20,000 Srpskih kriminalaca hara Evropom i Amerikom
Istražujemo koliko srpskih delinkvenata ima u svetu. Srbi su glavni pljačkaši u Nemačkoj i Austriji, razbojnici u Italiji i Švajcarskoj, nasilnici u Australiji i dileri drogom u Holandiji, Španiji, V. Britaniji, SAD i Čileu – Marko Lopušina ...
Powered by Feed Informer