deZorgSector.eu - freemium http://feed.informer.com/digests/MYUPQP88HP/feeder deZorgSector.eu - freemium Respective post owners and feed distributors Fri, 15 Oct 2021 22:40:05 +0200 Feed Informer http://feed.informer.com/ Reactie op artikel Dagblad van het Noorden https://www.ambulancezorggroningen.nl/nieuwsoverzicht/reactie-op-artikel-dagblad-van-het-noorden DZS XL nieuwsbrieffeed urn:uuid:9a4e2cc1-72fd-6a62-4450-4c01cd0e2365 Sat, 01 Oct 2022 20:54:00 +0200 <div class="component-block component-paragraph "> <div class="ck-editor"> <p>Zaterdag 1 oktober is er een artikel over ons in het Dagblad van het Noorden verschenen. Daarin wordt een aantal zaken genoemd. Zaken die in het verleden bij ons niet goed zijn gegaan. Directeur/Bestuurder Jeroen van der Ster zegt hierover het volgende: “Het gaat om voorvallen die bij ons bekend zijn en waar we toen ze zich voordeden meteen mee aan de slag zijn gegaan om ze te verbeteren”. </p><p>Ambulancezorg Groningen is een professionele zorgorganisatie en alle medewerkers proberen hun werk steeds, elke keer weer, op een zo goed mogelijke manier te doen. Waar gehakt wordt vallen spaanders. Soms gaan dingen niet meteen goed. Maar altijd proberen wij met elkaar de zaken die niet goed gaan aan te pakken. In de ambulancezorg is aandacht voor elkaar hebben van enorm groot belang.<br><br>In onze organisatie vinden we het erg belangrijk om met elkaar in gesprek te komen en te blijven. Vooral als er dingen niet goed gaan of er mensen zijn die niet blij zijn met de gang van zaken. Dit is niet voor iedereen altijd even makkelijk, maar daarbij kunnen medewerkers ondersteuning krijgen van hun leidinggevende, P&amp;O of onze externe vertrouwenspersoon.</p><p>Net als in de samenleving is binnen de organisatie seksueel grensoverschrijdend gedrag een actueel onderwerp. Hiervoor is aandacht en hieraan wordt prioriteit gegeven. Als er seksueel grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt dan grijpen we in. “Iedere collega heeft recht op een veilige werkplek”, aldus Jeroen van der Ster. “We bewaken dit en acteren op signalen”.</p><p>“We zijn erg geschrokken van dit artikel. Het negatieve beeld dat over onze organisatie geschetst wordt doet geen recht aan het werk dat onze collega’s doen. Zij hebben hart voor de patiënten en staan dag en nacht voor hen klaar. 365 dagen per jaar leveren wij de juiste zorg op de juiste plek in de provincie Groningen. De inwoners in nood kunnen rekenen op goede zorg die door ons geleverd wordt”, zegt Van der Ster.</p> </div> </div> <div class="component-block component-paragraph "> <h2 class="component-title">Feitenrelaas n.a.v. het artikel in het Dagblad van het Noorden</h2> <div class="ck-editor"> <p><strong>Problemen on-demandslangen</strong><br>Er hebben zich de afgelopen jaren problemen voorgedaan met de on-demand slangen. Op iedere melding hebben we actie ondernomen.</p><p><strong>2019:</strong> problemen met de koppelstukjes op de on-demand slang<br>Ondernomen actie: Collega’s geïnformeerd via nieuwsbrief. Koppelstukjes zijn vervangen.</p><p><strong>2021:</strong> probleem met het vullen van de beademingsballon. Het betreft hier een ander onderdeel van de beademingsballon dan de melding in 2019.<br>Ondernomen actie: Collega’s zijn geïnformeerd. Overgegaan op één type slang, alle slangen zijn vervangen.</p><p><strong>2022:</strong> Lekkage in de overgang van de slangen. Weer een ander probleem dan eerder gemeld.<br>Actie ondernomen: Slangen opgestuurd naar leverancier. Collega’s geïnformeerd via een bericht op intranet. Aangegeven hoe zij de slangen hierop moeten controleren en hoe zij zelf de lekkage kunnen verhelpen door een moer aan te draaien.</p><p>De beschreven problemen hebben geen gevolgen (gehad) voor patiënten gezien alle andere back-up opties.</p><p>Toelichting van de Medisch Manager:<br>Mocht er toch een probleem zijn met een on-demandslang dan zijn er altijd voldoende alternatieven voor onze bamanning:</p><p>1.         De on-demandslang los koppelen en beademen met buitenlucht 21%<br>2.         In de spoedtas ligt een bufferzak. Door deze aan te sluiten op de ballon en de zuurstoftank kan er zuurstof worden gegeven. Met de komst van een 2e ambulance verdubbeld dit aantal. Ook het MMT heeft er nog 2 bij zich.<br>3.         In het achtercompartiment van de ambulance liggen ook een on-demandslang en een bufferzak die gebruikt kunnen worden.</p><p>Problemen met een on-demandslangen kunnen direct worden opgelost door de bemanning zelf, ze zijn hierbij niet afhankelijk van een 2e ambulance.<br><br><strong>Vergeten patiëntendossiers in de kelder</strong><br>Citaat artikel: Wat de leiding vergat, is om een kelder vol met papieren medewerkersdossiers en de patiëntendossiers op de eerste etage mee te nemen.</p><p>Reactie: Het betrof hier 1 doosje oude personeelsdossiers met ziekteverzuiminformatie en in de kelder lagen ritformulieren achter slot en grendel in een kast.<br>Actie ondernomen: Nadat een collega dit meldde, hebben we dossiers verwijderd en meteen een melding gedaan bij de inspectie. De betreffende collega’s van de personeelsdossiers zijn hierover geïnformeerd. Vervolgens hebben we Hofman bedrijfsrecherche ingeschakeld. Zij hebben een onderzoek ingesteld.<br><br><strong>Seksueel grensoverschrijdend gedrag/ Foto’s van geslachtsdelen</strong><br>Dit is een actueel onderwerp. Dit heeft aandacht en prioriteit. We vinden een veilige werkomgeving voor onze collega’s erg belangrijk. Als er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt dan grijpen we in.</p><p>Er heeft in voorgaande jaren één incident plaatsgevonden. Hierop hebben we meteen ingegrepen. Dit heeft geresulteerd in het vertrek van een medewerker.</p><p>Het klopt dat er een eenmalig voorval in de jaren daarvoor heeft plaatsgevonden. Ook hierop hebben we geacteerd. Dit heeft geleid tot een passende maatregel.</p><p><strong>Angstcultuur</strong><br>Binnen onze organisatie proberen we een open gesprekscultuur te onderstrepen.</p><p>Actie: Jeroen van der Ster heeft bij zijn aantreden, diensten meegedraaid op de auto en dat doet hij nog steeds regelmatig. Op die manier houdt hij verbinding met de werkvloer. Dit geldt ook voor de andere leidinggevenden. Bij de leidinggevenden en bij Jeroen staat de deur altijd open om zaken te bespreken.</p><p>Vanaf 2020 zijn zo’n 20 stafleden vertrokken.<br>Er zijn inderdaad stafleden vertrokken. In een enkel geval werd de arbeidsovereenkomst beëindigd met een overeenkomst. Redenen voor een overeenkomst zijn gelegen in mobiliteit, re-integratie-activiteiten of organisatieontwikkelingen. In een gezonde organisatie zijn mensen in beweging.<br>Actie: Wij stimuleren mensen om verder te ontwikkelen in hun loopbaan. Dit nemen we mee in de jaargesprekken.</p><p><strong>Crècheleidster</strong><br>Er wordt gesproken over een manager die crècheleidster is. Dit is onjuist. Onze manager was unithoofd van een kinderopvangorganisatie.</p><p><strong>No returnbeleid</strong><br>Als je eenmaal weg bent, kun je niet meer terugkomen bij Ambulancezorg Groningen. Dit is onjuist. Vanaf 2020 hebben 10 medewerkers weer terug in dienst genomen.</p> </div> </div> Meewerken aan een interview in de Doktersassistent? https://www.nvda.nl/nieuws/meewerken-aan-een-interview-in-de-doktersassistent/ DZS XL nieuwsbrieffeed urn:uuid:5b2c10ad-dc92-cc35-1807-e66a9823444d Sat, 01 Oct 2022 10:16:59 +0200 Wist je dat’jes over psychofarmaca – Remke van Staveren https://www.psychosenet.nl/wist-je-datjes-over-psychofarmaca/ DZS XL nieuwsbrieffeed urn:uuid:a10c5c19-c6be-dcc3-3383-2ac9b48652fb Sat, 01 Oct 2022 10:00:44 +0200 <img width="768" height="380" src="https://www.psychosenet.nl/assets/2022/10/Blog-Wist-je-datjes-over-psychofarmaca-Remke-van-Staveren-768x380.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 10px; max-width: 100%;" srcset="https://www.psychosenet.nl/assets/2022/10/Blog-Wist-je-datjes-over-psychofarmaca-Remke-van-Staveren-768x380.jpg 768w, https://www.psychosenet.nl/assets/2022/10/Blog-Wist-je-datjes-over-psychofarmaca-Remke-van-Staveren-300x149.jpg 300w, https://www.psychosenet.nl/assets/2022/10/Blog-Wist-je-datjes-over-psychofarmaca-Remke-van-Staveren.jpg 872w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /><p>Remke van Staveren is psychiater. Ze vertelt over haar boek Minder Slikken, een boek over verantwoord afbouwen van psychofarmaca.</p> <p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://www.psychosenet.nl/wist-je-datjes-over-psychofarmaca/">Wist je dat’jes over psychofarmaca &#8211; Remke van Staveren</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://www.psychosenet.nl">PsychoseNet</a>.</p> <img width="768" height="380" src="https://www.psychosenet.nl/assets/2022/10/Blog-Wist-je-datjes-over-psychofarmaca-Remke-van-Staveren-768x380.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 10px; max-width: 100%;" srcset="https://www.psychosenet.nl/assets/2022/10/Blog-Wist-je-datjes-over-psychofarmaca-Remke-van-Staveren-768x380.jpg 768w, https://www.psychosenet.nl/assets/2022/10/Blog-Wist-je-datjes-over-psychofarmaca-Remke-van-Staveren-300x149.jpg 300w, https://www.psychosenet.nl/assets/2022/10/Blog-Wist-je-datjes-over-psychofarmaca-Remke-van-Staveren.jpg 872w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /><div class="introduction"> <p>Remke van Staveren is psychiater. Ze werkt bij BuurtzorgT in Amsterdam, en is medeoprichter en consulent van de afbouwpoli van GGZ Noord-Holland-Noord. Eind september verscheen haar boek Minder Slikken, een publieksboek over verantwoord afbouwen van psychofarmaca.</p> </div> <h2>Wist je dat over geen enkele onderwerp in de GGZ de meningen zó verdeeld zijn als over psychofarmaca?</h2> <p>Heb je lichamelijke klachten, dan vragen mensen bezorgd: ‘Slik je wel <a href="https://www.psychosenet.nl/medicatie/">medicatie</a>?’ Heb je psychische klachten dan vragen mensen bezorgd: ‘Je slikt toch geen medicatie?’</p> <p>Psychofarmaca, medicijnen voor de geest. Er zijn mensen vóór, er zijn mensen tegen. Terwijl psychofarmaca een zegen én een vloek zijn. Een zegen als iemand in crisis is. Een zegen als iemand eindelijk weer eens een goede nacht kan maken. Een zegen als angstaanjagende psychotische belevingen meer naar de achtergrond raken zodat iemand weer wat ruimte krijgt om te werken aan zijn herstel. Een vloek als de medicijnen té lang en in té hoge doseringen worden gebruikt. Want de bijwerkingen, je wilt niet weten!</p> <p>Disclaimer: als psychiater ben ik niet voor of tegen medicijnen. Ik ben voor wat voor de cliënt werkt om te herstellen. En zo min mogelijk schade aanbrengt.</p> <a href="https://www.psychosenet.nl/assets/2022/10/Flyer-Minder-Slikken-A5-02.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="on">Flyer-Minder Slikken-A5-02<br/></a> <h2>Wist je dat je misschien wel jaren voor niets psychofarmaca inneemt?</h2> <p>Welke pillen je voorgeschreven krijgt hangt namelijk samen met de DSM-classificatie die gesteld wordt. Je weet wel, dat label. Maar wat weinig mensen weten is dat DSM-classificaties een houdbaarheidsdatum hebben. Het ene jaar voldoe je misschien aan de criteria, maar het volgende jaar niet. Bijvoorbeeld omdat je deels hersteld bent. Classificaties moeten – ja, moeten volgens de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst – om het half jaar voor het licht worden gehouden en vervallen na een jaar.</p> <p>Trouwens, wist je dat artsen pillen leren voorschrijven, maar vaak geen idee hebben hoe die weer af te bouwen? (ik ook niet hoor, vroeger) De kans is groot dat je iets slikt dat eigenlijk al afgebouwd had moeten worden.<br /> O, en met afbouwen bedoel ik geleidelijk minderen tot de laagste nog werkzame dosering en dan, eventueel, als de cliënt dat wilt, afbouwen om te stoppen.</p> <h2>Wist je dat te lang doorgaan met psychofarmaca je gevoeliger kan maken voor de oorspronkelijke klachten?</h2> <p>Dus stel dat je <a href="https://www.psychosenet.nl/depressie/">depressief</a> was en te lang doorgaat met antidepressiva, je in de toekomst wel eens eerder depressief kunt worden? Ja, echt. En dat geldt ook voor <a href="https://www.psychosenet.nl/psychose/">psychose</a>. Dit verschijnsel heet &#8216;oppositional tolerance&#8217;, of wel de slapende tijger. Jim van Os <a href="https://www.psychosenet.nl/medicatie/tips-voor-het-afbouwen-van-medicatie/">legt hier uit</a> hoe dit zit.</p> <h2>Wist je dat de farmaceutische industrie niet meewerkt aan afbouwen? En zorgverzekeraars ook niet?</h2> <p>O ja, dat wist je al. Schandalig toch?</p> <h2>Wist je dat te veel slikken onnodige bijwerkingen veroorzaakt? En dat die bijwerkingen je vele levensjaren kunnen kosten?</h2> <p>Vooral antipsychotica staan bekend om hun vele bijwerkingen als sufheid, gewichtstoename, hoge bloeddruk, suikerziekte, cholesterol, bewegingsstoornissen (door cliënten treffend het zombie-gevoel genoemd). Check ook vooral de handige <a href="https://www.psychosenet.nl/hulp-en-herstel/tools-voor-je-herstel/antipsychotica-bijwerkingen-keuzetool/">bijwerkingen keuzetool</a>, hier op PsychoseNet.</p> <p>Ook alle andere psychofarmaca kunnen ellendige bijwerkingen veroorzaken. Sommige antidepressiva veroorzaken seksuele stoornissen, andere een droge mond (wat je gebit verruïneert). Van benzodiazepines (‘pammetjes’) krijg je hersenmist.</p> <p>Zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Dat doe ik niet, want nogmaals, psychofarmaca zijn soms ook een zegen. Het punt is dat je zo min mogelijk moet slikken, maar wel zoveel als je nodig hebt. Jij maakt die balans op.</p> <h2>Wist je dat je bij psychische klachten geen ‘stofje tekort’ komt?</h2> <p>Dat verhaal over een stofje tekort (te weinig serotonine bij stemmingsklachten) of stofje teveel (teveel dopamine bij psychose) is een geniale marketing truc van de farmaceutische industrie. Geniaal omdat als mensen denken dat ze een stofje tekort komen of juist teveel hebben, ze uit angst voor terugval doorgaan met slikken.</p> <p>Overigens spelen serotonine en dopamine wel een rol bij psychische klachten, maar zoals altijd is het een complex verhaal.</p> <h2>Wist je dat het afbouwen van die allerlaatste milligrammen verreweg de meeste klachten geven?</h2> <p>Bij <a href="https://www.psychosenet.nl/medicatie/tips-voor-het-afbouwen-van-medicatie/">afbouwen</a> zit het venijn in de staart. Als je denkt dat je er bijna bent, en dat dat afbouwen eigenlijk wel meeviel, PATS BOEM, slaan de klachten toe. Bijna de helft krijgt ontwenningsverschijnselen en die kunnen echt erg zijn en lang aanhouden. Zorg daarom dat je hyperbool afbouwt, als een glijbaan (hyperbool is de vorm van een curve). Eerst kan je nog snel, naarmate je verder komt ga je langzamer en neem je kleinere stapjes.<br /> Je hebt geen haast toch?</p> <h2>Wist je dat er bijna niets wetenschappelijks bekend is over verantwoord afbouwen?</h2> <p>Echt bizar. Wereldwijd verschijnen er elk jaar duizenden onderzoeken over het veilig opbouwen van medicijnen en maar een handje vol over afbouwen. Gezaghebbende wetenschappelijke richtlijnen en het <a href="https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/" target="_blank" rel="noopener">Farmacotherapeutisch Kompas</a> (hét medicatienaslagwerk voor artsen) besteden veel aandacht aan veilige begindoseringen en het zorgvuldig opbouwen van medicatie, maar gaat het om afbouwen dan voldoet vreemd genoeg maar één aanwijzing: ‘Bij staken medicatie geleidelijk afbouwen om onthoudingssymptomen te voorkomen.’ Nergens staat vermeld hoe je dat precies doet.</p> <p>Verreweg de meeste kennis heb ik online opgedaan. Kennis die <a href="https://www.psychosenet.nl/espreekuur/expert/?e=jim-van-os">Jim van Os</a> en <a href="https://www.psychosenet.nl/espreekuur/expert/?e=peter-groot">Peter Groot</a> delen. Kennis van cliënten die zelf met vallen en opstaan moesten uitzoeken hoe ze verantwoord kunnen afbouwen. Ze delen hun ervaringen online, waar ze websites bouwen en elkaar in ‘support groups’ en ‘survivor groups’ adviezen geven en praktische oplossingen uitproberen. Ook van de vragen en antwoorden van het <a href="https://www.psychosenet.nl/espreekuur/vragen/">eSpreekuur</a> van PsychoseNet heb ik veel geleerd! Die ervaringskennis heb ik gebundeld en deel ik in mijn boek <a href="https://www.psychosenet.nl/boek/minder-slikken-remke-van-staveren/">Minder Slikken</a>.</p> <p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://www.psychosenet.nl/wist-je-datjes-over-psychofarmaca/">Wist je dat’jes over psychofarmaca &#8211; Remke van Staveren</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://www.psychosenet.nl">PsychoseNet</a>.</p> Kwaliteitskader Forensische Zorg opgenomen in register https://www.ggznieuws.nl/kwaliteitskader-forensische-zorg-opgenomen-in-register/ DZS XL nieuwsbrieffeed urn:uuid:79758bc4-ebb1-d54d-987a-731591506395 Sat, 01 Oct 2022 07:14:37 +0200 <div> <a href="https://www.ggznieuws.nl/kwaliteitskader-forensische-zorg-opgenomen-in-register/"><img title="Wet Verplichte GGZ, dwang, wvggz, tarieven, forensische zorg, justitie en veiligheid, wet verplichte ggz, justitie, forensische zorg" src="https://www.ggznieuws.nl/home/wp-content/uploads/2019/10/lady-justice-2388500_960_720-150x112.jpg" alt="forensische zorg, gedwongen zorg, antidepressiva, VGZ, dwang in de zorg, afbouwmedictie, zorgkantoren, Wlz, dwang, spoedreparatiewet, verplichte zorg" width="150" height="112" style="max-width: 100%; height: auto;" /></a> </div> <p> 1 oktober 2022 &#8211;  Deze week heeft het Zorginstituut besloten om het Kwaliteitskader Forensische Zorg op te nemen in het openbaar Register van het Zorginstituut. Het kwaliteitskader beschrijft de geldende norm voor hoogwaardige forensische zorg in Nederland. Het doel is om alle betrokkenen helderheid en richting te geven en om het continu ontwikkelen van de... </p> <div class="more-container"><a class="more-link" href="https://www.ggznieuws.nl/kwaliteitskader-forensische-zorg-opgenomen-in-register/" itemprop="url">Lees verder...</a></div> <p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://www.ggznieuws.nl/kwaliteitskader-forensische-zorg-opgenomen-in-register/">Kwaliteitskader Forensische Zorg opgenomen in register</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://www.ggznieuws.nl"></a>.</p>