> هشتمين كنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي شيمي

> هشتمين همايش ملي مهندسي ايمني و مديريت HSE

> اولين همايش ملي فناوري هاي نوين در حوزه مهندسي شيمي و علوم زيستي

> ششمين كنفرانس بين المللي مهندسي شيمي و نفت

> يازدهمين كنفرانس مبدل هاي گرمايي،چيلر و برج خنك كن

> اولين همايش ملي اكتشاف، استخراج، فرآوري و كاربرد يد (Iodine)

> بيست و هفتمين كنفرانس شيمي آلي ايران

> بيست و يكمين سمينار شيمي معدني انجمن شيمي ايران

> هفتمين كنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي شيمي

> نهمين كنفرانس بين المللي نفت گاز پالايش و پتروشيمي با رويكرد توسعه ارتباط بين دولت دانشگاه و صنعت

Powered by Feed Informer