LLEIDA http://feed.informer.com/digests/QIIQEH0DDQ/feeder LLEIDA Respective post owners and feed distributors Wed, 01 Apr 2015 18:19:36 +0200 Feed Informer http://feed.informer.com/ Subvencions destinades a l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Lleida i Girona amb compromís per la lluita, la igualtat de gčnere i contra les desigualtats dels drets humans i col·lectius http://cido.diba.cat/subvencions/7341798/subvencions-destinades-a-lenfortiment-de-les-capacitats-del-teixit-associatiu-de-les-comarques-de-lleida-i-girona-amb-compromis-per-la-lluita-la-igualtat-de-genere-i-contra-les-desigualtats-dels-drets-humans-i-collectius-generalitat-de-catalunya-agencia-catalana-de-cooperacio-al-desenvolupament Subvencions urn:uuid:0b46e9c9-ba74-fa4c-09b9-0547a467a3ff Thu, 18 Jan 2018 11:02:26 +0100 <p><strong>Número de referčncia: </strong> 20171027S5</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 18/01/2018 11:02:26</p><p><strong>Ens: </strong> Generalitat de Catalunya - Agčncia Catalana de Cooperació al Desenvolupament</p> Subvencions per a la formulació del Pla de manteniment de camins de titularitat municipal http://cido.diba.cat/subvencions/7430014/subvencions-peralaformulaciodelplade-mantenimentdecaminsdetitularitatmunicipal-diputacio-de-lleida Subvencions urn:uuid:9fc80cff-609c-5f84-bcdb-bfb69d97e7b2 Wed, 17 Jan 2018 11:02:26 +0100 <p><strong>Número de referčncia: </strong> 20171201S13</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 17/01/2018 11:02:26</p><p><strong>Ens: </strong> Diputació de Lleida</p> Ajuts per al desenvolupament d'activitats culturals i de participació i representació d'estudiants de la UdL per al 2018 http://cido.diba.cat/subvencions/7448282/ajuts-per-al-desenvolupament-dactivitats-culturals-i-de-participacio-i-representacio-destudiants-de-la-udl-per-al-2018-universitat-de-lleida Subvencions urn:uuid:e242a4ed-9f1d-74fb-e861-7e80655440f0 Mon, 18 Dec 2017 11:02:26 +0100 <p><strong>Número de referčncia: </strong> 20171218S8</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 18/12/2017 11:02:26</p><p><strong>Ens: </strong> Universitat de Lleida</p> Ajuts per al desenvolupament de les activitats de les associacions de la UdL per al 2018 http://cido.diba.cat/subvencions/7448269/ajuts-per-al-desenvolupament-de-les-activitats-de-les-associacions-de-la-udl-per-al-2018-universitat-de-lleida Subvencions urn:uuid:1daaa4b0-e07f-9cbe-024a-cabf6cd714ff Mon, 18 Dec 2017 11:02:26 +0100 <p><strong>Número de referčncia: </strong> 20171218S7</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 18/12/2017 11:02:26</p><p><strong>Ens: </strong> Universitat de Lleida</p> Subvencions a entitats locals per a la realització d'activitats firals http://cido.diba.cat/subvencions/47239/subvencions-a-entitats-locals-per-a-la-realitzacio-dactivitats-firals-diputacio-de-lleida Subvencions urn:uuid:881e78db-d8c0-5db0-2b1d-76eaff085218 Thu, 14 Dec 2017 11:02:26 +0100 <p><strong>Número de referčncia: </strong> 20120329S13</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 14/12/2017 11:02:26</p><p><strong>Ens: </strong> Diputació de Lleida</p> Subvencions als ens locals del territori de Lleida i entitats que en depenen, per al manteniment del programa de serveis socials Hčstia, anualitat 2017 http://cido.diba.cat/subvencions/7153260/subvencions-als-ens-locals-del-territori-de-lleida-i-entitats-que-en-depenen-per-al-manteniment-del-programa-de-serveis-socials-hestia-anualitat-2017-diputacio-de-lleida Subvencions urn:uuid:35dc81a8-5b37-04c6-d2ac-d13158d3132c Thu, 14 Dec 2017 11:02:26 +0100 <p><strong>Número de referčncia: </strong> 20170711S3</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 14/12/2017 11:02:26</p><p><strong>Ens: </strong> Diputació de Lleida</p> Ajuts a accions de cooperació al desenvolupament per a l'any 2018 http://cido.diba.cat/subvencions/7435011/ajuts-a-accions-de-cooperacio-al-desenvolupament-per-a-lany-2018-universitat-de-lleida Subvencions urn:uuid:22370006-db53-db76-c014-382145e4fb3c Tue, 12 Dec 2017 11:02:26 +0100 <p><strong>Número de referčncia: </strong> 20171212S19</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 12/12/2017 11:02:26</p><p><strong>Ens: </strong> Universitat de Lleida</p> Ajuts als consells comarcals i a l'Ajuntament de Lleida per al finançament dels serveis socials bŕsics de teleassistčncia i prestació d'urgčncia social, anualitat 2017 http://cido.diba.cat/subvencions/7153265/ajuts-als-consells-comarcals-i-a-lajuntament-de-lleida-per-al-financament-dels-serveis-socials-basics-de-teleassistencia-i-prestacio-durgencia-social-anualitat-2017-diputacio-de-lleida Subvencions urn:uuid:24f8bd7d-7d8a-5b47-0c7c-0dbee5f8745f Mon, 11 Dec 2017 11:02:26 +0100 <p><strong>Número de referčncia: </strong> 20170711S4</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 11/12/2017 11:02:26</p><p><strong>Ens: </strong> Diputació de Lleida</p> Ajuts a projectes de promoció i protecció de la salut i sensibilització envers la salut pública http://cido.diba.cat/subvencions/6389333/ajuts-a-projectes-de-promocio-i-proteccio-de-la-salut-i-sensibilitzacio-envers-la-salut-publica-ajuntament-de-lleida Subvencions urn:uuid:055fa87d-a2c3-c397-3110-4df705038b74 Thu, 30 Nov 2017 11:02:26 +0100 <p><strong>Número de referčncia: </strong> 20160505S24</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 30/11/2017 11:02:26</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lleida</p> Ajuts al transport adaptat http://cido.diba.cat/subvencions/6457442/ajutsaltransportadaptat-ajuntament-de-lleida Subvencions urn:uuid:dbe84fe9-487b-6898-b622-a18f48053747 Thu, 30 Nov 2017 11:02:26 +0100 <p><strong>Número de referčncia: </strong> 20160505S34</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 30/11/2017 11:02:26</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lleida</p> Ajuts a centres residencials per a persones grans - Llegat Garrofé http://cido.diba.cat/subvencions/6457463/ajutsacentresresidencialsperapersonesgrans-llegatgarrofe-ajuntament-de-lleida Subvencions urn:uuid:eb0c01ca-4d35-fcd8-14aa-2ff85e667fdb Thu, 30 Nov 2017 11:02:26 +0100 <p><strong>Número de referčncia: </strong> 20160505S35</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 30/11/2017 11:02:26</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lleida</p> Ajuts a projectes adreçats a la gent gran http://cido.diba.cat/subvencions/6457471/ajutsaprojectesadrecatsalagentgran-ajuntament-de-lleida Subvencions urn:uuid:fa618bb5-b302-8a62-e9e9-7b7bd2e59bde Thu, 30 Nov 2017 11:02:26 +0100 <p><strong>Número de referčncia: </strong> 20160505S36</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 30/11/2017 11:02:26</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lleida</p> Ajuts a projectes d'atenció a les persones amb discapacitats i/o dependčncia http://cido.diba.cat/subvencions/6457405/ajutsaprojectesdatencioalespersonesambdiscapacitatsiodependencia-ajuntament-de-lleida Subvencions urn:uuid:0ad5a153-5bce-4188-e5d1-63d9cc6e007c Thu, 30 Nov 2017 11:02:26 +0100 <p><strong>Número de referčncia: </strong> 20160505S31</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 30/11/2017 11:02:26</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lleida</p> Ajuts a projectes de prevenció de les situacions de risc de la infŕncia http://cido.diba.cat/subvencions/6389321/ajutsaprojectesdeprevenciodelessituacionsderiscdelainfancia-ajuntament-de-lleida Subvencions urn:uuid:4b557285-39dd-f60f-fa2b-3d51aeb2cb7e Thu, 30 Nov 2017 11:02:26 +0100 <p><strong>Número de referčncia: </strong> 20160505S23</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 30/11/2017 11:02:26</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lleida</p> Ajuts a projectes per a la inclusió de persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat social http://cido.diba.cat/subvencions/6457426/ajutsaprojectesperalainclusiodepersonesicollectiusensituaciodevulnerabilitatsocial-ajuntament-de-lleida Subvencions urn:uuid:cd4905ae-d6fb-dd49-972c-494374c700a6 Thu, 30 Nov 2017 11:02:26 +0100 <p><strong>Número de referčncia: </strong> 20160505S32</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 30/11/2017 11:02:26</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lleida</p> Ajuts per a les entitats socials per a la provisió de béns i serveis de primera necessitat http://cido.diba.cat/subvencions/6457431/ajutsperalesentitatssocialsperalaprovisiodebensiserveisdeprimeranecessitat-ajuntament-de-lleida Subvencions urn:uuid:bad11aca-bfea-6087-122a-70b7c5988af5 Thu, 30 Nov 2017 11:02:26 +0100 <p><strong>Número de referčncia: </strong> 20160505S33</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 30/11/2017 11:02:26</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lleida</p> Campanya d'estiu d'atenció a temporers http://cido.diba.cat/subvencions/6457453/campanyadestiudatencioatemporers-ajuntament-de-lleida Subvencions urn:uuid:c4c64657-407b-4096-6454-70287938dd70 Thu, 30 Nov 2017 11:02:26 +0100 <p><strong>Número de referčncia: </strong> 20160628S19</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 30/11/2017 11:02:26</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lleida</p> Ajuts a projectes adreçats a les entitats juvenils per a l'any 2017 http://cido.diba.cat/subvencions/7090338/ajuts-a-projectes-adrecats-a-les-entitats-juvenils-per-a-lany-2017-ajuntament-de-lleida Subvencions urn:uuid:d2340337-3fb5-cb4e-ecb4-f28bdd230d11 Wed, 15 Nov 2017 11:02:26 +0100 <p><strong>Número de referčncia: </strong> 20170612S17</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 15/11/2017 11:02:26</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lleida</p> Ajuts als ens locals per al funcionament i administració dels consultoris mčdics locals http://cido.diba.cat/subvencions/47237/ajuts-als-ens-locals-per-al-funcionament-i-administracio-dels-consultoris-medics-locals-diputacio-de-lleida Subvencions urn:uuid:5cffe5c2-6eb3-d190-1e73-49d7f95097ef Wed, 15 Nov 2017 11:02:26 +0100 <p><strong>Número de referčncia: </strong> 20120329S11</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 15/11/2017 11:02:26</p><p><strong>Ens: </strong> Diputació de Lleida</p> Subvencions als ajuntaments de la demarcació per finançar el servei de salvament i socorrisme de les piscines municipals http://cido.diba.cat/subvencions/47238/subvencions-als-ajuntaments-de-la-demarcacio-per-financar-el-servei-de-salvament-i-socorrisme-de-les-piscines-municipals-diputacio-de-lleida Subvencions urn:uuid:f42b0702-6cc9-9516-15b0-066feddaaa90 Wed, 15 Nov 2017 11:02:26 +0100 <p><strong>Número de referčncia: </strong> 20120329S12</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 15/11/2017 11:02:26</p><p><strong>Ens: </strong> Diputació de Lleida</p> Ajuts per a la incentivació a la presentació i/o consecució de projectes competitius i contractes de recerca del Centre de Recerca Inspires, any 2017 http://cido.diba.cat/subvencions/7358529/ajuts-per-a-la-incentivacio-a-la-presentacio-io-consecucio-de-projectes-competitius-i-contractes-de-recerca-del-centre-de-recerca-inspires-any-2017-universitat-de-lleida Subvencions urn:uuid:20164b38-ae08-6c4f-7e99-1333dca06e25 Fri, 03 Nov 2017 11:02:26 +0100 <p><strong>Número de referčncia: </strong> 20171103S21</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 03/11/2017 11:02:26</p><p><strong>Ens: </strong> Universitat de Lleida</p> Línia 1 - Ajuts a projectes d'entitats culturals sense ŕnim de lucre de la ciutat de Lleida http://cido.diba.cat/subvencions/6387721/linia-1-ajuts-a-projectes-dentitats-culturals-sense-anim-de-lucre-de-la-ciutat-de-lleida-ajuntament-de-lleida Subvencions urn:uuid:230526ae-9818-4ae2-79ef-ddd55d77a874 Thu, 02 Nov 2017 11:02:26 +0100 <p><strong>Número de referčncia: </strong> 20160505S21</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 02/11/2017 11:02:26</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lleida</p> Ajuts a projectes d'entitats veďnals http://cido.diba.cat/subvencions/6389349/ajuts-a-projectes-dentitats-veinals-ajuntament-de-lleida Subvencions urn:uuid:df14c202-a13d-0b9a-3ace-2a9dffd39962 Fri, 27 Oct 2017 11:02:26 +0200 <p><strong>Número de referčncia: </strong> 20160505S27</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 27/10/2017 11:02:26</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lleida</p> Ajuts a projectes de cases regionals (comunitats de l'exterior) http://cido.diba.cat/subvencions/6457644/ajuts-a-projectes-de-cases-regionals-comunitats-de-lexterior-ajuntament-de-lleida Subvencions urn:uuid:e24fe040-2f62-8009-b0d1-543352d4b4f5 Fri, 27 Oct 2017 11:02:26 +0200 <p><strong>Número de referčncia: </strong> 20160505S37</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 27/10/2017 11:02:26</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lleida</p>