Hoa Vô Ưu http://feed.informer.com/digests/Q0ZYNVXUEN/feeder Hoa Vô Ưu Respective post owners and feed distributors Thu, 18 Feb 2016 03:43:44 +0000 Feed Informer http://feed.informer.com/ Chuyển Hóa Stress http://hoavouu.com/a46693/chuyen-hoa-stress Hoavouu.com urn:uuid:ba10d483-17e0-6278-bd5a-8007ee773f6b Tue, 16 Jul 2019 08:12:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/BaEPyZcI1wgBAPxa/w200/su-buong-xuong-sau-cung.jpg" width="180" height="145"/>Stress là từ được mượn từ bộ môn vật lý học và kỹ thuật, nghĩa chính xác của nó là “tạo một lực đủ mạnh lên một vật để làm cho vật đó biến dạng”. Sri Dhammananda, Thích Trung Hữu Hoá Giải Sân Hận - Phần 1 http://hoavouu.com/a46697/hoa-giai-san-han-phan-1 Hoavouu.com urn:uuid:cdf137fa-27c9-31f1-54ea-384123a3c211 Tue, 16 Jul 2019 04:10:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/5tRf_90I1wgBAC0J/w200/hoa-giai-san-han-1.jpg" width="180" height="100"/>Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng cho Phật tử tại Đạo Tràng Pháp Duyên, Đức Quốc ngày 14/7/2019 ĐĐ Thích Hạnh Tuệ 5 PPP Số 589 | Khổ Đau Tạm Dừng http://hoavouu.com/a46702/5-ppp-so-589-kho-dau-tam-dung Hoavouu.com urn:uuid:2fea33f2-f4b3-bddb-6c10-e2802abc3744 Mon, 15 Jul 2019 20:59:18 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/QlO2IU8J1wgBAFoj/w200/thich-hanh-tue-589-kho-dau-tam-dung.jpg" width="180" height="100"/>Video Pháp thoại này do thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Bảo Quang, Đức Quốc ngày 15/7/2019. ĐĐ Thích Hạnh Tuệ Từ Mảnh Đất Tâm http://hoavouu.com/a46701/tu-manh-dat-tam Hoavouu.com urn:uuid:bfa37cf7-3a0c-1830-f494-3891556bd21a Mon, 15 Jul 2019 08:24:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/8oT59_4I1wgBALpe/w200/tam-huy-gioi-thieu.jpg" width="180" height="180"/>Tập sách này gồm các bài viết từ nhiều năm qua của tác giả về Phật Giáo đã được đăng rải rác đâu đó trên các báo và trang mạng toàn cầu. Tâm Huy Huỳnh Kim Quang Tánh Không Là Giải Thoát http://hoavouu.com/a46692/tanh-khong-la-giai-thoat Hoavouu.com urn:uuid:3b247867-3298-970c-178c-a158d05c27a1 Mon, 15 Jul 2019 08:07:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/0dIkSZcI1wgBAscX/w200/tanh-khong-la-giai-thoat.png" width="180" height="178"/>Sắc thanh hương vị xúc pháp cấu thành thế giới của con người chúng ta là duyên sanh, vô tự tánh, bất khả đắc và vô sở hữu; Nguyễn Thế Đăng Karuna và tiếng hát của một bà lão ăn xin http://hoavouu.com/a46700/karuna-va-tieng-hat-cua-mot-ba-lao-an-xin Hoavouu.com urn:uuid:698de219-c095-14db-fb90-ecd39acf5c3d Mon, 15 Jul 2019 07:55:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/v7jLEvoI1wgBANYa/w200/ba-lao-an-xin.jpg" width="180" height="125"/>Qua hình ảnh của người Bồ-tát, Karunahay Từ bi được xem là lý tưởng của toàn bộ Đại thừa, ngang hàng với Trí tuệ. Hoang Phong Tin Tức Phật Giáo Thế Giới Tuần 2 Tháng 7/2019 http://hoavouu.com/a46699/tin-tuc-phat-giao-the-gioi-tuan-2-thang-7-2019 Hoavouu.com urn:uuid:c734c529-164b-f01e-eb67-2e7544e6164f Mon, 15 Jul 2019 07:33:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/3AEjHfcI1wgBAKE9/w200/tin-tuc-phat-giao-2.jpg" width="180" height="108"/>Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Anh, Nhật Bản, Thái Lan, Hoa Kỳ Diệu Âm Lễ Tưởng Niệm Huý Kỵ Lần Thứ 11 HT Thích Thích Huyền Quang http://hoavouu.com/a46698/le-tuong-niem-huy-ky-lan-thu-11-ht-thich-thich-huyen-quang Hoavouu.com urn:uuid:c963babe-fa0b-7fef-4fa3-7d16d38ebb50 Mon, 15 Jul 2019 04:48:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/Xxox198I1wgBACYk/w200/le-tuong-niem-huy-ky-lan-thu-11-ht-thhich-huyen-quang-19-page-1.jpg" width="180" height="233"/>Lễ Tưởng Niệm Huý Kỵ Lần Thứ 11 HT Thích Thích Huyền Quang được tổ chức tại Chùa Quang Thiện ngày 7 tháng 7 năm 2019 - Thảo Nguyên Thảo Nguyên Thập Nhị Nhân Duyên - Phần 2 http://hoavouu.com/a46696/thap-nhi-nhan-duyen-phan-2 Hoavouu.com urn:uuid:657e23df-f784-a2b2-6b52-05ac01176537 Mon, 15 Jul 2019 03:10:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/0-XpBN0I1wgBABYn/w200/thap-nhi-nhan-duyen-2.jpg" width="180" height="100"/>Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng cho Phật tử tại vùng Kunzelsau, Đức Quốc ngày 13/7/2019 ĐĐ Thích Hạnh Tuệ Anh Chàng Cầu Phật http://hoavouu.com/a46691/anh-chang-cau-phat Hoavouu.com urn:uuid:5524799a-58bb-e936-db91-c65fd85934e8 Sun, 14 Jul 2019 20:02:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/83FPgZYI1wgBADB4/w200/thuong-minh.jpg" width="180" height="108"/>Một chàng quỳ trước Phật đài Xin ban sức khoẻ, đồng thời giàu sang. Lắc đầu Phật dạy: “Nhớ rằng Ta nào có phải là thần thánh đâu Tâm Minh Ngô Tằng Giao Một Ngày An Lạc Tại Đạo Tràng Pháp Duyên, Đức Quốc http://hoavouu.com/a46690/mot-ngay-an-lac-tai-dao-trang-phap-duyen-duc-quoc Hoavouu.com urn:uuid:bf17fa79-f362-4357-a412-f6185cea72e2 Sun, 14 Jul 2019 15:30:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/6g0e428I1wgBADIK/w200/dao-trang-phap-duyen-38.jpg" width="180" height="108"/>Đạo Tràng Pháp Duyên tổ chức vào ngày Chủ nhật, 14/7/2019 dưới sự hướng dẫn và giảng dạy của Thầy Thích Hạnh Tuệ. Thích Hạnh Tuệ, Thái Nga Thập Nhị Nhân Duyên - Phần 1 http://hoavouu.com/a46689/thap-nhi-nhan-duyen-phan-1 Hoavouu.com urn:uuid:8fddcfe8-28d4-dd45-a945-face5d0d785a Sun, 14 Jul 2019 08:10:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/QbU9vDEI1wgBAOdX/w200/thap-nhi-nhan-duyen-1.jpg" width="180" height="100"/>Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Quán Thế Âm, Đan Mạch ngày 11/7/2019 ĐĐ Thích Hạnh Tuệ Giúp Cho Thành Tựu Tu Hành http://hoavouu.com/a46688/giup-cho-thanh-tuu-tu-hanh Hoavouu.com urn:uuid:6b04126b-1020-5b19-44f8-9617db765f25 Sun, 14 Jul 2019 04:10:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/j_p_qBcI1wgBALdT/w200/thich-hanh-tue-giup-cho-thanh-tuu-tu-hanh.jpg" width="180" height="100"/>Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Quán Thế Âm, Đan Mạch ngày 11/7/2019 ĐĐ Thích Hạnh Tuệ Giúp Cho Thành Tựu Tu Hành http://hoavouu.com/a46689/giup-cho-thanh-tuu-tu-hanh Hoavouu.com urn:uuid:73a4a3c0-622e-6a09-22ea-f41119beaa99 Sun, 14 Jul 2019 04:10:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/j_p_qBcI1wgBALdT/w200/thich-hanh-tue-giup-cho-thanh-tuu-tu-hanh.jpg" width="180" height="100"/>Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Quán Thế Âm, Đan Mạch ngày 11/7/2019 ĐĐ Thích Hạnh Tuệ Khoá Tu Học Một Ngày An Lạc Tại Kunzelsau, Đức Quốc http://hoavouu.com/a46687/khoa-tu-hoc-mot-ngay-an-lac-tai-kunzelsau-duc-quoc Hoavouu.com urn:uuid:bac94046-7cfc-5f64-5e38-ccb4fa044b12 Sat, 13 Jul 2019 18:56:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/Z3tm8sQH1wgBAHlc/w200/khoa-tu-1-ngay-kunzelsau-85.jpg" width="180" height="106"/>Được Quý Phật tử tổ chức vào ngày thứ 7, 13/7/2019 dưới sự hướng dẫn và giảng dạy của Thầy Thích Hạnh Tuệ. Nhiếp ảnh: Minh Hải Minh Hải, Diệu Thanh, Thích Hạnh Tuệ Khoá Tu Học Một Ngày An Lạc Tại Kunzelsau, Đức Quốc http://hoavouu.com/a46690/khoa-tu-hoc-mot-ngay-an-lac-tai-kunzelsau-duc-quoc Hoavouu.com urn:uuid:d929cf8f-7f47-42e9-29e1-a3925630e851 Sat, 13 Jul 2019 18:56:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/Z3tm8sQH1wgBAHlc/w200/khoa-tu-1-ngay-kunzelsau-85.jpg" width="180" height="106"/>Được Quý Phật tử tổ chức vào ngày thứ 7, 13/7/2019 dưới sự hướng dẫn và giảng dạy của Thầy Thích Hạnh Tuệ. Nhiếp ảnh: Minh Hải Minh Hải, Diệu Thanh, Thích Hạnh Tuệ Giới Thiệu Chùa Bảo Đức, Đức Quốc http://hoavouu.com/a46686/gioi-thieu-chua-bao-duc-duc-quoc Hoavouu.com urn:uuid:2d94b600-1340-5834-6ffa-38163c2379ad Sat, 13 Jul 2019 02:57:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/RmsQ0jkH1wgBAMs5/w200/gioi-thieu-chua-bao-duc.jpg" width="180" height="100"/>Video Pháp thoại này do thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Quán Thế Âm, Đan Mạch ngày 10/7/2019. ĐĐ Thích Hạnh Tuệ, NS Thích Nữ Tuệ Đàm Châu 5 PPP Số 588 | Bộc Lưu Tham Dục http://hoavouu.com/a46685/5-ppp-so-588-boc-luu-tham-duc Hoavouu.com urn:uuid:ed1c6e50-380d-3dc9-35a9-7ad9667703fa Fri, 12 Jul 2019 14:57:12 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/vYP07rgG1wgBANhn/w200/thich-hanh-tue-588-boc-luu-tham-duc.jpg" width="180" height="100"/>Video Pháp thoại này do thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Quán Thế Âm, Đan Mạch ngày 10/7/2019. ĐĐ Thích Hạnh Tuệ 5 PPP Số 588 | Bộc Lưu Tham Dục http://hoavouu.com/a46686/5-ppp-so-588-boc-luu-tham-duc Hoavouu.com urn:uuid:f059484a-7a8c-7d7a-213a-0eb95c1c44c5 Fri, 12 Jul 2019 14:57:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/vYP07rgG1wgBANhn/w200/thich-hanh-tue-588-boc-luu-tham-duc.jpg" width="180" height="100"/>Video Pháp thoại này do thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Quán Thế Âm, Đan Mạch ngày 10/7/2019. ĐĐ Thích Hạnh Tuệ 5 PPP Số 588 | Bộc Lưu Tham Dục http://hoavouu.com/a46702/5-ppp-so-588-boc-luu-tham-duc Hoavouu.com urn:uuid:60f5a6a2-ea30-6592-a5f1-5f61219d8833 Fri, 12 Jul 2019 14:57:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/vYP07rgG1wgBANhn/w200/thich-hanh-tue-588-boc-luu-tham-duc.jpg" width="180" height="100"/>Video Pháp thoại này do thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Quán Thế Âm, Đan Mạch ngày 10/7/2019. ĐĐ Thích Hạnh Tuệ Nếu Đời Không Có Ta... http://hoavouu.com/a46684/neu-doi-khong-co-ta- Hoavouu.com urn:uuid:b4f32316-347a-9a32-aa9b-ec9d36fa4c4a Thu, 11 Jul 2019 23:11:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/sKsRAVYG1wgBACBc/w200/neu-doi-khong-co-ta.jpg" width="180" height="120"/>Trăm nghìn lần đừng cho mình là “quá quan trọng”, bởi vì trên thế giới này, ai cũng đều rất quan trọng. Thích Tánh Tuệ Cho Nhau Tu Tập http://hoavouu.com/a46682/cho-nhau-tu-tap Hoavouu.com urn:uuid:2dcfabac-197a-2868-35eb-ae681becca85 Thu, 11 Jul 2019 05:10:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/iBqHX3kF1wgBAAcY/w200/thich-hanh-tue-cho-nhau-tu-tap.jpg" width="180" height="100"/>Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Quang Minh, Đan Mạch ngày 09/7/2019 ĐĐ Thích Hạnh Tuệ Công Hạnh Xây Chùa http://hoavouu.com/a46683/cong-hanh-xay-chua Hoavouu.com urn:uuid:abb7df2e-67dc-a3c5-7f05-32666dbe2722 Thu, 11 Jul 2019 04:38:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/p-LAPboF1wgBAHVe/w200/2-anh-em.jpg" width="180" height="96"/>Theo tinh thần Phật Giáo Đại Thừa bất cứ việc làm nào của hàng đệ tử Phật cũng nhắm đến lợi ích và niềm an lạc trong cuộc sống cho mọi người. Phương Quỳnh Nghe “Xuân Hành” của Phạm Duy, Suy Nghĩ về “Người Là Ai” http://hoavouu.com/a46681/nghe-xuan-hanh-cua-pham-duy-suy-nghi-ve-nguoi-la-ai- Hoavouu.com urn:uuid:b749f7a9-9212-da88-7e8e-53a415146d1e Wed, 10 Jul 2019 09:20:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/KDT7IicF1wgBAK8G/w200/pham-duy.jpg" width="180" height="112"/>Nhạc sĩ Phạm Duy là một thiên tài. Rất hiếm hoi để có một tài năng như thế. Nguyên Giác Tam Bộ Nhất Bái Tại Chùa Đức Viên, San Jose http://hoavouu.com/a46680/tam-bo-nhat-bai-tai-chua-duc-vien-san-jose Hoavouu.com urn:uuid:895060b8-9948-6fc0-3179-7375c6d86fff Wed, 10 Jul 2019 08:45:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/nRVSSRMF1wgBAEUI/w200/tam-bo-nhat-bai-chua-duc-vien-2.jpg" width="180" height="120"/>Chùa Đức Viên đã tổ chức lễ Tam bộ nhất bái để nguyện cầu Tam Bảo từ bi tiếp độ cha mẹ hiện tiền được tăng phước thọ, thâm tín Tam Bảo... Võ Văn Tường Khoá Tu Xuất Gia Gieo Duyên Chùa An Lạc, San Jose 2019 http://hoavouu.com/a46679/khoa-tu-xuat-gia-gieo-duyen-chua-an-lac-san-jose-2019 Hoavouu.com urn:uuid:f6de2eb7-14fc-ce38-bb42-904d8cd05547 Wed, 10 Jul 2019 06:38:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/PAaM1AIF1wgBACw9/w200/chua-an-lac-xuat-gia-gieo-duyen-55.jpg" width="180" height="121"/>Chùa An Lạc tọa lạc tại số 1647 E. San Fernando Street, thành phố San Jose, tiểu bang California đã tổ chức khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 3 Võ Văn Tường 5 PPP Số 587 | Hương Vị Giải Thoát http://hoavouu.com/a46678/5-ppp-so-587-huong-vi-giai-thoat Hoavouu.com urn:uuid:bb08da28-a32d-7d75-e4ac-0f34b0703b03 Wed, 10 Jul 2019 04:14:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/WWEhszME1wgBAJBn/w200/thich-hanh-tue-586-loi-noi-hien-hoa.jpg" width="180" height="100"/>Video Pháp thoại này do thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Quang Minh, Esbjerg, Đan Mạch ngày 08/7/2019. ĐĐ Thích Hạnh Tuệ Cùng Đi Chung Một Đoạn Đường http://hoavouu.com/a46677/cung-di-chung-mot-doan-duong Hoavouu.com urn:uuid:3811e527-56e9-5358-404f-e5235f07afd6 Tue, 09 Jul 2019 16:31:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/Rjbif4sE1wgBAIQg/w200/doan-duong.jpg" width="180" height="101"/>Không ai có thể nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra ở ngày mai, mặc dù ngày mai mặt trời vẫn lên. Phạm Thanh Chương 5 PPP Số 586 | Lời Nói Hiền Hòa http://hoavouu.com/a46676/5-ppp-so-586-loi-noi-hien-hoa Hoavouu.com urn:uuid:ea26f0c6-fa0f-2809-ba42-0fc070d191ca Tue, 09 Jul 2019 04:14:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/WWEhszME1wgBAJBn/w200/thich-hanh-tue-586-loi-noi-hien-hoa.jpg" width="180" height="100"/>Video Pháp thoại này do thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Copenhagen, Đan Mạch ngày 07/7/2019. ĐĐ Thích Hạnh Tuệ 5 PPP Số 586 | Lời Nói Hiền Hòa http://hoavouu.com/a46678/5-ppp-so-586-loi-noi-hien-hoa Hoavouu.com urn:uuid:80b8fa4a-a14d-614b-4cf2-68e10378f60d Tue, 09 Jul 2019 04:14:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/WWEhszME1wgBAJBn/w200/thich-hanh-tue-586-loi-noi-hien-hoa.jpg" width="180" height="100"/>Video Pháp thoại này do thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Copenhagen, Đan Mạch ngày 07/7/2019. ĐĐ Thích Hạnh Tuệ Giấc mơ trở thành sự thật http://hoavouu.com/a46670/giac-mo-tro-thanh-su-that Hoavouu.com urn:uuid:cdd1d4b9-afdc-1373-d084-f767fb2deaba Mon, 08 Jul 2019 03:49:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/ZgjJPTP-1ggBAOc3/w200/gioi-dan-35.jpg" width="180" height="120"/>Một pháp hội tưng bừng đang diễn ra trong một không gian rộng thoáng có đông đảo tăng ni và khách tham dự đủ mọi thành phần HT Thích Bảo Lạc Tiếng khuya, tiếng khua http://hoavouu.com/a46658/tieng-khuya-tieng-khua Hoavouu.com urn:uuid:1494a922-992a-3d8d-4724-910da6c44327 Wed, 03 Jul 2019 14:49:00 +0000 <img src="http://hoavouu.com/images/file/9nsWDmUx0QgBAOxD/w200/3.jpg" width="180" height="120"/>Tiếng khuya một bóng trăng tàn. Hồn khua một dáng Niết-bàn như in. Thánh Tân