AJUNTAMENTS http://feed.informer.com/digests/JXTFF8OVDI/feeder AJUNTAMENTS Respective post owners and feed distributors Wed, 01 Apr 2015 18:29:53 +0200 Feed Informer http://feed.informer.com/ Ajuts a les entitats socials i les cooperatives socials per a la promoció de projectes d'autogestió alimentària adreçats a persones i col·lectius en risc d'exclusió http://cido.diba.cat/subvencions/7109512/ajuts-a-les-entitats-socials-i-les-cooperatives-socials-per-a-la-promocio-de-projectes-dautogestio-alimentaria-adrecats-a-persones-i-collectius-en-risc-dexclusio-ajuntament-de-lleida Subvencions urn:uuid:6eeeb4f1-b126-e42b-f3d7-4302a7b1ef0a Mon, 20 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20170620S4</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 20/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lleida</p> Ajuts a projectes de promoció i protecció de la salut i sensibilització envers la salut pública http://cido.diba.cat/subvencions/6389333/ajuts-a-projectes-de-promocio-i-proteccio-de-la-salut-i-sensibilitzacio-envers-la-salut-publica-ajuntament-de-lleida Subvencions urn:uuid:fff0353d-8e30-e0e0-064b-a74514934fe4 Mon, 20 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20160505S24</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 20/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lleida</p> Ajuts al transport adaptat http://cido.diba.cat/subvencions/6457442/ajutsaltransportadaptat-ajuntament-de-lleida Subvencions urn:uuid:3a457e75-1c7a-f6d2-4578-a48e02c09e41 Mon, 20 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20160505S34</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 20/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lleida</p> Ajuts a projectes adreçats a la gent gran http://cido.diba.cat/subvencions/6457471/ajutsaprojectesadrecatsalagentgran-ajuntament-de-lleida Subvencions urn:uuid:b5f88fd0-3b8b-3244-8872-e40e5f2d56fb Mon, 20 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20160505S36</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 20/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lleida</p> Ajuts a projectes d'atenció a les persones amb discapacitats i/o dependència http://cido.diba.cat/subvencions/6457405/ajutsaprojectesdatencioalespersonesambdiscapacitatsiodependencia-ajuntament-de-lleida Subvencions urn:uuid:e4a9aa57-d52d-9809-decd-5b6b6b90ce0e Mon, 20 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20160505S31</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 20/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lleida</p> Ajuts a projectes de prevenció de les situacions de risc de la infància http://cido.diba.cat/subvencions/6389321/ajutsaprojectesdeprevenciodelessituacionsderiscdelainfancia-ajuntament-de-lleida Subvencions urn:uuid:098b8b5e-b66b-f239-812d-45d7cd72ad9f Mon, 20 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20160505S23</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 20/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lleida</p> Ajuts a projectes per a la inclusió de persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat social http://cido.diba.cat/subvencions/6457426/ajutsaprojectesperalainclusiodepersonesicollectiusensituaciodevulnerabilitatsocial-ajuntament-de-lleida Subvencions urn:uuid:d358ce67-fca4-d6ae-6640-599711e8a82a Mon, 20 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20160505S32</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 20/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lleida</p> Ajuts per a les entitats socials per a la provisió de béns i serveis de primera necessitat http://cido.diba.cat/subvencions/6457431/ajutsperalesentitatssocialsperalaprovisiodebensiserveisdeprimeranecessitat-ajuntament-de-lleida Subvencions urn:uuid:43b10d90-d4fe-4409-7df3-4a4694af192a Mon, 20 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20160505S33</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 20/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lleida</p> Campanya d'estiu d'atenció a temporers http://cido.diba.cat/subvencions/6457453/campanyadestiudatencioatemporers-ajuntament-de-lleida Subvencions urn:uuid:bc13a1df-ab7d-d22f-1d54-0ce86ae458b1 Mon, 20 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20160628S19</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 20/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lleida</p> Ajuts per a material escolar i activitats de suport a la normalització educativa, curs 2018-2019 http://cido.diba.cat/subvencions/7835718/ajuts-per-a-material-escolar-i-activitats-de-suport-a-la-normalitzacio-educativa-curs-2018-2019-ajuntament-de-manresa Subvencions urn:uuid:0abeff20-eacc-582a-d7c8-3050ef87e626 Mon, 20 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180524S16</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 20/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Manresa</p> Ajuts per escolarització i menjador a les llars d'infants municipals per al curs 2018-2019 http://cido.diba.cat/subvencions/7835683/ajuts-per-escolaritzacio-i-menjador-a-les-llars-dinfants-municipals-per-al-curs-2018-2019-ajuntament-de-manresa Subvencions urn:uuid:eb984b6f-b569-18b0-56e6-9a94782fe0b9 Mon, 20 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180524S15</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 20/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Manresa</p> Subvencions per a la preservació i millora dels elements d'interès patrimonial http://cido.diba.cat/subvencions/6215123/subvencions-per-a-la-preservacio-i-millora-dels-elements-dinteres-patrimonial-ajuntament-de-manresa Subvencions urn:uuid:09b99569-5ec8-e46e-cc84-db648125d4e7 Mon, 20 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20151111S2</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 20/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Manresa</p> Ajuts escolars per al curs 2018-2019 http://cido.diba.cat/subvencions/8000656/ajuts-escolars-per-al-curs-2018-2019-ajuntament-de-sant-cugat-sesgarrigues Subvencions urn:uuid:aa240260-7fe8-ced4-309e-22c89105c359 Mon, 20 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180727S1</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 20/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues</p> Subvencions per a entitats sense ànim de lucre, any 2018 http://cido.diba.cat/subvencions/8037130/subvencions-per-a-entitats-sense-anim-de-lucre-any-2018-ajuntament-de-sant-julia-de-vilatorta Subvencions urn:uuid:7888c4d4-a542-a8ed-38eb-101681c1ff37 Mon, 20 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180813S3</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 20/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta</p> Subvencions per a la creació de llocs de treball i per a la creació de noves activitats econòmiques http://cido.diba.cat/subvencions/7905566/subvencions-per-a-la-creacio-de-llocs-de-treball-i-per-a-la-creacio-de-noves-activitats-economiques-ajuntament-de-tordera Subvencions urn:uuid:a330ea01-30a4-0a7c-8279-0f7bb8dc7b97 Mon, 20 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180619S11</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 20/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Tordera</p> Ajuts econòmics de suport educatiu a les famílies, curs 2018-2019 http://cido.diba.cat/subvencions/7897278/ajuts-economics-de-suport-educatiu-a-les-families-curs-2018-2019-ajuntament-de-vallirana Subvencions urn:uuid:a63a4f5b-393b-88fe-b0cb-a7f814c84961 Mon, 20 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180618S4</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 20/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Vallirana</p> Ajuts econòmics per a famílies monoparentals que estiguin gravades per l'impost sobre béns immobles, any 2018 http://cido.diba.cat/subvencions/7566293/ajuts-economics-per-a-families-monoparentals-que-estiguin-gravades-per-limpost-sobre-bens-immobles-any-2018-ajuntament-de-vallirana Subvencions urn:uuid:8322969c-a330-c161-0bd5-ca08d704ca1b Mon, 20 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180207S5</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 20/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Vallirana</p> Subvencions per al foment de l'economia local, la consolidació del teixit productiu i l'impuls del mercat de treball http://cido.diba.cat/subvencions/7812856/subvencions-per-al-foment-de-leconomia-local-la-consolidacio-del-teixit-productiu-i-limpuls-del-mercat-de-treball-ajuntament-del-masnou Subvencions urn:uuid:a94212c0-cb47-8915-a002-3e62613f101d Mon, 20 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180516S2</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 20/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament del Masnou</p> Ajuts per a l'adquisició de llibres de text, material autoeditat, ordinadors/tauletes digitals, continguts educatius digitals i material didàctic per a educació especial per al curs 2018-2019 http://cido.diba.cat/subvencions/8043526/ajuts-per-a-ladquisicio-de-llibres-de-text-material-autoeditat-ordinadorstauletes-digitals-continguts-educatius-digitals-i-material-didactic-per-a-educacio-especial-per-al-curs-2018-2019-ajuntament-dabrera Subvencions urn:uuid:2c67b309-4e7b-de78-e249-0f747eb5ddc8 Fri, 17 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180817S1</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 17/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament d'Abrera</p> Subvencions destinades a entitats que realitzin activitats o programes referits a educació, cultura i promoció de l'ocupació per a l'exercici 2018 http://cido.diba.cat/subvencions/7908118/subvencions-destinades-a-entitats-que-realitzin-activitats-o-programes-referits-a-educacio-cultura-i-promocio-de-locupacio-per-a-lexercici-2018-ajuntament-de-badalona Subvencions urn:uuid:3f0f66db-4188-b14e-9fc0-ef8ec419a311 Fri, 17 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180621S1</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 17/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Badalona</p> Subvencions dels menjadors escolars http://cido.diba.cat/subvencions/7891127/subvencions-dels-menjadors-escolars-ajuntament-de-bellvei Subvencions urn:uuid:854eb435-534e-25bc-0a8f-f83cba0eac43 Fri, 17 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180613S16</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 17/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Bellvei</p> Subvencions de l'Àrea d'Ensenyament per a l'any 2018 http://cido.diba.cat/subvencions/8041920/subvencions-de-larea-densenyament-per-a-lany-2018-ajuntament-de-bigues-i-riells Subvencions urn:uuid:f4a1350d-8e98-994c-d2ac-463942bfe1b7 Fri, 17 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180814S12</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 17/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Bigues i Riells</p> Subvencions de l'Àrea d'Esports per a l'any 2018 http://cido.diba.cat/subvencions/8041956/subvencions-de-larea-desports-per-a-lany-2018-ajuntament-de-bigues-i-riells Subvencions urn:uuid:a9e12678-e124-27db-1649-e56bf7673841 Fri, 17 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180814S14</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 17/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Bigues i Riells</p> Subvencions de l'Àrea de Cooperació i Solidaritat per a l'any 2018 http://cido.diba.cat/subvencions/8041964/subvencions-de-larea-de-cooperacia-i-solidaritat-per-a-lany-2018-ajuntament-de-bigues-i-riells Subvencions urn:uuid:cdc4eb47-767e-1386-b063-c6ff9845650c Fri, 17 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180814S15</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 17/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Bigues i Riells</p> Subvencions de l'Àrea de Cultura per a l'any 2018 http://cido.diba.cat/subvencions/8041947/subvencions-de-larea-de-cultura-per-a-lany-2018-ajuntament-de-bigues-i-riells Subvencions urn:uuid:af1fa1e3-2739-adda-837e-c3a77aed5095 Fri, 17 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180814S13</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 17/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Bigues i Riells</p> Subvencions de l'Àrea de Joventut per a l'any 2018 http://cido.diba.cat/subvencions/8041909/subvencions-de-larea-de-joventut-per-a-lany-2018-ajuntament-de-bigues-i-riells Subvencions urn:uuid:2ba7abd2-8078-2bd9-cabf-dedc5482dc76 Fri, 17 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180814S11</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 17/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Bigues i Riells</p> Subvencions a les entitats ciutadanes sense afany de lucre per a la realització d'activitats d'interès públic o social, exercici 2018 http://cido.diba.cat/subvencions/7945322/subvencions-a-les-entitats-ciutadanes-sense-afany-de-lucre-per-a-la-realitzacio-dactivitats-dinteres-public-o-social-exercici-2018-ajuntament-de-lloret-de-mar Subvencions urn:uuid:f8d16ca5-4822-890b-f84a-3e4c322f4513 Fri, 17 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180705S5</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 17/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Lloret de Mar</p> Pla estratègic de subvencions http://cido.diba.cat/subvencions/6963164/pla-estrategic-de-subvencions-ajuntament-damer Subvencions urn:uuid:28ecb37e-a964-63d7-f45e-7a7afa49e1f8 Thu, 16 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20170413S10</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 16/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament d'Amer</p> Subvencions per a les empreses i nous emprenedors mitjançant el Programa Argentona Impuls per al 2018 http://cido.diba.cat/subvencions/8041518/subvencions-per-a-les-empreses-i-nous-emprenedors-mitjancant-el-programa-argentona-impuls-per-al-2018-ajuntament-dargentona Subvencions urn:uuid:3b75d20e-a45d-8043-2ac6-fb48cfa2a139 Thu, 16 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180816S1</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 16/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament d'Argentona</p> Subvencions de dinamització del desenvolupament local per afavorir l'emprenedoria, l'obertura de locals comercials i la formació en qualitat turística http://cido.diba.cat/subvencions/8041524/subvencions-de-dinamitzacio-del-desenvolupament-local-per-afavorir-lemprenedoria-lobertura-de-locals-comercials-i-la-formacio-en-qualitat-turistica-ajuntament-davinyo Subvencions urn:uuid:db5e3895-263f-ddba-c567-4a05b8341c41 Thu, 16 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180816S2</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 16/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament d'Avinyó</p> Subvencions a persones que es troben en situació d'escassa capacitat econòmica, sobre la quota líquida de l'impost sobre béns immobles http://cido.diba.cat/subvencions/8034503/subvencions-a-persones-que-es-troben-en-situacio-descassa-capacitat-economica-sobre-la-quota-liquida-de-limpost-sobre-bens-immobles-ajuntament-de-badalona Subvencions urn:uuid:914a5647-235f-f939-8988-f19c1cb82b39 Thu, 16 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180809S13</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 16/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Badalona</p> Subvencions escolars http://cido.diba.cat/subvencions/8004968/subvencions-escolars-ajuntament-de-bolvir Subvencions urn:uuid:9d3b9e7f-748d-50e3-45d8-29644c6440a3 Thu, 16 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180730S6</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 16/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Bolvir</p> Subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització d'activitats culturals, esportives i de lleure durant l'any 2018 http://cido.diba.cat/subvencions/7975485/subvencions-a-entitats-sense-anim-de-lucre-per-a-la-realitzacio-dactivitats-culturals-esportives-i-de-lleure-durant-lany-2018-ajuntament-de-campdevanol Subvencions urn:uuid:955e1ba4-0a02-5199-6f31-673964cf6ebb Thu, 16 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180718S3</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 16/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Campdevànol</p> Subvencions de les quotes mensuals del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a les persones desocupades que s'estableixin com a autònomes, per a l'exercici 2018 http://cido.diba.cat/subvencions/7969220/subvencions-de-les-quotes-mensuals-del-regim-especial-de-treballadors-autonoms-reta-a-les-persones-desocupades-que-sestableixin-com-a-autonomes-per-a-lexercici-2018-ajuntament-de-figueres Subvencions urn:uuid:a1a21790-470a-e287-93ac-b73a21bede3d Thu, 16 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180716S2</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 16/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Figueres</p> Subvencions per a la socialització i reutilització de llibres, 2018-2019 http://cido.diba.cat/subvencions/8018029/subvencions-per-a-la-socialitzacio-i-reutilitzacio-de-llibres-2018-2019-ajuntament-de-gava Subvencions urn:uuid:cef88a80-777c-63ed-6951-60229408c226 Thu, 16 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180803S9</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 16/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Gavà</p> Subvencions per a menjadors de les llars d'infants, 2018-2019 http://cido.diba.cat/subvencions/8018012/subvencions-per-a-menjadors-de-les-llars-dinfants-2018-2019-ajuntament-de-gava Subvencions urn:uuid:f34ca4a4-badf-3486-07c3-2e556bed5e6d Thu, 16 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180803S6</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 16/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Gavà</p> Ajuts per a l'adquisició de llibres escolars, curs 2018-2019 http://cido.diba.cat/subvencions/7867613/ajuts-per-a-ladquisicio-de-llibres-escolars-curs-2018-2019-ajuntament-de-mora-debre Subvencions urn:uuid:96fdc5bf-8860-9b95-5bd3-9064fadfd17c Thu, 16 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180605S23</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 16/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Móra d'Ebre</p> Subvencions per a l'adquisició de material escolar dels alumnes escolaritzats a centres finançats amb fons públics http://cido.diba.cat/subvencions/7089347/subvencions-per-a-ladquisicio-de-material-escolar-dels-alumnes-escolaritzats-a-centres-financats-amb-fons-publics-ajuntament-de-sant-andreu-de-la-barca Subvencions urn:uuid:6929fd77-92f7-d01f-0a91-c8737dc10a9f Thu, 16 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20170612S2</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 16/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Sant Andreu de la Barca</p> Ajuts per a despeses de menjador TEGAR, curs 2018-2019 http://cido.diba.cat/subvencions/8041619/ajuts-per-a-despeses-de-menjador-tegar-curs-2018-2019-ajuntament-de-sant-pere-de-ribes Subvencions urn:uuid:11630596-5e50-a7f9-6ec9-2cb0beff323e Thu, 16 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180816S4</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 16/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Sant Pere de Ribes</p> Subvencions per a la contractació laboral de persones per a la millora de l'ocupació dins del Pla de mesures de foment a l'ocupació i a l'activitat econòmica per a l'any 2018 http://cido.diba.cat/subvencions/7857586/subvencions-per-a-la-contractacio-laboral-de-persones-per-a-la-millora-de-locupacio-dins-del-pla-de-mesures-de-foment-a-locupacio-i-a-lactivitat-economica-per-a-lany-2018-ajuntament-de-sitges Subvencions urn:uuid:1faa8b8a-dd5f-7b95-df23-646aff345011 Thu, 16 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180604S5</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 16/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Sitges</p> Ajuts socials http://cido.diba.cat/subvencions/8039282/ajuts-socials-ajuntament-de-carme Subvencions urn:uuid:d573a86d-9f07-1b62-983a-e3dbceda86d3 Tue, 14 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180814S1</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 14/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Carme</p> Subvencions per a projectes de colònies, campaments i casals (convocatòria extraordinària) per a l'any 2018 http://cido.diba.cat/subvencions/8011535/subvencions-per-a-projectes-de-colonies-campaments-i-casals-convocatoria-extraordinaria-per-a-lany-2018-ajuntament-de-cornella-de-llobregat Subvencions urn:uuid:1b9d5d58-01ea-a21a-ce54-b074d5bc995d Tue, 14 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180731S19</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 14/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Cornellà de Llobregat</p> Places socials a la llar d'infants municipal, per al curs escolar 2018-2019 http://cido.diba.cat/subvencions/7870689/places-socials-a-la-llar-dinfants-municipal-per-al-curs-escolar-2018-2019-ajuntament-de-cunit Subvencions urn:uuid:2a0a1e9a-467e-ce69-f6e8-b29d3d738042 Tue, 14 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180607S4</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 14/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Cunit</p> Ajuts als esportistes individuals de Figueres que participin en competicions i/o activitats esportives d'alt rendiment per al 2018 http://cido.diba.cat/subvencions/7650582/ajuts-als-esportistes-individuals-de-figueres-que-participin-en-competicions-io-activitats-esportives-dalt-rendiment-per-al-2018-ajuntament-de-figueres Subvencions urn:uuid:51c74ae9-b81e-81c8-ff53-94fe37b278e7 Tue, 14 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180308S4</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 14/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Figueres</p> Subvencions de suport a activitats dels centres SIEI (Suports Intensius a l'Escola Inclusiva) http://cido.diba.cat/subvencions/8018040/subvencions-de-suport-a-activitats-dels-centres-siei-suports-intensius-a-lescola-inclusiva-ajuntament-de-gava Subvencions urn:uuid:dc778ad4-f806-b4c7-e3c4-b5ffe2110a5f Tue, 14 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180803S10</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 14/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Gavà</p> Subvencions per a activitats d'estiu http://cido.diba.cat/subvencions/8018016/subvencions-per-a-activitats-destiu-ajuntament-de-gava Subvencions urn:uuid:58002b8a-aabf-2dfd-cf30-e1e205c88bca Tue, 14 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180803S7</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 14/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Gavà</p> Subvencions per a activitats extraescolars, 2018-2019 http://cido.diba.cat/subvencions/8017983/subvencions-per-a-activitats-extraescolars-2018-2019-ajuntament-de-gava Subvencions urn:uuid:4cb78778-a958-4e8a-0ac0-8ab84136287c Tue, 14 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180803S4</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 14/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Gavà</p> Subvencions per a les despeses de desplaçament que fomentin la mobilitat dels joves de Gavà en l'àmbit formatiu http://cido.diba.cat/subvencions/8017828/subvencions-per-a-les-despeses-de-desplacament-que-fomentin-la-mobilitat-dels-joves-de-gava-en-lambit-formatiu-ajuntament-de-gava Subvencions urn:uuid:c7723b72-2356-0436-f7f5-2f1343f8d8a8 Tue, 14 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180803S2</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 14/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Gavà</p> Subvencions per a llibres de text, 2018-2019 http://cido.diba.cat/subvencions/8017978/subvencions-per-a-llibres-de-text-2018-2019-ajuntament-de-gava Subvencions urn:uuid:2291540c-cefd-8f7d-c022-6c065931f43f Tue, 14 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180803S3</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 14/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Gavà</p> Subvencions per a sortides escolars curriculars http://cido.diba.cat/subvencions/8017986/subvencions-per-a-sortides-escolars-curriculars-ajuntament-de-gava Subvencions urn:uuid:52a9ec20-0a1a-a187-4b0b-45ed9cb76e9e Tue, 14 Aug 2018 05:41:38 +0200 <p><strong>Número de referència: </strong> 20180803S5</p><p><strong>Data de publicació: </strong> 14/08/2018 05:41:38</p><p><strong>Ens: </strong> Ajuntament de Gavà</p>