LLEIDA http://feed.informer.com/digests/QIIQEH0DDQ/feeder LLEIDA Respective post owners and feed distributors Wed, 01 Apr 2015 18:19:36 +0200 Feed Informer http://feed.informer.com/ Ajuts per al desenvolupament de plans de millora de la competitivitat del sector turístic, any 2018 http://cido.diba.cat/subvencions/8142179/ajuts-per-al-desenvolupament-de-plans-de-millora-de-la-competitivitat-del-sector-turistic-any-2018-cambra-oficial-de-comerc-i-industria-de-lleida Subvencions urn:uuid:d509a369-c59d-346a-05ba-e4a160e22a7f Fri, 05 Oct 2018 04:28:40 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180928S16</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 05/10/2018 04:28:40</p><p><strong>Ens: </strong> Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Lleida</p> Ajuts per al desenvolupament d'activitats culturals i de participació i representació d'estudiants de la UdL per al 2018 http://cido.diba.cat/subvencions/8134128/ajuts-per-al-desenvolupament-dactivitats-culturals-i-de-participacio-i-representacio-destudiants-de-la-udl-per-al-2018-universitat-de-lleida Subvencions urn:uuid:ce7511cb-622d-5f7b-b222-97630dfd8732 Tue, 02 Oct 2018 04:28:40 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20181002S9</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 02/10/2018 04:28:40</p><p><strong>Ens: </strong> Universitat de Lleida</p> Subvencions per a la formulació del Pla de manteniment de camins de titularitat municipal per a l'anualitat 2017 http://cido.diba.cat/subvencions/7430014/subvencions-peralaformulaciodelplade-mantenimentdecaminsdetitularitatmunicipal-per-a-lanualitat-2017-diputacio-de-lleida Subvencions urn:uuid:baa1c7ff-223e-5f0a-ee42-a6a7906d0fdb Tue, 25 Sep 2018 04:28:40 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20171201S13</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 25/09/2018 04:28:40</p><p><strong>Ens: </strong> Diputació de Lleida</p> Ajuts a projectes d'educació per al desenvolupament, sensibilització i foment dels drets humans, les relacions nord-sud, la diversitat cultural i la lluita contra el racisme i la xenofòbia, any 2018 http://cido.diba.cat/subvencions/8022281/ajuts-a-projectes-deducacio-per-al-desenvolupament-sensibilitzacio-i-foment-dels-drets-humans-les-relacions-nord-sud-la-diversitat-cultural-i-la-lluita-contra-el-racisme-i-la-xenofobia-any-2018-ajuntament-de-lleida Subvencions urn:uuid:daada34b-efe6-081c-cdf2-09d8f2fa68e3 Mon, 24 Sep 2018 04:28:40 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180806S8</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 24/09/2018 04:28:40</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lleida</p> Ajuts a projectes de cooperació en pobles i col·lectius empobrits econòmica i socialment, emergències i acció humanitària i formació i execució de projectes de codesenvolupament, any 2018 http://cido.diba.cat/subvencions/8022275/ajuts-a-projectes-de-cooperacio-en-pobles-i-collectius-empobrits-economica-i-socialment-emergencies-i-accio-humanitaria-i-formacio-i-execucio-de-projectes-de-codesenvolupament-any-2018-ajuntament-de-lleida Subvencions urn:uuid:a3e7f22d-c2bb-d2e9-17a4-2a69bdb4e133 Mon, 24 Sep 2018 04:28:40 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180806S7</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 24/09/2018 04:28:40</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lleida</p> Subvencions per a projectes de promoció del Servei d'Educació (línies 17, 18, 19, 20 i 21) http://cido.diba.cat/subvencions/7041826/subvencions-per-a-projectes-de-promocio-del-servei-deducacio-linies-17-18-19-20-i-21-ajuntament-de-lleida Subvencions urn:uuid:f4ee725f-6d01-4ff3-0066-d99bfd330778 Thu, 30 Aug 2018 04:28:40 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20170518S20</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 30/08/2018 04:28:40</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lleida</p> Subvencions per al foment de la participació en activitats extraescolars per tal d'afavorir l'èxit escolar, curs 2018-2019 http://cido.diba.cat/subvencions/7041868/subvencions-per-al-foment-de-la-participacio-en-activitats-extraescolars-per-tal-dafavorir-lexit-escolar-curs-2018-2019-ajuntament-de-lleida Subvencions urn:uuid:0263b76e-ea9b-833a-1a80-2bd7edff741f Thu, 30 Aug 2018 04:28:40 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20170518S21</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 30/08/2018 04:28:40</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lleida</p> Ajuts a les entitats socials i les cooperatives socials per a la promoció de projectes d'autogestió alimentària adreçats a persones i col·lectius en risc d'exclusió http://cido.diba.cat/subvencions/7109512/ajuts-a-les-entitats-socials-i-les-cooperatives-socials-per-a-la-promocio-de-projectes-dautogestio-alimentaria-adrecats-a-persones-i-collectius-en-risc-dexclusio-ajuntament-de-lleida Subvencions urn:uuid:a399522f-c991-64be-a44a-0f8abdc90e98 Mon, 20 Aug 2018 04:28:40 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20170620S4</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 20/08/2018 04:28:40</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lleida</p> Ajuts a projectes de promoció i protecció de la salut i sensibilització envers la salut pública http://cido.diba.cat/subvencions/6389333/ajuts-a-projectes-de-promocio-i-proteccio-de-la-salut-i-sensibilitzacio-envers-la-salut-publica-ajuntament-de-lleida Subvencions urn:uuid:01f5c231-2d81-1aeb-2dda-a5e3feea9f18 Mon, 20 Aug 2018 04:28:40 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20160505S24</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 20/08/2018 04:28:40</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lleida</p> Ajuts al transport adaptat http://cido.diba.cat/subvencions/6457442/ajutsaltransportadaptat-ajuntament-de-lleida Subvencions urn:uuid:26d5febb-15af-1051-57d0-716089a4a0d0 Mon, 20 Aug 2018 04:28:40 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20160505S34</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 20/08/2018 04:28:40</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lleida</p> Ajuts a projectes adreçats a la gent gran http://cido.diba.cat/subvencions/6457471/ajutsaprojectesadrecatsalagentgran-ajuntament-de-lleida Subvencions urn:uuid:68c9c7d8-534c-6cfc-0312-4dc612b43d1c Mon, 20 Aug 2018 04:28:40 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20160505S36</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 20/08/2018 04:28:40</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lleida</p> Ajuts a projectes d'atenció a les persones amb discapacitats i/o dependència http://cido.diba.cat/subvencions/6457405/ajutsaprojectesdatencioalespersonesambdiscapacitatsiodependencia-ajuntament-de-lleida Subvencions urn:uuid:04d8d9cf-e609-9e4d-4232-2b2ac072cc3a Mon, 20 Aug 2018 04:28:40 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20160505S31</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 20/08/2018 04:28:40</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lleida</p> Ajuts a projectes de prevenció de les situacions de risc de la infància http://cido.diba.cat/subvencions/6389321/ajutsaprojectesdeprevenciodelessituacionsderiscdelainfancia-ajuntament-de-lleida Subvencions urn:uuid:404d2350-da91-9a42-7d12-8edf6e4d1ed3 Mon, 20 Aug 2018 04:28:40 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20160505S23</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 20/08/2018 04:28:40</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lleida</p> Ajuts a projectes per a la inclusió de persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat social http://cido.diba.cat/subvencions/6457426/ajutsaprojectesperalainclusiodepersonesicollectiusensituaciodevulnerabilitatsocial-ajuntament-de-lleida Subvencions urn:uuid:c86ea475-a01a-6877-a141-36b393bede91 Mon, 20 Aug 2018 04:28:40 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20160505S32</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 20/08/2018 04:28:40</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lleida</p> Ajuts per a les entitats socials per a la provisió de béns i serveis de primera necessitat http://cido.diba.cat/subvencions/6457431/ajutsperalesentitatssocialsperalaprovisiodebensiserveisdeprimeranecessitat-ajuntament-de-lleida Subvencions urn:uuid:a059de20-c916-86c0-21b0-97b2ec8313d0 Mon, 20 Aug 2018 04:28:40 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20160505S33</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 20/08/2018 04:28:40</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lleida</p> Campanya d'estiu d'atenció a temporers http://cido.diba.cat/subvencions/6457453/campanyadestiudatencioatemporers-ajuntament-de-lleida Subvencions urn:uuid:e25711f0-fec9-d92e-0872-b4de0fe98617 Mon, 20 Aug 2018 04:28:40 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20160628S19</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 20/08/2018 04:28:40</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lleida</p> Pla extraordinari d'inversions locals, anualitats 2017 i 2018 http://cido.diba.cat/subvencions/7067120/pla-extraordinari-dinversions-locals-anualitats-2017-i-2018-diputacio-de-lleida Subvencions urn:uuid:0a9a5b3e-0c12-97a1-8d90-ca81e5990ede Fri, 17 Aug 2018 04:28:40 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20170531S13</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 17/08/2018 04:28:40</p><p><strong>Ens: </strong> Diputació de Lleida</p> Selecció de comerços per al desenvolupament de diagnòstics d'innovació comercial, en el marc del Programa de comerç minorista, any 2018 http://cido.diba.cat/subvencions/7997519/seleccio-de-comercos-per-al-desenvolupament-de-diagnostics-dinnovacio-comercial-en-el-marc-del-programa-de-comerc-minorista-any-2018-cambra-oficial-de-comerc-i-industria-de-lleida Subvencions urn:uuid:9b42714a-3e26-cb3e-ff27-9e3f5a08a5b7 Mon, 30 Jul 2018 04:28:40 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180726S11</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 30/07/2018 04:28:40</p><p><strong>Ens: </strong> Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Lleida</p> Ajuts als ens locals per al funcionament i administració dels consultoris mèdics locals, anualitat 2018 http://cido.diba.cat/subvencions/7783970/ajuts-als-ens-locals-per-al-funcionament-i-administracio-dels-consultoris-medics-locals-anualitat-2018-diputacio-de-lleida Subvencions urn:uuid:3cec0913-1449-9dcb-5eed-e3c2017d39ec Fri, 27 Jul 2018 04:28:40 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180504S12</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 27/07/2018 04:28:40</p><p><strong>Ens: </strong> Diputació de Lleida</p> Subvencions als ajuntaments de la demarcació de Lleida per finançar el servei de salvament i socorrisme de les piscines municipals, durant la temporada d'estiu de l'anualitat 2018 http://cido.diba.cat/subvencions/7783961/subvencions-als-ajuntaments-de-la-demarcacio-de-lleida-per-financar-el-servei-de-salvament-i-socorrisme-de-les-piscines-municipals-durant-la-temporada-destiu-de-lanualitat-2018-diputacio-de-lleida Subvencions urn:uuid:0e724f6b-246d-4805-2e40-8b5197d6f1fe Fri, 27 Jul 2018 04:28:40 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180504S11</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 27/07/2018 04:28:40</p><p><strong>Ens: </strong> Diputació de Lleida</p> Subvencions als consells comarcals de la demarcació de Lleida per a la promoció turística, anualitat 2018 http://cido.diba.cat/subvencions/7823931/subvencions-als-consells-comarcals-de-la-demarcacio-de-lleida-per-a-la-promocio-turistica-anualitat-2018-diputacio-de-lleida-patronat-intercomarcal-de-turisme-de-les-terres-de-lleida Subvencions urn:uuid:e609ab7d-e834-1d44-d2a4-79b3a84a769c Fri, 27 Jul 2018 04:28:40 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180521S2</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 27/07/2018 04:28:40</p><p><strong>Ens: </strong> Diputació de Lleida - Patronat Intercomarcal de Turisme de les Terres de Lleida</p> Ajuts de viatge per a estudiants dels programes de mobilitat acadèmica de centres propis i altres unitats de la Universitat, curs 2017-2018 http://cido.diba.cat/subvencions/8004314/ajuts-de-viatge-per-a-estudiants-dels-programes-de-mobilitat-academica-de-centres-propis-i-altres-unitats-de-la-universitat-curs-2017-2018-universitat-de-lleida Subvencions urn:uuid:bcb233c6-c217-6bdf-55d1-c796402f7cde Fri, 27 Jul 2018 04:28:40 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180727S9</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 27/07/2018 04:28:40</p><p><strong>Ens: </strong> Universitat de Lleida</p> Ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal http://cido.diba.cat/subvencions/6644140/ajutsperalfuncionamentdelesllarsdinfantspubliquesdetitularitatmunicipal-diputacio-de-lleida Subvencions urn:uuid:50a31e99-b86d-5ad0-7d63-0a6d23f4c203 Tue, 24 Jul 2018 04:28:40 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20161103S7</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 24/07/2018 04:28:40</p><p><strong>Ens: </strong> Diputació de Lleida</p> Ajuts als consells comarcals i a l'Ajuntament de Lleida per al finançament dels serveis socials bàsics de teleassistència i prestació d'urgència social http://cido.diba.cat/subvencions/7153265/ajuts-als-consells-comarcals-i-a-lajuntament-de-lleida-per-al-financament-dels-serveis-socials-basics-de-teleassistencia-i-prestacio-durgencia-social-diputacio-de-lleida Subvencions urn:uuid:c6775668-cbc0-a6a3-36e5-dfe1b0d58de4 Thu, 19 Jul 2018 04:28:40 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20170711S4</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 19/07/2018 04:28:40</p><p><strong>Ens: </strong> Diputació de Lleida</p> Ajuts del programa de mobilitat per a personal Erasmus Formació (STT) del curs 2018/19 del programa Erasmus + http://cido.diba.cat/subvencions/7979540/ajuts-del-programa-de-mobilitat-per-a-personal-erasmus-formacio-stt-del-curs-201819-del-programa-erasmus-universitat-de-lleida Subvencions urn:uuid:03bd15fb-4cdb-4b60-8974-3046407e9322 Wed, 18 Jul 2018 04:28:40 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180718S9</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 18/07/2018 04:28:40</p><p><strong>Ens: </strong> Universitat de Lleida</p> Ajuts del programa de mobilitat per a professorat Erasmus Docència (STA) del curs 2018/19 del programa Erasmus+ http://cido.diba.cat/subvencions/7979533/ajuts-del-programa-de-mobilitat-per-a-professorat-erasmus-docencia-sta-del-curs-201819-del-programa-erasmus-universitat-de-lleida Subvencions urn:uuid:b49d6bfa-fe2f-9ea1-8499-0b90b3ca0fea Wed, 18 Jul 2018 04:28:40 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180718S8</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 18/07/2018 04:28:40</p><p><strong>Ens: </strong> Universitat de Lleida</p>