De Duurzame Wereld - freemium http://feed.informer.com/digests/PKW28UBT8Y/feeder De Duurzame Wereld - freemium Respective post owners and feed distributors Thu, 25 Nov 2021 11:23:06 +0100 Feed Informer http://feed.informer.com/ Panorama Pijnacker-Nootdorp 2050 https://www.pijnacker-nootdorp.nl/actueel/panorama-pijnacker-nootdorp-2050/19797/ DDW - XL - nieuwsbrieffeed urn:uuid:49e6d196-bdc6-24af-6d54-0089cf9d8964 Wed, 08 Dec 2021 11:33:24 +0100 <br /> Hoe wonen, werken en leven we in 2050? Dit toekomstbeeld beschrijft de Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp. De visie is vastgesteld op 25 november 2021. U kunt de visie ook bekijken in het Panorama Pijnacker-Nootdorp. Zo kunt u zien welk toekomstbeeld we voor ogen hebben.<br /> <br /> <br /> <br /> De Omgevingsvisie is gemaakt samen met inwoners, ondernemers en organisaties. Zij konden informatie en ideeën aanleveren voor de Omgevingsvisie en het Panorama Pijnacker-Nootdorp. Alle reacties zijn en ideeën zijn bekeken, afgewogen en waar nodig verwerkt in de Omgevingsvisie.  <br /> <br /> <br /> <br /> Wat is ons toekomstbeeld?<br /> <br /> <br /> <br /> Het Panorama 2050 is een inspiratie voor de toekomst. Het laat zien hoe onze gemeente kan worden. In het panorama is onze gemeente opgedeeld in tien verschillende soorten gebieden. <br /> <br /> <br /> <br /> De kaart met legenda vind u op pagina 44 van de Omgevingsvisie<br /> <br /> <br /> <br /> De 10 gebieden uit de Omgevingsvisie<br /> <br /> <br /> <br /> Levendige ontmoetingscentra<br /> <br /> <br /> <br /> De centra in onze dorpskernen zijn in 2050 niet alleen meer een plek om te winkelen. Naast winkels, is er ruimte voor horeca en voorzieningen voor onderwijs, cultuur, sport en ontspanning. Daardoor is het centrum een levendige, prettige en veilige plek waar mensen graag en vaak komen.<br /> <br /> <br /> <br /> Parkachtige werklocaties<br /> <br /> <br /> <br /> Een deel van de bedrijventerreinen ligt dicht bij de kernen waar we wonen. We willen graag dat deze bedrijventerreinen groener, toegankelijker en duurzamer worden en meer in verbinding staan met de kernen. Het blijven plekken voor kleinschalige, gemengde bedrijven, maar in 2050 is er meer ruimte voor andere bedrijven. Bijvoorbeeld ontmoetingsruimtes voor ZZP’ers, praktijkonderwijs of bedrijven rondom de digitale economie. Het is er niet alleen fijn werken, maar ook fijn verblijven.<br /> <br /> <br /> <br /> Moderne bedrijvenparken<br /> <br /> <br /> <br /> Op deze bedrijventerreinen vinden we naast lokale ondernemers ook meer regionale bedrijven. De bedrijventerreinen zijn optimaal bereikbaar met de auto en voor vrachtverkeer, maar vooral ook via het openbaar vervoer of de fiets. De bedrijfsgebouwen zelf zijn duurzaam en de ruimtes eromheen zijn efficiënt en mooi ingericht. Door een prettige en groene uitstraling willen bedrijven zich hier graag vestigen en willen mensen er graag werken.<br /> <br /> <br /> <br /> Moderne en innovatieve (glas)tuinbouwgebieden<br /> <br /> <br /> <br /> Met drie moderne en innovatieve gebieden in onze gemeente blijft de glastuinbouw in 2050 belangrijk voor onze identiteit. De gebieden zijn efficiënter ingericht en er is ruimte voor verduurzaming en groei van glastuinbouwbedrijven. Het glas in Pijnacker-Nootdorp blijft daardoor een toonaangevende internationale speler. Daarnaast is de glastuinbouw meer verbonden met de samenleving: producten uit de kassen zijn steeds vaker lokaal te koop. Groene wegen vergroten de biodiversiteit en samen met fietspaden zorgen zij ervoor dat het aantrekkelijk is om door deze gebieden heen te fietsen.<br /> <br /> <br /> <br /> Dorpse gemengde woonwijken<br /> <br /> <br /> <br /> Rondom de oude kernen willen we het unieke dorpse woonmilieu in Pijnacker-Nootdorp behouden en uitbreiden. De dorpse woonwijken zijn relatief kleinschalig met veel ruimte voor groen en ontmoeting. Het gemengd karakter is te zien aan bijvoorbeeld de bakker op de hoek, de kapper in de straat en de woon-zorgvoorziening in de wijk. Inwoners kennen elkaar en helpen elkaar wanneer dat nodig is. Er zijn verschillende soorten woningen, zodat iedereen die dat wil een plek kan vinden om te wonen.<br /> <br /> <br /> <br /> Rustige woonwijken<br /> <br /> <br /> <br /> In de rustige woonwijken staan vooral eengezinswoningen afgewisseld met appartementengebouwen. De wijken hebben een ruime en groene opzet en liggen op korte afstand van voorzieningen als winkels en scholen en de groene buitengebieden. Bovendien is er een goede verbinding met de regio. Met het openbaar vervoer, de fiets of de auto is de stad nooit ver weg. Dit maakt deze wijken een prettige en veilige woonomgeving voor inwoners die die werken, winkelen en uitgaan in de regio.<br /> <br /> <br /> <br /> Buurtschappen<br /> <br /> <br /> <br /> Langs de historische linten zijn clusters van woningen ontstaan: buurtschappen met hun eigen identiteit die ook in de toekomst behouden blijft. Deze woningen staan in het buitengebied, echt een landelijke omgeving. Nieuwe woningen komen hier alleen wanneer er veel gebouwen gesloopt worden. Kenmerk van elk buurtschap is de hechte gemeenschap, de groene woonomgeving en winkels en voorzieningen in de woonkern vlakbij.<br /> <br /> <br /> <br /> Agrarisch veenweidelandschap<br /> <br /> <br /> <br /> De veenweidelandschappen blijven kenmerkend voor Pijnacker-Nootdorp. Daarbij behouden we wat waardevol is, zoals het patroon van sloten door het landschap, een molen en een eendenkooi. Door natuurgericht beheer van boeren is het aantal weidevogels gegroeid. Het veenweidegebied is nog waardevoller vanwege de rol bij het opvangen van klimaatverandering. Daarnaast is het gebied belangrijk voor inwoners vanwege de vele fiets- en wandelpaden en de verschillende streekproducten, waarmee je het gebied kunt beleven.<br /> <br /> <br /> <br /> Natuur- en Recreatielandschap<br /> <br /> <br /> <br /> De buitengebieden zijn uitgegroeid tot een volwassen natuur-en recreatielandschap. Het maakt deel uit van een regionaal en provinciaal netwerk van groene gebieden. Er zijn bosrijke gebieden, open weidegebieden en moerasgebieden met kleinere en grotere sloten en af en toe een waterplas. De verschillende landschappen zijn met elkaar verbonden, waardoor er een groot leefgebied is voor verschillende planten en dieren. Als bezoeker kun je de gebieden beleven dankzij de vele fiets-, wandel- en ruiterpaden.<br /> <br /> <br /> <br /> Natuurlandschap<br /> <br /> <br /> <br /> In 2050 heeft Pijnacker-Nootdorp maar liefst drie verschillende natuurgebieden die deel uitmaken van het Natuur Netwerk Nederland: de Ackerdijkse Plassen, het Krekengebied en een deel van de polder bij Oude Leede. Ieder natuurgebied is verschillend, maar centraal staat de kwaliteit en de verschillende planten en dieren. De gebieden zijn rustig en ruim en niet of beperkt toegankelijk. Bezoekers kunnen de gebieden vanaf de randen beleven.<br /> <br /> <br /> <br /> Hoe krijgt de Omgevingsvisie verder vorm?<br /> <br /> <br /> <br /> De Omgevingsvisie is een nieuw beleidsinstrument. We moeten dit maken voor de nieuwe Omgevingswet die 1 juli 2022 in gaat. Voor de nieuwe Omgevingswet vervangen we alle wet- en regelgeving op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en water. Daarmee wil de overheid de regels makkelijker maken en samenvoegen.<br /> <br /> <br /> <br /> Voor de nieuwe Omgevingswet ontwikkelen we nieuwe instrumenten die de oude moeten gaan vervangen. De gemeente is druk bezig met het voorbereiden van alle instrumenten:<br /> <br /> <br /> <br /> Omgevingsvisie – geeft een beeld van de toekomst en bevat de grote lijnen van ons beleid.Omgevingsprogramma’s – hierin werken we de grote lijnen van de omgevingsvisie uit in uitvoeringsgericht beleid en maatregelen. Per thema komt er een apart omgevingsprogramma met alle beleid over dit onderwerp. Ook komen er gebiedsgerichte omgevingsprogramma’s.Omgevingsplan – legt alle regels en richtlijnen voor onze gemeente vast. Een omgevingsplan vervangt straks alle bestemmingsplannen en bijvoorbeeld ook de APV regels komen hierin te staan.Omgevingsvergunning – deze heeft u nodig als u iets wilt doen in de openbare ruimte. Straks kunt u in het Digitaal Omgevingsloket zien waar u een vergunning voor nodig heeft en hoe dit werkt.<br /> <br /> <br /> <br /> Meer informatie over de nieuwe Omgevingswet leest u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet<br /> <br /> <br /> <br /> Uitwerking Omgevingsvisie in Omgevingsprogramma’s<br /> <br /> <br /> <br /> De gemeente vervangt de bestaande beleidsplannen voor de fysieke leefomgeving nu stap voor stap door omgevingsprogramma’s. Hier nemen we 5 jaar de tijd voor. We beginnen met een Omgevingsprogramma voor het thema groen in en om de kernen (natuur en recreatie). Ook voor het maken van een Omgevingsplan hebben we nog even de tijd. We starten door per gebied een omgevingsplan te maken. Deze voegen we uiteindelijk samen tot één Omgevingsplan.<br /> <br /> Hoe wonen, werken en leven we in 2050? Dit toekomstbeeld beschrijft de Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp. De visie is vastgesteld op 25 november 2021. U kunt de visie ook bekijken in het Panorama Pijnacker-Nootdorp. Zo kunt u zien welk toekomstbeeld we voor ogen hebben.<br /> <br /> <br /> <br /> De Omgevingsvisie is gemaakt samen met inwoners, ondernemers en organisaties. Zij konden informatie en ideeën aanleveren voor de Omgevingsvisie en het Panorama Pijnacker-Nootdorp. Alle reacties zijn en ideeën zijn bekeken, afgewogen en waar nodig verwerkt in de Omgevingsvisie.  <br /> <br /> <br /> <br /> Wat is ons toekomstbeeld?<br /> <br /> <br /> <br /> Het Panorama 2050 is een inspiratie voor de toekomst. Het laat zien hoe onze gemeente kan worden. In het panorama is onze gemeente opgedeeld in tien verschillende soorten gebieden. <br /> <br /> <br /> <br /> De kaart met legenda vind u op pagina 44 van de Omgevingsvisie<br /> <br /> <br /> <br /> De 10 gebieden uit de Omgevingsvisie<br /> <br /> <br /> <br /> Levendige ontmoetingscentra<br /> <br /> <br /> <br /> De centra in onze dorpskernen zijn in 2050 niet alleen meer een plek om te winkelen. Naast winkels, is er ruimte voor horeca en voorzieningen voor onderwijs, cultuur, sport en ontspanning. Daardoor is het centrum een levendige, prettige en veilige plek waar mensen graag en vaak komen.<br /> <br /> <br /> <br /> Parkachtige werklocaties<br /> <br /> <br /> <br /> Een deel van de bedrijventerreinen ligt dicht bij de kernen waar we wonen. We willen graag dat deze bedrijventerreinen groener, toegankelijker en duurzamer worden en meer in verbinding staan met de kernen. Het blijven plekken voor kleinschalige, gemengde bedrijven, maar in 2050 is er meer ruimte voor andere bedrijven. Bijvoorbeeld ontmoetingsruimtes voor ZZP’ers, praktijkonderwijs of bedrijven rondom de digitale economie. Het is er niet alleen fijn werken, maar ook fijn verblijven.<br /> <br /> <br /> <br /> Moderne bedrijvenparken<br /> <br /> <br /> <br /> Op deze bedrijventerreinen vinden we naast lokale ondernemers ook meer regionale bedrijven. De bedrijventerreinen zijn optimaal bereikbaar met de auto en voor vrachtverkeer, maar vooral ook via het openbaar vervoer of de fiets. De bedrijfsgebouwen zelf zijn duurzaam en de ruimtes eromheen zijn efficiënt en mooi ingericht. Door een prettige en groene uitstraling willen bedrijven zich hier graag vestigen en willen mensen er graag werken.<br /> <br /> <br /> <br /> Moderne en innovatieve (glas)tuinbouwgebieden<br /> <br /> <br /> <br /> Met drie moderne en innovatieve gebieden in onze gemeente blijft de glastuinbouw in 2050 belangrijk voor onze identiteit. De gebieden zijn efficiënter ingericht en er is ruimte voor verduurzaming en groei van glastuinbouwbedrijven. Het glas in Pijnacker-Nootdorp blijft daardoor een toonaangevende internationale speler. Daarnaast is de glastuinbouw meer verbonden met de samenleving: producten uit de kassen zijn steeds vaker lokaal te koop. Groene wegen vergroten de biodiversiteit en samen met fietspaden zorgen zij ervoor dat het aantrekkelijk is om door deze gebieden heen te fietsen.<br /> <br /> <br /> <br /> Dorpse gemengde woonwijken<br /> <br /> <br /> <br /> Rondom de oude kernen willen we het unieke dorpse woonmilieu in Pijnacker-Nootdorp behouden en uitbreiden. De dorpse woonwijken zijn relatief kleinschalig met veel ruimte voor groen en ontmoeting. Het gemengd karakter is te zien aan bijvoorbeeld de bakker op de hoek, de kapper in de straat en de woon-zorgvoorziening in de wijk. Inwoners kennen elkaar en helpen elkaar wanneer dat nodig is. Er zijn verschillende soorten woningen, zodat iedereen die dat wil een plek kan vinden om te wonen.<br /> <br /> <br /> <br /> Rustige woonwijken<br /> <br /> <br /> <br /> In de rustige woonwijken staan vooral eengezinswoningen afgewisseld met appartementengebouwen. De wijken hebben een ruime en groene opzet en liggen op korte afstand van voorzieningen als winkels en scholen en de groene buitengebieden. Bovendien is er een goede verbinding met de regio. Met het openbaar vervoer, de fiets of de auto is de stad nooit ver weg. Dit maakt deze wijken een prettige en veilige woonomgeving voor inwoners die die werken, winkelen en uitgaan in de regio.<br /> <br /> <br /> <br /> Buurtschappen<br /> <br /> <br /> <br /> Langs de historische linten zijn clusters van woningen ontstaan: buurtschappen met hun eigen identiteit die ook in de toekomst behouden blijft. Deze woningen staan in het buitengebied, echt een landelijke omgeving. Nieuwe woningen komen hier alleen wanneer er veel gebouwen gesloopt worden. Kenmerk van elk buurtschap is de hechte gemeenschap, de groene woonomgeving en winkels en voorzieningen in de woonkern vlakbij.<br /> <br /> <br /> <br /> Agrarisch veenweidelandschap<br /> <br /> <br /> <br /> De veenweidelandschappen blijven kenmerkend voor Pijnacker-Nootdorp. Daarbij behouden we wat waardevol is, zoals het patroon van sloten door het landschap, een molen en een eendenkooi. Door natuurgericht beheer van boeren is het aantal weidevogels gegroeid. Het veenweidegebied is nog waardevoller vanwege de rol bij het opvangen van klimaatverandering. Daarnaast is het gebied belangrijk voor inwoners vanwege de vele fiets- en wandelpaden en de verschillende streekproducten, waarmee je het gebied kunt beleven.<br /> <br /> <br /> <br /> Natuur- en Recreatielandschap<br /> <br /> <br /> <br /> De buitengebieden zijn uitgegroeid tot een volwassen natuur-en recreatielandschap. Het maakt deel uit van een regionaal en provinciaal netwerk van groene gebieden. Er zijn bosrijke gebieden, open weidegebieden en moerasgebieden met kleinere en grotere sloten en af en toe een waterplas. De verschillende landschappen zijn met elkaar verbonden, waardoor er een groot leefgebied is voor verschillende planten en dieren. Als bezoeker kun je de gebieden beleven dankzij de vele fiets-, wandel- en ruiterpaden.<br /> <br /> <br /> <br /> Natuurlandschap<br /> <br /> <br /> <br /> In 2050 heeft Pijnacker-Nootdorp maar liefst drie verschillende natuurgebieden die deel uitmaken van het Natuur Netwerk Nederland: de Ackerdijkse Plassen, het Krekengebied en een deel van de polder bij Oude Leede. Ieder natuurgebied is verschillend, maar centraal staat de kwaliteit en de verschillende planten en dieren. De gebieden zijn rustig en ruim en niet of beperkt toegankelijk. Bezoekers kunnen de gebieden vanaf de randen beleven.<br /> <br /> <br /> <br /> Hoe krijgt de Omgevingsvisie verder vorm?<br /> <br /> <br /> <br /> De Omgevingsvisie is een nieuw beleidsinstrument. We moeten dit maken voor de nieuwe Omgevingswet die 1 juli 2022 in gaat. Voor de nieuwe Omgevingswet vervangen we alle wet- en regelgeving op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en water. Daarmee wil de overheid de regels makkelijker maken en samenvoegen.<br /> <br /> <br /> <br /> Voor de nieuwe Omgevingswet ontwikkelen we nieuwe instrumenten die de oude moeten gaan vervangen. De gemeente is druk bezig met het voorbereiden van alle instrumenten:<br /> <br /> <br /> <br /> Omgevingsvisie – geeft een beeld van de toekomst en bevat de grote lijnen van ons beleid.Omgevingsprogramma’s – hierin werken we de grote lijnen van de omgevingsvisie uit in uitvoeringsgericht beleid en maatregelen. Per thema komt er een apart omgevingsprogramma met alle beleid over dit onderwerp. Ook komen er gebiedsgerichte omgevingsprogramma’s.Omgevingsplan – legt alle regels en richtlijnen voor onze gemeente vast. Een omgevingsplan vervangt straks alle bestemmingsplannen en bijvoorbeeld ook de APV regels komen hierin te staan.Omgevingsvergunning – deze heeft u nodig als u iets wilt doen in de openbare ruimte. Straks kunt u in het Digitaal Omgevingsloket zien waar u een vergunning voor nodig heeft en hoe dit werkt.<br /> <br /> <br /> <br /> Meer informatie over de nieuwe Omgevingswet leest u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet<br /> <br /> <br /> <br /> Uitwerking Omgevingsvisie in Omgevingsprogramma’s<br /> <br /> <br /> <br /> De gemeente vervangt de bestaande beleidsplannen voor de fysieke leefomgeving nu stap voor stap door omgevingsprogramma’s. Hier nemen we 5 jaar de tijd voor. We beginnen met een Omgevingsprogramma voor het thema groen in en om de kernen (natuur en recreatie). Ook voor het maken van een Omgevingsplan hebben we nog even de tijd. We starten door per gebied een omgevingsplan te maken. Deze voegen we uiteindelijk samen tot één Omgevingsplan.<br /> Yes to 45% RES! Scientists, cities, cooperatives and renewable energy unite behind higher EU renewables target https://www.rescoop.eu/news-and-events/press/yes-to-45-res-scientists-cities-cooperatives-and-renewable-energy-unite-behind-higher-eu-renewables-target DDW - XL - nieuwsbrieffeed urn:uuid:6516abcb-d49f-69bc-71c0-f24e0a565749 Wed, 08 Dec 2021 11:09:11 +0100 Bouw mee! https://samen-stroom.nl/service/bouw-mee/ DDW - XL - nieuwsbrieffeed urn:uuid:b95e6e0e-229b-101f-0505-8dc3886bf257 Wed, 08 Dec 2021 11:03:21 +0100 Samenstroom werkt aan een aantal mooie projecten: zonne-energie, duurzame en bindende projecten in de wijk, financiële en sociale participatie in en naar aanleiding van de 8 molens binnen windpark Greenport Venlo. Meer activiteiten die een combinatie van kwaliteit en continuïteit vragen en waarbij visie en een helicopterview mét de voeten... <p>Samenstroom werkt aan een aantal mooie projecten: zonne-energie, duurzame en bindende projecten in de wijk, financiële en sociale participatie in en naar aanleiding van de 8 molens binnen windpark Greenport Venlo. Meer activiteiten die een combinatie van kwaliteit en continuïteit vragen en waarbij visie en een helicopterview mét de voeten in de klei hard nodig zijn. We zoeken mensen die daarvoor tijd vrij willen maken: ben jij ons nieuwe bestuurslid? Mail (secretariaat@samen-stroom.nl) of bel met onze voorzitter Peter Pasmans (06-29381652) voor meer informatie.</p> Kostprijs aardwarmteprojecten kan op termijn aanzienlijk omlaag https://www.ebn.nl/nieuws/kostprijs-aardwarmteprojecten-kan-op-termijn-aanzienlijk-omlaag/ DDW - XL - nieuwsbrieffeed urn:uuid:39bb7fbd-ad57-78f4-0cec-570fdabe50c7 Wed, 08 Dec 2021 11:01:22 +0100 <p>De kostprijs van aardwarmte kan op langere termijn tientallen procenten omlaag. Dit concluderen EBN en Geothermie Nederland in een vandaag verschenen paper. Deze potentiële daling van de kostprijs kan op relatief korte termijn worden ingezet, stellen de schrijvers. Voorwaarde is wel dat er voldoende geconcentreerde duurzame warmteafzet mogelijkheden ontstaan en dat de sector inzet op [&#8230;]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.ebn.nl/nieuws/kostprijs-aardwarmteprojecten-kan-op-termijn-aanzienlijk-omlaag/">Kostprijs aardwarmteprojecten kan op termijn aanzienlijk omlaag</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.ebn.nl">EBN</a>.</p> <p><strong>De kostprijs van aardwarmte kan op langere termijn tientallen procenten omlaag. Dit concluderen EBN en Geothermie Nederland in een vandaag verschenen paper. Deze potentiële daling van de kostprijs kan op relatief korte termijn worden ingezet, stellen de schrijvers. Voorwaarde is wel dat er voldoende geconcentreerde duurzame warmteafzet mogelijkheden ontstaan en dat de sector inzet op onderlinge data- en kennisuitwisseling.  </strong></p> <h2><strong>Kleine aanpassingen kunnen leiden tot snel resultaat </strong></h2> <p>Nora Heijnen, projectleider Integraal Kostprijsreductie Programma Aardwarmte: “Met name opties die de productie verhogen tegen een beperkte verhoging van kosten kunnen relatief veel invloed hebben op de uiteindelijke kostprijsverlaging. Voorbeelden daarvan zijn horizontale putten, data-acquisitie en het toepassen van een warmtepomp in projecten. Deze maatregelen kan de geothermiesector al op korte termijn realiseren. De technieken daarvoor zijn beschikbaar of hebben slechts kleine aanpassingen nodig.” Heijnen wijst er verder op dat verbetering van kennis- en data- uitwisseling binnen de sector nodig is om de beschreven kostprijsreductie te behalen.</p> <h2><strong>Referentiecasus op basis van marktdata</strong></h2> <p>De analyse is gebaseerd op data die door marktpartijen zelf is aangeleverd. Deze werd vervolgens geanonimiseerd en uitgewerkt tot een zogeheten referentiecasus. “Door deze manier van benchmarken zien wij dat er veel opties zijn waarmee de sector kostprijsverlaging kan realiseren. Enkele geïdentificeerde opties zorgen zelfs op onderdelen voor afnames van 10-20%. We zien dat vooral de fase waarin bepaald wordt hoe de boring exact wordt uitgevoerd heel belangrijk is. Door in deze fase scherpere keuzes te maken, mede op basis van de uitkomsten van deze analyse, kan aanzienlijke winst worden behaald,” stelt Heijnen.</p> <h2><strong>Pleidooi voor tweejaarlijkse update</strong></h2> <p>De kostprijs analyse werd uitgevoerd in het kader van het kostprijsreductie programma uit het Masterplan Aardwarmte en focust op onderdelen waar de sector zelf invloed op heeft. Voor Heijnen is inzetten op verlaging van de kostprijs van aardwarmte een noodzakelijke voorwaarde om aardwarmte aantrekkelijk te houden. “Om een concurrerende duurzame warmtebron te blijven en de warmtetransitie voor de maatschappij betaalbaar te houden, is het noodzakelijk om de kostprijs van aardwarmte te verlagen. Daarom pleiten wij er ook voor om deze analyse tweejaarlijks uit te voeren om als geothermiesector gezamenlijk dit onderwerp te blijven stimuleren.”</p> <p><a href="https://kennisbank.ebn.nl/whitepaper-integraal-kostprijsreductie-programma-aardwarmte-2021/" target="_blank" rel="noopener">Download hier het whitepaper</a></p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.ebn.nl/nieuws/kostprijs-aardwarmteprojecten-kan-op-termijn-aanzienlijk-omlaag/">Kostprijs aardwarmteprojecten kan op termijn aanzienlijk omlaag</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.ebn.nl">EBN</a>.</p> Yes to 45% RES: Claude Turmes, Energy Minister, Luxembourg https://www.youtube.com/watch?v=Ki7srZPWZbI DDW - XL - nieuwsbrieffeed urn:uuid:2a6cb0cc-8635-6bc4-ef6b-008e9f2a2bb9 Wed, 08 Dec 2021 10:48:41 +0100 Yes to 45% RES! Scientists, cities, and renewable energy unite behind higher EU renewables target https://www.solarpowereurope.org/yes-to-45-res-scientists-cities-and-renewable-energy-unite-behind-higher-eu-renewables-target/ DDW - XL - nieuwsbrieffeed urn:uuid:78591b16-c93e-6074-880f-e673c9a9b819 Wed, 08 Dec 2021 10:42:15 +0100 Today, in partnership with eight other renewable energy and city associations, with the endorsement of scientists from the IPCC and leading universities, SolarPower Europe is calling on members of the European Parliament and EU Member States representatives to endorse a minimum 45% renewable target by 2030. The letter published today underlines the critical importance of [&#8230;] <p><strong>Today, in partnership with eight other renewable energy and city associations, with the endorsement of scientists from the IPCC and leading universities, SolarPower Europe is calling on members of the European Parliament and EU Member States representatives to endorse a minimum 45% renewable target by 2030.</strong></p> <p>The <a href="https://www.solarpowereurope.org/wp-content/uploads/2021/12/Yes-to-45-Renewables_joint-letter_07-December-2021.pdf">letter </a>published today underlines the critical importance of accelerating the clean energy transition to avoid climate catastrophe.</p> <p>A 45% renewable energy target, up from the current 40% proposed by the European Commission, is the most cost-efficient way to reach the EU’s 2030 55% greenhouse gas emissions reduction target, and would put the continent on track to deliver on the 1.5° Paris Agreement scenario.</p> <p><strong>Walburga Hemetsberger, CEO of SolarPower Europe</strong> said, “A minimum 45% renewable energy target is within reach and can be met through effective implementation of the EU’s Clean Energy Package, and the introduction of policies that reflect the European Green Deal ambitions. We have no time to lose in the green transition, we must increase our ambitions and accelerate the move to renewable energies – starting with a European 45% RES target for 2030.”</p> <p><strong>Claire Couet, Policy Director at SolarPower Europe</strong> said, “Beyond the urgent need to meet our climate goals, more renewables will bring Europe low-cost, democratised energy, industrial leadership, and millions of green jobs. A recent YouGov study already shows that 68% of Europeans support mandatory solar on all new buildings. We must mobilise this public support through a minimum 45% renewables target, and encourage European citizens to become prosumers. Rooftop solar accompanied by residential battery storage systems will increase the share of renewable energy and shield energy consumers from energy price spikes.”</p> <p><strong>Miguel Herrero, Senior Policy Advisor at SolarPower Europe</strong> said, “The European solar sector is ready to ensure that the EU can reach at least 45% renewable energy by 2030. To get there, the revised Renewable Energy Directive (REDIII) must facilitate the deployment of ground-mounted solar on available land, in particular degraded land and on buildings. In addition to this, the REDIII should accelerate the uptake of renewable hydrogen where direct electrification isn&#8217;t possible, allowing end-use sectors to indirectly benefit from solar electricity. More widely, we must ensure mid-sized self-consumers don&#8217;t face heavy administrative barriers to installing solar.”</p> <p>A higher renewable energy target for 2030 is within reach, and necessary for Europe to meet its climate goals.</p> <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.solarpowereurope.org/wp-content/uploads/2021/12/MicrosoftTeams-image-79.png" alt="" class="wp-image-23664" srcset="https://www.solarpowereurope.org/wp-content/uploads/2021/12/MicrosoftTeams-image-79.png 721w, https://www.solarpowereurope.org/wp-content/uploads/2021/12/MicrosoftTeams-image-79-300x150.png 300w" sizes="(max-width: 721px) 100vw, 721px" /></figure> <p><strong>Join the campaign: <a href="https://www.solarpowereurope.org/campaigns/yes-to-45-res/">solarpowereurope.org/campaigns/yes-to-45-res/</a></strong></p> Convenant glastuinbouwgemeenten voor Rotterdamse warmte https://www.pijnacker-nootdorp.nl/actueel/convenant-glastuinbouwgemeenten-voor-rotterdamse-warmte/19790/ DDW - XL - nieuwsbrieffeed urn:uuid:19ca1e92-8145-1096-c9f1-abf7d469b54e Wed, 08 Dec 2021 10:40:50 +0100 <br /> De gemeentelijke samenwerkingsverbanden Westland en Oostland hebben op 7 december een convenant ondertekend met Gasunie, provincie Zuid-Holland en het Rijk om samen te werken aan een aansluiting op WarmtelinQ. De zogenaamde WarmtelinQ is een leiding voor het transport van CO₂-vrije warmte van de Rotterdamse haven naar Den Haag. <br /> <br /> <br /> <br /> Gasunie en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat besloten begin november in deze leiding te investeren. Met een aansluiting op WarmtelinQ kunnen delen van de glastuinbouwsector en de gebouwde omgeving in de toekomst worden voorzien van CO₂-vrije warmte. Naast de glastuinbouwgemeenten Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Waddinxveen, Westland en Zuidplas sluit ook de gemeente Zoetermeer aan bij het convenant. Daarmee wil het eventuele toekomstige levering van duurzame restwarmte aan de gebouwde omgeving mogelijk maken.<br /> <br /> <br /> <br /> Uit studies is gebleken dat warmte uit het Rotterdamse havengebied nodig is om de glastuinbouwclusters in Westland en Oostland volledig te kunnen verduurzamen. De glastuinbouwondernemers zijn koplopers met aardwarmteprojecten. De beschikbare aardwarmtebronnen zijn echter onvoldoende om daarmee de volledige warmtevraag van de glastuinbouw te dekken. Daarvoor is aanvullend CO₂-vrije warmtelevering vanuit de Rotterdamse haven nodig. Ook voor de woningen en andere bedrijven in Westland en Oostland wordt het daarmee op termijn mogelijk om te verduurzamen. Daarmee krijgen de inwoners uit de glastuinbouwgemeenten een extra keuzemogelijkheid voor CO₂-vrije warmte.<br /> <br /> <br /> <br /> Oostland<br /> <br /> <br /> <br /> De Oostland-gemeenten streven ernaar om uiterlijk in 2050 1.680 hectare kas en 120.000 woningen van het aardgas af te krijgen. Daarbij is CO₂-vrije warmte een van de mogelijk opties. “WarmtelinQ biedt een geweldige kans om extra restwarmte in Oostland te krijgen naast de bestaande leiding in de B3-hoek, die al ca. 280 hectare kas van warmte voorziet. In combinatie met aardwarmte kunnen we hiermee de glastuinbouw verduurzamen en duurzame warmte bieden aan daarvoor geschikte woonwijken”, zegt wethouder Van den Beukel van Gemeente Lansingerland. Om dit mogelijk te maken hebben de Oostland-gemeenten en de gemeente Zoetermeer niet alleen het convenant getekend, maar ook een garantstelling geboden voor een aansluiting op WarmtelinQ (Zoetermeer een subsidie).<br /> <br /> <br /> <br /> Deze aansluiting in de vorm van een T-stuk was aanvankelijk niet in het ontwerp van Warmtelinq opgenomen. Wethouder Van den Beukel: “Een enorme gemiste kans. We zouden voor een aantal jaren de kans verkijken op levering van havenwarmte naar Oostland. Zowel de gemeente Westland als de partijen in Oostland zijn daarop ingesprongen en hebben Gasunie en het Rijk geattendeerd op deze kans”. In Oostland faciliteren de gemeenten en de glastuinbouwsector de komst van een regionaal warmtenet. De verdeling van aardwarmte én restwarmte via dit warmtenet gebeurt fasegewijs over alle glastuinbouwgebieden en de geschikte woonwijken. Lokale aardwarmte kan in Oostland naar verwachting voorzien in ongeveer éénderde van de totale warmtebehoefte. De rest zal dus van buiten moeten komen.<br /> <br /> <br /> <br /> Van den Beukel wijst op de wereldwijde reputatie van de regionale glastuinbouw en het perspectief dat levering van restwarmte bijdraagt aan een duurzaam vestigingsklimaat voor die sector. De gemeenten en de glastuinbouwsector werken samen binnen de Warmte Samenwerking Oostland (WSO). Voor dit regionale warmtenet is daarom een koppeling voorzien op WarmtelinQ. Dat WarmtelinQ er komt, is een belangrijke eerste stap. Met het convenant zullen de samenwerkende partijen de benutting van restwarmte verder concretiseren.<br /> <br /> <br /> <br /> Westland<br /> <br /> <br /> <br /> De gemeente Westland, glastuinbouwondernemers en Warmte netwerk Westland (WnW), een samenwerking tussen Capturam en HVC, werken nauw samen aan de verduurzaming van de regio. De warmtebehoefte van de 2.300ha kassen schommelt rond de 1.000 megawatt in de winterpiek. Met de ondertekening van dit convenant werken gemeente en WnW samen met Gasunie en Glastuinbouw Nederland aan de (financiële) ondersteuning voor de verdere ontwikkeling van het Warmtesysteem Westland en de voorbereiding op een aansluiting op WarmtelinQ. Ook dit is weer een puzzelstuk richting een duurzame toekomst en het realiseren van het Warmtesysteem Westland. De partijen tekenen hiermee voor een gezamenlijke besparing van ca. 200 miljoen m3 aardgas en 350.000 ton CO2 per jaar.<br /> <br /> <br /> <br /> Wethouder Varekamp van gemeente Westland: “De realisatie van een Warmtesysteem Westland (WSW) in de regio staat in de steigers. Er worden en zijn al diverse warmtenetten aangelegd in het Westland. Een aantakking op WarmtelinQ is een belangrijke stap in de duurzame ambities van het Westland. Dit zorgt ervoor dat de glastuinbouwsector én gebouwde omgeving, naast de bestaande aardwarmtebronnen, in de toekomst ook gebruik kunnen maken van CO2-vrije warmte als een duurzaam alternatief voor het huidige gebruik van aardgas”. De koppeling tussen WSW en WarmtelinQ kan tot wel 100 megawatt extra warmte leveren, wat ongeveer gelijk staat aan de productie van 5 lokale aardwarmtebronnen.<br /> <br /> <br /> <br /> Duurzaam vestigingsklimaat<br /> <br /> <br /> <br /> Verwacht wordt dat de vraag naar CO₂-vrije warmte uit het Rotterdamse havencomplex op termijn groot wordt. Landelijke rapporten voorspellen dat meer dan de helft van de warmtevoorziening via warmtenetten gaat plaatsvinden. Daarvoor zijn nog veel zaken die geregeld moeten worden, niet in de laatste plaats de financiële aspecten, zoals adequaat fiscaal beleid (o.a. energiebelasting) en een Warmtewet die er samen voor zorgen dat warmtedistributienetten in een hoger tempo aangelegd kunnen worden. Niettemin nemen de betrokken gemeenten nu stappen om te voorkomen aansluiting in de toekomst onmogelijk wordt.<br /> <br /> De gemeentelijke samenwerkingsverbanden Westland en Oostland hebben op 7 december een convenant ondertekend met Gasunie, provincie Zuid-Holland en het Rijk om samen te werken aan een aansluiting op WarmtelinQ. De zogenaamde WarmtelinQ is een leiding voor het transport van CO₂-vrije warmte van de Rotterdamse haven naar Den Haag. <br /> <br /> <br /> <br /> Gasunie en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat besloten begin november in deze leiding te investeren. Met een aansluiting op WarmtelinQ kunnen delen van de glastuinbouwsector en de gebouwde omgeving in de toekomst worden voorzien van CO₂-vrije warmte. Naast de glastuinbouwgemeenten Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Waddinxveen, Westland en Zuidplas sluit ook de gemeente Zoetermeer aan bij het convenant. Daarmee wil het eventuele toekomstige levering van duurzame restwarmte aan de gebouwde omgeving mogelijk maken.<br /> <br /> <br /> <br /> Uit studies is gebleken dat warmte uit het Rotterdamse havengebied nodig is om de glastuinbouwclusters in Westland en Oostland volledig te kunnen verduurzamen. De glastuinbouwondernemers zijn koplopers met aardwarmteprojecten. De beschikbare aardwarmtebronnen zijn echter onvoldoende om daarmee de volledige warmtevraag van de glastuinbouw te dekken. Daarvoor is aanvullend CO₂-vrije warmtelevering vanuit de Rotterdamse haven nodig. Ook voor de woningen en andere bedrijven in Westland en Oostland wordt het daarmee op termijn mogelijk om te verduurzamen. Daarmee krijgen de inwoners uit de glastuinbouwgemeenten een extra keuzemogelijkheid voor CO₂-vrije warmte.<br /> <br /> <br /> <br /> Oostland<br /> <br /> <br /> <br /> De Oostland-gemeenten streven ernaar om uiterlijk in 2050 1.680 hectare kas en 120.000 woningen van het aardgas af te krijgen. Daarbij is CO₂-vrije warmte een van de mogelijk opties. “WarmtelinQ biedt een geweldige kans om extra restwarmte in Oostland te krijgen naast de bestaande leiding in de B3-hoek, die al ca. 280 hectare kas van warmte voorziet. In combinatie met aardwarmte kunnen we hiermee de glastuinbouw verduurzamen en duurzame warmte bieden aan daarvoor geschikte woonwijken”, zegt wethouder Van den Beukel van Gemeente Lansingerland. Om dit mogelijk te maken hebben de Oostland-gemeenten en de gemeente Zoetermeer niet alleen het convenant getekend, maar ook een garantstelling geboden voor een aansluiting op WarmtelinQ (Zoetermeer een subsidie).<br /> <br /> <br /> <br /> Deze aansluiting in de vorm van een T-stuk was aanvankelijk niet in het ontwerp van Warmtelinq opgenomen. Wethouder Van den Beukel: “Een enorme gemiste kans. We zouden voor een aantal jaren de kans verkijken op levering van havenwarmte naar Oostland. Zowel de gemeente Westland als de partijen in Oostland zijn daarop ingesprongen en hebben Gasunie en het Rijk geattendeerd op deze kans”. In Oostland faciliteren de gemeenten en de glastuinbouwsector de komst van een regionaal warmtenet. De verdeling van aardwarmte én restwarmte via dit warmtenet gebeurt fasegewijs over alle glastuinbouwgebieden en de geschikte woonwijken. Lokale aardwarmte kan in Oostland naar verwachting voorzien in ongeveer éénderde van de totale warmtebehoefte. De rest zal dus van buiten moeten komen.<br /> <br /> <br /> <br /> Van den Beukel wijst op de wereldwijde reputatie van de regionale glastuinbouw en het perspectief dat levering van restwarmte bijdraagt aan een duurzaam vestigingsklimaat voor die sector. De gemeenten en de glastuinbouwsector werken samen binnen de Warmte Samenwerking Oostland (WSO). Voor dit regionale warmtenet is daarom een koppeling voorzien op WarmtelinQ. Dat WarmtelinQ er komt, is een belangrijke eerste stap. Met het convenant zullen de samenwerkende partijen de benutting van restwarmte verder concretiseren.<br /> <br /> <br /> <br /> Westland<br /> <br /> <br /> <br /> De gemeente Westland, glastuinbouwondernemers en Warmte netwerk Westland (WnW), een samenwerking tussen Capturam en HVC, werken nauw samen aan de verduurzaming van de regio. De warmtebehoefte van de 2.300ha kassen schommelt rond de 1.000 megawatt in de winterpiek. Met de ondertekening van dit convenant werken gemeente en WnW samen met Gasunie en Glastuinbouw Nederland aan de (financiële) ondersteuning voor de verdere ontwikkeling van het Warmtesysteem Westland en de voorbereiding op een aansluiting op WarmtelinQ. Ook dit is weer een puzzelstuk richting een duurzame toekomst en het realiseren van het Warmtesysteem Westland. De partijen tekenen hiermee voor een gezamenlijke besparing van ca. 200 miljoen m3 aardgas en 350.000 ton CO2 per jaar.<br /> <br /> <br /> <br /> Wethouder Varekamp van gemeente Westland: “De realisatie van een Warmtesysteem Westland (WSW) in de regio staat in de steigers. Er worden en zijn al diverse warmtenetten aangelegd in het Westland. Een aantakking op WarmtelinQ is een belangrijke stap in de duurzame ambities van het Westland. Dit zorgt ervoor dat de glastuinbouwsector én gebouwde omgeving, naast de bestaande aardwarmtebronnen, in de toekomst ook gebruik kunnen maken van CO2-vrije warmte als een duurzaam alternatief voor het huidige gebruik van aardgas”. De koppeling tussen WSW en WarmtelinQ kan tot wel 100 megawatt extra warmte leveren, wat ongeveer gelijk staat aan de productie van 5 lokale aardwarmtebronnen.<br /> <br /> <br /> <br /> Duurzaam vestigingsklimaat<br /> <br /> <br /> <br /> Verwacht wordt dat de vraag naar CO₂-vrije warmte uit het Rotterdamse havencomplex op termijn groot wordt. Landelijke rapporten voorspellen dat meer dan de helft van de warmtevoorziening via warmtenetten gaat plaatsvinden. Daarvoor zijn nog veel zaken die geregeld moeten worden, niet in de laatste plaats de financiële aspecten, zoals adequaat fiscaal beleid (o.a. energiebelasting) en een Warmtewet die er samen voor zorgen dat warmtedistributienetten in een hoger tempo aangelegd kunnen worden. Niettemin nemen de betrokken gemeenten nu stappen om te voorkomen aansluiting in de toekomst onmogelijk wordt.<br /> Rendementsmonitor warmteleveranciers 2019 en 2020 https://www.acm.nl/nl/publicaties/rendementsmonitor-warmteleveranciers-2019-en-2020 DDW - XL - nieuwsbrieffeed urn:uuid:c02a1db7-5667-9bfe-f257-2ebf6c5d8beb Wed, 08 Dec 2021 10:00:00 +0100 De monitor geeft een weergave van de gemiddelde rendementen in de sector. Gemiddeld rendement warmtebedrijven is gedaald in 2019 en 2020 https://www.acm.nl/nl/publicaties/gemiddeld-rendement-warmtebedrijven-gedaald-2019-en-2020 DDW - XL - nieuwsbrieffeed urn:uuid:66990e3d-dcbc-e860-c7ff-f53551857fc2 Wed, 08 Dec 2021 10:00:00 +0100 Het gemiddelde financiële rendement van vergunninghoudende warmteleveranciers is in 2019 en 2020 gedaald. Dat blijkt uit de Rendementsmonitor van de ACM. Aanlasstuk voor overgang van dikwandige naar dunwandige leiding https://www.koudeenluchtbehandeling.nl/nieuws/aanlasstuk-voor-overgang-van-dikwandige-naar-dunwandige-leiding-105591 DDW - XL - nieuwsbrieffeed urn:uuid:05a1a56e-24f7-3937-788f-470bee923a88 Wed, 08 Dec 2021 08:28:10 +0100 <p>Installateurs van verwarmings- en koelinstallaties hebben vaak met de situatie te maken waarbij op een dikwandige leiding met een T-stuk een aansluiting naar een dunwandige leiding moet worden gemaakt. Het Prestabo-aanlasstuk van Viega kan hiervoor een oplossing bieden.</p> <p>Hoewel de naam anders doet &#x02026; <a href="https://www.koudeenluchtbehandeling.nl/nieuws/aanlasstuk-voor-overgang-van-dikwandige-naar-dunwandige-leiding-105591" class="more-link"> </a></p> <p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://www.koudeenluchtbehandeling.nl/nieuws/aanlasstuk-voor-overgang-van-dikwandige-naar-dunwandige-leiding-105591">Aanlasstuk voor overgang van dikwandige naar dunwandige leiding</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://www.koudeenluchtbehandeling.nl">Airconditioning en koeling op RCC Koude en Luchtbehandeling</a>.</p> KPMG geeft klimaat al vaste plek bij controle van beursgenoteerde ondernemingen https://www.duurzaam-ondernemen.nl/kpmg-geeft-klimaat-al-vaste-plek-bij-controle-van-beursgenoteerde-ondernemingen/ DDW - XL - nieuwsbrieffeed urn:uuid:2863b7ba-b4e2-10e9-2fcd-5047c02b3ca4 Wed, 08 Dec 2021 07:48:40 +0100 <img width="300" height="281" src="https://www.duurzaam-ondernemen.nl/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/Klimaatverandering-300x281.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.duurzaam-ondernemen.nl/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/Klimaatverandering-300x281.png 300w, https://www.duurzaam-ondernemen.nl/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/Klimaatverandering-620x581.png 620w, https://www.duurzaam-ondernemen.nl/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/Klimaatverandering-140x131.png 140w, https://www.duurzaam-ondernemen.nl/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/Klimaatverandering-171x160.png 171w, https://www.duurzaam-ondernemen.nl/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/Klimaatverandering-50x47.png 50w, https://www.duurzaam-ondernemen.nl/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/Klimaatverandering.png 640w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />KPMG geeft klimaat een prominente plek in controle van beursgenoteerde ondernemingen. Vanaf boekjaar 2021 neemt KPMG klimaat expliciet mee in de controleaanpak en accountantsverklaring. Ook wordt het klimaat een vast agendapunt in presentaties tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Dat is het gevolg van ons lidmaatschap van de ‘Glasgow Financial for Net Zero’ die tijdens de klimaattop COP26 is [&#8230;] Heijmans investeert in verduurzaming asfalttransport https://www.duurzaam-ondernemen.nl/heijmans-investeert-in-verduurzaming-asfalttransport/ DDW - XL - nieuwsbrieffeed urn:uuid:9b22918e-26ca-1c88-bec5-be8466946aed Wed, 08 Dec 2021 07:41:35 +0100 <img width="300" height="191" src="https://www.duurzaam-ondernemen.nl/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/hei-300x191.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.duurzaam-ondernemen.nl/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/hei-300x191.jpg 300w, https://www.duurzaam-ondernemen.nl/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/hei-620x394.jpg 620w, https://www.duurzaam-ondernemen.nl/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/hei-140x89.jpg 140w, https://www.duurzaam-ondernemen.nl/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/hei-768x489.jpg 768w, https://www.duurzaam-ondernemen.nl/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/hei-220x140.jpg 220w, https://www.duurzaam-ondernemen.nl/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/hei-370x235.jpg 370w, https://www.duurzaam-ondernemen.nl/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/hei-50x32.jpg 50w, https://www.duurzaam-ondernemen.nl/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/hei.jpg 1094w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Heijmans investeert in de verduurzaming van het asfalttransport via een participatie in Millenaar &#38; van Schaik. Het in vervoer van asfalt gespecialiseerde bedrijf krijgt vier nieuwe aandeelhouders: de bouwbedrijven Heijmans, Dura Vermeer en Versluys Groep en participatiemaatschappij GLBN. De drie bouwers nemen gezamenlijk een derde van de aandelen en GLBN verkrijgt eveneens een derde van [&#8230;] Sneller duurzame luchtvaart door SAM|XL en TU Delft in regeling RDM https://duurzaam-actueel.nl/sneller-duurzame-luchtvaart-door-samxl-en-tu-delft-in-regeling-rdm/ DDW - XL - nieuwsbrieffeed urn:uuid:1e8f62b0-d32e-c30d-0817-60d3a33c92fa Wed, 08 Dec 2021 01:00:00 +0100 <p>Deze week werd bekend dat er drie voorstellen zijn gehonoreerd door subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren waarbij fieldlab SAM|XL en de TU Delft (faculteit <strong>Luchtvaart</strong>– en Ruimtevaarttechniek) samen betrokken zijn. In totaal gaat het voor SAM|XL en de faculteit om 4.9</p> Verslag webcast 'Sustainable packaging beyond borders' https://kidv.nl/verslag-webcast-sustainable-packaging-beyond-borders DDW - XL - nieuwsbrieffeed urn:uuid:28dc7e09-091e-ad72-f877-e2583601b0a4 Wed, 08 Dec 2021 01:00:00 +0100 ISDE: 30 miljoen euro subsidie beschikbaar in 2022 voor zonnepanelen en windmolens https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i26033/isde-30-miljoen-euro-subsidie-beschikbaar-in-2022-voor-zonnepanelen-en-windmolens DDW - XL - nieuwsbrieffeed urn:uuid:831205e1-f8e6-3d12-f8d0-15688807ce26 Tue, 07 Dec 2021 22:57:47 +0100 <p class="article-content"> Via de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is er in het kalenderjaar 2022 geen 40 maar 30 miljoen euro subsidie beschikbaar voor zonnepanelen en windmolens. </p> 11 procent Nederlanders met privé parkeerplaats én zonnepanelen heeft elektrische auto https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i26032/11-procent-nederlanders-met-prive-parkeerplaats-en-zonnepanelen-heeft-elektrische-auto DDW - XL - nieuwsbrieffeed urn:uuid:31ee24c9-72ef-a553-10ff-6f3bb38a0d05 Tue, 07 Dec 2021 22:57:47 +0100 <p class="article-content"> Nederlanders die de beschikking hebben over een eigen parkeerplek en zonnepanelen rijden bovengemiddeld vaak een elektrische auto. 11 procent van deze groep rijdt elektrisch blijkt uit onderzoek van de ANWB. </p> CLEPA: eenzijdige focus op voertuigelektrificatie kan leiden tot een verlies van een half miljoen banen in de EU https://www.raivereniging.nl/nieuws/nieuwsberichten/2021-q4/211208-clepa-eenzijdige-focus-op-voertuigelektrificatie-kan-leiden-tot-een-verlies-van-een-half-miljoen-banen-in-de-eu.html DDW - XL - nieuwsbrieffeed urn:uuid:42906211-498a-c1d2-936d-55a2f6d1971d Tue, 07 Dec 2021 18:11:54 +0100 <div class="row title"> <a href="https://www.raivereniging.nl/nieuws/nieuwsberichten/2021-q4/211208-clepa-eenzijdige-focus-op-voertuigelektrificatie-kan-leiden-tot-een-verlies-van-een-half-miljoen-banen-in-de-eu.html"> CLEPA: eenzijdige focus op voertuigelektrificatie kan leiden tot een verlies van een half miljoen banen in de EU</a> </div><div class="row time m-t-10"> 8 december 2021</div><div class="row time m-t-10"> Een beleid dat uitsluitend is gebaseerd op de elektrificatie van voertuigen zou leiden tot het verlies van een half miljoen banen in de EU. Dit komt...</div> Energy Globe World Award uitgereikt https://www.zonnekrachtcentrales.nl/2021/12/07/abengo-wint-energy-globe-world-award-voor-sun-to-liquid/ DDW - XL - nieuwsbrieffeed urn:uuid:3e36c77c-2fa2-87b1-7ed3-c357cb2b24fe Tue, 07 Dec 2021 17:50:29 +0100 Abengoa e.a. hebben de 22-ste Energy Globe World Award gewonnen voor hun deelname aan het project, Sun to Liquid. Dit project is ontwikkeld door een samenwerkingsverband tussen een aantal toonaangevende Europese instanties : ETH (Technische Hogeschool) Zürich, IMDEA Energy (Onderzoeksinstituut voor duurzame Energie, Móstoles) , DLR (Duits Centrum voor Lucht- en Ruimtevaart), HyGear en Bauhaus Luftfahrt,waaronder ook Abengoa, Het doel van dit project is om met zonne-energie kerosine te produceren uit water en kooldioxide. Abengoa is een internationale bedrijf dat innovatieve technologische oplossingen ontwikkelt voor duurzaamheid in velerlei sectoren. <p><strong>Abengoa e.a. hebben de 22-ste Energy Globe World Award gewonnen voor hun deelname aan het project, Sun to Liquid.</strong></p> <p><strong>Dit project is ontwikkeld door een samenwerkingsverband tussen een aantal toonaangevende Europese instanties : ETH (Technische Hogeschool) Zürich, IMDEA Energy (Onderzoeksinstituut voor duurzame Energie, Móstoles) , DLR (Duits Centrum voor Lucht- en Ruimtevaart), HyGear en Bauhaus Luftfahrt,waaronder ook Abengoa, Het doel van dit project is om met zonne-energie kerosine te produceren uit water en kooldioxide.</strong></p> <figure class="wp-block-image"><img alt=""/></figure> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="556" src="https://www.zonnekrachtcentrales.nl/wp-content/uploads/2021/12/20211207_173125-1024x556.jpg" alt="" class="wp-image-2007" srcset="https://www.zonnekrachtcentrales.nl/wp-content/uploads/2021/12/20211207_173125-1024x556.jpg 1024w, https://www.zonnekrachtcentrales.nl/wp-content/uploads/2021/12/20211207_173125-300x163.jpg 300w, https://www.zonnekrachtcentrales.nl/wp-content/uploads/2021/12/20211207_173125-768x417.jpg 768w, https://www.zonnekrachtcentrales.nl/wp-content/uploads/2021/12/20211207_173125-1536x835.jpg 1536w, https://www.zonnekrachtcentrales.nl/wp-content/uploads/2021/12/20211207_173125-2048x1113.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> <p><strong>Abengoa is een internationale bedrijf dat innovatieve technologische oplossingen ontwikkelt voor duurzaamheid in velerlei sectoren.</strong></p> <p>De Energy Globe World Award wordt sinds 1999 georganiseerd door de onafhankelijke stichting Energy Globe in Oostenrijk en &nbsp;is vandaag de dag de meest erkende milieuprijs ter wereld. Het beloont succesvolle duurzaamheidsprojecten uit de vijf continenten en laat daarmee zien dat veel van onze milieuproblemen haalbare oplossingen hebben. Dit jaar deden 182 landen mee en werden 2.000 projecten ingediend van over de hele wereld. De finalisten en winnaars werden gepresenteerd op 8 november 2021 tijdens de COP26-conferentie in Glasgow.</p> <p>De transitie van fossiel naar hernieuwbaar is een van de belangrijkste energie-uitdagingen van deze tijd en de nabije en verre toekomst. Het Sun-to-Liquid-project is medegefinancierd door de EU en Zwitserland.</p> <p><strong>Van laboratorium naar het veld</strong></p> <p>De demonstratie van de eerste synthese van zonnekerosine heeft plaats gevonden. “Onder reële veldomstandigheden die relevant zijn voor industriële implementatie&#8221;, aldus prof. Aldo Steinfeld van ETH Zürich, leider van het project. &#8220;Deze demonstratie heeft belangrijke implicaties voor de langeafstandsluchtvaart- en scheepvaart die sterk afhankelijk zijn van vloeibare brandstoffen&#8221;, aldus mede-projectcoördinator Dr. Andreas Sizmann van Bauhaus Luftfahrt, &#8220;We zijn een stap dichter bij een hernieuwbaar <em>energie-inkomen</em> gekomen in plaats van in te teren op ons fossiele <em>energie-erfgoed</em>. Dit is een belangrijke stap om ons milieu te beschermen.”</p> <p>Vergeleken met de gebruikelijke vliegtuigbrandstof wordt de netto CO<sub>2</sub>-uitstoot met meer dan 90% verminderd. Bovendien is het samenstel van processen&nbsp; niet concurrerend met voedselproductie. Het noodzaakt ook niet tot een ingrijpende ombouw van de wereldwijde infrastructuur voor brandstofdistributie, opslag en gebruik.</p> <p><strong>Projectachtergrond</strong></p> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="476" src="https://www.zonnekrachtcentrales.nl/wp-content/uploads/2021/12/20211207_172941-1024x476.jpg" alt="" class="wp-image-2005" srcset="https://www.zonnekrachtcentrales.nl/wp-content/uploads/2021/12/20211207_172941-1024x476.jpg 1024w, https://www.zonnekrachtcentrales.nl/wp-content/uploads/2021/12/20211207_172941-300x139.jpg 300w, https://www.zonnekrachtcentrales.nl/wp-content/uploads/2021/12/20211207_172941-768x357.jpg 768w, https://www.zonnekrachtcentrales.nl/wp-content/uploads/2021/12/20211207_172941-1536x714.jpg 1536w, https://www.zonnekrachtcentrales.nl/wp-content/uploads/2021/12/20211207_172941-2048x951.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> <p><img loading="lazy" width="217" height="154" src="" alt="Tekstvak: Voor de scheikundeliefhebbers: 1. In de spiegel: CO2 + H2O → CO + H2 + O2 2. Van stadsgas naar methanol: CO + 2H2 → CH3OH 3. Van methanol naar benzine: nCH3OH → (CH2)n + nH2O "></p> <p>Het eerdere EU-project SOLAR-JET ontwikkelde de technologie in een laboratoriumomgeving. Voor de veldtest werd een zonne-energiecentrale bij het IMDEA Energy Institute in Móstoles, Spanje omgebouwd. &#8220;Een veld van heliostaten concentreerde zonlicht met een factor 2500 &#8211; drie keer hoger dan de huidige zonnetorens”, legt dr. Manuel Romero van IMDEA Energy uit. Dit maakte het mogelijk om reactietemperaturen van meer dan 1.500°C te bereiken, geverifieerd door het fluxmeetsysteem van projectpartner DLR. De zonnereactor, ontwikkeld door projectpartner ETH Zürich, produceerde het syngas (stadsgasmengsel): waterstof en koolmonoxide. HyGear ontwikkelde de laatste twee stappen van syngas via methanol naar benzine.</p> <p>Sun-to-Liquid was een vierjarig project (van begin 2016 tot eind 2019) dat werd ondersteund door het Horizon 2020-programma van de EU en het Zwitserse staatssecretariaat voor onderwijs, onderzoek en innovatie en maakte deel uit van het samenwerkingsverband van de bovengenoemde internationale instanties.</p> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="554" src="https://www.zonnekrachtcentrales.nl/wp-content/uploads/2021/12/20211207_173036-1024x554.jpg" alt="" class="wp-image-2006" srcset="https://www.zonnekrachtcentrales.nl/wp-content/uploads/2021/12/20211207_173036-1024x554.jpg 1024w, https://www.zonnekrachtcentrales.nl/wp-content/uploads/2021/12/20211207_173036-300x162.jpg 300w, https://www.zonnekrachtcentrales.nl/wp-content/uploads/2021/12/20211207_173036-768x415.jpg 768w, https://www.zonnekrachtcentrales.nl/wp-content/uploads/2021/12/20211207_173036-1536x831.jpg 1536w, https://www.zonnekrachtcentrales.nl/wp-content/uploads/2021/12/20211207_173036-2048x1108.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure> Themamiddag 'Energietransitie: denken in de breedte én diepte' https://www.youtube.com/watch?v=zwMfTdmvt2k DDW - XL - nieuwsbrieffeed urn:uuid:7a177b3a-c884-11ca-67a9-e631451eebe1 Tue, 07 Dec 2021 17:50:08 +0100 Solar Heat Europe SHIP Taskforce Meeting – Follow up materials [27/10/2021] http://solarheateurope.eu/2021/12/07/solar-heat-europe-ship-taskforce-meeting-follow-up-materials-27-10-2021/ DDW - XL - nieuwsbrieffeed urn:uuid:dce4e4cf-d543-fee0-4fcc-8b111ba38c88 Tue, 07 Dec 2021 17:47:23 +0100 <p>The presentation of the meeting can be accessed here. The recording of the SHIP taskforce meeting is available below.</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="http://solarheateurope.eu/2021/12/07/solar-heat-europe-ship-taskforce-meeting-follow-up-materials-27-10-2021/">Solar Heat Europe SHIP Taskforce Meeting – Follow up materials [27/10/2021]</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://solarheateurope.eu">Solar Heat Europe</a>.</p> <style type="text/css"></style><p>The presentation of the meeting can be accessed <a href="http://solarheateurope.eu/wp-content/uploads/2021/12/SHIP_TF_211027.pdf">here</a>.</p> <p>The recording of the SHIP taskforce meeting is available below.</p> <p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/x1IK3y26SW4" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> <p>The post <a rel="nofollow" href="http://solarheateurope.eu/2021/12/07/solar-heat-europe-ship-taskforce-meeting-follow-up-materials-27-10-2021/">Solar Heat Europe SHIP Taskforce Meeting – Follow up materials [27/10/2021]</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://solarheateurope.eu">Solar Heat Europe</a>.</p>