Hoger Onderwijs - premium http://feed.informer.com/digests/QEF95MEZX1/feeder Hoger Onderwijs - premium Respective post owners and feed distributors Wed, 18 Dec 2019 15:39:51 +0100 Feed Informer http://feed.informer.com/ Centraal Crisisteam weer actief, update 36 https://www.fontys.nl/nieuws/centraal-crisisteam-weer-actief-update-36/ DOS - Hogescholen urn:uuid:06ca0512-45c7-ee05-fa6e-f9a5dd99be80 Tue, 29 Sep 2020 20:24:00 +0200 <p><strong><span><span><span><span>Het kabinet heeft maandagavond 28 september landelijk een aantal aangescherpte regels en richtlijnen afgekondigd om verdere verspreiding van het corona-virus te beperken. Over de onderwerpen die van belang zijn voor het hoger onderwijs, wordt op dit moment nog overleg gevoerd door de Vereniging Hogescholen met het Ministerie van OCW. Gedetailleerde informatie over de precieze invulling van de afgekondigde maatregelen volgt daarom zodra daarover meer duidelijkheid is.</span></span></span></span></strong></p> <p><span><span><span><span>De huidige situatie - de zogenaamde &lsquo;tweede golf&rsquo; van besmettingen - heeft ertoe geleid dat het College van Bestuur heeft besloten dat vanaf 30 september het Centraal Crisisteam (CCT) weer actief is. Het CCT vergadert voorlopig wekelijks. Het CCT buigt zich op 30 september in ieder geval over de volgende onderwerpen:</span></span></span></span></p> <p><span><span><span><b><span>Thuiswerken</span></b><br /> <span>De gisteren door het Kabinet afgekondigde maatregelen houden in dat alleen voor werkzaamheden die niet thuis of vanuit huis online kunnen plaatsvinden, er op kantoor wordt gewerkt. In het CCT wordt de invulling hiervan voor Fontys, zowel voor onderwijzend als voor onderwijs ondersteunend personeel besproken.</span></span></span></span></p> <p><span><span><span><b><span>Samenkomsten</span></b><br /> <span>De richtlijnen voor samenkomsten worden vertaald in een aangepaste beslisboom, die z.s.m. wordt verspreid en wordt geplaatst op de coronapagina op de Fontys website. Hierbij wordt o.a. ook gekeken naar interne vs. externe locaties, diploma-uitreikingen en afstuderen, aanstaande studiekeuze-activiteiten, (team)overleggen, etc.</span></span></span></span></p> <p><span><span><span><b><span>Reizen</span></b><br /> <span>Het kabinet kondigde een verscherpt reisadvies af: reizen van en naar Amsterdam- stad, Rotterdam-stad en Den Haag- stad is alleen toegestaan voor noodzakelijke reizen, waaronder reizen voor het geven of volgen van onderwijs. Hierbij worden ook de gevolgen bekeken voor onderzoeksactiviteiten, internationale reizen (o.a. vanuit Belgi&euml;, Duitsland) voor studenten en medewerkers.</span></span></span></span></p> <p><span><span><span><b><span>Mondkapjes</span></b><br /> <span>In diverse steden en veiligheidsregio&rsquo;s wordt verzocht mondkapjes te dragen in openbare gelegenheden zoals supermarkten, musea en bibliotheken. Of het (hoger) onderwijs hieronder valt en wat dit betekent voor Fontys, komt morgen in het CCT aan de orde.</span></span></span></span></p> <p>Voor meer informatie <a href="https://fontys.nl/corona/">www.fontys.nl/corona</a></p> <p>&nbsp;</p>