Bristande stöd till elever med språkstörning (Dec 6, 2017 16:09)
I dag publicerade Dagens samhälle ett debattinlägg av Specialpedagogiska Skolmyndighete...

Evidensbaserad språklig intervention: Välj generellt tillvägagångssätt – barncentrerat (Dec 5, 2017 16:41)
  Vi fortsätter att titta på generella tillvägagångssätt här i serien om evidensba...

SPSM skriver om logopedisk forskning: Vad händer när lärare får fortbildning om språk utformad av logopeder? (Dec 5, 2017 13:50)
SPSM skriver om ett aktuellt forskningsprojekt vid Lunds universitet: ”Någonstans...

Powered by Feed Informer