De Duurzame Wereld - premium http://feed.informer.com/digests/WKLLS8VXUH/feeder De Duurzame Wereld - premium Respective post owners and feed distributors Sun, 17 Oct 2021 17:09:02 +0200 Feed Informer http://feed.informer.com/ TÜV Rheinland certificeert koolstofuitstoot voor klanten van Alibaba Cloud https://duurzaam-actueel.nl/tuv-rheinland-certificeert-koolstofuitstoot-voor-klanten-van-alibaba-cloud/ DDW - XL - nieuwsbrieffeed urn:uuid:42b0ca26-c72b-295b-7b40-a96c309abd18 Tue, 28 Mar 2023 20:28:19 +0200 <p><strong>TÜV Rheinland</strong> en <a href="https://eu.alibabacloud.com/" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="color: #0000ff;">Alibaba Cloud</span></strong></a>, de digitale ruggengraat voor technologie en intelligence van Alibaba Group, lanceren een gezamenlijk initiatief om de klanten van Alibaba Cloud te helpen hun duurzaamheidsdoelen te behalen. Zij hebben hierover een overeenstemmingsverklaring getekend. Bedrijven die</p> Minister Jetten: “Windenergie op land onmisbaar voor het behalen van de klimaatdoelen” https://www.nwea.nl/minister-jetten-windenergie-op-land-onmisbaar-voor-het-behalen-van-de-klimaatdoelen/ DDW - XL - nieuwsbrieffeed urn:uuid:27002d9a-582d-9933-314a-00d50f8d7cc7 Tue, 28 Mar 2023 20:13:24 +0200 <p>In de beantwoording van een aantal Kamervragen benadruk ...</p> <p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://www.nwea.nl/minister-jetten-windenergie-op-land-onmisbaar-voor-het-behalen-van-de-klimaatdoelen/">Minister Jetten: “Windenergie op land onmisbaar voor het behalen van de klimaatdoelen”</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://www.nwea.nl">NWEA</a>.</p> <p style="font-weight: 400;"><em>In de beantwoording van een aantal <a href="https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/documenten/kamerstukken/2023/03/27/beantwoording-van-vragen-over-de-brandbrief-van-belangengroepen-die-de-windindustrie-in-de-achterhoek-willen-stoppen-en-het-groeiende-verzet-tegen-de-komst-van-windmolens-in-overijssel">Kamervragen</a> benadrukt minister Jetten nogmaals dat windenergie op land onmisbaar is voor het behalen van de klimaatdoelen. “Voor de opwek van windenergie wordt sterk ingezet op zee, maar ook windenergie op land is onmisbaar voor de energietransitie en het behalen van onze klimaatdoelen.” Een zorgvuldig proces en betrokkenheid van inwoners bij de energietransitie is volgens de minister hierbij essentieel.</em></p> <p style="font-weight: 400;">Nederland heeft als <a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatbeleid">doel</a> om in 2030 55 procent minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990 en wil in 2050 klimaatneutraal zijn. “Dit betekent dat de opwek van energie anders moet”, volgens de minister. Naast wind op zee is ook wind op land nodig. “De Noordzee alleen biedt niet genoeg ruimte aan de gehele toekomstige Nederlandse energievraag te voldoen.”</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>Verschillen per regio</strong></p> <p style="font-weight: 400;">Binnen de <a href="https://www.iedereendoetwat.nl/wat-nederland-doet/res">Regionale Energie Strategieën (RES)</a> zijn zogenaamde zoekgebieden aangewezen voor windmolens en zonnepanelen. De minister legt uit dat voor de borging van zoekgebieden voor wind en zon vaak nog een nadere afweging gemaakt moet worden. “Die afweging gaat over de relatie met andere opgaven (zoals woningbouw) en belangen (zoals natuur). In dat proces worden de zoekgebieden nog nader uitgewerkt en geconcretiseerd. Het verschilt dus per regio hoe dit precies wordt ingericht en welk tijdpad daarbij wordt gevolgd.”</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>Zorgvuldige afweging</strong></p> <p style="font-weight: 400;">De minister onderschrijft het belang dat tijdens de vergunningverlening voor windturbines alle effecten op een zorgvuldige manier worden afgewogen, dus ook de effecten op de leefomgeving en gezondheid. “In Nederland zijn de gezondheidseffecten van windturbines tot nu toe gereguleerd met normen voor geluid, externe veiligheid en slagschaduw. De staatssecretaris van IenW werkt momenteel aan nieuwe landelijke milieunormen op basis van een plan-MER.”</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>Draagvlak en onderzoek naar gezondheidseffecten</strong></p> <p style="font-weight: 400;">Een goede betrokkenheid van inwoners bij de energietransitie is essentieel volgens de minister. In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over <a href="https://www.rvo.nl/onderwerpen/zonne-energie/participatie">procesparticipatie en financiële participatie bij</a> projecten voor hernieuwbare energie op land. “Er wordt gestreefd naar 50 procent eigendom van de lokale omgeving van de productie van wind en zonne-energie op land in 2030 om de lusten en lasten van de energietransitie eerlijk te verdelen het lokaal zeggenschap te vergroten.” Gemeenten hebben, net als de Rijksoverheid en de provincies een stimulerende en regisserende rol bij het zorgen voor draagvlak voor duurzame energie-initiatieven. Tot slot benadrukt de minister dat de gezondheidseffecten als gevolg van windturbines serieus worden genomen. Op basis van een verkenning door het <a href="https://www.rivm.nl/windenergie/windmolens-gezondheid">RIVM</a> worden daarom twee opdrachten voor gezondheidsonderzoek verstrekt</p> <p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://www.nwea.nl/minister-jetten-windenergie-op-land-onmisbaar-voor-het-behalen-van-de-klimaatdoelen/">Minister Jetten: “Windenergie op land onmisbaar voor het behalen van de klimaatdoelen”</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://www.nwea.nl">NWEA</a>.</p> EU-deal: meer laadpalen langs snelwegen, betaling toegankelijker en transparanter https://www.tankpro.nl/waterstof/2023/03/28/eu-deal-meer-laadpalen-langs-snelwegen-betaling-toegankelijker-en-transparanter/ DDW - XL - nieuwsbrieffeed urn:uuid:22680f3f-f6d1-a214-ad22-d4cd6fa91bb3 Tue, 28 Mar 2023 20:05:05 +0200 De Europese Unie heeft een deal bereikt over een voorstel waarin staat dat het aantal laadpalen voor elektrische voertuigen langs de Europese snelwegen omhoog moet. In 2030 moeten langs alle Europese snelwegen om de 60 kilometer openbare laadstations beschikbaar zijn. Auto&#8217;s op het belangrijkste Europese wegennet moeten in 2026 iedere 60 kilometer kunnen worden opgeladen. [&#8230;] <p><strong>De Europese Unie heeft een deal bereikt over een voorstel waarin staat dat het aantal laadpalen voor elektrische voertuigen langs de Europese snelwegen omhoog moet. In 2030 moeten langs alle Europese snelwegen om de 60 kilometer openbare laadstations beschikbaar zijn.</strong><br /> <span id="more-69833"></span>Auto&#8217;s op het belangrijkste Europese wegennet moeten in 2026 iedere 60 kilometer kunnen worden opgeladen. Het gaat om stations met minstens 400 kW laadvermogen en meerdere laadpunten. Tegen 2028 moet het vermogen per laadstation toenemen tot 600 kW. Daarnaast moeten nieuwe en gerenoveerde laadpalen klaar worden gemaakt voor smart charging en moet betalen aan de paal toegankelijker en transparanter, bijvoorbeeld met bankpas, creditcard of laadpasje waarbij de prijsberekening duidelijker wordt weergegeven. Het voorstel maakt deel uit van het ‘Fit-For-55’- pakket en bevat allerlei maatregelen voor de uitrol van Europese infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (Alternative Fuels Infrastructure Regulation, AFIR) voor zowel wegvervoer als scheep- en luchtvaart. Ook biedt de deal handvatten voor veilig laden, zoals met een noodknop bij de laadpaal die direct in contact staat met de lokale hulpdiensten.</p> <h2>Waterstof</h2> <p>Een andere afspraak is dat om de 200 kilometer een chauffeur in 2031 waterstof moet kunnen tanken. Voor afgelegen gebieden, eilanden en wegen met &#8216;zeer weinig verkeer&#8217; worden uitzonderingen gemaakt.<br /> Europarlementariër Caroline Nagtegaal (VVD), medeonderhandelaar op dit dossier, is blij met het resultaat. “Door in te zetten op schone brandstoffen en bijbehorende infrastructuur, stimuleren we deze ontwikkeling in Europa. Deze deal betekent een mijlpaal voor meer laadpalen langs de Europese snelwegen.”</p> <h2>Brandstofauto’s</h2> <p>Ondertussen zijn de EU en Duitsland het eindelijk eens over het verkoopverbod op brandstofmotoren. Vanaf 2035 mogen er in de Europese Unie nog steeds nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor worden verkocht. De voorwaarde is dat ze uitsluitend op CO₂-neutrale, synthetische brandstof kunnen rijden.</p> <p><strong>Lees meer:</strong></p> <ul> <li><a href="/elektrificatie/2023/03/15/fastned-bouwt-twee-grote-snellaadstations-bij-gent/">Fastned bouwt twee grote snellaadstations bij Gent</a></li> <li><a href="/challenge/2022/12/13/nxt-mobility-en-50five-gaan-200-snellaadlocaties-realiseren/">NXT Mobility en 50five gaan 200 snellaadlocaties realiseren</a></li> </ul>