> اخبار مرتبط با کارگران و کارفرمایان

> تعیین دستمزد کارگران (خبر جدید)

> مشکل بیمه کارگران با پرداخت بدهی دولت حل می شود

> پرداخت بیمه بیکاری به سیل زده‌ گان لرستانی

> اخبار بیمه کارمندان و کارگران

> لزوم اعمال حق مسکن 160 هزار تومانی به کارگران برای اردیبهشت

> آمار کارگران ساختمانی نام نویسی و بیمه شده

> آیا بیشتر کارگران شغل دوم دارند؟

> پیشنهاد کارفرما به کارگران در مورد کار در شیفت ‌های دوازده ساعته

> پرداخت دستمزد فروردین ماه کارگران گروه ملی فولاد ایران

Powered by Feed Informer