> اخبار مرتبط با کارگران و کارفرمایان

> آغاز ساماندهی قراردادهای موقت نیروی کار

> اخبار بیمه کارمندان و کارگران

> کنترل و رصد مشمولان بیمه کارگران ساختمانی

> آخرین مهلت بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان 13 شهریور است

> بررسی طرح خانه ‌دار شدن کارگران در شورای عالی کار

> اختصاص 3000 سهمیه بیمه کارگران ساختمانی آذربایجان ‌غربی

> کارفرمایان میتوانند از مزایای بخشودگی جرایم استفاده کنند

> تشریح تفاوت بیمه اجباری و اختیاری تامین اجتماعی

> تعیین تکلیف آیین ‌نامه امنیت شغلی کارگران مشاغل

Powered by Feed Informer