Thư Viện Hoa Sen http://feed.informer.com/digests/UAGPYOZ0RG/feeder Thư Viện Hoa Sen Respective post owners and feed distributors Thu, 18 Feb 2016 03:40:17 +0000 Feed Informer http://feed.informer.com/ Tu dưỡng tâm từ bằng thiền chánh niệm http://thuvienhoasen.org/a30064/tu-duong-tam-tu-bang-thien-chanh-niem THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:1bb70c76-f774-e4c8-de1d-36e95496563b Tue, 15 Jan 2019 22:57:00 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/pNWVS3Tp1QgBALBu/w200/tu-duong-tam-tu-bang-thien-chanh-niem.jpg" width="180" height="247"/>Quyển sách “Tu dưỡng tâm từ bằng thiền Chánh niệm” (tựa đề tiếng Anh Abundant, exalted, immeasurable - Quảng đại, cao quý, vô lượng vô biên) là tựu trung một cách chi tiết toàn bộ nội dung của khóa tu thực hành thiền tâm từ - hướng đến sự tu tập nhằm khởi phát, tu dưỡng và phát triển tâm từ trên cơ sở thực hành thiền Chánh niệm - do Thiền sư Ajahn Pasanno hướng dẫn tại California (Hoa Kỳ) vào năm 2008. Trần Trọng Hiếu, Ajahn Pasanno Đức Cha Người Nga Thờ Phật Bà Quán Thế Âm Đến Việt Nam Học Phật http://thuvienhoasen.org/a31102/duc-cha-nguoi-nga-tho-phat-ba-quan-the-am-den-viet-nam-hoc-phat THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:f3bf8b0b-173b-8c5e-1bb1-f8aa2a5e8200 Tue, 15 Jan 2019 22:20:00 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/YVGapDh71ggBAMhS/w200/cha-tim-7.jpg" width="180" height="135"/>Tôi đã từng viết 1 bài có tựa đề “Đức cha tuyệt vời ở Tây Ban Nha thờ Quan Thế Âm Bồ Tát” và nhận được rất nhiều động viên và cổ cũ của quý vị bạn đọc cũng như quý Phật tử. Nay lại có một chuyện khác về một vị cha người Nga nữa. Nguyễn Mạnh Hùng Ý Nghĩa Phước Hay Họa Ngày 23 Tháng Chạp Đưa Ông Táo Về Trời http://thuvienhoasen.org/a14182/y-nghia-phuoc-hay-hoa-ngay-23-thang-chap-dua-ong-tao-ve-troi THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:21b169fa-d326-9e82-11ae-03a1f8795c82 Tue, 15 Jan 2019 12:06:00 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/_vp-jmJu1QgBANU4/w200/con-lay-ong-tao.jpg" width="180" height="134"/>Vì thế Con người muốn có cuộc sống an lạc và hạnh phúc, cần phải tu nhơn tạo phước, chứ không phải chỉ cầu nguyện, van xin khấn vái suông, vào những vị Thần linh, Ông Táo, Thần Tài, Thổ Địa, hoặc tử vi tướng số…. Thích Trí Giải Cali đang mưa http://thuvienhoasen.org/a31100/cali-dang-mua THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:a37b7a51-9617-b943-82c5-5ecd15e4f9e3 Tue, 15 Jan 2019 12:03:19 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/ycOaiNZ61ggBAGJd/w200/mua-cali.jpg" width="180" height="114"/>Cali đang mưa … Từ lâu, Cali không mưa. Nhưng mấy ngày nay Cali đang mưa. Riêng hôm nay, không chỉ mưa mà còn gió. Gió lớn. Và rất lạnh. Tuy mưa gió và lạnh lẽo, tôi vẫn không đóng chặt khung kính ở cái cửa sổ duy nhất trong Độc-Cư-Am, mà vẫn hé ranh giới cho gió lùa vào. Huệ Trân Bất ngờ lý giải của Phật Giáo về người tự tử http://thuvienhoasen.org/a31097/bat-ngo-ly-giai-cua-phat-giao-ve-nguoi-tu-tu THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:b01c86f9-9fe1-c219-9fc9-52b4115a2ba3 Tue, 15 Jan 2019 12:03:00 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/KIW7Dtt61ggBACMK/w200/tu-tu-chet.jpg" width="180" height="143"/>Chứng kiến một vụ tự tử, người đời thường chép miệng: “Tội nghiệp!” ngỏ ý tiếc thương con người vì lâm vào ngõ cụt cuộc đời mà phải tìm đến cái chết. Nhưng người tự tử có đáng thương hay không, điều này Phật giáo lý giải khác hoàn toàn với suy nghĩ đời thường. Linh Thụy Cali đang mưa http://thuvienhoasen.org/a31100/cali-dang-mua THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:57583ef7-466a-e4f5-5bc8-54ac574995ad Tue, 15 Jan 2019 11:43:04 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/ycOaiNZ61ggBAGJd/w200/mua-cali.jpg" width="180" height="114"/>Cali đang mưa … Từ lâu, Cali không mưa. Nhưng mấy ngày nay Cali đang mưa. Riêng hôm nay, không chỉ mưa mà còn gió. Gió lớn. Và rất lạnh. Tuy mưa gió và lạnh lẽo, tôi vẫn không đóng chặt khung kính ở cái cửa sổ duy nhất trong Độc-Cư-Am, mà vẫn hé ranh giới cho gió lùa vào. Huệ Trân Bất ngờ lý giải của Phật Giáo về người tự tử http://thuvienhoasen.org/a31097/bat-ngo-ly-giai-cua-phat-giao-ve-nguoi-tu-tu THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:6aefa827-744c-f700-3aa9-2216807841b9 Tue, 15 Jan 2019 11:42:31 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/KIW7Dtt61ggBACMK/w200/tu-tu-chet.jpg" width="180" height="143"/>Chứng kiến một vụ tự tử, người đời thường chép miệng: “Tội nghiệp!” ngỏ ý tiếc thương con người vì lâm vào ngõ cụt cuộc đời mà phải tìm đến cái chết. Nhưng người tự tử có đáng thương hay không, điều này Phật giáo lý giải khác hoàn toàn với suy nghĩ đời thường. Linh Thụy Kiểng chùa xưa http://thuvienhoasen.org/a31101/kieng-chua-xua THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:2b550dbf-e8f8-71a2-a9b3-11c27c0ab0b6 Tue, 15 Jan 2019 11:37:27 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/Hhgpvt161ggBAB91/w200/chua-lang-que.jpg" width="180" height="129"/> Tiểu Lục Thần Phong Bất ngờ lý giải của Phật Giáo về người tự tử http://thuvienhoasen.org/a31097/bat-ngo-ly-giai-cua-phat-giao-ve-nguoi-tu-tu THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:a0522e0d-fcf7-72d4-38bc-77d5c936b861 Tue, 15 Jan 2019 11:18:38 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/KIW7Dtt61ggBACMK/w200/tu-tu-chet.jpg" width="180" height="143"/>Chứng kiến một vụ tự tử, người đời thường chép miệng: “Tội nghiệp!” ngỏ ý tiếc thương con người vì lâm vào ngõ cụt cuộc đời mà phải tìm đến cái chết. Nhưng người tự tử có đáng thương hay không, điều này Phật giáo lý giải khác hoàn toàn với suy nghĩ đời thường. Linh Thụy Từ bi là nguồn hạnh phúc http://thuvienhoasen.org/a31095/tu-bi-la-nguon-hanh-phuc THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:01b3590e-a7f9-c43f-e3b5-6e62eef77e00 Mon, 14 Jan 2019 23:05:00 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/wkqn2nV61ggBANMp/w200/2014-10-31-boston-g13np.jpg" width="180" height="102"/>Chúng ta ở đây; chúng ta tồn tại và chúng ta có quyền hiện hữu. Ngay cả những sinh vật không có tri giác như hoa cũng có quyền tồn tại. Nếu một lực tiêu cực gây sức ép với hoa, thì về phương diện hóa học, hoa sẽ tự hồi phục để tồn tại. Nhưng hơn thế nữa, con người chúng ta bao gồm cả côn trùng, thậm chí những vi sinh như a-míp, cũng được xem là chúng sinh hữu tình. Như vậy là sinh vật có tri giác, chúng ta lại có càng nhiều cơ chế để giúp chúng ta tồn tại. Đạt Lai Lạt Ma “Ấn Phẩm Văn Hóa” TÂM THỊ http://thuvienhoasen.org/a31083/an-pham-van-hoa-tam-thi THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:e1a0c0fd-b3bf-3dad-2902-c492d1eb6b5a Mon, 14 Jan 2019 21:44:00 +0000 <img src="http://imageshack.com/a/img923/6535/LTI2ih.jpg" width="180" height="144"/>Đôi dòng giới thiệu “Ấn Phẩm Văn Hóa” TÂM THỊ số 36 Kính mừng ngày Đức Phật Thành Đạo &amp; Đón Xuân Kỷ Hợi 2019 Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa (Nha Trang - Khánh Hòa) Mãn Đường Hồng Thư Chúc Tết Xuân Kỷ Hợi Của Đức Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam http://thuvienhoasen.org/a31093/thu-chuc-tet-xuan-ky-hoi-cua-duc-phap-chu-giao-hoi-phat-giao-viet-nam THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:2c5a4e19-e4df-f6f9-30ac-4cdeb17e42f4 Mon, 14 Jan 2019 19:03:51 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/bdWll0161ggBAAcj/w200/thich-pho-tue.jpg" width="180" height="242"/>Chào đón xuân Kỷ Hợi, năm 2019, Phật lịch 2563, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tôi có lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới đại hoan hỷ, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường tới toàn thể các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Thích Phổ Tuệ Thư Chúc Tết Xuân Kỷ Hợi Của Đức Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam http://thuvienhoasen.org/a31093/thu-chuc-tet-xuan-ky-hoi-cua-duc-phap-chu-giao-hoi-phat-giao-viet-nam THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:0efdcb9a-cc28-ac1a-474e-a537aa876502 Mon, 14 Jan 2019 18:15:00 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/bdWll0161ggBAAcj/w200/thich-pho-tue.jpg" width="180" height="242"/>Chào đón xuân Kỷ Hợi, năm 2019, Phật lịch 2563, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tôi có lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới đại hoan hỷ, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường tới toàn thể các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Thích Phổ Tuệ Thông Bạch Xuân Kỷ Hợi - 2019 Official Announcement Of The 2019 New Year http://thuvienhoasen.org/a31085/thong-bach-xuan-ky-hoi-2019-official-announcement-of-the-2019-new-year THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:53ca5e53-01e9-5667-a46b-13b859b5c4e8 Mon, 14 Jan 2019 12:07:41 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/3aDFJhZ61ggBAAps/w200/thong-bach-xuan-ky-hoi-2019.jpg" width="180" height="233"/>Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ xin nhất tâm Chúc Tết đến chư tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng toàn thể quí Thiện Tín, Cư Sĩ, Phật tử, Đồng hương được nhiều thuận duyên và phước lạc. Xin chư Phật, chư Tổ, Hồn Thiêng Dân tộc độ trì cho chúng con làm rực sáng một Đạo Phật nơi quê hương mới. Thích Thắng Hoan Cao hơn trời, nặng hơn đất http://thuvienhoasen.org/a31092/cao-hon-troi-nang-hon-dat THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:61ee8a16-7a80-0f2e-e22d-5d2765a7ab04 Mon, 14 Jan 2019 12:07:00 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/tiZz2xJ61ggBAMt0/w200/anh-suy-nghiem.jpg" width="180" height="107"/>Người xưa thường lấy những sự vật xung quanh đời sống con người để so sánh, đối chiếu, ước lượng với một điều gì đó. Như trời xanh để ước lượng về sự cao thấp, như địa cầu để so sánh với nặng nhẹ, như gió cuốn để đối chiếu với sự nhanh chậm, như cỏ cây chen chúc để nói về số lượng ít nhiều. Dù không mấy chính xác so với các đơn vị đo lường hiện đại nhưng cách tiếp cận của người xưa lại gần gũi, dễ liên tưởng và hình dung hơn. Quảng Tánh Bốn loại thức ăn http://thuvienhoasen.org/a31091/bon-loai-thuc-an THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:57dc0112-05ba-3db4-9436-cdc2e3c3a20e Mon, 14 Jan 2019 12:02:00 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/4Ys7WxF61ggBADkm/w200/thich-phuoc-tinh.jpg" width="180" height="180"/>Tất cả mọi sinh vật trên hành tinh do ăn mà sống còn, tồn tại. Cách ăn của động vật và thực vật tuy có khác biệt, nhưng tựu trung chỉ là đem dưỡng chất vào nuôi tự thể. Động vật có thể nuôi sống bằng thịt của động vật nhỏ hơn hoặc bằng cây cỏ; tuy nhiên, những loài bò sát như rắn rung chuông hay rùa đất có thể sống bằng năng lượng đất trời nhiều tháng mà không cần gì thêm. Thực vật cũng có thể tự nuôi sống nhờ rễ cây hấp thụ chất dinh dưỡng từ đất, nhờ lá nhận ánh nắng hay bắt côn trùng. Còn loài người chúng ta thì sao? Tuệ Hiền, Thích Phước Tịnh Nơi đây bình yên lắm http://thuvienhoasen.org/a31090/noi-day-binh-yen-lam THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:d82a668a-89ff-74ae-11c6-93229e9c5cfa Mon, 14 Jan 2019 12:00:00 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/lPK2FQ961ggBAB0n/w200/tung-kinh.jpg" width="180" height="120"/>Hôm nay trời đẹp và bình yên lắm, vừa bước đến cổng chùa nghe vang nhẹ âm vang của tiếng chuông hòa cùng điệu nhạc niệm “ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật” tất cả như niệm trần tựa như hư không tan biến. Từng bước chân như đưa chính mình vào cõi tịnh thiên. Cái hạnh phúc của sự buông bỏ, hạnh phúc khi giữa dòng đời nhiều xô vồ, còn nhiều bon chen này còn có nơi để trở về bình yên đến lạ. Tiểu Hương Huệ Cao hơn trời, nặng hơn đất http://thuvienhoasen.org/a31092/cao-hon-troi-nang-hon-dat THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:f5682f1a-743e-94a1-d8d2-97626e83bdff Mon, 14 Jan 2019 11:26:38 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/tiZz2xJ61ggBAMt0/w200/anh-suy-nghiem.jpg" width="180" height="107"/>Người xưa thường lấy những sự vật xung quanh đời sống con người để so sánh, đối chiếu, ước lượng với một điều gì đó. Như trời xanh để ước lượng về sự cao thấp, như địa cầu để so sánh với nặng nhẹ, như gió cuốn để đối chiếu với sự nhanh chậm, như cỏ cây chen chúc để nói về số lượng ít nhiều. Dù không mấy chính xác so với các đơn vị đo lường hiện đại nhưng cách tiếp cận của người xưa lại gần gũi, dễ liên tưởng và hình dung hơn. Quảng Tánh Cao hơn trời, nặng hơn đất http://thuvienhoasen.org/a31092/cao-hon-troi-nang-hon-dat THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:0394887b-d756-456b-55ff-0bccc1b7292a Mon, 14 Jan 2019 11:21:00 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/tiZz2xJ61ggBAMt0/w200/anh-suy-nghiem.jpg" width="180" height="107"/>Người xưa thường lấy những sự vật xung quanh đời sống con người để so sánh, đối chiếu, ước lượng với một điều gì đó. Như trời xanh để ước lượng về sự cao thấp, như địa cầu để so sánh với nặng nhẹ, như gió cuốn để đối chiếu với sự nhanh chậm, như cỏ cây chen chúc để nói về số lượng ít nhiều. Dù không mấy chính xác so với các đơn vị đo lường hiện đại nhưng cách tiếp cận của người xưa lại gần gũi, dễ liên tưởng và hình dung hơn. Quảng Tánh Sức khỏe của thiền sư Thích Nhất Hạnh những ngày đầu năm mới 2019 http://thuvienhoasen.org/a31088/suc-khoe-cua-thien-su-thich-nhat-hanh-nhung-ngay-dau-nam-moi-2019 THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:607bbc78-8358-6bd3-c266-3465df320e0f Mon, 14 Jan 2019 09:00:00 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/PxEvTLF51ggBACJM/w200/thay-nhat-hanh-dau-nam-2019.jpg" width="180" height="135"/> Nguyễn Mạnh Hùng Gia Huy Và Chương Trình Văn Nghệ Đặc Biệt Với Chủ Đề Đêm Thành Đạo http://thuvienhoasen.org/a31089/gia-huy-va-chuong-trinh-van-nghe-dac-biet-voi-chu-de-dem-thanh-dao THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:6827ceb8-50ee-78e2-1fa9-dc191ec5ed71 Sun, 13 Jan 2019 20:37:00 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/6ohyCw161ggBAB82/w200/arts1.jpg" width="180" height="153"/>Hôm nay, Chủ Nhật, 13 tháng 1 năm 2019, ca sĩ Gia Huy và các cộng sự thuộc Trung tâm Gia Huy Music vừa tổ chức thành công chương trình nhạc Phật giáo Mừng ngày Thành Đạo (mồng 8 tháng 12 âm lịch) với hai suất diễn (từ 13 giờ 30 và từ 19 giờ) tại Hí viện Saigon Performing Arts Center Bodhi Media Tại Tâm http://thuvienhoasen.org/a31086/tai-tam THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:8f4afa93-3223-bc04-8219-5e0922b01616 Sun, 13 Jan 2019 19:38:00 +0000 Đồng Thiện Cảm Niệm Đêm Phật Thành Đạo http://thuvienhoasen.org/a31084/cam-niem-dem-phat-thanh-dao THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:e79c6f72-db7b-a1ef-fd8d-b7ee8274a791 Sun, 13 Jan 2019 11:25:51 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/2pUzQDCC0wgBAI0H/w200/duc-thich-ca-thanh-dao.jpg" width="180" height="104"/>Cách đây hơn 2500 năm về trước, Đức Phật nhập định dưới cội cây bồ đề, rồi từ đó cả nhân loại bước sang một trang mới. Lòng từ bi của Người soi sáng cả pháp giới, ánh quang minh bao phủ muôn vạn loài, những khổ đau muôn kiếp theo vô minh vỡ tan. Nhờ có đêm thành đạo mà từ đây cả thế giới mênh mông được thắp sáng bằng niềm tin bất diệt, được sưởi ấm bởi tình thương yêu và được nuôi lớn bằng những đạo lý nhiệm mầu. Thích Tánh Tuệ Bên Dòng Sông Tịnh http://thuvienhoasen.org/a31087/ben-dong-song-tinh THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:25bb549a-5137-f97e-5102-2fbbb2fc0424 Sun, 13 Jan 2019 11:20:00 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/DwNCH0MZ0wgBAN4c/w200/thanh-dao.jpg" width="180" height="59"/> Mặc Phương Tử Cảm Niệm Đêm Phật Thành Đạo http://thuvienhoasen.org/a31084/cam-niem-dem-phat-thanh-dao THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:500bbe21-b20e-c692-ec87-42039aea47b4 Sun, 13 Jan 2019 10:29:00 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/2pUzQDCC0wgBAI0H/w200/duc-thich-ca-thanh-dao.jpg" width="180" height="104"/>Cách đây hơn 2500 năm về trước, Đức Phật nhập định dưới cội cây bồ đề, rồi từ đó cả nhân loại bước sang một trang mới. Lòng từ bi của Người soi sáng cả pháp giới, ánh quang minh bao phủ muôn vạn loài, những khổ đau muôn kiếp theo vô minh vỡ tan. Nhờ có đêm thành đạo mà từ đây cả thế giới mênh mông được thắp sáng bằng niềm tin bất diệt, được sưởi ấm bởi tình thương yêu và được nuôi lớn bằng những đạo lý nhiệm mầu. Thích Tánh Tuệ Hòa hợp tôn giáo http://thuvienhoasen.org/a31078/hoa-hop-ton-giao THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:5e335808-8e11-ca01-91bc-d12a45a6a562 Sun, 13 Jan 2019 00:17:00 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/LGrzZvB41ggBAAwB/w200/2012-05-27-vienna-g06np.jpg" width="180" height="102"/>Những bài báo và thông điệp liên quan đến cam kết của Đức Đạt Lai Lạt Ma thúc đẩy sự đối thoại liên tôn giáo và sự hòa hợp tôn giáo , gồm có: Tâm Biên Kiến không thể thấy được Sự Thật | Làm thế nào để trở thành Phật tử trong Thế giới ngày nay | Mối Liên quan của Tôn giáo trong thời Hiện đại | Thiết lập sự Hòa hợp trong sự Đa dạng Tôn giáo | Đạt Lai Lạt Ma The 30th Nyingma Monlam Chenmo (the World Peace Ceremony) http://thuvienhoasen.org/a31077/dai-le-duc-thich-ca-thanh-dao-tai-bo-de-dao-trang THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:5543536a-5fe7-82cf-ea73-40e2e7a346d6 Sat, 12 Jan 2019 22:53:00 +0000 Ban Biên Tập Bài Học Thành Đạo - Tâm Minh http://thuvienhoasen.org/a8540/bai-hoc-thanh-dao-tam-minh THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:162f611a-c58f-9b5e-b5e9-9c14b3cde888 Sat, 12 Jan 2019 18:38:00 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/3dHyS9vf1AgBADBU/w200/duc-phat-thanh-dao-duoi-coi-bo-de.jpg" width="180" height="135"/>Một mùa Thành Đạo nữa lại về. Thành Đạo là tên gọi của sự kiện chứng ngộ Niết-bàn. Một lần nữa, lòng chúng ta lại rộn lên niềm hân hoan chào đón ngày Đức Thế Tôn hoàn thành công phu tu tập của Ngài, công phu chuyển đổi vọng tâm để Niết-bàn hiển lộ. Thời điểm Thành Đạo là lúc sao Mai mới mọc, đêm tối vô minh đã tan và ánh sáng trí tuệ đã đến: ánh sáng giải thoát và giác ngộ. Tâm Minh Tính kế thừa & phát triển trong Phật Giáo http://thuvienhoasen.org/a31075/tinh-ke-thua-phat-trien-trong-phat-giao THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:18cf8451-a267-b23a-d6ac-ad67c5da5b3d Sat, 12 Jan 2019 18:18:00 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/UEcVorp41ggBAAps/w200/thich-trung-huu.jpg" width="180" height="135"/>Đôi khi huynh đệ ngồi đàm đạo với nhau, tôi lấy làm lạ là cho đến giờ cái tâm lý phân biệt bộ phái vẫn còn, dù bằng tên gọi Tiểu thừa hay Đại thừa, Nguyên thủy hay Phát triển, Nam tông hay Bắc tông. Thích Trung Hữu Mùa xuân và nụ cười giác ngộ http://thuvienhoasen.org/a31074/mua-xuan-va-nu-cuoi-giac-ngo THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:891eaf03-8df8-2e7f-e672-d1cd0ae3850e Sat, 12 Jan 2019 18:06:00 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/30c4vbl41ggBALk-/w200/thich-nu-hang-nhu.jpg" width="180" height="347"/>Người đời so sánh mùa Đông là mùa của sự chết, mùa của lạnh lẽo, mùa của hoàng hôn. Đi xa hơn mùa Đông là mùa sau cùng còn sót lại của một kiếp người đã tới tuổi xế chiều. Không còn bao lâu thời gian nữa... là trời sẽ tối. Khi màn đêm của tuổi xế chiều đến rồi, thì buộc lòng phải giả từ cõi sống này để đi về với cát bụi, cho dù người đó muốn hay không muốn. Điều này Đức Phật đã cảnh báo rồi. Thích Nữ Hằng Như Vị Đạo Sư Tối Thượng http://thuvienhoasen.org/a31073/vi-dao-su-toi-thuong THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:e443dd63-70f6-94c0-7e90-981290a82c85 Sat, 12 Jan 2019 18:00:00 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/YgqhK5tG0QgBAOAK/ducphatthichca-01.jpg" width="143" height="127"/>Tôn giáo nào cũng có những nhà truyền giáo, phát nguyện rao giảng những điều mà họ tin là mang đến hạnh phúc cho nhân loại. Những vị giáo chủ, người khai sáng ra tôn giáo đó, tất nhiên là nhà truyền giáo đầu tiên về đạo của mình. Thích Nữ Huệ Trân Vượt qua mười hai xứ http://thuvienhoasen.org/a31071/vuot-qua-muoi-hai-xu THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:8b04a366-246e-6ecc-30ca-7d350c3870a5 Fri, 11 Jan 2019 23:48:33 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/G0vKZIwQ1QgBAFpx/w200/hoa-sen-no.jpg" width="180" height="148"/>Trước tiên, nên thấy rằng Phật giáo là pháp xuất thế gian, pháp để thoát khổ, pháp để xa lìa ba cõi -- không phải pháp thế gian chỉ thuần để thư giãn hay chữa bệnh, tuy rằng vẫn có vô lượng hiệu ứng phụ giúp người trần nhẹ gánh. Nguyên Giác Giới thiệu sách quý “thực hành đạo Phật để chuyển hóa tế bào ung thư” http://thuvienhoasen.org/a31072/gioi-thieu-sach-quy-thuc-hanh-dao-phat-de-chuyen-hoa-te-bao-ung-thu- THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:0e9bebad-3b04-34e7-8bbf-d40165e27963 Fri, 11 Jan 2019 23:18:00 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/OB_qcxx41ggBAPZQ/w200/thuc-hanh-dao-phat-de-chuyen-hoa-te-bao-ung-thu.jpg" width="180" height="249"/>Bạn sẽ giật mình khi biết rằng tổ chức Y tế thế giới WHO xếp Việt Nam nằm trong 50 nước thuộc top 2 của bản đồ ung thư. Bạn còn giật mình nữa khi đọc ngay bây giờ và lúc này rằng theo số liệu của Ghi nhận ung thư toàn cầu GLOBOCAL và ước tính của ghi nhận ung thư Việt Nam, mỗi năm nước ta có hơn 126.000 ca mắc mới và khoảng 94.000 người tử vong vì ung thư. Hai thống kê chắc chắn làm bạn phải giật mình. Nguyễn Mạnh Hùng Vượt qua mười hai xứ http://thuvienhoasen.org/a31071/vuot-qua-muoi-hai-xu THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:b2861e6a-54e6-dc80-deb1-69f8c90721b4 Fri, 11 Jan 2019 23:10:00 +0000 Nguyên Giác Soi gương không thấy bóng mình http://thuvienhoasen.org/a31070/soi-guong-khong-thay-bong-minh THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:0cd82b26-c2ed-dce8-49f8-ed556c30d4b3 Fri, 11 Jan 2019 12:33:00 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/Wj9PscF31ggBAJFs/w200/soiguong-hanhchi.jpg" width="180" height="295"/>Phòng mờ tối. Chỉ có ánh trăng xanh chiếu qua khung cửa sổ, vẽ những vệt sáng trên nền gạch đá hoa. Hương thơm nhẹ, thoảng từ chậu lan tím trên mặt bàn, như quyện vào trăng. Chắc thế! Vì hành giả đang tọa thiền trước bàn Phật cũng cảm thấy trăng thơm nồng nguyệt quế. Hạnh Chi Phiếm Luận Về Ma http://thuvienhoasen.org/a31069/phiem-luan-ve-ma THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:4896e180-1755-bdae-0d5e-e7a9b7914c3c Fri, 11 Jan 2019 00:57:00 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/oczGg2B31ggBAChX/w200/ma.jpg" width="180" height="136"/>Trước khi bàn về ma, chúng ta thử định nghĩa xem “ma” là gì. Thông thường, ma là người đã chết hay người chết. Đang sống thì là người. Nhưng vừa chết một cái đã thành ma, thây ma. Chính vì thế đám ma là nghi thức hoặc tục lệ để khóc than, để tang, thăm viếng, tiễn đưa hoặc chôn cất, hỏa thiêu người chết. Đào Văn Bình Xót xa tiệc mặn ở chùa http://thuvienhoasen.org/a31067/xot-xa-tiec-man-o-chua THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:fbe3d987-6b57-4b62-633c-cd1e82f714c3 Fri, 11 Jan 2019 00:17:08 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/EGiHxll31ggBAL4o/w200/com-chay.jpg" width="180" height="136"/>Chùa quê tôi ở Chương Mỹ, Hà Nội vừa rồi mới xây dựng xong cổng tam quan rất hoành tráng. Tôi không biết chủ trương của xã hay của thầy trụ trì mà tiệc khánh thành làm hơn 100 mâm cỗ mặn thết đãi bà con cùng du khách thập phương. Làm lễ xong, Phật tử và quan khách ăn uống rượu thịt linh đình trong chùa. Xin hỏi việc làm cỗ mặn, ăn uống bia rượu trong chùa như vậy có đúng với đạo lý nhà Phật không? Tôi có đưa ra quan điểm của mình là phải tổ chức tiệc chay, không uống bia rượu nhưng không ai nghe lời tôi cả (kể cả cha mẹ và bà con) vì họ cho rằng đó là phong tục có từ ngàn xưa. BBT Hạnh của đất http://thuvienhoasen.org/a31064/hanh-cua-dat THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:b27938d0-ec63-dad5-af7f-6892e060cb05 Thu, 10 Jan 2019 18:19:10 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/95Qbzyd31ggBAJkj/w200/nhan-thu-phap.jpg" width="180" height="271"/>Trong lời dạy của đức Phật, đất luôn là ẩn dụ quan trọng để Ngài sử dụng trong việc dạy dỗ hàng đệ tử học theo hạnh của đất. Bởi đất có nhiều đặc tính mà người tu cần phải học. Trong đó, nhẫn nhục hạnh như sự chịu đựng của đất được xem là đệ nhất đạo. Sự bao dung, ôm ấp bảo bọc của đất trở thành hạnh lành tối thắng. Thích Trung Định Học theo hạnh của đất http://thuvienhoasen.org/a31066/hoc-theo-hanh-cua-dat THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:c4b97e9d-bc51-c7c9-e38f-ed6c43630ab6 Thu, 10 Jan 2019 18:04:00 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/XVIvyyZ31ggBANEA/nhan-thu-phap.jpg" width="178" height="283"/>Các sự vật, hiện tượng hiện hữu trong cuộc đời này đều có một giá trị, một ý nghĩa nhất định. Tất cả chúng đều góp phần tạo nên cuộc sống. Nếu tiếp xúc với mọi vật bằng sự quán chiếu thì chúng ta sẽ “nghe” được những đạo lý từ chính các sự vật ở trong cõi đời này chứ không chỉ ở cõi Cực lạc của Đức Phật A Di Đà mới có thể nghe. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp xúc với đất để “lắng nghe” tiếng lòng của đất, và học từ đất nhiều điều bổ ích, giá trị. Minh Nguyện Sống chung với chướng duyên nghịch cảnh (tùy bút) http://thuvienhoasen.org/a31065/song-chung-voi-chuong-duyen-nghich-canh-tuy-but- THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:fb5cd1d6-5f12-bfb1-8abf-bc0743d5db22 Thu, 10 Jan 2019 12:05:00 +0000 <img src="http://imageshack.com/a/img922/6122/ppGsbo.jpg" width="180" height="111"/>Sống chung với nghịch cảnh, đương đầu với chướng duyên, gẫm ra đó cũng chính là một pháp môn tu trong tám vạn bốn ngàn pháp môn của Đức Phật truyền dạy. Người đã tu học theo Pháp Phật thì chẳng còn lạ gì chuyện “sống chung” và “đương đầu” này! Nhờ chướng duyên mà ta mới thấm thía được lý nhân quả. Nhờ nghịch cảnh mà ta mới nhận thấy rõ vô thường. Tâm Không - Vĩnh Hữu Thiền Quán Nền Tảng Thành Đạo Của Bồ-tát Siddhārtha http://thuvienhoasen.org/a31060/thien-quan-nen-tang-thanh-dao-cua-bo-tat-siddhartha THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:948d04a1-b8ca-ae2a-60d5-67114ab1b0ab Wed, 09 Jan 2019 11:56:41 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/05S3A-H70QgBAN4d/w200/duc-thich-ca-thanh-dao.jpg" width="180" height="80"/>Đêm Bồ-tát Siddhārtha vượt thành xuất gia, cả hoàng thành Kapilavasthu chìm trong im ắng và hoang lạnh. Không khí chia ly buồn thương man mác như bao trùm khắp các ngả đường của kinh thành mỗi nơi ngài đi qua. Bồ-tát Siddhārtha cảm nhận mọi thứ rất rõ ràng dù ngài không hề ngoái lại. Siddhārtha quyết tâm ra đi với tất cả nhiệt huyết của tuổi xuân, quyết tìm ra chân lý để giải quyết vấn đề khổ đau sinh tử cho mình và cho cả muôn loài. Quảng Tánh Vì Sao Có Ít Chùa Kỷ Niệm Ngày Đức Thích-ca Thành Đạo Đến Thế?! http://thuvienhoasen.org/a31059/vi-sao-co-it-chua-ky-niem-ngay-duc-thich-ca-thanh-dao-den-the- THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:14277a88-c98f-997e-0eb0-59205c632295 Wed, 09 Jan 2019 11:53:12 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/2pUzQDCC0wgBAI0H/w200/duc-thich-ca-thanh-dao.jpg" width="180" height="104"/>Kết luận lại, ngày đức Thích-ca thành đạo cũng chính là ngày khởi thủy của đạo Phật, là cội nguồn của ánh sáng chân lý được đức phật tuyên thuyết. Không có ngày đức Thích-ca thành đạo thì giờ đây tất cả chúng ta cũng đang tin và theo một giáo lý do một vị giáo chủ của một tôn giáo nào đó mà không hề biết đến con đường chánh đạo để tu, để sống và để giải thoát khổ đau… Tâm Lễ Nguyễn Ngọc Luật Những gì khó được nhất? http://thuvienhoasen.org/a31062/nhung-gi-kho-duoc-nhat- THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:935bb07e-5cb7-d573-2bd8-3fb302591415 Wed, 09 Jan 2019 11:52:35 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/Z1IA-3ZI0QgBAP9V/w200/bo-thi.jpg" width="180" height="121"/>Thường khi chưa có, thiếu thốn mọi bề thì người ta chỉ tập trung cho những vấn đề căn bản của cuộc sống như cơm áo gạo tiền. Khi đã đủ đầy, có được nhiều thứ thì người ta bắt đầu xét lại các giá trị, tinh tuyển, đánh giá xem cái gì mới thực sự hiếm có, khó được. Thế nên một vị Thiên tử hưởng phước báo sung mãn của cõi trời, khi xem xét thế gian cũng phân vân không biết những gì là khó được nhất? Quảng Tánh Có khác gì nhau http://thuvienhoasen.org/a31063/co-khac-gi-nhau THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:cb22c160-7bde-6dc1-2679-2741958edebf Wed, 09 Jan 2019 11:43:00 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/uFBHSpr60QgBADVE/w200/hoa-sen.jpg" width="180" height="180"/>Thời gian như gió thoảng mây bay, như hoa rơi lá rụng… thấm thoắt mười lăm năm trôi qua. Sam thấy vui trong lòng, vậy là mười lăm năm không còn gây thêm nợ xương máu, mười lăm năm sống hài hoà với thiên nhiên, tôn trọng sự sống của các loài vật! Sam laị để tâm phiêu du, so sánh với mười lăm năm lưu lạc của nàng Kiều. Đồng Thiện Những gì khó được nhất? http://thuvienhoasen.org/a31062/nhung-gi-kho-duoc-nhat- THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:05d2937e-8087-aae2-8912-fd74f286864b Wed, 09 Jan 2019 10:56:00 +0000 <img src="http://thuvienhoasen.org/images/file/Z1IA-3ZI0QgBAP9V/w200/bo-thi.jpg" width="180" height="121"/>Thường khi chưa có, thiếu thốn mọi bề thì người ta chỉ tập trung cho những vấn đề căn bản của cuộc sống như cơm áo gạo tiền. Khi đã đủ đầy, có được nhiều thứ thì người ta bắt đầu xét lại các giá trị, tinh tuyển, đánh giá xem cái gì mới thực sự hiếm có, khó được. Thế nên một vị Thiên tử hưởng phước báo sung mãn của cõi trời, khi xem xét thế gian cũng phân vân không biết những gì là khó được nhất? Quảng Tánh Bản chất cầu nguyện http://thuvienhoasen.org/a31061/ban-chat-cau-nguyen THƯ VIỆN HOA SEN urn:uuid:0ceb63f7-fed9-59dd-ecaa-e9a4926dd0a3 Wed, 09 Jan 2019 10:46:00 +0000 Thích Châu Viên