13.12.2019Tarbijal säilib võimalus tankida biolisandivaba kütust
Majandusministeeriumis valminud eelnõu ütleb, et kõik need, kellele biokütused vas...
12.12.2019Värske eelnõu: tarbijal on õigus saada vanakooli fossiilkütust
Majandusministeeriumis valminud eelnõu ütleb, et kõik need, kellele biokütused vas...
10.12.2019Uued eestlaste loodud rakendused abistavad võitluses vähiga
Detsembri algul toimus Pariisis Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogia Instituudi (...
10.12.2019Uued rakendused abistavad võitluses vähiga
Detsembri algul toimus Pariisis Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogia Instituudi (...
5.12.2019Üleskutse: Paulig ootab Eesti elanike kohvipuru, et valmistada sell...
Jõulukuu vältel kestab veel kampaania, mille raames kutsub kohvifirma nii ettevõtt...
3.09.2019Reoveeauto metsa alla tühjendamine peab lõppema
Keskkonnaministeerium otsib koos Eesti Vee-ettevõtete Liidu ja Eesti Linnade ja Va...
25.04.2019CO2 hind kasvab, heitkogused vähenevad vaevaliselt
Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi (...
27.07.2018Eelnõu paneb piiri majapidamiste reoveega looduse saastamisele
Keskkonnaministeerium saatis kooskõlastusringile ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ...
12.06.2018Uuring selgitas välja Kiviõli õhusaaste allikad
Kiviõli linnas ja selle ümbruskonnas läbi viidud välisõhu uuring tuvastas võimalik...
17.05.2018Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks saab toetust küsida ...
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumise nõuetekohase ma...
17.04.2018Riik hakkab toetama ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumist
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või nõuetekohase reoveemahuti paiga...
28.07.2017Reoveesette kasutamiseks kehtestati nõuded
Keskkonnaminister Siim Kiisler kinnitas määruse, millega tekib nii vee-ettevõtjate...
22.03.2017Rahvusvaheline veepäev: Eestis tekib ööpäevas 117 basseinitäit reovett
Viimase kümne aasta jooksul on Eestis tekkiva reovee kogus püsinud üsna stabiilsen...
2.03.2017Reoveesettest saab väärtuslik tooraine
Eile Helsingis toimunud Läänemere merekeskkonna kaitse komisjoni istungil kinnitat...
22.01.2017Euroopa Komisjoni ettepanekud kiirendavad taastuvenergiale üleminekut
Taastuvenergia Koda tervitab Euroopa Komisjoni energiapoliitika ettepanekute paket...
28.10.2016Reinsalu: riik peab aitama võlgades või kasutuskõlbmatute majade el...
28.10.2016  Justiitsminister Urmas Reinsalu saatis riigikogu õiguskomi...
25.05.2016Uuring: eurorahadega rajatud reoveepuhastid säästavad keskkonda
Keskkonnaministeeriumi tellitud uuringust selgus, et enamik Euroopa Liidu ja SA Ke...
6.04.2016Uuring: Eestis kasutatakse reoveesetet liiga vähe
Keskkonnaministeeriumi tellitud uuringust selgus, et kogu Eestis tekib aastas ligi...
22.03.2016Ligi 200 000 Eesti elanikul puudub ühisveevärk ja ?kanalisatsioon
85% Eesti elanikest saavad puhta joogivee ühisveevärgi kaudu otse koju, pea sama p...
17.02.2015Keskkonnaministeerium: ohtlike ainete vette sattumist tuleb vähendada
Täna kohtusid Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti ja Eesti Vee-ettevõtete Liidu...
Powered by Feed Informer