Hoa Vô Ưu http://feed.informer.com/digests/Q0ZYNVXUEN/feeder Hoa Vô Ưu Respective post owners and feed distributors Thu, 18 Feb 2016 03:43:44 +0000 Feed Informer http://feed.informer.com/ Nhị Khoá Hiệp Giải | Thập Chú http://hoavouu.com/a45996/nhi-khoa-hiep-giai-thap-chu Hoavouu.com urn:uuid:d35634da-e3e5-27cf-b403-2a851e28bf89 Wed, 16 Jan 2019 03:10:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/VzTGh2R71ggBADl4/w200/thich-hanh-tue-thap-chu.jpg" width="180" height="101"/>Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, California, Hoa Kỳ 14/01/2019 ĐĐ Thích Hạnh Tuệ Hai diện mục của một bản lai http://hoavouu.com/a45995/hai-dien-muc-cua-mot-ban-lai Hoavouu.com urn:uuid:4df62541-ce4f-28cd-02a0-33b670497f36 Wed, 16 Jan 2019 00:45:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/XPj1_GQx0QgBAGtQ/w200/phat293.jpg" width="180" height="135"/>Với khám phá rất quan trọng, Einstein nhận thấy rằng hai sự vật không có thể được quan niệm như là riêng biệt. Nhị nguyên không phải là nhị nguyên mà là hai diện mục của một bản lai tương tự như hai mặt của một đồng tìền. Lê Huy Trứ Mười câu chuyện về hạnh nhẫn nhục http://hoavouu.com/a45994/muoi-cau-chuyen-ve-hanh-nhan-nhuc Hoavouu.com urn:uuid:0fd19051-e99a-6e00-93b8-b875c870303e Wed, 16 Jan 2019 00:29:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/klCDYEp71ggBAF1i/w200/muoi-cau-chuyen-ve-hanh-nhan-nhuc.jpg" width="180" height="233"/>Nhẫn nhục là thù diệu nhất vì người con Phật thực hành hạnh nhẫn nhục thành thục, thì có thể trừ được sân tâm và hại tâm, là nhân tố quan trọng để hành giả thành tựu từ tâm giải thoát và bi tâm giải thoát. Tâm Tịnh 5 PPP Số 481 | Ái Nhiễm Thân Mạng http://hoavouu.com/a45993/5-ppp-so-481-ai-nhiem-than-mang Hoavouu.com urn:uuid:44dbb4b4-0c2e-5363-683f-3bf154be3f1b Tue, 15 Jan 2019 23:15:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/EnjQ8T971ggBACgs/w200/thich-hanh-tue-481-ai-nhiem-than-mang.jpg" width="180" height="101"/>Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California ngày 14/01/2019 ĐĐ Thích Hạnh Tuệ Năm Hợi Nói Chuyện Heo http://hoavouu.com/a45807/nam-hoi-noi-chuyen-heo Hoavouu.com urn:uuid:01502d1a-455a-7b48-fb83-cc707306cd6c Tue, 15 Jan 2019 22:18:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/kjvzbSV01ggBAIkW/w200/nam-hoi-noi-chuyen-heo.jpg" width="180" height="180"/>Heo là một loài vật có hình dáng tròn trịa mũm mỉm, béo tốt ủn ỉn và hiền từ, khác với loài thú dữ khác như rắn, sư tử, beo… hại người, hại vật. Thích Nữ Giới Hương 2012 淨土大經科註 - 512 http://hoavouu.com/a45825/2012-511 Hoavouu.com urn:uuid:09bbc944-8a1b-c8d9-13e3-fa8ab1238497 Tue, 15 Jan 2019 22:00:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/jGqX3x1u1AgBAKAn/w200/chin-kung-master-2012-.jpg" width="180" height="58"/>2012 淨土大經科註 - 512, 2013.11.21 啟講於馬來西亞華嚴講堂 Master Chin Kung Tiệc Chay Ủng Hộ Xây Dựng Chánh Điện Chùa Thiên Trúc San Jose http://hoavouu.com/a45992/tiec-chay-ung-ho-xay-dung-chanh-dien-chua-thien-truc-san-jose Hoavouu.com urn:uuid:b093e7d1-fb97-5b47-04b1-16fcd3976b1c Tue, 15 Jan 2019 17:26:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/SrJu-g571ggBACNQ/w200/chua-thien-truc-70.jpg" width="180" height="120"/>Tiệc Chay Ủng Hộ Xây Dựng Chánh Điện Chùa Thiên Trúc San Jose được tổ chức vào ngày 13-01-2019, tại nhà hàng Dynasty (San Jose) Võ Văn Tường Hỏi Đáp Về Phương Pháp Sám Hối Trong Đạo Phật http://hoavouu.com/a45991/hoi-dap-ve-phuong-phap-sam-hoi-trong-dao-phat Hoavouu.com urn:uuid:32f739ff-1829-685a-0c77-26c38ecc8af7 Tue, 15 Jan 2019 17:15:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/5Dpdeg171ggBAD5W/w200/sam-hoi.jpeg" width="180" height="135"/>Việc sám hối đúng pháp như trong bài Kinh Tàm và Quý Đức Phật đã dạy rất rõ. ... ý nghĩa Tàm Quý là thấy rõ lỗi lầm, xấu hổ ăn năn quay đầu sám hối và nguyện từ bỏ việc xấu ác không bao giờ tái phạm vào nữa. Thích Liễu Nguyên Vượt Qua Mười Hai Xứ http://hoavouu.com/a45990/vuot-qua-muoi-hai-xu Hoavouu.com urn:uuid:954992da-a92b-3b48-1b3a-282737be59fe Tue, 15 Jan 2019 17:05:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/ODVL-2Qx0QgBALIp/w200/phat156.jpg" width="180" height="125"/>Nói thoát khổ như thế, nghĩa là thoát ra khỏi sinh tử luân hồi. Nghĩa là thoát ra khỏi những buộc ràng, những phiền trược của tất cả các kinh nghiệm của chúng ta luân hồi trong ba cõi Nguyên Giác Xuân Về Trên Non http://hoavouu.com/a45806/xuan-ve-tren-non Hoavouu.com urn:uuid:0766e6e1-0112-2779-3cf0-a5831a99482f Mon, 14 Jan 2019 22:10:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/S222QyR01ggBALE1/w200/xuan-ve-tren-non.jpg" width="180" height="135"/>Tiết lạnh sương tràn thấm dạ ai? Non cao người vắng có chi cài Chim buồn ngại hót nên đồi vắng Gió thoảng mây loang quyện dãi dài Minh Đạo 2012 淨土大經科註 - 511 http://hoavouu.com/a45824/2012-510 Hoavouu.com urn:uuid:eccd4dab-744b-0b96-8f6d-33b4b259bbf9 Mon, 14 Jan 2019 22:00:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/jGqX3x1u1AgBAKAn/w200/chin-kung-master-2012-.jpg" width="180" height="58"/>2012 淨土大經科註 - 511, 2013.11.19 啟講於香港佛陀教育協會 Master Chin Kung Nhị Khóa Hiệp Giải http://hoavouu.com/a1392/nhi-khoa-hiep-giai Hoavouu.com urn:uuid:a22c86c2-204c-6903-64b2-4cf1961555e4 Mon, 14 Jan 2019 22:00:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/Zig64WQx0QgBALws/w200/nhi-khoa-hiep-giai-copy.jpg" width="180" height="245"/>Nguyên xưa ngài Quán Nguyệt Pháp sư đem hai thời kinh khóa tụng: Mai đóng chung và chiều nhập chung lại làm một đại thể làm một tập lớn. - Chú giải: Ngài Quán Nguyệt; Dịch giả: HT Thích Khánh Anh Quán Nguyệt, HT Thích Khánh Anh Tổng Hợp "5 Phút Phật Pháp" (Từ số 461 đến 480) http://hoavouu.com/a45986/tong-hop-5-phut-phat-phap-tu-so-461-den-480- Hoavouu.com urn:uuid:b58f0f91-4aac-9623-beb6-93144aedc5af Mon, 14 Jan 2019 20:57:50 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/d_L20Ep61ggBAK91/w200/tong-hop-5ppp-461-480.jpg" width="180" height="108"/>Video Pháp thoại này Tổng Hợp &quot;5 Phút Phật Pháp&quot; (Từ số 461 đến 480) do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online ĐĐ Thích Hạnh Tuệ Tin Tức Phật Giáo Tuần 2 Tháng 1/2019 http://hoavouu.com/a45989/tin-tuc-phat-giao-tuan-2-thang-1-2019 Hoavouu.com urn:uuid:678aec48-0fb6-3d8e-1399-a517cc8fd18f Mon, 14 Jan 2019 20:46:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/2See3mF61ggBAMdu/w200/tin-tuc-phat-giao-12.jpg" width="180" height="135"/>Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: UAE, Nepal, Ấn Độ, Nhật Bản Diệu Âm Thông Báo Tặng Quà Tết 2019 http://hoavouu.com/a45988/thong-bao-tang-qua-tet-2019 Hoavouu.com urn:uuid:e6a6dd2f-02ef-ee3c-f9eb-364b97c74a54 Mon, 14 Jan 2019 17:47:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/Jg7Nmjmf1QgBAF5C/w200/hoavouu-foundation-1.jpg" width="180" height="118"/>Hoa Vô Ưu Foundation kính kêu gọi quý đọc giả Phật tử, quý Mạnh Thường Quân gần xa phát tâm ủng hộ. Dự kiến tặng 300 phần, mỗi phần 20$. HoaVoUu Foundation, ĐĐ Thích Hạnh Tuệ Gia Huy và chương trình văn nghệ đặc biệt với chủ đề Đêm Thành Đạo http://hoavouu.com/a45984/gia-huy-va-chuong-trinh-van-nghe-dac-biet-voi-chu-de-dem-thanh-dao Hoavouu.com urn:uuid:d187ae7b-4598-a650-8a3a-a9d124ac7891 Mon, 14 Jan 2019 15:20:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/D9Fb_D561ggBAPh9/w200/dem-thanh-dao-3.jpg" width="180" height="115"/>Hôm nay, Chủ Nhật, 13 tháng 1 năm 2019, ca sĩ Gia Huy và các cộng sự thuộc Trung tâm Gia Huy Music vừa tổ chức thành công chương trình nhạc Phật giáo Mừng ngày Thành Đạo (mồng 8 tháng 12 âm lịch) Nguyên Minh Nguyễn Minh Tiến 5 PPP Số 480 | Không Là Gánh Nặng http://hoavouu.com/a45983/5-ppp-so-480-khong-la-ganh-nang Hoavouu.com urn:uuid:05105e39-6525-acda-4850-87f3a3979ba9 Mon, 14 Jan 2019 13:15:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/fiXoqJF51ggBAEgD/w200/thich-hanh-tue-780-khong-la-ganh-nang.jpg" width="180" height="101"/>Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte, California ngày 10/01/2019 ĐĐ Thích Hạnh Tuệ Thiền Môn http://hoavouu.com/a45805/thien-mon Hoavouu.com urn:uuid:c4b4e0cb-1c33-53a3-e3b8-edcd1dbe877c Sun, 13 Jan 2019 22:06:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/t4FEiiN01ggBAL8Y/w200/thien-mon.jpg" width="180" height="135"/>Mây chùng ngõ vắng thoảng hơi sương, Vách đá cheo leo kẻ ngại đường. Tĩnh lặng trầm xông lơi cõi đắm, Mơ màng khói tỏa lạnh đời vương. Minh Đạo 2012 淨土大經科註 - 510 http://hoavouu.com/a45823/2012-509 Hoavouu.com urn:uuid:69e61dc9-b413-5244-e251-1ffb3b86f316 Sun, 13 Jan 2019 22:00:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/jGqX3x1u1AgBAKAn/w200/chin-kung-master-2012-.jpg" width="180" height="58"/>2012 淨土大經科註 - 510, 2013.11.18 啟講於香港佛陀教育協會 Master Chin Kung Giới Bồ Tát Tại Gia http://hoavouu.com/a45981/gioi-bo-tat-tai-gia Hoavouu.com urn:uuid:aa87aee1-5d14-f175-e059-c8ccd88e3bd1 Sun, 13 Jan 2019 17:45:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/WTsnwXx51ggBANlH/w200/tinh-that-hoa-binh-16.jpg" width="180" height="130"/>Giới Bồ Tát Tại Gia Pháp thoại này do HT Thích Như Điển thuyết giảng tại Tịnh Thất Hoà Bình ngày 12/01/2019 HT Thích Như Điển Những Câu Chuyện Trong Nhà Thiền http://hoavouu.com/a45980/nhung-cau-chuyen-trong-nha-thien Hoavouu.com urn:uuid:7697aebd-043e-a591-baac-0da580229218 Sun, 13 Jan 2019 17:35:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/JTToMn551ggBAJRd/w200/ht-thich-nhu-dien.jpg" width="180" height="102"/>Những Câu Chuyện Trong Nhà Thiền - Pháp thoại này do HT Thích Như Điển thuyết giảng tại Hiền Như Tịnh Thất ngày 08/01/2019 HT Thích Như Điển Khóa Tu Bát Quan Trai Tại Tịnh Thất Hoà Bình Fremont, California http://hoavouu.com/a45979/khoa-tu-bat-quan-trai-tai-tinh-that-hoa-binh-fremont-california Hoavouu.com urn:uuid:186d2e31-c39a-1749-8b53-378e87a26962 Sun, 13 Jan 2019 17:28:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/c80ZuHx51ggBAIdk/w200/tinh-that-hoa-binh-6.jpg" width="180" height="138"/>Khóa Tu Bát Quan Trai Tại Tịnh Thất Hoà Bình Fremont, California ngày 12/01/2019 dưới sự hướng dẫn của HT Thích Như Điển Võ Văn Tường Thăm Viếng Chùa Tây Lai, California http://hoavouu.com/a45982/tham-vieng-chua-tay-lai-california Hoavouu.com urn:uuid:fb71a021-769b-84e1-5964-a2a55f988558 Sun, 13 Jan 2019 16:44:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/ns6X2Il51ggBAIkV/w200/chua-tay-lai-48.jpg" width="180" height="135"/>Thăm Viếng Chùa Tây Lai, California ngày 11/01/2019 - Nhiếp ảnh: Thích Hạnh Tuệ Thích Hạnh Tuệ Trái Tim Rộng Mở Thực Tập Bi Mẫn Trong Đời Sống Hàng Ngày http://hoavouu.com/a45945/trai-tim-rong-mo-thuc-tap-bi-man-trong-doi-song-hang-ngay Hoavouu.com urn:uuid:6e9dbd0f-766a-8e4a-3ecb-038208b13a2e Sun, 13 Jan 2019 02:02:44 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/BIa9qPV41ggBALdm/w200/trai-tim-rong-mo.jpg" width="180" height="232"/>Lòng từ bi trong Đạo Phật được định nghĩa như nguyện ước tất cả mọi chúng sanh được thoát khỏi khổ đau. Đức Đạt Lai Lạt Ma, Thupten Jinpa, Nicolas Vreeland, Tuệ Uyển 2012 淨土大經科註 - 509 http://hoavouu.com/a45822/2012-508 Hoavouu.com urn:uuid:409fbf8f-fecf-70af-3d5b-dafe78140832 Sat, 12 Jan 2019 22:00:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/jGqX3x1u1AgBAKAn/w200/chin-kung-master-2012-.jpg" width="180" height="58"/>2012 淨土大經科註 - 509, 2013.11.17 啟講於香港佛陀教育協會 Master Chin Kung Thiền Trong Cuộc Đời Một Người Hành Khất http://hoavouu.com/a45803/thien-trong-cuoc-doi-mot-nguoi-hanh-khat Hoavouu.com urn:uuid:d7782180-4986-f70f-7d6c-4900c5c2db71 Sat, 12 Jan 2019 21:52:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/Gm9UfyF01ggBAOxo/w200/thien-trong-cuoc-doi-mot-nguoi-hanh-khat.jpg" width="180" height="121"/>Tosui là một thiền sư nổi danh vào thời của ông. Ông đã sống trong nhiều thiền viện và giảng dạy tại các tỉnh khác nhau. Tâm Minh Ngô Tằng Giao 5 PPP Số 479 | Tự Độ Rồi Độ Tha http://hoavouu.com/a45944/5-ppp-so-479-tu-do-roi-do-tha Hoavouu.com urn:uuid:d6826a2e-eaf1-9585-bc65-adc80359de9f Sat, 12 Jan 2019 04:15:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/EIRO6FF41ggBADh6/w200/thich-hanh-tue-479-tu-do-roi-do-tha.jpg" width="180" height="100"/>Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte ngày 09/01/2019 ĐĐ Thích Hạnh Tuệ 2012 淨土大經科註 - 508 http://hoavouu.com/a45821/2012-507 Hoavouu.com urn:uuid:1cc37699-bdda-efd8-7331-3163d1df8adf Fri, 11 Jan 2019 22:00:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/jGqX3x1u1AgBAKAn/w200/chin-kung-master-2012-.jpg" width="180" height="58"/>2012 淨土大經科註 - 508, 2013.11.16 啟講於香港佛陀教育協會 Master Chin Kung Hoàng Tử Thứ Một Trăm http://hoavouu.com/a45802/hoang-tu-thu-mot-tram Hoavouu.com urn:uuid:ba0a9ba7-2770-32c8-3632-c2e0d17d2401 Fri, 11 Jan 2019 21:50:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/xv-eBiF01ggBAOgc/w200/nguyen-can.jpg" width="180" height="180"/>Ngày xưa có một ông vua Trong vương quốc nọ rất ư lạ đời Sinh con trai đủ trăm người Ông hoàng thứ một trăm thời dễ thương Tâm Minh Ngô Tằng Giao Thơ Báo Ơn http://hoavouu.com/a45943/tho-bao-on Hoavouu.com urn:uuid:b8c70b70-5a38-37ef-feed-f65b2d085fa7 Thu, 10 Jan 2019 23:58:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/iRCg5Fd31ggBAO4H/w200/phapnhan.jpg" width="180" height="135"/>Khóa Tu Báo Ơn năm nay, Chúng con tu tập những ngày mùa đông, Tại Chùa Tam Bảo ấm nồng, Pháp thoại chia sẻ với lòng lạc an Thích Trừng Sỹ Thông Bạch Tết Kỷ Hợi 2019 Của Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ http://hoavouu.com/a45942/thong-bach-tet-ky-hoi-2019-cua-hoi-dong-giao-pham-ghpgvntn-hoa-ky Hoavouu.com urn:uuid:6b9edbd9-b3b5-92bf-1701-617b85ee30d0 Thu, 10 Jan 2019 23:40:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/Hz7flFV31ggBAGAu/w200/thong-bach-2019.jpg" width="180" height="94"/>Thông Bạch Tết Kỷ Hợi 2019 ủa Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ HT Thích Thắng Hoan “Nhạc sĩ 50 năm Phật giáo” Hằng Vang - Phía Bên Kia Triền Dốc Của Cuộc Đời http://hoavouu.com/a45941/nhac-si-50-nam-phat-giao-hang-vang-phia-ben-kia-trien-doc-cua-cuoc-doi Hoavouu.com urn:uuid:fce5c250-cc1f-e3df-29b5-c2b842caf315 Thu, 10 Jan 2019 23:35:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/hB8b91R31ggBACM3/w200/hang-vang.jpg" width="180" height="99"/>“Nhạc sĩ 50 năm Phật giáo” Hằng Vang - Phía Bên Kia Triền Dốc Của Cuộc Đời Dương Kinh Thành Phiếm Luận Về Ma http://hoavouu.com/a45940/phiem-luan-ve-ma Hoavouu.com urn:uuid:224b784a-c671-8f74-d46d-0a1fe373a5e1 Thu, 10 Jan 2019 23:26:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/s775PVN31ggBAKNz/w200/phiem-luan-ve-ma.jpg" width="180" height="149"/>Nhưng nếu hiểu “ma” là chúa tể của dục vọng hay ham muốn của chính chúng ta….thì ma đó vô cùng đáng sợ, hãm hại chúng ta đã đành, mà còn hủy diệt luôn cả trái đất này. Đào Văn Bình 5 PPP Số 478 | Thành Sự Tại Duyên http://hoavouu.com/a45939/5-ppp-so-478-thanh-su-tai-duyen Hoavouu.com urn:uuid:cd49bd1a-69f9-a6dc-4970-9e05a0144266 Thu, 10 Jan 2019 23:15:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/BL9P1VF31ggBAHY2/w200/thich-hanh-tue-478-thanh-su-tai-duyen.jpg" width="180" height="100"/>Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online tại Hiền Như Tịnh Thất, El Monte ngày 08/01/2019 ĐĐ Thích Hạnh Tuệ 2012 淨土大經科註 - 507 http://hoavouu.com/a45820/2012-506 Hoavouu.com urn:uuid:75d8247a-7f87-65fe-ab0d-53ecf4554b3c Thu, 10 Jan 2019 22:00:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/jGqX3x1u1AgBAKAn/w200/chin-kung-master-2012-.jpg" width="180" height="58"/>2012 淨土大經科註 - 507, 2013.11.15 啟講於台灣台南極樂寺 Master Chin Kung Con Ma Ở Rạp Hát Lido http://hoavouu.com/a45801/con-ma-o-rap-hat-lido Hoavouu.com urn:uuid:aebb31fb-77f3-344f-8eba-6b34f8340b5c Thu, 10 Jan 2019 21:45:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/pTt8qiB01ggBAJBF/w200/6-tuy-niem.jpg" width="180" height="277"/>Văn Nhân là văn sĩ nổi tiếng đã có vài chục tác phẩm xuất bản. Nếu như sinh ra ở Hoa Kỳ hay Tây Phương thì chàng ta đã trở thành triệu phú, đời sống đế vương. Đào Văn Bình Thăm Viếng Thiền Viện Minh Quang, Sydney, Nước Úc http://hoavouu.com/a45938/tham-vieng-thien-vien-minh-quang-sydney-nuoc-uc Hoavouu.com urn:uuid:65df10b0-9259-42b9-ce95-14cfcbf1f2ca Thu, 10 Jan 2019 16:44:44 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/mgT2-Bl31ggBAJIh/w200/thien-vien-minh-quang-1.jpg" width="180" height="135"/>Thăm Viếng Thiền Viện Minh Quang, Sydney, Nước Úc ngày 07/01/2019 do Do HT Thích Minh Hiếu làm viện chủ - Nhiếp ảnh: Thích Hạnh Tuệ Thích Hạnh Tuệ Thăm Viếng Thiền Viện Minh Quang, Sydney, Nước Úc http://hoavouu.com/a45982/tham-vieng-thien-vien-minh-quang-sydney-nuoc-uc Hoavouu.com urn:uuid:49a14c41-0a52-fefa-16fd-91d410a12452 Thu, 10 Jan 2019 16:44:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/mgT2-Bl31ggBAJIh/w200/thien-vien-minh-quang-1.jpg" width="180" height="135"/>Thăm Viếng Thiền Viện Minh Quang, Sydney, Nước Úc ngày 07/01/2019 do Do HT Thích Minh Hiếu làm viện chủ - Nhiếp ảnh: Thích Hạnh Tuệ Thích Hạnh Tuệ Thăm Viếng Thiền Viện Minh Quang, Sydney, Nước Úc http://hoavouu.com/a45985/tham-vieng-thien-vien-minh-quang-sydney-nuoc-uc Hoavouu.com urn:uuid:538fcf08-fc55-e4de-3da0-cffaeacea10d Thu, 10 Jan 2019 16:44:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/mgT2-Bl31ggBAJIh/w200/thien-vien-minh-quang-1.jpg" width="180" height="135"/>Thăm Viếng Thiền Viện Minh Quang, Sydney, Nước Úc ngày 07/01/2019 do Do HT Thích Minh Hiếu làm viện chủ - Nhiếp ảnh: Thích Hạnh Tuệ Thích Hạnh Tuệ Thăm Viếng Chùa Phước Huệ, Sydney, Nước Úc http://hoavouu.com/a45985/tham-vieng-chua-phuoc-hue-sydney-nuoc-uc Hoavouu.com urn:uuid:1aa687b9-13f5-3871-111a-f4b662e0aacf Thu, 10 Jan 2019 16:44:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/81bMnUF61ggBAMMr/w200/chua-phuoc-hue-14.jpg" width="180" height="135"/>Thăm Viếng Chùa Phước Huệ, Sydney, Nước Úc ngày 07/01/2019 - Nhiếp ảnh: Thích Hạnh Tuệ Thích Hạnh Tuệ Thăm Viếng Chùa Long Quang, Sydney, Nước Úc http://hoavouu.com/a45937/tham-vieng-chua-long-quang-sydney-nuoc-uc Hoavouu.com urn:uuid:0766aa8c-85e0-bd43-a1a1-b52b23b7343b Thu, 10 Jan 2019 13:04:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/y2-l9w931ggBAPxA/w200/chua-long-quang-2.jpg" width="180" height="135"/>Thăm Viếng Chùa Long Quang, Sydney, Nước Úc ngày 07/01/2019 do Do TT Thích Phổ Hương trụ trì - Nhiếp ảnh: Thích Hạnh Tuệ Thích Hạnh Tuệ Thăm Viếng Chùa Thiên Ấn, Sydney, Nước Úc http://hoavouu.com/a45936/tham-vieng-chua-thien-an-sydney-nuoc-uc Hoavouu.com urn:uuid:d4ac28d7-3811-a125-54c6-19ae0b673c5d Thu, 10 Jan 2019 13:04:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/4zrIPQ931ggBADVe/w200/chua-thien-an-1.jpg" width="180" height="135"/>Thăm Viếng Chùa Thiên Ấn, Sydney, Nước Úc ngày 07/01/2019 do Do TT Thích Như Định trụ trì - Nhiếp ảnh: Thích Hạnh Tuệ Thích Hạnh Tuệ Thăm Viếng Chùa Trúc Lâm, Sydney, Nước Úc http://hoavouu.com/a45935/tham-vieng-chua-truc-lam-sydney-nuoc-uc Hoavouu.com urn:uuid:8eb70cea-d6e5-b5f2-88aa-40026c2f0788 Thu, 10 Jan 2019 13:04:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/267c4A131ggBACco/w200/chua-truc-lam-5.jpg" width="180" height="135"/>Thăm Viếng Chùa Trúc Lâm, Sydney, Nước Úc ngày 07/01/2019 do Do TT Thích Tâm Minh trụ trì - Nhiếp ảnh: Thích Hạnh Tuệ Thích Hạnh Tuệ Thăm Viếng Chùa Long Quang, Sydney, Nước Úc http://hoavouu.com/a45938/tham-vieng-chua-long-quang-sydney-nuoc-uc Hoavouu.com urn:uuid:12c1147c-d363-071f-1181-3e8edfd651c6 Thu, 10 Jan 2019 13:04:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/y2-l9w931ggBAPxA/w200/chua-long-quang-2.jpg" width="180" height="135"/>Thăm Viếng Chùa Long Quang, Sydney, Nước Úc ngày 07/01/2019 do Do TT Thích Phổ Hương trụ trì - Nhiếp ảnh: Thích Hạnh Tuệ Thích Hạnh Tuệ Thăm Viếng Chùa Quang Minh, Nước Úc http://hoavouu.com/a45926/tham-vieng-chua-quang-minh-nuoc-uc Hoavouu.com urn:uuid:3851523a-9e5c-2755-35d7-c095049577ef Thu, 10 Jan 2019 05:04:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/hfjZfrt21ggBAOcB/w200/chua-quang-minh-23.jpg" width="180" height="120"/>Thăm Viếng Chùa Quang Minh, Nước Úc ngày 01/01/2019 - Nhiếp ảnh: Thích Hạnh Tuệ Thích Hạnh Tuệ Thăm Viếng Chùa Bắc Linh, Miền Nam Nước Úc http://hoavouu.com/a45925/tham-vieng-chua-bac-linh-mien-nam-nuoc-uc Hoavouu.com urn:uuid:e27b76b5-8d75-3680-13a1-ea6a6c4b5bea Thu, 10 Jan 2019 05:04:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/H3rQcLp21ggBAHo4/w200/chua-bac-linh-19.jpg" width="180" height="120"/>Thăm Viếng Chùa Bắc Linh, Miền Nam Nước Úc - Do TT Thích Viên Trí trụ trì - Nhiếp ảnh: Thích Hạnh Tuệ Thích Hạnh Tuệ Thăm Viếng Chùa Pháp Hoa, Miền Nam Nước Úc http://hoavouu.com/a45924/tham-vieng-chua-phap-hoa-mien-nam-nuoc-uc Hoavouu.com urn:uuid:2c3910e5-91f1-b3e6-2ce4-8910aa60c271 Thu, 10 Jan 2019 05:04:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/ClkbYrl21ggBADNY/w200/chua-phap-hoa-nam-uc-1.jpg" width="180" height="120"/>Thăm Viếng Chùa Pháp Hoa, Miền Nam Nước Úc - Do TT Thích Viên Trí trụ trì - Nhiếp ảnh: Thích Hạnh Tuệ Thích Hạnh Tuệ Thăm Viếng Chùa Giác Hoàng, Nước Úc http://hoavouu.com/a45929/tham-vieng-chua-giac-hoang-nuoc-uc Hoavouu.com urn:uuid:47ac7d67-29ea-5c16-0957-2a06a5aa867e Thu, 10 Jan 2019 05:04:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/wBzmp7121ggBAHhl/w200/chua-giac-hoang-1.jpg" width="180" height="120"/>Thăm Viếng Chùa Giác Hoàng, Nước Úc ngày 01/01/2019 - Nhiếp ảnh: Thích Hạnh Tuệ Thích Hạnh Tuệ Thăm Viếng Chùa Giác Hoàng, Nước Úc http://hoavouu.com/a45928/tham-vieng-chua-giac-hoang-nuoc-uc Hoavouu.com urn:uuid:525257f4-f5fe-4834-8a20-8592abc787e3 Thu, 10 Jan 2019 05:04:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/wBzmp7121ggBAHhl/w200/chua-giac-hoang-1.jpg" width="180" height="120"/>Thăm Viếng Chùa Giác Hoàng, Nước Úc ngày 01/01/2019 - Nhiếp ảnh: Thích Hạnh Tuệ Thích Hạnh Tuệ Thăm Viếng Chùa Hoa Nghiêm, Nước Úc http://hoavouu.com/a45927/tham-vieng-chua-hoa-nghiem-nuoc-uc Hoavouu.com urn:uuid:272c7bd7-8a3b-f988-6c31-0901b05084e3 Thu, 10 Jan 2019 05:04:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/gVFXAb121ggBALVs/w200/chua-hoa-nghiem-3.jpg" width="180" height="120"/>Thăm Viếng Chùa Hoa Nghiêm, Nước Úc ngày 01/01/2019 - Nhiếp ảnh: Thích Hạnh Tuệ Thích Hạnh Tuệ