Kirjaston uutisvirta http://feed.informer.com/digests/YST2W3DOIV/feeder Kirjaston uutisvirta Respective post owners and feed distributors Wed, 10 Jun 2015 10:01:40 +0300 Feed Informer http://feed.informer.com/ Welcome to SeAMK Library! https://kirjasto.seamk.fi/en/welcome-to-the-library-new-student/ SeAMK kirjasto urn:uuid:bf051f02-2c2b-febd-c43f-7ad22d8059e1 Wed, 14 Aug 2019 13:00:27 +0300 Congratulations for receiving a study place at Seinäjoki University of Applied Sciences and welcome to the SeAMK Library! In your future studies you will need reliable and high-quality professional and scholarly information. Library offers you text books, research publications and other study material both printed and online. Library on Frami Campus SeAMK Library is situated [&#8230;] <p>Congratulations for receiving a study place at Seinäjoki University of Applied Sciences and welcome to the SeAMK Library! In your future studies you will need reliable and high-quality professional and scholarly information. Library offers you text books, research publications and other study material both printed and online. SeAMK Library is situated in Campus House on Frami Campus.</p> <p><a href="https://kirjasto.seamk.fi/en/welcome-to-the-library-new-student/" rel="nofollow">Source</a></p> Library services Tuula Ala-Hakuni Uusi opiskelija, käytä kirjastoa! https://kirjasto.seamk.fi/uusi-opiskelija-kayta-kirjastoa/ SeAMK kirjasto urn:uuid:f21f3f16-de54-a981-831f-56c65a585456 Wed, 14 Aug 2019 09:00:44 +0300 Tervetuloa opiskelemaan SeAMKiin! Tulevissa opinnoissasi tarvitset ammatillista, tutkittua ja luotettavaa tietoa. Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjastosta löydät opiskelussa tarvitsemasi tenttikirjat, tutkimukset ja muut opiskelumateriaalit sekä painetussa että sähköisessä muodossa. SeAMK Kirjasto on opiskelijan tiedonhankinnan ykköspaikka! Kirjasto Kampustalossa Framin kampuksella SeAMK Kirjasto ja sen palvelut ovat käytössäsi Kampustalossa Seinäjoella Framin Kampuksella. Kirjaston aukioloajat ja yhteystiedot löydät kirjaston verkkosivuilta. [&#8230;] <p>Tervetuloa opiskelemaan SeAMKiin! Tulevissa opinnoissasi tarvitset ammatillista, tutkittua ja luotettavaa tietoa. Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjastosta löydät opiskelussa tarvitsemasi tenttikirjat, tutkimukset ja muut opiskelumateriaalit sekä painetussa että sähköisessä muodossa. SeAMK Kirjasto on opiskelijan tiedonhankinnan ykköspaikka! SeAMK Kirjasto ja sen palvelut ovat käytössäsi...</p> <p><a href="https://kirjasto.seamk.fi/uusi-opiskelija-kayta-kirjastoa/" rel="nofollow">Source</a></p> Kirjastopalvelut kirjasto kirjastopalvelut opiskelijat opiskelu Tuula Ala-Hakuni Elokuun aukiolot https://kirjasto.seamk.fi/kesan-aukiolomuutokset/ SeAMK kirjasto urn:uuid:5b7cfc3e-5a17-c530-31f6-3fc22ae365bc Thu, 01 Aug 2019 09:40:13 +0300 Elokuussa SeAMK Kirjasto palvelee vielä supistetuin aukioloin. 2019 Kirjasto Tapio-sali 1.7–4.8 suljettu suljettu 1.–28.7. 29.7.–2.8. 7.30–18 5.8.–1.9. ma–pe 9–16 ma–pe 7.30–18 Kampustalon ulko-ovien aukiollessa asiakkaat pääsevät 0-kerroksen Tapio-saliin noutamaan varaamiaan kirjoja ja palauttamaan lainojaan itsepalveluautomaatilla. Varatut kirjat löytyvät kirjakärryistä Tapio-salista ja ne on järjestetty kirjastokortin/opiskelijakortin numeron mukaan. Huomaattehan, että varatut kirjat pitää aina lainata automaatilla. [&#8230;] <p>Elokuussa SeAMK Kirjasto palvelee vielä supistetuin aukioloin. Kampustalon ulko-ovien aukiollessa asiakkaat pääsevät 0-kerroksen Tapio-saliin noutamaan varaamiaan kirjoja ja palauttamaan lainojaan itsepalveluautomaatilla. Varatut kirjat löytyvät kirjakärryistä Tapio-salista ja ne on järjestetty kirjastokortin/opiskelijakortin numeron mukaan. Huomaattehan, että varatut kirjat pitää aina lainata...</p> <p><a href="https://kirjasto.seamk.fi/kesan-aukiolomuutokset/" rel="nofollow">Source</a></p> Aukiolo- ja palvelumuutoksia Tuula Ala-Hakuni Opening Hours in August https://kirjasto.seamk.fi/en/summer-opening-hours/ SeAMK kirjasto urn:uuid:3f0c5fe2-f01c-4416-bc78-b04c1ad1531f Thu, 01 Aug 2019 09:36:57 +0300 SeAMK Library has exceptional opening hours in August. 2019 Library Tapio Hall (Tapio-sali) 1.7–4.8 closed closed 1.–28.7. 29.7.–2.8. 7.30–18 5.8.–1.9. Mon–Fri 9–16 Mon–Fri 7.30–18 As the library&#8217;s main entrance C0 is open, patrons can pick up and check out requested books as well as check in books by using self service machines located in Tapio [&#8230;] <p>SeAMK Library has exceptional opening hours in August. As the library&#8217;s main entrance C0 is open, patrons can pick up and check out requested books as well as check in books by using self service machines located in Tapio Hall (Tapio-sali). The requested books can be found on the book trolleys in Tapio Hall and they are sorted by the library card or student card number. Don&#8217.</p> <p><a href="https://kirjasto.seamk.fi/en/summer-opening-hours/" rel="nofollow">Source</a></p> Changes in opening hours and services Tuula Ala-Hakuni Order Library Card in Advance https://kirjasto.seamk.fi/en/order-library-card-in-advance/ SeAMK kirjasto urn:uuid:efe71ae3-5f4c-9add-4d30-54fc2c27332a Fri, 12 Jul 2019 10:20:06 +0300 Welcome to Seinäjoki University of Applied Sciences Library! To borrow books from the library you need the SeAMK Library&#8217;s library card. The library card is personal and it must be always along when one borrows. You cannot use library’s self check-out machines without the library card and a PIN code. The card is free of charge [&#8230;] <p>Welcome to Seinäjoki University of Applied Sciences Library! To borrow books from the library you need the SeAMK Library&#8217;s library card. The library card is personal and it must be always along when one borrows. You cannot use library’s self check-out machines without the library card and a PIN code. The card is free of charge and you can order it in advance by filling in the application...</p> <p><a href="https://kirjasto.seamk.fi/en/order-library-card-in-advance/" rel="nofollow">Source</a></p> Library services Tuula Ala-Hakuni Tietoa sosiaalihuoltolain mukaiseen palvelutarpeen arviointiin https://kirjasto.seamk.fi/tietoa-sosiaalihuoltolain-mukaiseen-palvelutarpeen-arviointiin/ SeAMK kirjasto urn:uuid:b884fd7c-f4de-a1fe-fa33-d87b4fa60e0c Fri, 14 Jun 2019 14:15:51 +0300 PRO SOS -hankkeessa on tavoiteltu uutta, vahvaa, asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa sosiaalityötä. Hankkeessa yksi keskeinen tavoite on ollut luoda sosiaalihuoltolain soveltamisen tukijärjestelmiä maakuntiin ja tämä teos on yksi väline siihen. Palvelutarpeen arviointi on sosiaalihuoltolain alainen palvelu, jota ei laissa ole kuitenkaan erityisen tarkkaan määritelty. Tämän johdosta sosiaalityötä tekevillä on ollut tarve saada lisää tietoa siitä, miten [&#8230;] <p>PRO SOS -hankkeessa on tavoiteltu uutta, vahvaa, asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa sosiaalityötä. Hankkeessa yksi keskeinen tavoite on ollut luoda sosiaalihuoltolain soveltamisen tukijärjestelmiä maakuntiin ja tämä teos on yksi väline siihen. Palvelutarpeen arviointi on sosiaalihuoltolain alainen palvelu, jota ei laissa ole kuitenkaan erityisen tarkkaan määritelty.</p> <p><a href="https://kirjasto.seamk.fi/tietoa-sosiaalihuoltolain-mukaiseen-palvelutarpeen-arviointiin/" rel="nofollow">Source</a></p> Julkaisut Silja Saarikoski Eteläpohjalaisten sosiaali- ja terveysalan pk-yritysten liiketoimintaosaaminen https://kirjasto.seamk.fi/etelapohjalaisten-sosiaali-ja-terveysalan-pk-yritysten-liiketoimintaosaaminen/ SeAMK kirjasto urn:uuid:97936891-41fb-fb30-0d6d-f6ae8fbea28c Tue, 11 Jun 2019 15:00:06 +0300 Tässä tutkimusraportissa esitellään eteläpohjalaisten sosiaali- ja terveysalan pk-yritysten nykytilaa liiketaloudellisen osaamisen näkökulmasta. Tarkempina teemoina ovat digitalisaatio, markkinointi, strateginen johtaminen ja taloudellinen osaaminen. Selvitys on tehty osana Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteuttamaa EAKR-rahoitteista Pk-yritykset SOTE-polulla kasvuun -hanketta. Kyselyyn vastanneilla yrityksillä digitaalisuus on hyvällä tasolla. Yritysten talousosaaminen on taas vajavaista suhteessa ammattiosaamiseen. Toisaalta erilaista informaatiota käytetään kohtuullisen laajasti oman toiminnan arvioinnissa. Kyky innovoida uusia palveluja on [&#8230;] <p>Tässä tutkimusraportissa esitellään eteläpohjalaisten sosiaali- ja terveysalan pk-yritysten nykytilaa liiketaloudellisen osaamisen näkökulmasta. Tarkempina teemoina ovat digitalisaatio, markkinointi, strateginen johtaminen ja taloudellinen osaaminen. Selvitys on tehty osana Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteuttamaa EAKR-rahoitteista Pk-yritykset SOTE-polulla kasvuun -hanketta.</p> <p><a href="https://kirjasto.seamk.fi/etelapohjalaisten-sosiaali-ja-terveysalan-pk-yritysten-liiketoimintaosaaminen/" rel="nofollow">Source</a></p> Julkaisut Silja Saarikoski Yrittäjyyskirjasto-verkkopalvelun ylläpito on päättynyt https://kirjasto.seamk.fi/yrittajyyskirjasto-verkkopalvelun-yllapito-on-paattynyt/ SeAMK kirjasto urn:uuid:f207a497-e7e8-6f08-c7cc-a38e85ebab61 Mon, 10 Jun 2019 14:03:49 +0300 Yrittäjyyskirjasto-verkkopalvelu tuli elinkaarensa päähän ja sivusto on poistettu verkostosta. Sivuston sisältöjä on siirretty soveltuvin osin SeAMK Kirjaston Liiketalouden tiedonhakuoppaaseen ja Yrittäjyyskirjaston Twitter-tili on toistaiseksi toiminnassa. <p>Yrittäjyyskirjasto-verkkopalvelu tuli elinkaarensa päähän ja sivusto on poistettu verkostosta. Sivuston sisältöjä on siirretty soveltuvin osin SeAMK Kirjaston Liiketalouden tiedonhakuoppaaseen ja Yrittäjyyskirjaston Twitter-tili on toistaiseksi toiminnassa.</p> <p><a href="https://kirjasto.seamk.fi/yrittajyyskirjasto-verkkopalvelun-yllapito-on-paattynyt/" rel="nofollow">Source</a></p> Aukiolo- ja palvelumuutoksia Tuula Ala-Hakuni Kokonaisvaltaisella johtamisella kannattavuutta maidontuotantoon https://kirjasto.seamk.fi/kokonaisvaltaisella-johtamisella-kannattavuutta-maidontuotantoon/ SeAMK kirjasto urn:uuid:8b0ad50e-361c-20df-e19e-5fee802d09c7 Wed, 29 May 2019 12:27:51 +0300 Kokonaisvaltaisella johtamisella kannattavuutta maidontuotantoon -julkaisu tuottaa uutta tietoa maitotilayritysten johtamisesta ja toimintatavoista sekä esittelee maitotilayrityksen johtamista varten rakennetun kokonaisvaltaisen johtamisen mallin. Kokonaisvaltainen johtaminen tarkoittaa pitkän aikavälin ja lyhyen aikavälin johtamista yhtenä kokonaisuutena, jossa pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan myös lyhyen aikavälin johtamisella. Tutkimusraportti on laadittu SeAMK Ruoka -yksikön, Helsingin yliopiston taloustieteen osaston, Maitosuomen, ItäMaidon ja Maitovaltuuskunnan [&#8230;] <p>Kokonaisvaltaisella johtamisella kannattavuutta maidontuotantoon -julkaisu tuottaa uutta tietoa maitotilayritysten johtamisesta ja toimintatavoista sekä esittelee maitotilayrityksen johtamista varten rakennetun kokonaisvaltaisen johtamisen mallin. Kokonaisvaltainen johtaminen tarkoittaa pitkän aikavälin ja lyhyen aikavälin johtamista yhtenä kokonaisuutena, jossa pitkän aikavälin tavoitteita...</p> <p><a href="https://kirjasto.seamk.fi/kokonaisvaltaisella-johtamisella-kannattavuutta-maidontuotantoon/" rel="nofollow">Source</a></p> Julkaisut Silja Saarikoski Tutkimustietoa teollisten pk-yritysten tuottavuuden tulosmittareista https://kirjasto.seamk.fi/tutkimustietoa-teollisten-pk-yritysten-tuottavuuden-tulosmittareista/ SeAMK kirjasto urn:uuid:f35997db-b33a-c32c-bc57-14d945cce5fb Thu, 23 May 2019 09:56:56 +0300 Tässä kirjallisuustutkimuksessa selvitetään kirjallisuuden ja jo tehtyjen hankkeiden perusteella oleellinen tutkimustieto teollisten pk-yritysten tuotannon tehokkuuden tuottavuusmittareihin ja niiden visualisointiin liittyen. Tämä kirjallisuustutkimus jakautuu teoriaosaan ja empiriaosaan. Teoriaosaan kerättiin oleellinen teoreettinen tutkimustieto alan kirjallisuudesta kattaen tuotannon ja sen organisoinnin, tuottavuuden ja tuottavuusmittareiden määrittelyt. Empiriaosassa tuotiin esiin pääosin useista kymmenistä opinnäytetöistä löytynyt tuotannon kehittämiseen ja tuottavuusmittareihin liittyvä [&#8230;] <p>Tässä kirjallisuustutkimuksessa selvitetään kirjallisuuden ja jo tehtyjen hankkeiden perusteella oleellinen tutkimustieto teollisten pk-yritysten tuotannon tehokkuuden tuottavuusmittareihin ja niiden visualisointiin liittyen. Tämä kirjallisuustutkimus jakautuu teoriaosaan ja empiriaosaan. Teoriaosaan kerättiin oleellinen teoreettinen tutkimustieto alan kirjallisuudesta kattaen tuotannon ja sen...</p> <p><a href="https://kirjasto.seamk.fi/tutkimustietoa-teollisten-pk-yritysten-tuottavuuden-tulosmittareista/" rel="nofollow">Source</a></p> Julkaisut Silja Saarikoski Vinkkejä kesälukemiseksi https://kirjasto.seamk.fi/vinkkeja-kesalukemiseksi/ SeAMK kirjasto urn:uuid:cf4c5690-2967-2bb0-884b-cfb047014384 Tue, 21 May 2019 13:17:45 +0300 Olisiko kesällä aikaa lukea vähän jotain muutakin, kuin vain oppikirjoja ja ammattikirjoja? Kirjaston Plarattua-blogissa esittelyssä &#8220;elämän kirjoa&#8221;. Kirjavinkeissä mukana kaunoa, runoa, tekemistä ja ajatuksia herättäviä tekstejä – uusia tietokirjoja ja vanhempiakin löytöjä. Kirjaston henkilökunta ja harjoittelijat vinkkaavat säännöllisesti Plarattua-blogissa kiinnostavia kirjastoon hankittuja kirjoja. &#160; <p>Olisiko kesällä aikaa lukea vähän jotain muutakin, kuin vain oppikirjoja ja ammattikirjoja? Kirjaston Plarattua-blogissa esittelyssä &#8220;elämän kirjoa&#8221;. Kirjavinkeissä mukana kaunoa, runoa, tekemistä ja ajatuksia herättäviä tekstejä – uusia tietokirjoja ja vanhempiakin löytöjä. Kirjaston henkilökunta ja harjoittelijat vinkkaavat säännöllisesti Plarattua-blogissa kiinnostavia kirjastoon...</p> <p><a href="https://kirjasto.seamk.fi/vinkkeja-kesalukemiseksi/" rel="nofollow">Source</a></p> Kirjastopalvelut Tuula Ala-Hakuni Opettaja, merkitse kurssikirjallisuus Peppiin https://kirjasto.seamk.fi/opettaja-muista-ilmoittaa-kurssikirjallisuus/ SeAMK kirjasto urn:uuid:8b22dd00-e243-548e-dd33-e09bcf6f0f3a Wed, 03 Apr 2019 13:08:19 +0300 Merkitsemällä kursseillasi tarvittavan kirjallisuuden Peppiin 15.4. mennessä varmistat, että painetut ja e-kirjat ovat opiskelijoiden käytössä kurssin alkaessa. Jos kirjallisuus selviää vasta myöhemmin, ilmoita tarve kirjastoon sähköpostitse: kirjasto(at)seamk.fi. Jos käytät avoimesti verkossa olevaa aineistoa oppimateriaalina, ilmoita sen tiedot kirjastoon, niin voimme tallentaa ne SeAMK-Finnaan. Jos kirjaa käyttää yhtä aikaa tavallista suurempi joukko, ilmoita kirjastoon myös opiskelijamäärä. [&#8230;] <p>Merkitsemällä kursseillasi tarvittavan kirjallisuuden Peppiin 15.4. mennessä varmistat, että painetut ja e-kirjat ovat opiskelijoiden käytössä kurssin alkaessa. Jos kirjallisuus selviää vasta myöhemmin, ilmoita tarve kirjastoon sähköpostitse: kirjasto(at)seamk.fi. Jos käytät avoimesti verkossa olevaa aineistoa oppimateriaalina, ilmoita sen tiedot kirjastoon, niin voimme tallentaa ne SeAMK-Finnaan.</p> <p><a href="https://kirjasto.seamk.fi/opettaja-muista-ilmoittaa-kurssikirjallisuus/" rel="nofollow">Source</a></p> Kirjastopalvelut Tuula Ala-Hakuni Finna-kyselyn tuloksia https://kirjasto.seamk.fi/finna-kyselyn-tuloksia/ SeAMK kirjasto urn:uuid:1333f620-c338-3bf2-3db4-e9e6aa168ca7 Mon, 18 Mar 2019 11:14:39 +0200 Kansalliskirjasto keräsi tammi-helmikuussa käyttäjien kokemuksia ja tarpeita Finna-verkkopalvelusta. Kysely koski kaikkien arkistojen, kirjastojen ja museoiden Finna-näkymien käyttäjiä ja siihen vastasi yli 47 000 Finna-käyttäjää. SeAMK-Finna-hakupalvelua arvioi 341 vastaajaa: opiskelijoita 82% opettajia 6% muita työssäkäyviä 21% suurin osa vastaajista oli tekemässä SeAMK-Finnassa varauksia, uusimassa lainoja tai etsimässä tietoa opintoihin 83% vastaajista löysi tarvitsemansa tiedon 80% on etsinyt [&#8230;] <p>Kansalliskirjasto keräsi tammi-helmikuussa käyttäjien kokemuksia ja tarpeita Finna-verkkopalvelusta. Kysely koski kaikkien arkistojen, kirjastojen ja museoiden Finna-näkymien käyttäjiä ja siihen vastasi yli 47 000 Finna-käyttäjää. SeAMK-Finna-hakupalvelua arvioi 341 vastaajaa: opiskelijoita 82% opettajia 6% muita työssäkäyviä 21% suurin osa vastaajista oli tekemässä SeAMK-Finnassa varauksia...</p> <p><a href="https://kirjasto.seamk.fi/finna-kyselyn-tuloksia/" rel="nofollow">Source</a></p> Kirjastopalvelut Tuula Ala-Hakuni Kirjavinkkien aiheina mm. luonto ja ruoka https://kirjasto.seamk.fi/kirjavinkkien-aiheina-mm-luonto-ja-ruoka/ SeAMK kirjasto urn:uuid:2501205d-9f86-8de9-6d66-e79cad416dc9 Wed, 13 Mar 2019 13:13:38 +0200 Kirjoitimme kevään ensimmäiseen kirjavinkkaukseen esittelyjä luonnosta, kasveista, ruuasta, villieläimistä ja ympäristöstä. Vinkeissä esitellään mm. Maaseutukirjaston muutossa mukanaan tuomia kirjoja. Nämäkin kirjat löytyvät nyt SeAMK Kirjastosta. Kirjaston henkilökunta jakaa kirjavinkkejä Plarattua-blogissa noin neljä kertaa vuodessa. Kirjat löytyvät kirjaston omasta kokoelmasta. Esittelyjä tehdään eniten tietokirjoista, mutta joskus mukana on myös romaaneja ja elämäkertoja. &#160; <p>Kirjoitimme kevään ensimmäiseen kirjavinkkaukseen esittelyjä luonnosta, kasveista, ruuasta, villieläimistä ja ympäristöstä. Vinkeissä esitellään mm. Maaseutukirjaston muutossa mukanaan tuomia kirjoja. Nämäkin kirjat löytyvät nyt SeAMK Kirjastosta. Kirjaston henkilökunta jakaa kirjavinkkejä Plarattua-blogissa noin neljä kertaa vuodessa. Kirjat löytyvät kirjaston omasta kokoelmasta.</p> <p><a href="https://kirjasto.seamk.fi/kirjavinkkien-aiheina-mm-luonto-ja-ruoka/" rel="nofollow">Source</a></p> Kirjastopalvelut Tuula Ala-Hakuni Maaliskuun kirjavinkit https://plarattua.wordpress.com/2019/03/07/maaliskuun-kirjavinkit/ Plarattua urn:uuid:258cc2c1-ea7f-7b93-83ae-d1933f2e4f1d Thu, 07 Mar 2019 11:08:38 +0200 Kevään ensimmäisessä kirjavinkauksessa esitellään mm. joitain Maaseutukirjaston muutossa mukanaan tuomia kirjoja. Nämäkin siis löytyvät nyt SeAMK Kirjastosta. &#160; &#160; &#160; &#8230; <a class="more-link" href="https://plarattua.wordpress.com/2019/03/07/maaliskuun-kirjavinkit/">Lisää</a> Ammattikorkeakoulukirjastot E-kirjat Kirjastot Kirjat Kirjavinkit Kokoelmat hankinta kirjat kirjavinkit maasetukirjasto Vinkit seamkkirjasto seamkkirjasto Sovellus helpottaa Ellibs e-kirjojen lukua https://kirjasto.seamk.fi/sovellus-helpottaa-ellibs-e-kirjojen-lukua/ SeAMK kirjasto urn:uuid:d34c4d0a-601b-6dd0-27fe-ba88572bec7d Mon, 18 Feb 2019 12:33:58 +0200 SeAMK Kirjasto on ottanut käyttöön Ellibsin e-kirjasovelluksen, joka toimii Android- ja iOS-mobiililaitteilla. Ellibs-sovellus on helpoin tapa lukea, lainata ja varata e-kirjoja älypuhelimella ja tablet-tietokoneella. Lataa sovellus ja kirjaudu sisään SeAMK Kirjaston Ellibs-kokoelmaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjastokortin numerolla ja PIN-koodilla. Ensimmäisellä kerralla voit myös luoda Ellibs-tunnuksen, jonka avulla voit lukea itse Ellibs-kirjakaupasta ostamiasi e-kirjoja. Ellibs-tunnuksen luomisen voi [&#8230;] <p>SeAMK Kirjasto on ottanut käyttöön Ellibsin e-kirjasovelluksen, joka toimii Android- ja iOS-mobiililaitteilla. Ellibs-sovellus on helpoin tapa lukea, lainata ja varata e-kirjoja älypuhelimella ja tablet-tietokoneella. Lataa sovellus ja kirjaudu sisään SeAMK Kirjaston Ellibs-kokoelmaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjastokortin numerolla ja PIN-koodilla. Ensimmäisellä kerralla voit myös luoda...</p> <p><a href="https://kirjasto.seamk.fi/sovellus-helpottaa-ellibs-e-kirjojen-lukua/" rel="nofollow">Source</a></p> E-aineistot Tuula Ala-Hakuni Harjoittelujakso Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjastossa https://plarattua.wordpress.com/2019/02/01/harjoittelujakso-seinajoen-ammattikorkeakoulun-kirjastossa/ Plarattua urn:uuid:fad4d582-d3f7-6906-121b-421c6d65220b Fri, 01 Feb 2019 10:51:33 +0200 ”Kirjastonyypän” ensitunnelmia harjoittelusta Minulla ei aikaisemmin ollut minkäänlaista kokemusta kirjastopuolelta ja täytyy kyllä myöntää, että oli muuten harvinaisen ”nyyppä” olo &#8230; <a class="more-link" href="https://plarattua.wordpress.com/2019/02/01/harjoittelujakso-seinajoen-ammattikorkeakoulun-kirjastossa/">Lisää</a> Ammattikorkeakoulukirjastot Asiakaspalvelu Huumori Kirjaston henkilökunta Kirjastot Kirjat Kokoelmat muutto opastus opiskelijat Opiskelu Työharjoittelu ammattikorkeakoulut kirjastoala kirjastoharjoittelu opiskelu oppiminen SeAMK SeAMK Kirjasto Seinäjoki Työelämä seamkkirjasto vanhustenviikonsuunnistuspiste Check the new e-resources https://kirjasto.seamk.fi/en/check-the-new-e-resources/ SeAMK kirjasto urn:uuid:76954858-3f7c-0216-745a-1b288d47c58d Fri, 11 Jan 2019 15:34:13 +0200 There has been changes in library&#8217;s electronic resources at the turn of the year. We had the opportunity to test some databases in autumn. After the trial and according to the feedback we got from the patrons, we have decided to purchase these new e-resources. The library acquires e-resources for the students and staff of [&#8230;] <p>There has been changes in library&#8217;s electronic resources at the turn of the year. We had the opportunity to test some databases in autumn. After the trial and according to the feedback we got from the patrons, we have decided to purchase these new e-resources. The library acquires e-resources for the students and staff of Seinäjoki University of Applied Sciences. They are available at SeAMK...</p> <p><a href="https://kirjasto.seamk.fi/en/check-the-new-e-resources/" rel="nofollow">Source</a></p> E-resources Tuula Ala-Hakuni Joulukuun kirjavinkit – ei niin jouluisia, mutta silti mielenkiintoisia lukuvinkkejä https://plarattua.wordpress.com/2018/12/05/joulukuun-kirjavinkit-ei-niin-jouluisia-mutta-silti-mielenkiintoisia-lukuvinkkeja/ Plarattua urn:uuid:69cf20ac-429a-9445-c9b6-28fca8056f61 Wed, 05 Dec 2018 11:00:58 +0200   &#160; &#160; &#160; &#160; Luonnon salainen verkosto Wohlleben,Peter Gummerus, 2018 Mitä tarkoittaa, kun sanotaan, että lohi nousee puuhun? Miten &#8230; <a class="more-link" href="https://plarattua.wordpress.com/2018/12/05/joulukuun-kirjavinkit-ei-niin-jouluisia-mutta-silti-mielenkiintoisia-lukuvinkkeja/">Lisää</a> Ammattikorkeakoulukirjastot E-kirjat Hankinta Kirjat Kirjavinkit e-kirjat Finlandia-palkinto hankinta joulu kirjaesittelyt kirjat kirjavinkit SeAMK Kirjasto seamkkirjasto seamkkirjasto Vanhustenviikon tapahtuma SeAMKin kirjastossa https://plarattua.wordpress.com/2018/12/03/vanhustenviikon-tapahtuma-seamkin-kirjastossa/ Plarattua urn:uuid:b11fbf1f-9170-5622-7a45-541939903e9c Mon, 03 Dec 2018 10:03:53 +0200 Vanhustenpäivä ja –viikko on yksi pisimpään vietettyjä teematapahtumia Suomessa. Vanhustyön keskusliiton käynnistämä teemaviikko on lokakuussa ja silloin useat organisaatiot, myös kirjastot, &#8230; <a class="more-link" href="https://plarattua.wordpress.com/2018/12/03/vanhustenviikon-tapahtuma-seamkin-kirjastossa/">Lisää</a> Ammattikorkeakoulukirjastot kirjastonkäyttö Kirjat Kokoelmat opastus opiskelijat Tapahtumat Työharjoittelu Eläytyminen kirjasuunnistus laputus toiminnalliset menetelmät Vanhukset Vanhustenviikko seamkkirjasto seamkkirjasto Google Sign In available in Ebsco https://kirjasto.seamk.fi/en/google-sign-in-available-in-ebsco/ SeAMK kirjasto urn:uuid:3c90019a-9992-3505-be03-cd15e930c4c7 Wed, 31 Oct 2018 12:35:03 +0200 Ebsco announces that SeAMK Library’s users can now sign in to the EBSCO resources using their Google or Gmail credentials. Before users must create a personal Ebsco account for example to be able to download an Ebsco ebook to their device. Now sign in is easier thanks to Google Sign In. As the user is [&#8230;] <p>Ebsco announces that SeAMK Library’s users can now sign in to the EBSCO resources using their Google or Gmail credentials. Before users must create a personal Ebsco account for example to be able to download an Ebsco ebook to their device. Now sign in is easier thanks to Google Sign In. As the user is signed in to Ebsco resources, he can also save searches and search results, set up journal alerts...</p> <p><a href="https://kirjasto.seamk.fi/en/google-sign-in-available-in-ebsco/" rel="nofollow">Source</a></p> E-resources Tuula Ala-Hakuni Kirjaston sisäinen koulutusaamu https://plarattua.wordpress.com/2018/10/11/kirjaston-sisainen-koulutusaamu/ Plarattua urn:uuid:1b995e56-24e7-255d-2ea5-f863d90aa0bb Thu, 11 Oct 2018 14:03:59 +0300 Kirjaston asiakaspalvelussa ohjataan ja opastetaan asiakkaita tiedonhankinnassa ja -haussa. SeAMKin kaikki koulutusalat, tutkinto-opiskelijat ja opettajat keskittyvät samalle Kampukselle vuoden vaihteessa. &#8230; <a class="more-link" href="https://plarattua.wordpress.com/2018/10/11/kirjaston-sisainen-koulutusaamu/">Lisää</a> Ammattikorkeakoulukirjastot Ammattikorkeakoulut Asiakaspalvelu E-aineistot E-lehdet Kehittäminen Kirjaston henkilökunta Kirjastot koulutus opastus Osaaminen Palvelut Tiedonhankinta ammattikorkeakoulukirjastot asiakaspalvelu e-aineistot henkilöstö kehittäminen kirjastopalvelut laatu tiedonhankinta seamkkirjasto seamkkirjasto Syksyn kirjavinkit https://plarattua.wordpress.com/2018/09/11/syksyn-kirjavinkit/ Plarattua urn:uuid:f14f803a-9a2d-afc0-7cb2-e27d2840178f Tue, 11 Sep 2018 15:46:08 +0300 Taas on tullut aika verrytellä aivonystyröitä helteisen kesän jälkeen. Oheiset kirjat ja paljon muita kirjauutuuksia odottaa lainaajiaan uudistuneessa SeAMK Kirjastossa. &#8230; <a class="more-link" href="https://plarattua.wordpress.com/2018/09/11/syksyn-kirjavinkit/">Lisää</a> Ammattikorkeakoulukirjastot Hankinta Kirjastot Kirjat Kirjavinkit Vinkit hankinta kirjavinkit syksy seamkkirjasto seamkkirjasto Hours and services in the new SeAMK Library https://kirjasto.seamk.fi/en/hours-and-services-in-the-new-seamk-library/ SeAMK kirjasto urn:uuid:70602986-a0e0-4a12-cce2-fca999171c0f Fri, 31 Aug 2018 09:38:54 +0300 SeAMK Library has been opened in the autumn of 2018 in the refurbished Campus House in Seinäjoki. Collections and services of former Campus Library and Health Library have been united. The library is situated in Kalevankatu 35. Customer service and book collections Library&#8217;s main entrance (C0) is opposite to the Tower house student apartments. Library&#8217;s [&#8230;] <p>SeAMK Library has been opened in the autumn of 2018 in the refurbished Campus House in Seinäjoki. Collections and services of former Campus Library and Health Library have been united. The library is situated in Kalevankatu 35. Customer service and book collections Library&#8217;s main entrance (C0) is opposite to the Tower house student apartments. Library&#8217;s customer service and book...</p> <p><a href="https://kirjasto.seamk.fi/en/hours-and-services-in-the-new-seamk-library/" rel="nofollow">Source</a></p> Changes in opening hours and services Tuula Ala-Hakuni Library card in your phone https://kirjasto.seamk.fi/en/library-card-in-your-phone/ SeAMK kirjasto urn:uuid:68b07f43-6929-c307-da82-d47392bf676f Mon, 27 Aug 2018 10:00:12 +0300 Did you forget your library card? No worries &#8211; you have your SeAMK library card with you in your smart phone. When visiting one of our library units, login to SeAMK-Finna in your mobile phone. Under Library Cards tab you can find library cards connected to your account as well as their barcodes. Take a [&#8230;] <p>Did you forget your library card? No worries &#8211; you have your SeAMK library card with you in your smart phone. When visiting one of our library units, login to SeAMK-Finna in your mobile phone. Under Library Cards tab you can find library cards connected to your account as well as their barcodes. Take a screenshot of the barcode and use the photo as your mobile library card. If you use your...</p> <p><a href="https://kirjasto.seamk.fi/en/library-card-in-your-phone/" rel="nofollow">Source</a></p> Changes in opening hours and services Tuula Ala-Hakuni Library’s new name https://kirjasto.seamk.fi/en/librarys-new-name/ SeAMK kirjasto urn:uuid:5d500bf9-26f0-ae24-8766-c9eb76d18421 Wed, 08 Aug 2018 16:07:02 +0300 The name of the library changes. From September 1st the official name is Seinäjoki University of Applied Sciences Library. The marketing name is SeAMK Library. Former official name (Seinäjoki Academic Library) and names of library units (Campus Library, Health Library) are phased out. We have decided to change the names because of the centralization of [&#8230;] <p>The name of the library changes. From September 1st the official name is Seinäjoki University of Applied Sciences Library. The marketing name is SeAMK Library. Former official name (Seinäjoki Academic Library) and names of library units (Campus Library, Health Library) are phased out. We have decided to change the names because of the centralization of library services to the Frami Campus in...</p> <p><a href="https://kirjasto.seamk.fi/en/librarys-new-name/" rel="nofollow">Source</a></p> Changes in opening hours and services Tuula Ala-Hakuni Library’s move almost ready https://kirjasto.seamk.fi/en/libraries-closed-in-summer/ SeAMK kirjasto urn:uuid:6ceb29d5-22d4-76fe-ddfa-e127e8dbd126 Wed, 06 Jun 2018 16:53:08 +0300 Library&#8217;s move to the Campus House is almost ready. The new SeAMK Library will be opened in refurbished Campus House in Seinäjoki, address Kalevankatu 35 on Thursday August 30th at 9am. Agriculture Library is open beginning from Monday Aug 20th, 2018. All the collections and services of both Campus Library and Health Library have been [&#8230;] <p>Library&#8217;s move to the Campus House is almost ready. The new SeAMK Library will be opened in refurbished Campus House in Seinäjoki, address Kalevankatu 35 on Thursday August 30th at 9am. Agriculture Library is open beginning from Monday Aug 20th, 2018. All the collections and services of both Campus Library and Health Library have been moved to the new premises in Campus House.</p> <p><a href="https://kirjasto.seamk.fi/en/libraries-closed-in-summer/" rel="nofollow">Source</a></p> Changes in opening hours and services Tuula Ala-Hakuni Health Library closed – services have been moved to Campus House https://kirjasto.seamk.fi/en/health-library-closed-services-will-be-moved-to-campus-house/ SeAMK kirjasto urn:uuid:5ec2189e-607c-ec1f-ea96-53b150400302 Wed, 16 May 2018 17:37:23 +0300 Health Library&#8217;s collections have been moved to the new and refurbished premises in Campus House. Campus and Health Libraries&#8217; services are united in the new SeAMK Library, which has been opened in Campus House in August 2018. The address is Kalevankatu 35. The staff wishes to express their gratitude to the patrons and partners of [&#8230;] <p>Health Library&#8217;s collections have been moved to the new and refurbished premises in Campus House. Campus and Health Libraries&#8217; services are united in the new SeAMK Library, which has been opened in Campus House in August 2018. The address is Kalevankatu 35. The staff wishes to express their gratitude to the patrons and partners of Health Library and hopes to see you all in the new...</p> <p><a href="https://kirjasto.seamk.fi/en/health-library-closed-services-will-be-moved-to-campus-house/" rel="nofollow">Source</a></p> Changes in opening hours and services Tuula Ala-Hakuni Nyt tai ei koskaan – ota kirjaston e-kirjat ja -aineistot käyttöön kesällä https://plarattua.wordpress.com/2018/05/09/nyt-tai-ei-koskaan-ota-kirjaston-e-kirjat-ja-aineistot-kayttoon-kesalla/ Plarattua urn:uuid:f32f9652-55cf-584c-006a-4829e6f96244 Wed, 09 May 2018 13:25:57 +0300 Opiskeluja ja esimerkiksi opinnäytetyön tekemistä voi suunnitella myös kesäksi. Tiedonlähteitä ja oppimateriaalia on tarjolla, vaikka kirjasto on avoinna rajoitetummin jo &#8230; <a class="more-link" href="https://plarattua.wordpress.com/2018/05/09/nyt-tai-ei-koskaan-ota-kirjaston-e-kirjat-ja-aineistot-kayttoon-kesalla/">Lisää</a> Ammattikorkeakoulukirjastot E-aineistot E-kirjat E-lehdet Kirjavinkit Kokoelmat Opiskelu Tiedonhankinta Tutkimustyö Vinkit seamkkirjasto Tytto-ja-eaineisto-junassa Kirjoja kukkivasta puutarhasta kuolemaan – toukokuun kirjavinkit https://plarattua.wordpress.com/2018/05/02/kirjoja-kukkivasta-puutarhasta-kuolemaan-toukokuun-kirjavinkit/ Plarattua urn:uuid:7975b977-1079-fa5e-876d-99f7d3103726 Wed, 02 May 2018 17:04:23 +0300 Toukokuun kirjavinkit kertovat eloon heräävästä luonnosta, mutta myös ihmiselon elonkorjuusta. Tartu kirjavinkkeihin ja tule lainaamaan! Kun lainaat ennen toukokuun loppua, &#8230; <a class="more-link" href="https://plarattua.wordpress.com/2018/05/02/kirjoja-kukkivasta-puutarhasta-kuolemaan-toukokuun-kirjavinkit/">Lisää</a> Ammattikorkeakoulukirjastot Asiakaspalvelu Kirjat Kirjavinkit Kokoelmat Vinkit kesä Kesäkirjat kirjaesittelyt kirjavinkit kirjavinkkaus Lukeminen seamkkirjasto seamkkirjasto Exceptional Library Hours in Spring https://kirjasto.seamk.fi/en/exceptional-library-hours-in-spring/ SeAMK kirjasto urn:uuid:8d3c65e2-056d-27a2-4241-d5f799de057f Thu, 26 Apr 2018 10:10:30 +0300 There are many changes in libraries&#8217; opening hours during spring because of mid-week holidays, staff meetings and move preparations. Please check the changes before your visit to the library. We apologize for the inconvenience. Campus Library Health Library Agriculture Library Mon 30.4. 9-15 9-15 closed Tue 1.5. closed closed closed Wed 2.5. 9-11 9-16 9-16 [&#8230;] <p>There are many changes in libraries&#8217; opening hours during spring because of mid-week holidays, staff meetings and move preparations. Please check the changes before your visit to the library. We apologize for the inconvenience. All the collections and services of both Campus Library and Health Library are to be united. We shall open the new SeAMK Library in refurbished Campus House in autumn.</p> <p><a href="https://kirjasto.seamk.fi/en/exceptional-library-hours-in-spring/" rel="nofollow">Source</a></p> Changes in opening hours and services Tuula Ala-Hakuni Library is preparing for the move – get ready for changes! https://kirjasto.seamk.fi/en/library-closed-for-move-preparation-beginning-may-16th-2018/ SeAMK kirjasto urn:uuid:c39fc6c9-8870-a447-ddbf-3cc2b5130197 Wed, 28 Mar 2018 16:27:19 +0300 The refurbished and new premises in Campus House will be completed in autumn 2018. The preparations for the move have already begun. Because of the preparations, we have to limit libraries&#8217; opening hours already in May. SeAMK Library will serve patrons in the Campus House in autumn 2018 All the collections and services of both [&#8230;] <p>The refurbished and new premises in Campus House will be completed in autumn 2018. The preparations for the move have already begun. Because of the preparations, we have to limit libraries&#8217; opening hours already in May. All the collections and services of both Campus Library and Health Library are moving to the new premises. The present library operations and services of the Health Library...</p> <p><a href="https://kirjasto.seamk.fi/en/library-closed-for-move-preparation-beginning-may-16th-2018/" rel="nofollow">Source</a></p> Changes in opening hours and services Tuula Ala-Hakuni Kalsarikänni ja muita poimintoja alkuvuoden kirjauutuuksista https://plarattua.wordpress.com/2018/03/06/kalsarikanni-ja-muita-poimintoja-alkuvuoden-kirjauutuuksista/ Plarattua urn:uuid:8c2424e4-dc96-b53d-3d9c-fd3e8fde94f6 Tue, 06 Mar 2018 11:21:30 +0200 Tässäpä teille muutama oivallinen poiminta SeAMKin kirjaston kokoelmiin hankituista kirjauutuuksista. Tutustu kirjavinkkeihin ja tule lainaamaan! Kun teet varauksen SeAMK-Finnassa, saat ilmoituksen sähköpostiisi, kun kirja on lainattavissa. Näppärää! Kalsarikänni : Suomalainen opas hyvään elämään Miska Rantanen S&#38;S, 2018 ”Kalsarikänni on täydellisen rentoutumisen &#8230; <a href="https://plarattua.wordpress.com/2018/03/06/kalsarikanni-ja-muita-poimintoja-alkuvuoden-kirjauutuuksista/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a> Ammattikorkeakoulukirjastot kirjastonkäyttö Kirjastot Kirjat Kirjavinkit Kokoelmat Vinkit Vinkki seamkkirjasto seamkkirjasto