Svi Srbi sveta: Narod na pragu trajnog zaborava
– Marko Lopušina – Srpsko nacionalno biće danas čini 11,5 miliona ljudi, koji žive u 105 država sveta. Najviše srpskog naroda živi u matričnim zemljama, Srbiji sa dvema pokrajinama – 6,2 miliona, Republici Srpskoj – 1,2 miliona Srba, u...
Powered by Feed Informer