deZorgSector.eu - freemium http://feed.informer.com/digests/MYUPQP88HP/feeder deZorgSector.eu - freemium Respective post owners and feed distributors Thu, 09 Feb 2023 17:15:43 +0100 Feed Informer http://feed.informer.com/ Aanbieden van jeugdzorg vormt financiële bedreiging voor grote organisaties https://www.zorgvisie.nl/aanbieden-van-jeugdzorg-vormt-financiele-bedreiging-voor-grote-organisaties/ DZS XL nieuwsbrieffeed urn:uuid:86874b4b-8c85-465e-3bec-5ce1849f6834 Thu, 07 Dec 2023 00:01:06 +0100 Voor grotendeels dezelfde zorg als in de jeugdzorg zijn de tarieven voor gehandicaptenzorg "substantieel hoger", merkten de NZa en Jeugdautoriteit op. Gelden langdurige en curatieve zorg ook ingezet voor jeugdzorg: NZa en JA zien continuïteitsrisico’s en een verstoorde marktwerking https://www.jeugdautoriteit.nl/actueel/nieuws/2023/12/07/gelden-langdurige-en-curatieve-zorg-ook-ingezet-voor-jeugdzorg DZS XL nieuwsbrieffeed urn:uuid:54ed6403-b61a-99a3-3c8a-3317cb6cc873 Thu, 07 Dec 2023 00:01:00 +0100 Zorginstellingen met een gecombineerd zorgaanbod van bijvoorbeeld jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg of gehandicaptenzorg leiden in de helft van de gevallen verlies op hun jeugdzorg. Volgens hen komt dit veelal door te lage tarieven of te weinig tariefdifferentiatie vanuit gemeenten. Om het verlies te compenseren passen gecombineerde zorginstellingen regelmatig kruissubsidiëring toe waarbij geld voor de langdurige of curatieve zorg wordt ingezet voor de jeugdzorg. Dit vergroot het risico op het afbouwen of stoppen van jeugdzorgactiviteiten en leidt tot een verstoorde marktwerking. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Jeugdautoriteit (JA) naar de manier waarop combinatie-instellingen hun jeugdzorg financieren. Nog steeds te lange wachttijden bij Veilig Thuis https://www.ggznieuws.nl/nog-steeds-te-lange-wachttijden-bij-veilig-thuis/ DZS XL nieuwsbrieffeed urn:uuid:60569e17-de57-2ed4-e960-747fe840dbc2 Wed, 06 Dec 2023 20:33:08 +0100 <p>6 december 2023 – De wachttijden bij Veilig Thuis zijn nog altijd te lang. Het lukt geen van de 25 regionale Veilig Thuis-organisaties om hun taken binnen de wettelijke termijnen uit te voeren. Kinderen en ouders moeten te lang wachten op de afhandeling van een melding of een onderzoek bij Veilig Thuis. Dit is een… </p>