101 mẫu chuyện Thiền (Việt-Anh) – Giai thoại 84: Tri kỷ
Mar.21.2019 from Thư Viện Gia Đình Phật Tử
101 Truyện Thiền (101 Zen Stories) là quyển sách do Thiền Sư Nyogen Senzaki tổng hợp năm 1919 gồm các truyện và công án thiền thời thế kỷ XIX, XX và bản dịch của Shasekishū (Sand and Pebbles), do Thiền Sư người Nhật là Mujū (無住 – Vô Trú) viết vào thế kỷ XIII…
101 mẫu chuyện Thiền (Việt-Anh) – Giai thoại 83: Không làm, không ăn
Mar.21.2019 from Thư Viện Gia Đình Phật Tử
101 Truyện Thiền (101 Zen Stories) là quyển sách do Thiền Sư Nyogen Senzaki tổng hợp năm 1919 gồm các truyện và công án thiền thời thế kỷ XIX, XX và bản dịch của Shasekishū (Sand and Pebbles), do Thiền Sư người Nhật là Mujū (無住 – Vô Trú) viết vào thế kỷ XIII…
101 mẫu chuyện Thiền (Việt-Anh) – Giai thoại 82: Chẳng có gì hiện hữu
Mar.21.2019 from Thư Viện Gia Đình Phật Tử
101 Truyện Thiền (101 Zen Stories) là quyển sách do Thiền Sư Nyogen Senzaki tổng hợp năm 1919 gồm các truyện và công án thiền thời thế kỷ XIX, XX và bản dịch của Shasekishū (Sand and Pebbles), do Thiền Sư người Nhật là Mujū (無住 – Vô Trú) viết vào thế kỷ XIII…
101 mẫu chuyện Thiền (Việt-Anh) – Giai thoại 81: Ngủ đi!
Mar.21.2019 from Thư Viện Gia Đình Phật Tử
101 Truyện Thiền (101 Zen Stories) là quyển sách do Thiền Sư Nyogen Senzaki tổng hợp năm 1919 gồm các truyện và công án thiền thời thế kỷ XIX, XX và bản dịch của Shasekishū (Sand and Pebbles), do Thiền Sư người Nhật là Mujū (無住 – Vô Trú) viết vào thế kỷ XIII…
Ba lần cảnh cáo khi sắp nhập Niết Bàn của Phật Thích Ca
Mar.21.2019 from Thư Viện Gia Đình Phật Tử
Kẻ gặp được sự dạy bảo này, nên lấy xương mình làm bút, lột da mình làm giấy, chích máu mình làm mực, viết ra để bên cạnh mình, chẳng nên giây phút tạm quên, chẳng nên sát na mất sự chiếu soi...
Oán hồn và Nghiệp
Mar.21.2019 from Thư Viện Gia Đình Phật Tử
Không một ngoại lực nào hóa giải nghiệp lực cho một cá thể nếu cá thể tự thân không tự chuyển hóa tư tưởng, nhân cách sống theo chiều hướng tích cực trong sáng và nhân hậu, đem lại lợi ích cho tha nhân...
Vị đệ tử cuối cùng của Đức Phật
Mar.20.2019 from Thư Viện Gia Đình Phật Tử
Trước mặt ông là Đức Phật sáng ngời hiển lộ ra ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, tỏa ra phong độ từ bi hỷ xả, tự tại giải thoát siêu phàm, không như trí ông đã tưởng tượng trước đây...
Bữa ăn cuối cùng của Đức Phật
Mar.20.2019 from Thư Viện Gia Đình Phật Tử
Trong bữa ngọ trai hôm đó, sau khi an vị chỗ ngồi, Đức Thế Tôn nói với Thuần Đà “hãy mang món mộc nhĩ đã soạn sẵn cho ta, còn những món ăn khác hãy dọn cho chúng Tỳ-kheo”...
101 mẫu chuyện Thiền (Việt-Anh) – Giai thoại 80: Phép mầu
Mar.20.2019 from Thư Viện Gia Đình Phật Tử
101 Truyện Thiền (101 Zen Stories) là quyển sách do Thiền Sư Nyogen Senzaki tổng hợp năm 1919 gồm các truyện và công án thiền thời thế kỷ XIX, XX và bản dịch của Shasekishū (Sand and Pebbles), do Thiền Sư người Nhật là Mujū (無住 – Vô Trú) viết vào thế kỷ XIII…
101 mẫu chuyện Thiền (Việt-Anh) – Giai thoại 79: Lư hương
Mar.20.2019 from Thư Viện Gia Đình Phật Tử
101 Truyện Thiền (101 Zen Stories) là quyển sách do Thiền Sư Nyogen Senzaki tổng hợp năm 1919 gồm các truyện và công án thiền thời thế kỷ XIX, XX và bản dịch của Shasekishū (Sand and Pebbles), do Thiền Sư người Nhật là Mujū (無住 – Vô Trú) viết vào thế kỷ XIII…
101 mẫu chuyện Thiền (Việt-Anh) – Giai thoại 78: Thịnh vượng thật
Mar.20.2019 from Thư Viện Gia Đình Phật Tử
101 Truyện Thiền (101 Zen Stories) là quyển sách do Thiền Sư Nyogen Senzaki tổng hợp năm 1919 gồm các truyện và công án thiền thời thế kỷ XIX, XX và bản dịch của Shasekishū (Sand and Pebbles), do Thiền Sư người Nhật là Mujū (無住 – Vô Trú) viết vào thế kỷ XIII…
101 mẫu chuyện Thiền (Việt-Anh) – Giai thoại 77: Không vướng bụi trần
Mar.20.2019 from Thư Viện Gia Đình Phật Tử
101 Truyện Thiền (101 Zen Stories) là quyển sách do Thiền Sư Nyogen Senzaki tổng hợp năm 1919 gồm các truyện và công án thiền thời thế kỷ XIX, XX và bản dịch của Shasekishū (Sand and Pebbles), do Thiền Sư người Nhật là Mujū (無住 – Vô Trú) viết vào thế kỷ XIII…
15/2 âm lịch: Vía Phật Thích Ca nhập Niết Bàn
Mar.20.2019 from Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Cam Ranh
101 mẫu chuyện Thiền (Việt-Anh) – Giai thoại 76: Tảng đá trong tâm
Mar.19.2019 from Thư Viện Gia Đình Phật Tử
101 Truyện Thiền (101 Zen Stories) là quyển sách do Thiền Sư Nyogen Senzaki tổng hợp năm 1919 gồm các truyện và công án thiền thời thế kỷ XIX, XX và bản dịch của Shasekishū (Sand and Pebbles), do Thiền Sư người Nhật là Mujū (無住 – Vô Trú) viết vào thế kỷ XIII…
101 mẫu chuyện Thiền (Việt-Anh) – Giai thoại 75: Giận dữ
Mar.19.2019 from Thư Viện Gia Đình Phật Tử
101 Truyện Thiền (101 Zen Stories) là quyển sách do Thiền Sư Nyogen Senzaki tổng hợp năm 1919 gồm các truyện và công án thiền thời thế kỷ XIX, XX và bản dịch của Shasekishū (Sand and Pebbles), do Thiền Sư người Nhật là Mujū (無住 – Vô Trú) viết vào thế kỷ XIII…
101 mẫu chuyện Thiền (Việt-Anh) – Giai thoại 74: Chuyển hóa
Mar.19.2019 from Thư Viện Gia Đình Phật Tử
101 Truyện Thiền (101 Zen Stories) là quyển sách do Thiền Sư Nyogen Senzaki tổng hợp năm 1919 gồm các truyện và công án thiền thời thế kỷ XIX, XX và bản dịch của Shasekishū (Sand and Pebbles), do Thiền Sư người Nhật là Mujū (無住 – Vô Trú) viết vào thế kỷ XIII…
101 mẫu chuyện Thiền (Việt-Anh) – Giai thoại 73: Mười truyền nhân
Mar.19.2019 from Thư Viện Gia Đình Phật Tử
101 Truyện Thiền (101 Zen Stories) là quyển sách do Thiền Sư Nyogen Senzaki tổng hợp năm 1919 gồm các truyện và công án thiền thời thế kỷ XIX, XX và bản dịch của Shasekishū (Sand and Pebbles), do Thiền Sư người Nhật là Mujū (無住 – Vô Trú) viết vào thế kỷ XIII…
TP.HỒ CHÍ MINH BẾ MẠC TRẠI QUẢNG DỨC VI
Mar.18.2019 from Tin Tức
- Trại được tổ chức trong 2 ngày 1 đêm: từ 7h00 ngày 16/3/2019 đến 15h00 ngày 17/3/2019 (nhằm ngày 11, 12 tháng 2 ÂL năm Kỷ Hợi). - - Tu Viện Kim Cang C6/31 Ấp 3 Lê Đình Chi, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. TÊN TRẠI: - Tên trại: Quảng Đức VI - Tiếng reo: Dũng - Trại ca: Mùng 8...
101 mẫu chuyện Thiền (Việt-Anh) – Giai thoại 72: Lãnh chúa ngu ngốc
Mar.18.2019 from Thư Viện Gia Đình Phật Tử
101 Truyện Thiền (101 Zen Stories) là quyển sách do Thiền Sư Nyogen Senzaki tổng hợp năm 1919 gồm các truyện và công án thiền thời thế kỷ XIX, XX và bản dịch của Shasekishū (Sand and Pebbles), do Thiền Sư người Nhật là Mujū (無住 – Vô Trú) viết vào thế kỷ XIII…
101 mẫu chuyện Thiền (Việt-Anh) – Giai thoại 71: Học im lặng
Mar.18.2019 from Thư Viện Gia Đình Phật Tử
101 Truyện Thiền (101 Zen Stories) là quyển sách do Thiền Sư Nyogen Senzaki tổng hợp năm 1919 gồm các truyện và công án thiền thời thế kỷ XIX, XX và bản dịch của Shasekishū (Sand and Pebbles), do Thiền Sư người Nhật là Mujū (無住 – Vô Trú) viết vào thế kỷ XIII…
101 mẫu chuyện Thiền (Việt-Anh) – Giai thoại 71: Vô giá
Mar.18.2019 from Thư Viện Gia Đình Phật Tử
101 Truyện Thiền (101 Zen Stories) là quyển sách do Thiền Sư Nyogen Senzaki tổng hợp năm 1919 gồm các truyện và công án thiền thời thế kỷ XIX, XX và bản dịch của Shasekishū (Sand and Pebbles), do Thiền Sư người Nhật là Mujū (無住 – Vô Trú) viết vào thế kỷ XIII…
101 mẫu chuyện Thiền (Việt-Anh) – Giai thoại 70: Vô giá
Mar.18.2019 from Thư Viện Gia Đình Phật Tử
101 Truyện Thiền (101 Zen Stories) là quyển sách do Thiền Sư Nyogen Senzaki tổng hợp năm 1919 gồm các truyện và công án thiền thời thế kỷ XIX, XX và bản dịch của Shasekishū (Sand and Pebbles), do Thiền Sư người Nhật là Mujū (無住 – Vô Trú) viết vào thế kỷ XIII…
101 mẫu chuyện Thiền (Việt-Anh) – Giai thoại 70: Nuốt cả lỗi lầm
Mar.18.2019 from Thư Viện Gia Đình Phật Tử
101 Truyện Thiền (101 Zen Stories) là quyển sách do Thiền Sư Nyogen Senzaki tổng hợp năm 1919 gồm các truyện và công án thiền thời thế kỷ XIX, XX và bản dịch của Shasekishū (Sand and Pebbles), do Thiền Sư người Nhật là Mujū (無住 – Vô Trú) viết vào thế kỷ XIII…
101 mẫu chuyện Thiền (Việt-Anh) – Giai thoại 69: Nuốt cả lỗi lầm
Mar.18.2019 from Thư Viện Gia Đình Phật Tử
101 Truyện Thiền (101 Zen Stories) là quyển sách do Thiền Sư Nyogen Senzaki tổng hợp năm 1919 gồm các truyện và công án thiền thời thế kỷ XIX, XX và bản dịch của Shasekishū (Sand and Pebbles), do Thiền Sư người Nhật là Mujū (無住 – Vô Trú) viết vào thế kỷ XIII…
Lễ Tưởng Niệm Hòa Thượng Ân Sư Thượng Tâm Hạ Thanh, khai sơn Vĩnh Minh Tự Viện.
Mar.18.2019 from Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới
Lễ Tưởng Niệm Hòa Thượng Ân Sư Thượng Tâm Hạ Thanh, khai sơn Vĩnh Minh Tự Viện. Sáng ngày  17/03/2019 nhằm ngày 12/02/kỷ Hợi. Với tinh thần “Tri Ân Vào... The post Lễ Tưởng Niệm Hòa Thượng Ân Sư Thượng Tâm Hạ Thanh, khai sơn Vĩnh Minh Tự Viện. appeared first on Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế ...
Tưởng nguyện húy nhật thứ 30 Cố Hòa thượng Thích Hạnh Phát
Mar.18.2019 from GĐPT Việt Nam | Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Nhị Thế Khai Sơn Vạn Hạnh Tự. Húy thượng Thị hạ Tấn, tự Hạnh Phát, hiệu Phước Huệ Hòa thượng Chi Giác linh. Cố Hòa thượng đạo hiệu thượng HẠNH hạ PHÁT (1929 – 1989) Khai sơn Vạn Hạnh tự – Ân sư Cố vấn giáo [...]
Tưởng nguyện húy nhật thứ 30 Cố Hòa thượng Thích Hạnh Phát
Mar.18.2019 from Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới
Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Nhị Thế Khai Sơn Vạn Hạnh Tự. Húy thượng Thị hạ Tấn, tự Hạnh Phát, hiệu Phước Huệ Hòa thượng Chi... The post Tưởng nguyện húy nhật thứ 30 Cố Hòa thượng Thích Hạnh Phát appeared first on Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới .
Tưởng nguyện húy nhật thứ 30 Cố Hòa thượng Thích Hạnh Phát
Mar.18.2019 from Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Cam Ranh
Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Nhị Thế Khai Sơn Vạn Hạnh Tự. Húy thượng Thị hạ Tấn, tự Hạnh Phát, hiệu Phước Huệ Hòa thượng Chi Giác linh. Cố Hòa thượng đạo hiệu thượng HẠNH hạ PHÁT (1929 – 1989) Khai sơn Vạn Hạnh tự – Ân sư Cố vấn giáo […]
Tưởng Nguyện Húy Nhật Cố Hòa Thượng Thích Tâm Thanh
Mar.18.2019 from Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Cam Ranh
Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tam Thế, Khai Kiến Vĩnh Minh Tự Viện, Húy Thượng TÂM Hạ THANH, Tự GIẢI TỊNH, Hiệu CHƠN NGHIÊM Giác Linh Hòa Thượng Viện chủ VĨNH MINH tự viện. Ân sư Cố vấn Giáo hạnh BHD Trung ương GĐPT Việt Nam Thu thần thị tịch ngày 13 […]
ĐỨC PHẬT NHẬP NIẾT BÀN
Mar.18.2019 from Gia Đình Phật Tử Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - Việt Nam
Sự hoá độ viên mãn Từ khi thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề cho đến ngày nhập diệt, trải qua một thời gian 49 năm, đức Phật đã đi khắp xứ Ấn Độ rộng lớn bao la, hết nước này đến nước khác. Hễ chỗ nào có chân Ngài giẫm đến là ánh Đạo […]
Tưởng Nguyện Húy Nhật Cố Hòa Thượng Thích Tâm Thanh
Mar.18.2019 from GĐPT Việt Nam | Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tam Thế, Khai Kiến Vĩnh Minh Tự Viện, Húy Thượng TÂM Hạ THANH, Tự GIẢI TỊNH, Hiệu CHƠN NGHIÊM Giác Linh Hòa Thượng Viện chủ VĨNH MINH tự viện. Ân sư Cố vấn Giáo hạnh BHD Trung ương GĐPT Việt Nam Thu thần thị tịch ngày [...]
101 mẫu chuyện Thiền (Việt-Anh) – Giai thoại 68: Nốt nhạc thiền
Mar.17.2019 from Thư Viện Gia Đình Phật Tử
101 Truyện Thiền (101 Zen Stories) là quyển sách do Thiền Sư Nyogen Senzaki tổng hợp năm 1919 gồm các truyện và công án thiền thời thế kỷ XIX, XX và bản dịch của Shasekishū (Sand and Pebbles), do Thiền Sư người Nhật là Mujū (無住 – Vô Trú) viết vào thế kỷ XIII…
101 mẫu chuyện Thiền (Việt-Anh) – Giai thoại 67: Con làm gì vậy? Thầy nói gì ...
Mar.17.2019 from Thư Viện Gia Đình Phật Tử
101 Truyện Thiền (101 Zen Stories) là quyển sách do Thiền Sư Nyogen Senzaki tổng hợp năm 1919 gồm các truyện và công án thiền thời thế kỷ XIX, XX và bản dịch của Shasekishū (Sand and Pebbles), do Thiền Sư người Nhật là Mujū (無住 – Vô Trú) viết vào thế kỷ XIII…
Tưởng Nguyện Húy Nhật Cố Hòa Thượng Thích Tâm Thanh
Mar.16.2019 from Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới
The post Tưởng Nguyện Húy Nhật Cố Hòa Thượng Thích Tâm Thanh appeared first on Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới .
Tu ngồi – Tu nằm
Mar.16.2019 from Thư Viện Gia Đình Phật Tử
...Thầy lưu ý thấy lạ lùng Nhưng mà thấy chú cũng không chây lười Luôn luôn tỉnh táo đáp lời Thầy vừa sai bảo, chú thời làm ngay Chu toàn bổn phận tốt thay Thầy đâu có cớ la rầy trò đâu!...
365 Lời khuyên tâm huyết của Đức Đạt-lai Lạt-ma – Cẩm nang cho cuộc sống ngày...
Mar.16.2019 from Thư Viện Gia Đình Phật Tử
Bước vào con đường Phật Giáo thì không nên nghĩ rằng mình sắp sửa bay bổng lên tận mây xanh, đi xuyên ngang vật chất và biết trước tương lai. Mục đích chủ yếu trong việc tu tập là chủ động tâm thức mình, nhưng tuyệt nhiên không phải là để đạt được một sức mạnh kỳ diệu nào cả...
101 mẫu chuyện Thiền (Việt-Anh) – Giai thoại 66: Bầy con của Thiên Hoàng
Mar.16.2019 from Thư Viện Gia Đình Phật Tử
101 Truyện Thiền (101 Zen Stories) là quyển sách do Thiền Sư Nyogen Senzaki tổng hợp năm 1919 gồm các truyện và công án thiền thời thế kỷ XIX, XX và bản dịch của Shasekishū (Sand and Pebbles), do Thiền Sư người Nhật là Mujū (無住 – Vô Trú) viết vào thế kỷ XIII…
101 mẫu chuyện Thiền (Việt-Anh) – Giai thoại 65: Trừ ma
Mar.16.2019 from Thư Viện Gia Đình Phật Tử
101 Truyện Thiền (101 Zen Stories) là quyển sách do Thiền Sư Nyogen Senzaki tổng hợp năm 1919 gồm các truyện và công án thiền thời thế kỷ XIX, XX và bản dịch của Shasekishū (Sand and Pebbles), do Thiền Sư người Nhật là Mujū (無住 – Vô Trú) viết vào thế kỷ XIII…
TP. Hồ Chí Minh: Gia Đình Phật Tử khai mạc trại Quảng Đức VI
Mar.16.2019 from Tin Tức
Sáng ngày 16/03/2019  Phân ban GĐPT TP.HCM, đã tổ chức khai mạc trại Quảng Đức VI tại Tu viện Kim Cang (ấp 3, Lê Đình Chi, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM).
101 mẫu chuyện Thiền (Việt-Anh) – Giai thoại 64: Toát mồ hôi
Mar.16.2019 from Thư Viện Gia Đình Phật Tử
101 Truyện Thiền (101 Zen Stories) là quyển sách do Thiền Sư Nyogen Senzaki tổng hợp năm 1919 gồm các truyện và công án thiền thời thế kỷ XIX, XX và bản dịch của Shasekishū (Sand and Pebbles), do Thiền Sư người Nhật là Mujū (無住 – Vô Trú) viết vào thế kỷ XIII…
101 mẫu chuyện Thiền (Việt-Anh) – Giai thoại 63: Giết hại
Mar.16.2019 from Thư Viện Gia Đình Phật Tử
101 Truyện Thiền (101 Zen Stories) là quyển sách do Thiền Sư Nyogen Senzaki tổng hợp năm 1919 gồm các truyện và công án thiền thời thế kỷ XIX, XX và bản dịch của Shasekishū (Sand and Pebbles), do Thiền Sư người Nhật là Mujū (無住 – Vô Trú) viết vào thế kỷ XIII…
101 mẫu chuyện Thiền (Việt-Anh) – Giai thoại 62: Số mệnh trong bàn tay
Mar.15.2019 from Thư Viện Gia Đình Phật Tử
101 Truyện Thiền (101 Zen Stories) là quyển sách do Thiền Sư Nyogen Senzaki tổng hợp năm 1919 gồm các truyện và công án thiền thời thế kỷ XIX, XX và bản dịch của Shasekishū (Sand and Pebbles), do Thiền Sư người Nhật là Mujū (無住 – Vô Trú) viết vào thế kỷ XIII…
101 mẫu chuyện Thiền (Việt-Anh) – Giai thoại 61: Thiền sư và Hoàng đế
Mar.15.2019 from Thư Viện Gia Đình Phật Tử
101 Truyện Thiền (101 Zen Stories) là quyển sách do Thiền Sư Nyogen Senzaki tổng hợp năm 1919 gồm các truyện và công án thiền thời thế kỷ XIX, XX và bản dịch của Shasekishū (Sand and Pebbles), do Thiền Sư người Nhật là Mujū (無住 – Vô Trú) viết vào thế kỷ XIII…
101 mẫu chuyện Thiền (Việt-Anh) – Giai thoại 60: Đường hầm
Mar.15.2019 from Thư Viện Gia Đình Phật Tử
101 Truyện Thiền (101 Zen Stories) là quyển sách do Thiền Sư Nyogen Senzaki tổng hợp năm 1919 gồm các truyện và công án thiền thời thế kỷ XIX, XX và bản dịch của Shasekishū (Sand and Pebbles), do Thiền Sư người Nhật là Mujū (無住 – Vô Trú) viết vào thế kỷ XIII…
101 mẫu chuyện Thiền (Việt-Anh) – Giai thoại 59: Chiến binh của nhân từ
Mar.15.2019 from Thư Viện Gia Đình Phật Tử
101 Truyện Thiền (101 Zen Stories) là quyển sách do Thiền Sư Nyogen Senzaki tổng hợp năm 1919 gồm các truyện và công án thiền thời thế kỷ XIX, XX và bản dịch của Shasekishū (Sand and Pebbles), do Thiền Sư người Nhật là Mujū (無住 – Vô Trú) viết vào thế kỷ XIII…
THÔNG BÁO V/v Chuẩn bị thi kết thúc năm thứ 3 bậc Lực V Trung ương
Mar.15.2019 from Tin Tức
Kinh gửi: - - Quý Anh chị thành viên Ban Hướng dẫn Pbân ban GĐPT Trung ương - Quý Anh, Chị Uỷ viên Ban Điều hành bậc Lực V Trungương - Ban Điều hành bậc lực các Khu vực: I.II.III.IV.V.VI - Ban Điều hành bậc lực V các Tỉnh, Thành.
Những ý kiến trước trại Quảng Đức VI TP. Hồ Chí Minh
Mar.14.2019 from Tin Tức
Có một thông lệ bất thành văn từ xưa trong tổ chức Gia Đình Phật Tử (GĐPT): Mồng 8/02 Vía thái tử Tất Đạt Đa là ngày Dũng của ngành Nam; 19/06 vía Quan Âm là ngày Hạnh của ngành Nữ; 15/07 là mùa Hiếu của Oanh Vũ. Tuy nhiên mồng 8/02 còn là ngày khởi động cho năm học mới của Đoàn sinh GĐPT và tron...
GĐPT Cam Ranh: Trại Kiền Trắc – Kỷ niệm ngày Dũng – năm 2019
Mar.14.2019 from GĐPT Việt Nam | Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Nhân Vía Xuất gia PL.2563. Để tưởng nhớ đại hạnh “dũng mãnh cắt ái ly gia, thực hiện chí hướng xuất trần tìm cầu chân lý cứu độ chúng sanh” của Thái tử Tất Đạt Đa. Được Chư Tôn thiền đức giáo phẩm BTS Phật giáo Cam Ranh, Chư Tôn thiền đức cố vấn giáo [...]
GĐPT Cam Ranh: Trại Kiền Trắc – Kỷ niệm ngày Dũng – năm 2019
Mar.14.2019 from Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới
Nhân Vía Xuất gia PL.2563. Để tưởng nhớ đại hạnh “dũng mãnh cắt ái ly gia, thực hiện chí hướng xuất trần tìm cầu chân lý cứu độ chúng sanh”... The post GĐPT Cam Ranh: Trại Kiền Trắc – Kỷ niệm ngày Dũng – năm 2019 appeared first on Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới .
Trại Kiền Trắc – Kỷ niệm ngày Dũng – năm 2019
Mar.14.2019 from Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Cam Ranh
Nhân Vía Xuất gia PL.2563. Để tưởng nhớ đại hạnh “dũng mãnh cắt ái ly gia, thực hiện chí hướng xuất trần tìm cầu chân lý cứu độ chúng sanh” của Thái tử Tất Đạt Đa. Được Chư Tôn thiền đức giáo phẩm BTS Phật giáo Cam Ranh, Chư Tôn thiền đức cố vấn giáo […]
Powered by Feed Informer