Srbi u Rusiji doživaljavaju veliko priznanje. Vaskrsavanje Cara Iva...
Kada je u gradu Orelju podignut prvi spomenik i kada je predsednik V. Putin odoa počast Ivanu Groznom ruski narod je dobio priliku da sazna da je on poreklom Srbin. – Marko Lopušina – – Zašto Rusija vaskrsava cara Ivana… Re...
Powered by Feed Informer