Landbouw en Visserij - Nieuws landbouw
Vanaf dinsdag 5 oktober tot en met uiterlijk dinsdag 30 november 2021 kunnen landbouwers de verlenging van aflopende verbintenissen en de uitbreiding van lopende verbintenissen indienen via de tegel ‘Agromilieumaatregelen en boslandbouws...

» Vlaamse overheid geeft precisielandbouw duwtje in de rug via pre-ecoregelingen
04/10/21 09:17 from Landbouw en Visserij - Nieuws landbouw
Als overgangsmaatregel naar het nieuwe GLB (vanaf 2023) keurde de Vlaamse overheid voor 2022 vijf pre-ecoregelingen goed. Pre-ecoregelingen zijn verbintenissen waarbij de landbouwer zich vrijwillig engageert om maatregelen te nemen die e...

» Tiendaagse van de geestelijke gezondheid: ‘Samen veerkrachtig’
04/10/21 08:40 from Landbouw en Visserij - Nieuws landbouw
Onder deze noemen vindt dit jaar van 1 tot 10 oktober de tiendaagse van de geestelijke gezondheid plaats. Op dit ogenblik wordt de veerkracht van de landbouwer enorm uitgedaagd. Er zijn een hele hoop zaken die het land- en tuinbouwe...

Powered by Feed Informer