» Strengere mestregel moet waterkwaliteit verbeteren
25/02/20 15:33 from VILT
MAP 6 voorziet in een nieuwe maatregel voor percelen in gebiedstype 2 en 3, waar de waterkwaliteit het slechtst is. Bemesten is slechts toegestaan als de landbouwer, die het perceel gebruikt op 1 januari en dus de bemestingsrechten heeft...

» Vlaamse tomatentelers verontrust over tomatenvirus
25/02/20 14:27 from VILT
Door een eerste uitbraak van het tomatenvirus in Frankrijk is de ongerustheid bij de Vlaamse tomatentelers sterk toegenomen. Eerder was het ‘tomato brown rugose fruit virus’ of afgekort ToBRFV-virus al vastgesteld in Nederlan...

» Verzamelaanvraag 2020: een paar aandachtspunten
25/02/20 07:12 from Landbouw en Visserij - Nieuws landbouw
Vanaf 21 februari 2020 is de verzamelaanvraag voor land- en tuinbouwers beschikbaar op het e-loket. Let op: de uiterste indieningsdatum is 30 april (en dus niet 21 april). Hierbij nog een paar aandachtspunten. Subsidie brede weersverzeke...

» Franse boeren in de bres voor hun sector en imago
24/02/20 18:14 from VILT
In het licht van het ‘Salon International de l’Agriculture’, dat momenteel in Parijs plaatsvindt, staat het imago van de landbouwsector centraal. De Franse boeren hebben het moeilijk om nieuwe werkkrachten te vinden en ...

» Nieuwe techniek in de strijd tegen Japanse duizendknoop
24/02/20 15:25 from VILT
Tot nu toe bestonden weinig efficiënte bestrijdingsmethoden voor de Japanse duizendknoop, een invasieve exoot die veel schade berokkent. Wageningen University & Research (WUR) ontdekte dat een innovatieve verhittingstechniek tot...

» Vlaanderen en Wallonië pakken diergezondheid samen aan
24/02/20 15:04 from VILT
Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en haar Waalse tegenhanger Arsia gaan in de toekomst nauwer samenwerken. Tot nog toe opereerde elke organisatie afzonderlijk, maar was er op regelmatige basis wel al overleg. “Door deze samenw...

» Kweekvis als alternatief voor de visvangst
24/02/20 15:01 from VILT
Net zoals kweekvlees, dat in een labo gemaakt wordt, kunnen ook spiercellen van vis gekweekt worden in gecontroleerde omstandigheden. Dit zou een alternatief kunnen bieden voor de visvangst. In omvang is de techniek nog beperkt, maar de ...

» Verzamelaanvraag 2020 beschikbaar op e-loket
24/02/20 13:43 from Landbouw en Visserij - Nieuws landbouw
Vanaf 21 februari kunnen land- en tuinbouwers hun verzamelaanvraag via het e-loket indienen. Zij hebben hiervoor de tijd tot en met donderdag 30 april. Voor een aantal wijzigingen ten opzichte van voorgaande campagne verwijst het Departe...

» Binnenkort landbouw mogelijk op arme grond?
24/02/20 10:57 from VILT
Universiteit Hasselt voert met de Ecotron onderzoek om te weten te komen wat de invloed is van de klimaatverandering op gerst. Het onderzoek kadert in een project van de Europese Unie, die hiermee wil nagaan of teelten mogelijk zijn op a...

» Drie nieuwe rassen industriële cichorei op de Belgische rassenlijst
24/02/20 10:33 from Landbouw en Visserij - Nieuws landbouw
De Belgische rassenlijst werd zopas uitgebreid met drie nieuwe rassen industriële cichorei. In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de resultaten die deze nieuwe rassen behaalden in de officiële rassenproeven uitgevoerd ...

Powered by Feed Informer