> هفتمين كنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي شيمي

> نهمين كنفرانس بين المللي نفت گاز پالايش و پتروشيمي با رويكرد توسعه ارتباط بين دولت دانشگاه و صنعت

> سومين كنفرانس ملي علوم مهندسي

> بيستمين كنگره شيمي ايران

> كنفرانس بين المللي فناوري هاي جديد در صنايع نفت،گاز و پتروشيمي

> دومين كنگره ساليانه شيمي،مهندسي شيمي و نانو فناوري ( با رويكرد ازپژوهش تا توسعه ملي)

> پنجمين همايش تخصصي خطاناپذيرسازي عمليات انبار با رويكرد مديريت ايمن و كيفي خدمات انبارداري

> دومين كنفرانس سالانه ملي شيمي، پتروشيمي، نفت و گاز ايران

> چهارمين كنگره ملي مهندسي مكانيك و مهندسي شيمي

> ششمين كنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي شيمي

Powered by Feed Informer