VNG http://feed.informer.com/digests/JV3M9AYQV9/feeder VNG Respective post owners and feed distributors Sat, 29 Oct 2016 17:57:51 +0000 Feed Informer http://feed.informer.com/ Nieuw festival om de democratie te vieren http://vng.nl/node/81911 Nieuwsoverzichten urn:uuid:e841d386-70ca-068e-81be-cb53a822367b Thu, 18 Apr 2019 15:05:53 +0000 <div class="feed-item-introduction">Op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus vindt op het eiland Veur-Lent, in de Waal bij Nijmegen, het eerste landelijke Democratiefestival plaats. Duizenden inwoners uit heel het land gaan met elkaar, politici, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven in gesprek over het Nederland van nu en straks.</div> <div class="feed-item-body"><p>Het festival is een initiatief van de VNG en het ministerie van BZK.</p> <h2>Hoofdthema's</h2> <p>Het gratis toegankelijke Democratiefestival is voor iedereen in Nederland, van jong tot oud. De vragen die inwoners zélf belangrijk vinden vormen het uitgangspunt voor de programmering. Onderzoek geeft aan dat dit werk en inkomen, gezondheid, onderwijs en jeugd, duurzaamheid en de manier waarop we met elkaar samenleven zijn.</p> <p>Deze onderwerpen komen op allerlei manieren aan bod. Via debat en dialoog, colleges en workshops, live interviews, speeddates, excursies te voet en per fiets, exposities, sportclinics, muziek- en theatervoorstellingen. Het hoofdpodium is ingeruimd voor speeches, live interviews, lekencolleges en grote muziekacts. </p> <h2>Mensen samenbrengen</h2> <p>Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht en voorzitter van de VNG: 'In steeds meer landen staat de democratie onder druk. En het zoeken naar verschillen lijkt het steeds vaker te winnen van het vinden van overeenkomsten. Op dit festival, dat we samen met het ministerie van BZK organiseren, brengen we mensen uit heel Nederland samen die elkaar in het dagelijks leven niet snel ontmoeten’.</p> <h2>Afvaardigingen uit gemeenten, provincies en waterschappen</h2> <p>Via de website www.democratiefestival.nu kan iedereen die dat wil zich inschrijven. Gemeenten, provincies en waterschappen worden uitgenodigd met een representatieve afvaardiging van inwoners met een bus naar Nijmegen te komen. In de bus kunnen lokale onderwerpen worden besproken, tijdens het festival gaat het om onderwerpen die alle Nederlanders aangaan.</p> <h2>Bijzondere festivallocatie</h2> <p>Het stadseiland Veur-Lent bij Nijmegen is een nieuw eiland in de Waal. Het is als festivallocatie gekozen vanwege de fraaie natuur, oude dijkhuizen, bruine cafés, Schotse hooglanders, midden in een stedelijke omgeving met architectonisch fraaie bruggen. Het is omgeven door een van de drukst bevaren rivieren van Europa aan de ene kant (de Waal) en de nieuwe geul voor watersport aan de andere kant (de Spiegelwaal).</p> <h2>Enthousiast</h2> <p>In 2016 ontwikkelde de VNG in opdracht van het ministerie van BZK een vergelijkbaar, maar kleinschaliger evenement in het Openluchtmuseum in Arnhem: de Burgerconferentie. De bezoekers waren destijds erg enthousiast en hoopten dat een dergelijk evenement vaker zou worden georganiseerd.</p> <p>In Scandinavië en de Baltische staten vinden meerdaagse democratiefestivals al langer plaats. Zo trekt Folkemødet (Volksvergadering) op het Deense eiland Bornholm jaarlijks 140.000 bezoekers. </p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li>Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.democratiefestival.nu">www.democratiefestival.nu</a>. Hier kunnen ook gratis tickets worden besteld.</li> </ul></div> Persoonsgerichte aanpak voor kwetsbaren: bestuurlijk overleg http://vng.nl/node/81864 Nieuwsoverzichten urn:uuid:2000815e-71c0-b7c1-9ff9-1cbb7e40657a Thu, 18 Apr 2019 09:18:20 +0000 <div class="feed-item-introduction">Op 12 april was er een eerste bestuurlijk overleg over de persoonsgerichte aanpak voor kwetsbare mensen tussen VWS, JenV, BZK en de landelijke portefeuillehouders zorg en veiligheid, burgemeester Liesbeth Spies en wethouder Sven de Langen namens de VNG. Hieronder een korte terugblik.</div> <div class="feed-item-body"><h2>Goede zorg en ondersteuning</h2> <p>Minister Grapperhaus (JenV) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) vinden het belangrijk dat in de regio wordt gewerkt aan goede zorg en ondersteuning van kwetbsbare mensen. Bijvoorbeeld mensen met verward gedrag, zorgmijders, mensen die moeite hebben om hun leven op orde te krijgen of te houden na verblijf in de gevangenis of een instelling, en/of mensen met  psychische problematiek.</p> <h2>Beter aansluiten</h2> <p>De opgave is om de behoeften uit de regio’s, landelijk beleid en de programma’s voor kwetsbare inwoners beter op elkaar te laten aansluiten. De manier waarop de overheden dit willen realiseren, staat beschreven in de Kamerbrief van 19 december 2018 (zie onderaan dit bericht.) </p> <h2>Landelijk ondersteuningsteam</h2> <p>Het ondersteunen van gemeenten en hun partners in de regio is een nóg groter aandachtspunt dan voorheen. Het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT), dat onder andere bestaat uit een team van regio-adviseurs, staat hiervoor ter beschikking.</p> <h2>Landelijke portefeuillehouders</h2> <p>Wethouder Sven de Langen (Rotterdam) en burgemeester Liesbeth Spies (Alphen aan de Rijn) zijn benoemd tot landelijke portefeuillehouders zorg en veiligheid. Zij krijgen informatie uit de regio’s, kunnen regio’s waar het nog niet goed gaat aanspreken en zijn aanspreekpunt voor de bewindspersonen.</p> <h2>Preventie en vroegsignalering</h2> <p>Liesbeth Spies: ‘De komst van de Wet verplichte ggz is een impuls voor de samenwerking tussen zorg en veiligheid. Het is in ieders belang om nog meer te gaan investeren in preventie en vroegsignalering om erger te voorkomen en te zorgen dat het veiligheidsdomein zo lang mogelijk (of helemaal) uit beeld blijft.’</p> <h2>Onnodige veiligheidsinzet voorkomen</h2> <p>Sven de Langen:‘In elke Nederlandse wijk moet zorg zo worden georganiseerd dat kwetsbare mensen prettig kunnen wonen. Dat betekent dat wijkteams voldoende kennis moeten hebben van ggz-problematiek en samenwerken met behandelaars, politie en woningbouwcorporaties. Met goede regionale afspraken voorkomt goede zorg onnodige veiligheidsinzet. Dat is het doel.’</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>We blijven u informeren over de verdere ontwikkelingen. Als u vragen heeft over (de ontwikkelingen rondom) de persoonsgerichte aanpak voor kwetsbare mensen kunt u terecht bij VLOT, via <u><a href="mailto:VLOT@vng.nl">VLOT@vng.nl</a></u></p> <ul><li><a href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/19/kamerbrief-over-vervolg-op-het-schakelteam-personen-met-verward-gedrag).">Kamerbrief: Vervolg op het schakelteam personen met verward gedrag</a></li> </ul> <p></p> <div class="media media-element-container media-default"><div class="file file-image file-image-jpeg"> <h2 class="element-invisible"><a href="https://vng.nl/file/groepsfotonieuwsbriefzvn7jpg">groepsfoto_nieuwsbrief_zv_n._7.jpg</a></h2> <div class="content"> <img height="399" width="600" class="media-element file-default" src="https://vng.nl/files/vng/styles/origineel_max650/public/groepsfoto_nieuwsbrief_zv_n._7.jpg?itok=2a3lmwRR" alt="" title="" /></div> </div> </div><p> <em>v.l.n.r.: Laurette Spoelman (BZK), staatssecretaris Paul Blokhuis, Sven de Langen, Liesbeth Spies, minister Ferdinand Grapperhaus, Pieter Jeroense (VNG-directie)</em> </p></div> Start samenwerking voor meer vakmensen voor verduurzaming http://vng.nl/node/81880 Nieuwsoverzichten urn:uuid:8031e346-98ad-7dc7-ee1a-fb0a6093fcb8 Wed, 17 Apr 2019 10:20:05 +0000 <div class="feed-item-introduction">Meer dan twintig landelijke partijen uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en vakbonden gaan samenwerken om te zorgen dat er genoeg vakkrachten zijn voor de verduurzaming van woonwijken. De VNG is een van de ondertekenaars van deze intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie’.</div> <div class="feed-item-body"><p>Voor het realiseren van de oplossingen in de energietransitie moet behoorlijk wat werk verzet worden. In de techniek is tekort aan voldoende gekwalificeerde vakmensen, en dit tekort dreigt verder op te lopen.</p> <h2>Vakmensen nodig</h2> <p>Om netaansluitingen op tijd op te leveren, om warmtepompen te installeren en om zonnepanelen op het dak te leggen, zijn praktisch opgeleide mensen nodig die kennis hebben van de nieuwe technieken. Hierbij gaat het enerzijds om kwantiteit (voldoende mensen), anderzijds om kwaliteit (mensen die goed zijn opgeleid, en hun kennis up-to-date houden).</p> <h2>Samenwerking</h2> <p>De intentieverklaring Arbeidsmarkt en Scholing heeft als doel ontwikkeling van vaardigheden, technologie en werkprocessen te verbinden in een wijkgerichte aanpak, vanuit samenwerking van gemeenten, bedrijven en het onderwijs. </p> <h2>Slimme inzet</h2> <p>De samenwerking is nodig om veel meer mensen aan te trekken, met goed werk en vooruitzicht op een mooie loopbaan. Het beidt kansen voor mensen die nu minder makkelijk aan een baan komen. Tegelijk moet schaars personeel slim worden ingezet, waarbij projectpartijen leren van ervaringen in andere wijken.</p> <h2>Ondertekenaars</h2> <p>Onder andere de vakbonden, werkgeversverenigingen, de Vereniging van Hogescholen en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en van Economische Zaken en Klimaat ondertekenden de intentieverklaring.</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://www.ser.nl/nl/actueel/Nieuws/samenwerking-arbeidsmarkt-voor-verduurzaming-wijken">Persbericht SER</a></li> <li><a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/energie-en-klimaat">VNG dossier Energie en Klimaat </a></li> </ul></div> Start samenwerking voor meer vakmensen voor verduurzaming http://www.vng.nl/node/81880 Nieuws urn:uuid:110d30e3-fe70-db0c-88ba-31cdc4b2d231 Wed, 17 Apr 2019 10:20:05 +0000 Meer dan twintig landelijke partijen uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en vakbonden gaan samenwerken om te zorgen dat er genoeg vakkrachten zijn voor de verduurzaming van woonwijken. De VNG is een van de ondertekenaars van deze intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie’. Kamerlid Omtzigt stelt Kamervragen over eigen amendement http://vng.nl/node/81876 Nieuwsoverzichten urn:uuid:64a13fb6-259a-c4a5-5006-5f4f70818615 Wed, 17 Apr 2019 09:22:00 +0000 <div class="feed-item-introduction">Het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) heeft samen met zijn collega Van der Molen (CDA) op 2 april 2019 Kamervragen gesteld om duidelijkheid te krijgen over zijn eigen amendement.</div> <div class="feed-item-body"><p>Door een aangenomen amendement van Omtzigt op het Belastingplan 2019 hebben gemeenten de vrijheid gekregen om voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere 'instellingen van sociaal belang' het woningtarief voor de OZB te rekenen in plaats van het vaak hogere tarief voor niet-woningen (artikel 220f Gemeentewet). De voorgestelde wetswijziging roept veel vragen op die niet eenvoudig te beantwoorden zijn. Voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk wordt de heffing van OZB een stuk ingewikkelder.</p> <h2>Advies VNG</h2> <p>Het toepassen van de mogelijkheid van tariefdifferentiatie op basis van de voorgestelde wettekst brengt financiële risico’s met zich mee en kan leiden tot juridische procedures. Omdat de risico’s niet goed te overzien zijn, adviseert de VNG te wachten met de uitvoer van dit amendement tot de gewenste duidelijkheid er is.</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019Z06459&amp;did=2019D13456">Kamervragen Peter Omtzigt en Van der Molen</a></li> </ul> <p> </p> </div> Kamerlid Omtzigt stelt Kamervragen over eigen amendement http://www.vng.nl/node/81876 Nieuws urn:uuid:c14fa77e-ab9f-3204-d152-ac8f63f049d1 Wed, 17 Apr 2019 09:22:00 +0000 Het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) heeft samen met zijn collega Van der Molen (CDA) op 2 april 2019 Kamervragen gesteld om duidelijkheid te krijgen over zijn eigen amendement. Model Verordening sociaal domein en herziening Model Verordeningen jeugdhulp en Wmo 2015 http://www.vng.nl/node/81874 Decentralisatienieuws feed urn:uuid:ca84fb30-8999-a337-611d-c0429d7d823f Wed, 17 Apr 2019 08:19:59 +0000 Hervorming lokaal belastinggebied stap dichterbij? http://vng.nl/node/81872 Nieuwsoverzichten urn:uuid:73cc0c2e-d9ef-610f-0ec9-0011a195a19e Wed, 17 Apr 2019 07:31:12 +0000 <div class="feed-item-introduction">In een brief aan de Tweede Kamer deelt staatssecretaris Snel mee dat begin 2020 de bouwstenen voor een beter belastingstelsel klaar zullen liggen. Het gaat om een 'technisch ambtelijke verkenning' van een breed palet'.</div> <div class="feed-item-body"><p>'Naast schuiven tussen grondslagen en tarieven op rijksniveau behoort een verschuiving naar een ruimer gemeentelijk belastinggebied tot de mogelijkheden. In samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden eerder uitgewerkte plannen voor een herziening van het gemeentelijke belastinggebied opnieuw doordacht', aldus de brief.</p> <h2>Standpunt VNG</h2> <p>De VNG pleit al langere tijd voor een lokaal belastinggebied dat qua omvang beter past bij de steeds grotere hoeveelheid taken en verantwoordelijkheden van gemeenten. Gemeenten zijn nu voor een belangrijk deel van hun inkomsten afhankelijk van uitkeringen door het Rijk. Ondanks ingenieuze verdeelsleutels blijkt het niet mogelijk om de financiële middelen volledig aan te laten sluiten op de gemeentelijke taken.<br /><br /> Een eigen belastinggebied van voldoende omvang is dan ook van groot belang om als gemeenten de vele taken waar te kunnen maken. Daarnaast biedt een eigen belastinggebied de lokale politiek betere mogelijkheden om keuzes te maken en verantwoording aan de kiezers af te leggen.</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/15/kamerbrief-tweede-kamer-bouwstenen-voor-een-beter-belastingstelsel">Kamerbrief Tweede Kamer bouwstenen voor een beter belastingstelsel </a>(15 april 2019)</li> <li><a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/belastingen/gemeentelijk-belastinggebied">Dossier gemeentelijk belastinggebied</a></li> </ul></div> Hervorming lokaal belastinggebied stap dichterbij? http://www.vng.nl/node/81872 Nieuws urn:uuid:8e61d7a0-1927-052b-b614-b9f41f7a68b4 Wed, 17 Apr 2019 07:31:12 +0000 In een brief aan de Tweede Kamer deelt staatssecretaris Snel mee dat begin 2020 de bouwstenen voor een beter belastingstelsel klaar zullen liggen. Het gaat om een 'technisch ambtelijke verkenning' van een breed palet'. Blockchain - Een praktische handleiding voor overheden http://vng.nl/node/81866 Nieuwsoverzichten urn:uuid:9b926d40-1da7-cfa0-d32b-5b6e85d3c2c0 Wed, 17 Apr 2019 06:27:15 +0000 <div class="feed-item-introduction">‘Blockchain - Een praktische handleiding voor overheden’ is een handreiking voor gemeenten die aan de slag willen met blockchaintechnologie.</div> <div class="feed-item-body"><h2>Aanleiding publicatie</h2> <p>Binnen de Nederlandse overheid wordt al veel geëxperimenteerd met blockchaintechnologie. Zo zijn er ruim honderd pilots uitgevoerd binnen de lokale overheid (bijvoorbeeld binnen de VNG Pilotstarter). Blockchain biedt mogelijk antwoord op de vraag: hoe versterken overheden transparantie en vertrouwen tijdens de digitale transformatie?</p> <p>Het doel van veel van de pilots was om te experimenteren met blockchaintechnologie en te ontdekken wanneer de technologie van meerwaarde kan zijn voor lokale overheden. Een twintigtal van deze pilots heeft geresulteerd in een technisch Proof of Concept, en één daarvan heeft al tot een daadwerkelijke blockchain-implementatie geleid.</p> <h2>Transparante dienstverlening</h2> <p>In de afgelopen decennia is steeds meer overheidsdienstverlening gedigitaliseerd met besloten, centrale automatiseringstechnologieën. Deze technologieën zijn besloten ingericht waardoor burgers en ondernemers dit steeds meer als een ‘black box’ zijn gaan ervaren. In het huidige tijdperk van digitale transformatie biedt blockchain de kans om digitale dienstverlening wél transparant te maken. Hiermee zou het vertrouwen in digitalisering van overheidsdienstverlening versterkt kunnen worden. Deze behoeften en kansen worden in het rapport uitgewerkt.</p> <h2>Is blockchain geschikt voor u?</h2> <p>De publicatie maakt het voor ambtenaren mogelijk om te bepalen of blockchain geschikt is voor het oplossen van hun vraagstuk. Tevens wordt uiteengezet welke technische, organisatiekundige en juridische keuzes er dan gemaakt kunnen worden en wat daar de bijbehorende voor- en nadelen van zijn. Hiermee wordt het voor ambtenaren mogelijk om ontwerpvragen gezamenlijk met (technische) ontwikkelaars te beantwoorden. Tevens wordt ingegaan op hoe aan randvoorwaarden, zoals gezamenlijke afspraken en infrastructuur (binnen onder meer Common Ground), voldaan kan worden.</p> <h2>Meer informatie</h2> <p><a href="https://www.vngrealisatie.nl/sites/default/files/2019-04/863%20VNG%20Blockchain_compleet_editie2.pdf"></a></p> <div class="media media-element-container media-default"><a href="https://www.vngrealisatie.nl/sites/default/files/2019-04/863%20VNG%20Blockchain_compleet_editie2.pdf"></a><div class="file file-image file-image-jpeg"><a href="https://www.vngrealisatie.nl/sites/default/files/2019-04/863%20VNG%20Blockchain_compleet_editie2.pdf"> </a><h2 class="element-invisible"><a href="https://www.vngrealisatie.nl/sites/default/files/2019-04/863%20VNG%20Blockchain_compleet_editie2.pdf"></a></h2><a href="https://www.vngrealisatie.nl/sites/default/files/2019-04/863%20VNG%20Blockchain_compleet_editie2.pdf"> </a><div class="content"><a href="https://www.vngrealisatie.nl/sites/default/files/2019-04/863%20VNG%20Blockchain_compleet_editie2.pdf"> <img height="400" width="283" class="media-element file-default" src="https://vng.nl/files/vng/styles/origineel_max650/public/screenshot_2019-04-16_863_vng_blockchain_compleet_editie2_pdf.jpg?itok=HVdjrHh5" alt="" title="" /></a></div><a href="https://www.vngrealisatie.nl/sites/default/files/2019-04/863%20VNG%20Blockchain_compleet_editie2.pdf"> </a></div><a href="https://www.vngrealisatie.nl/sites/default/files/2019-04/863%20VNG%20Blockchain_compleet_editie2.pdf"> </a></div><a href="https://www.vngrealisatie.nl/sites/default/files/2019-04/863%20VNG%20Blockchain_compleet_editie2.pdf"></a> <ul><li><a href="https://www.vngrealisatie.nl/sites/default/files/2019-04/863%20VNG%20Blockchain_compleet_editie2.pdf">Blockchain, Een praktische handleiding voor overheden</a> (VNG Realisatie, april 2019)</li> </ul></div> Blockchain - Een praktische handleiding voor overheden http://www.vng.nl/node/81866 Nieuws urn:uuid:4b0b7933-83ac-3f9e-d991-8947b4e384c4 Wed, 17 Apr 2019 06:27:15 +0000 ‘Blockchain - Een praktische handleiding voor overheden’ is een handreiking voor gemeenten die aan de slag willen met blockchaintechnologie. Stedelijke oplossingen voor klimaatverandering http://vng.nl/node/81858 Nieuwsoverzichten urn:uuid:7c66b7ee-135a-1bf2-6283-33cb88141998 Tue, 16 Apr 2019 11:42:13 +0000 <div class="feed-item-introduction">Heeft u stad een innovatieve, baanbrekende oplossing om klimaatverandering tegen te gaan? C40 Cities zoekt 100 van ’s werelds meest gedurfde klimaatprojecten, waarin de nadruk ligt op de cruciale rol die steden spelen hierin.</div> <div class="feed-item-body"><p>Voor Nederlandse steden is dit de kans op wereldwijde erkenning als leider op het gebied van klimaat en de mogelijkheid om via een digitale publicatie en het platform C40 Knowledge Hub, internationale bekendheid te verkrijgen.</p> <h2>Aanmelden</h2> <p>Aanmeldingen van stadsoplossingen kunnen worden ingediend tot 17 mei 2019 via een <a href="https://podio.com/webforms/22296558/1576929">online formulier</a>. Er zijn 12 categorieën beschikbaar (Sustainable Mobility, Sustainable Waste Management, Building Energy Efficiency, Clean Energy, Sustainable Finance, Adaptation and Resilience, Climate Action Planning, Citizen Engagement, Inclusive climate action, Air Quality, Sustainable Food Systems, Water Management).<br /><br /> De oplossingen worden door een jury van experts beoordeeld. En die met de hoogste scores komen in aanmerking voor de C40 Cities Bloomberg Philanthropies Award. De top 100 zal bekend worden gemaakt tijdens de C40 Mayor’s Summit in Kopenhagen in oktober 2019.</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Meer informatie over de toelatingscriteria zijn hier te vinden.</p> <ul><li><a href="https://www.c40.org/other/cities100-2019">Cities100 2019</a></li> <li><a href="https://www.c40knowledgehub.org/s/?language=en_US">C40 Knowledge Hub</a></li> </ul></div> Stedelijke oplossingen voor klimaatverandering http://www.vng.nl/node/81858 Nieuws urn:uuid:24c77227-3804-bd06-f4e6-f84d3ee7b6b7 Tue, 16 Apr 2019 11:42:13 +0000 Heeft u stad een innovatieve, baanbrekende oplossing om klimaatverandering tegen te gaan? C40 Cities zoekt 100 van ’s werelds meest gedurfde klimaatprojecten, waarin de nadruk ligt op de cruciale rol die steden spelen hierin. Abonnemenstarief Wmo: hoe staat het met de voorbereiding? http://vng.nl/node/81857 Nieuwsoverzichten urn:uuid:adb0c865-89c5-3d22-1348-a2d7020f0851 Tue, 16 Apr 2019 08:41:14 +0000 <div class="feed-item-introduction">De Tweede Kamer stemde op 9 april in met het wetsvoorstel tot invoering van een z.g. abonnementstarief in de Wmo. De Eerste Kamer moet zich nog buigen over het wetsvoorstel, maar in de voorbereiding is al het nodige gebeurd. Waar staan we nu?</div> <div class="feed-item-body"><p>Met de voorbereidingen kon niet gewacht worden tot de besluitvorming was afgerond, in de notitie hieronder leest u in hoofdlijnen waar we nu staan en waarmee u als gemeente zelf aan de slag moet.</p> <ul><li><a href="https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2018/20190416-voorbereiding-abonnementstarief-wmo-vng-notitie.pdf">Abonnementstarief Wmo: waar staan we in de voorbereiding van de invoering?</a> (pdf)</li> </ul> <h2>Ledenbrief en handreiking</h2> <p>We verwachten dat de wetswijzing in mei wordt gepubliceerd. De VNG stuurt u dan een ledenbrief met nadere informatie over de door gemeenten te maken (beleids)keuzes en de aanpassing van de verordening daarop. Het project Gegevensuitwisseling Abonnementstarief 2020 (GA2020) komt in mei met een handreiking over het informatiemodel (de inrichting van het berichtenverkeer met het GAK).</p> </div> Abonnemenstarief Wmo: hoe staat het met de voorbereiding? http://www.vng.nl/node/81857 Nieuws urn:uuid:4bc530f4-844c-51ca-6cd7-7c06aa76c136 Tue, 16 Apr 2019 08:41:14 +0000 De Tweede Kamer stemde op 9 april in met het wetsvoorstel tot invoering van een z.g. abonnementstarief in de Wmo. De Eerste Kamer moet zich nog buigen over het wetsvoorstel, maar in de voorbereiding is al het nodige gebeurd. Waar staan we nu? Wmo: resultaatgericht werken mét waarborgen rechtszekerheid http://vng.nl/node/81852 Nieuwsoverzichten urn:uuid:a627eef9-2cbe-1883-384f-3ff4f819e1b6 Mon, 15 Apr 2019 16:06:24 +0000 <div class="feed-item-introduction">Zoals eerder gemeld, stuurde minister Hugo de Jonge (VWS) de Tweede Kamer vrijdag een brief over resultaatgericht werken in de Wmo 2015 in het licht van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). De VNG is positief over de brief, waarin de minister een wijziging van de Wmo voorstelt.</div> <div class="feed-item-body"><p>Met de wetswijziging wordt de rechtszekerheid voor inwoners beter verankerd wanneer gemeenten een te behalen resultaat beschikken. De aanleiding voor de brief van de minister en de wetswijziging die hij voor ogen heeft, zijn uitspraken van de CRvB over resultaatgericht beschikken bij huishoudelijke ondersteuning en een uitspraak van de Raad over de vraag aan welke eisen een normenkader moet voldoen.</p> <h2>Resultaatgericht werken</h2> <p>Een groeiend aantal gemeenten werkt resultaatgericht. Hiermee wordt bereikt dat de professional samen met de cliënt kan bepalen wat op enig moment nodig is en ontstaat ruimte om de beschikbare tijd tussen cliënten te verdelen. Het beoogde resultaat staat centraal. Deze manier van werken maakt maatwerk mogelijk én draagt bij aan de met de decentralisatie beoogde doelen.</p> <h2>Handelingsperspectief voor gemeenten </h2> <p>De VNG was betrokken bij de verkenning van VWS naar aanleiding van de CRvB-uitspraken, en is in enkele gemeenten met betrokken partijen in gesprek gegaan. Dit heeft een beeld opgeleverd hoe gemeenten nu om kunnen gaan met het voorstel van de minister om onder bepaalde voorwaarden resultaatgericht werken mogelijk te houden. Meer over dit handelingsperspectief in de Q&amp;A waarin we ingaan op de door gemeenten meest gestelde vragen.</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Hieronder de Q&amp;A en de downloadlink naar de brief van minister De Jonge.</p> <ul><li><a href="https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2018/20190415-qa_resultaatgericht_werken.pdf">Q&amp;A resultaatgericht werken in de Wmo 2015</a> (pdf)</li> <li><a href="https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z07659&amp;did=2019D15639">Kamerbrief minister De Jonge (VWS): 'Resultaatgericht werken in de Wmo 2015'</a></li> </ul></div> Wmo: resultaatgericht werken mét waarborgen rechtszekerheid http://www.vng.nl/node/81852 Nieuws urn:uuid:0bbe3207-0644-5c10-fcff-bcfefe739f4d Mon, 15 Apr 2019 16:06:24 +0000 Zoals eerder gemeld, stuurde minister Hugo de Jonge (VWS) de Tweede Kamer vrijdag een brief over resultaatgericht werken in de Wmo 2015 in het licht van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). De VNG is positief over de brief, waarin de minister een wijziging van de Wmo voorstelt. Terugblik Bestuurlijk Overleg met staatssecretaris Van Ark http://vng.nl/node/81849 Nieuwsoverzichten urn:uuid:b33989b8-5b57-9510-047e-648e55a48e80 Mon, 15 Apr 2019 14:20:14 +0000 <div class="feed-item-introduction">De bestuurlijke delegatie van de VNG had op 4 april een bestuurlijk overleg met staatssecretaris van Ark (SZW). De VNG delegatie bestond uit de wethouders Peter Heijkoop, Alberta Schuurs, Rutger Groot Wassink en Cees van Eijk, en adviseur van de delegatie Erik Dannenberg (voorzitter van Divosa).</div> <div class="feed-item-body"><p>Gesproken werd onder andere over:</p> <h2>Breed Offensief</h2> <p>De VNG delegatie en de staatssecretaris hebben wederzijdse waardering uitgesproken over de constructieve samenwering. Dit heeft geleid tot het oplossen van een aantal knelpunten. Er zijn echter ook punten waar nog geen overeenstemming over is. De VNG delegatie heeft onder andere de risico’s benoemd die de voorgestelde maatwerkvoorziening met zich meebrengt. De onderliggende doelstelling wordt gedeeld door gemeenten, maar de wijze waarop dit nu wordt ingericht niet.</p> <p>Gemeenten voorzien een aanzuigende werking, en verwachten dat commerciële bureaus hier een markt in zien. Dit leidt tot hoge kosten en is bovendien een aantasting van de beleidsvrijheid van gemeenten. Jobcoaching is een goed instrument, maar gemeenten zijn prima in staat om dit zelf op de juiste manier in te zetten. De VNG delegatie benadrukt dat de huidige financiële middelen niet toereikend zijn.</p> <h2>Individuele studietoeslag</h2> <p>Onderzoek door de Inspectie SZW heeft uitgewezen dat aanzienlijk minder personen dan verwacht gebruik hebben gemaakt van de individuele studietoeslag. Er is daarom gesproken over de verschillende uitvoeringsopties voor deze regeling. De VNG delegatie heeft aangegeven een sterke voorkeur te hebben voor het handhaven van de uitvoering door gemeenten, maar wel met harmonisatie van de hoogte van de studietoeslag en de wijze van uitvoering. Gemeenten willen zich er voor inzetten om de regeling beter te laten werken en het bereik te vergroten.</p> <h2>Armoedebeleid en schuldenaanpak</h2> <p>De VNG delegatie heeft met de staatssecretaris over zowel het armoedebeleid als de brede schuldenaanpak besproken. De VNG delegatie heeft het belang benadrukt van het aanpakken van de structurele oorzaken van armoede en schulden. Gemeenten zetten zich hier voor in, maar nadrukkelijk is ook gewezen op de rol van het Rijk hierbij. Voorbeelden die in dit kader zijn genoemd zijn onder andere het ingewikkelde belasting- en toeslagenstelsel, maar ook de huidige complexe vormgeving van het breed moratorium.</p> <h2>Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)</h2> <p>De staatssecretaris werkt aan een wijziging van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en heeft onder andere besloten om de ouderenregeling de komende jaren uit te faseren en uiteindelijk helemaal af te sluiten. Een concept brief aan de Tweede Kamer over de wijziging van het Bbz is tijdens het overleg besproken.</p> <p>De VNG delegatie heeft nogmaals aangegeven aan dat het afschaffen van de ouderenregeling wat gemeenten betreft een heel slecht idee is waar gemeenten dan ook niet achter staan.</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/participatiewet/nieuws/gemeenten-teleurgesteld-in-afschaffen-ouderenregeling-bbz">VNG-nieuwsbericht: Gemeenten teleurgesteld in afschaffen Bbz voor ouderen</a> (15 april 2019)</li> <li><a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/armoedebeleid-en-schuldhulpverlening">VNG-dossier Armoede en schuldhulpverlening</a></li> </ul> <p> </p> <p> </p> </div> Terugblik Bestuurlijk Overleg met staatssecretaris Van Ark http://www.vng.nl/node/81849 Decentralisatienieuws feed urn:uuid:ba05a0f1-0c16-5967-f28e-b9cc36eef5a5 Mon, 15 Apr 2019 14:20:14 +0000 De bestuurlijke delegatie van de VNG had op 4 april een bestuurlijk overleg met staatssecretaris van Ark (SZW). De VNG delegatie bestond uit de wethouders Peter Heijkoop, Alberta Schuurs, Rutger Groot Wassink en Cees van Eijk, en adviseur van de delegatie Erik Dannenberg (voorzitter van Divosa). Regeling HUS: nog 2 weken de tijd om pgb-houders te melden http://vng.nl/node/81840 Nieuwsoverzichten urn:uuid:538df9c3-015b-56d3-0219-51e44b31d349 Mon, 15 Apr 2019 13:12:10 +0000 <div class="feed-item-introduction">Zoals eerder gemeld, moeten per 1 mei alle pgb-houders voldoen aan de Wet minimumloon (Wml) óf gebruik maken van de nieuwe regeling Hulp uit sociaal netwerk (HUS). Gaat u - en pgb-houders in uw gemeente - gebruik maken van de HUS? Geef de budgethouders dan voor 26 april door aan de SVB!</div> <div class="feed-item-body"><p>De SVB moet vanaf 1 mei handhaven op de Wml voor alle budgethouders. Zorgovereenkomsten die dan niet voldoen aan de Wml worden stopgezet: er wordt dan niet uitbetaald. Als u gebruik gaat maken van de HUS, geef dan voor 26 april door aan de SVB om welke budgethouders het gaat (via de portal), u heeft dan nog de tijd om de verordening aan te passen tot 1 juli 2019.</p> <h2>Ledenbrief en bericht</h2> <p>In een eind vorig jaar verzonden ledenbrief gingen we in op de regeling en wat gemeenten, samen met de betreffende budgethouder, moeten doen vóór 1 mei. In een bericht van 28 maart hebben we de gevolgen van de regeling samengevat en de te ondernemen acties door gemeenten op een rij gezet.</p> <ul><li><a href="https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/20181213_ledenbrief_uitvoeringsregeling-wmo-ministeriele-regeling-voor-hulp-uit-het-sociaal-netwerk-betaald-uit-een-pgb.pdf">VNG-ledenbrief met uitleg over de regeling</a> (pdf)</li> <li><a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/persoonsgebonden-budget-pgb/nieuws/hulp-uit-sociaal-netwerk-betaald-uit-pgb-regeling-va-1-mei">VNG-bericht: Hulp uit sociaal netwerk betaald uit pgb-regeling v/a 1 mei</a> (28 maart 2019)</li> </ul> <table border="0" cellpadding="7" style="width:100%;"><tbody><tr><td style="background-color:rgb(102,204,255);"> <h2>Wel gebruik van de regeling HUS:</h2> <ul><li>Ga in gesprek met de budgethouders die tot 1 mei nog onder de uitzonderingscategorie vallen en beoordeel per situatie wat past voor de budgethouder.</li> <li>Zorg dat alle budgethouders vóór 1 mei 2019 voldoen aan de Wml, óf gebruik gaan maken van de regeling HUS.</li> <li>Geef vóór 26 april 2019 door aan de SVB welke budgethouders gebruik gaan maken van de HUS. Dit kan via het SVB portal.</li> <li>Neem de regeling HUS op in uw verordening vóór 1 juli 2019.</li> </ul></td> </tr></tbody></table> <h2>Geen gebruik van de regeling HUS:</h2> <ul><li>Wanneer u als gemeente geen gebruik maakt van de regeling moeten andere oplossingen worden gezocht om alle pgb-houders met ingang van 1 mei aan de Wml te laten voldoen.</li> <li>Ga daartoe in gesprek met de pgb-houders die tot 1 mei nog onder de uitzonderingscategorie vallen om per situatie te beoordelen wat past voor de budgethouder.</li> </ul></div> Gemeenten teleurgesteld in afschaffen ouderenregeling Bbz http://vng.nl/node/81843 Nieuwsoverzichten urn:uuid:04b429b5-d3a4-d525-c17c-081f9509feb8 Mon, 15 Apr 2019 13:12:07 +0000 <div class="feed-item-introduction">Er ligt een voorstel om de toegang tot de Bbz-regeling voor oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf te beperken. Dit leidt tot bedrijfsbeïndiging en ondernemers worden afhankelijk van een uitkering. Gemeenten vinden dit ongewenst en pleiten voor het in stand houden van deze regeling.</div> <div class="feed-item-body"><p>Staatssecretaris Van Ark stuurde de beleidsvoornemens voor aanpassing van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 op 15 april naar de Tweede Kamer. </p> <h2>Innovatieagenda Bbz</h2> <p>De nu voorliggende beleidsvoornemens komen voort uit de innovatieagenda Bbz, waaraan VNG, Divosa en gemeenten sinds 2016 samen met SZW hebben gewerkt. Deze innovatieagenda had tot doel om het Bbz te innoveren en aan te passen aan de actualiteit. De innovatieagenda is echter gedurende het proces eenzijdig door SZW versmald tot slechts het vereenvoudigen van de regeling en het in lijn brengen met de Participatiewet.</p> <p>In onze ogen is dit een versobering van het Bbz en ligt de focus vooral op het verschuiven van de financiële verantwoordelijkheid en de financiële risico's van het Rijk naar gemeenten.</p> <h2>Vangnetregeling</h2> <p>In de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer wordt gesuggereerd dat gemeenten bij een adequaat kredietbeheer en selectiviteit bij het verstrekken van leningen geld kunnen overhouden aan de nieuwe financieringssystematiek. Uit de gemeentelijke praktijk blijkt dat dit geen realistische aanname is, omdat het tenslotte een vangnetregeling voor een kwetsbare doelgroep betreft.</p> <p>Gemeenten ondersteunen de lijn van de staatssecretaris niet. Dit hebben wij in onze reactie aan de staatssecretaris van februari kenbaar gemaakt en tijdens een gesprek nogmaals mondeling toegelicht. Wij betreuren het dat de staatssecretaris desondanks voornemens blijft om de ouderenregeling geleidelijk af te sluiten.</p> <h2>Hardwerkende ondernemers</h2> <p>Het zijn weliswaar niet-levensvatbare bedrijven, maar desondanks hardwerkende ondernemers die ongeveer voor de helft in hun eigen inkomen kunnen voorzien en op een nuttige wijze deelnemen aan de samenleving. Als deze ondernemers de mogelijkheid krijgen om hun bedrijf voort te zetten, kunnen ze actief participeren op de arbeidsmarkt. Bovendien blijft op die manier de bijdrage van het bedrijf aan de (regionale) economie en de werkgelegenheid in stand.</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=57e5be5a-dd9d-4001-9a06-9b61447d3422&amp;title=Aanpassingen%20op%20het%20Besluit%20bijstandverlening%20zelfstandigen%202004.docx">Brief SZW over beleidsvoornemers BBZ</a> (word, 15 april 2019</li> <li><a href="https://vng.nl/files/vng/2019-advies-vng-inzake-wijzigingen-bbz.pdf">Bestuurlijke reactie VNG over Bbz</a> (pdf, februari 2019)</li> <li><a href="https://vng.nl/files/vng/2019-brief_divosa_-_vng-zelfstandig_in_en_uit_de_bijstand.pdf">Brief Divosa en VNG</a> (pdf)</li> </ul> <p> </p> <p> </p> </div> Gemeenten teleurgesteld in afschaffen ouderenregeling Bbz http://www.vng.nl/node/81843 Decentralisatienieuws feed urn:uuid:e832b493-072e-bd17-aa83-a282e1338643 Mon, 15 Apr 2019 13:12:07 +0000 Er ligt een voorstel om de toegang tot de Bbz-regeling voor oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf te beperken. Dit leidt tot bedrijfsbeïndiging en ondernemers worden afhankelijk van een uitkering. Gemeenten vinden dit ongewenst en pleiten voor het in stand houden van deze regeling. Campagne duidelijk taalgebruik http://vng.nl/node/81841 Nieuwsoverzichten urn:uuid:935aff17-5cfc-b1fe-05dc-4480feadae44 Mon, 15 Apr 2019 12:00:47 +0000 <div class="feed-item-introduction">Duidelijk communiceren, zodat iedereen overheidsinformatie begrijpt. Dat is het doel van de campagne Direct Duidelijk. De komende tijd worden activiteiten georganiseerd om overheden te stimuleren en ondersteunen bij het streven naar duidelijk taalgebruik met 'Direct duidelijk deals' en bijeenkomsten.</div> <div class="feed-item-body"><p>Om het probleem van onduidelijk taalgebruik aan te pakken start de Stuurgroep van het Nederlands-Vlaamse Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO) de campagne Direct duidelijk. In het NBO werken de Nederlandse Taalunie en BZK samen met meer dan 70 andere organisaties uit Nederland en België om het probleem van onduidelijke overheidstaal aan te pakken.</p> <h2>Direct duidelijk deal</h2> <p>Gemeenten en andere overheden die zich bij deze beweging willen aansluiten zijn uitgenodigd om een ‘Direct duidelijk deal' af te spreken. Hierbij spreekt het bestuur commitment uit om beleid te ontwikkelen op het gebruik van duidelijk taal. De gemeente formuleert doelen, voert uit en evalueert. Ook wordt er gezorgd voor ondersteuning van de medewerkers. Elke gemeente kan zijn handtekening zetten onder de 'Direct duidelijk deal'.</p> <h2>Wat is duidelijke communicatie?</h2> <p>Veel overheidstaal is onduidelijk en onvoldoende begrijpelijk voor burgers en ondernemers. Daardoor is de communicatie en dienstverlening van de overheid minder effectief en toegankelijk dan ze zou moeten zijn. Direct duidelijk verstaat onder duidelijke communicatie, communicatie:</p> <ul><li>waarin je zo goed mogelijk rekening houdt met je lezers</li> <li>die persoonlijk is</li> <li>waarin je zo helder mogelijk opschrijft wat je bedoelt</li> <li>waarin je je tekst ondersteunt met beeld</li> </ul> <h2>Regionale bijeenkomsten</h2> <p>De campagne organiseert drie regiobijeenkomsten om met collega’s van gedachten te wisselen over de beste aanpak om alle burgers te bereiken met duidelijke communicatie. Hier worden ervaringen en tips uitgewisseld van verschillende organisaties die al ervaring hebben met het opzetten van beleid en het organiseren van activiteiten over duidelijke communicatie. Doelgroep voor deze bijeenkomsten zijn: ambtenaren op het gebied van communicatie, dienstverlening, inclusie en laaggeletterdheid.</p> <ul><li>20 mei om 13.00 uur in het gemeentehuis van Oss</li> <li>12 juni om 13.30 uur in het stadskantoor van Utrecht</li> <li>17 juni om 13.30 uur in het gemeentehuis van Hof van Twente.</li> </ul> <h2>Aanmelden</h2> <ul><li>U kunt zich aanmelden via <a href="https://www.directduidelijk.nl/regiobijeenkomsten">deze link</a></li> </ul> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://www.directduidelijk.nl/">Direct duidelijk</a></li> <li><a href="https://www.directduidelijk.nl/regiobijeenkomsten">Regionale bijeenkomsten</a> <p> </p> <p> </p> </li> </ul></div> Campagne duidelijk taalgebruik http://www.vng.nl/node/81841 Nieuws urn:uuid:e228fe65-5099-03d4-5495-d692a2c97248 Mon, 15 Apr 2019 12:00:47 +0000 Duidelijk communiceren, zodat iedereen overheidsinformatie begrijpt. Dat is het doel van de campagne Direct Duidelijk. De komende tijd worden activiteiten georganiseerd om overheden te stimuleren en ondersteunen bij het streven naar duidelijk taalgebruik met 'Direct duidelijk deals' en bijeenkomsten. &#039;Maatwerkvoorzieningen onder Wmo of Wlz&#039;: overzicht 2019 http://vng.nl/node/69502 Nieuwsoverzichten urn:uuid:220fe5d2-eef6-bff0-f3f0-94b09086aaad Mon, 15 Apr 2019 10:03:48 +0000 <div class="feed-item-introduction">Mensen met een indicatie voor Wlz-zorg (vooral thuiswonend maar ook intramuraal) kunnen ook in aanmerking komen voor maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo (rolstoel, regiotaxi e.d.) Wanneer valt een voorziening nu onder de Wmo en wanneer onder de Wlz?</div> <div class="feed-item-body"><p>Dankzij de gemeente Raalte kunnen we hiervan jaarlijks een handig en actueel overzicht publiceren. Het overzicht voor 2019 is nu beschikbaar: </p> <ul><li><a href="https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2018/def_overzicht_maatwerkvoorzieningen_onder_de_wmo_of_wlz_in_2019_.pdf">Maatwerkvoorzieningen onder de Wmo of Wlz in 2019</a> (pdf)</li> </ul></div> &#039;Maatwerkvoorzieningen onder Wmo of Wlz&#039;: overzicht 2019 http://www.vng.nl/node/69502 Nieuws urn:uuid:9bfec859-b9af-a636-6daa-8e749e778dcf Mon, 15 Apr 2019 10:03:48 +0000 Mensen met een indicatie voor Wlz-zorg (vooral thuiswonend maar ook intramuraal) kunnen ook in aanmerking komen voor maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo (rolstoel, regiotaxi e.d.) Wanneer valt een voorziening nu onder de Wmo en wanneer onder de Wlz? Vakbonden weggelopen van overleg Cao Gemeenten http://vng.nl/node/81833 Nieuwsoverzichten urn:uuid:06b03d2a-577d-9781-1dca-5f43f7aaf9c1 Sat, 13 Apr 2019 13:26:19 +0000 <div class="feed-item-introduction">Bij het zesde Cao-overleg Gemeenten op vrijdag 12 april zijn de vakbonden weggelopen. Op dat moment lag op tafel het bod van een salarisverhoging van 4,9%. Dat was voor de vakbonden niet genoeg: zij willen een salarisverhoging van 6,5% en een minder-werkenregeling voor 60-plussers.</div> <div class="feed-item-body"><p> De VNG betreurt de situatie, omdat er een goede kans ligt om een goede cao af te sluiten.</p> <h2>Harmonisatie bovenwettelijk verlof</h2> <p>Belangrijk discussiepunt in de onderhandelingen is de harmonisatie van het bovenwettelijk verlof. Op dit moment zijn er verschillende regelingen tussen, maar ook binnen gemeenten. Dit houdt in dat het bovenwettelijk verlof tussen collega’s verschilt. De VNG wil dat het bovenwettelijk verlof voor alle medewerkers gelijk wordt. De vakbonden willen dat 60-plussers het recht krijgen om twee dagen per week minder te werken.</p> <h2>Fors hogere looneis</h2> <p>De deeltijd-vut voor 60-plussers hoeft van de vakbonden niet door te gaan, als de werkgevers én hun wens om het bovenwettelijk verlof te harmoniseren opgeven én een extra loonsverhoging afspreken. De vakbonden komen dan uit op een salarisverhoging van 7,25% over twee jaar. Dat is een fors hogere looneis ten opzichte van de inflatie en overige cao’s. Na een volgend tegenbod van de VNG beëindigden de vakbonden het overleg.</p> <h2>Teleurgesteld</h2> <p>De VNG is teleurgesteld maar eigenlijk ook wel verrast. Gemeentelijke werkgevers willen graag - en liefst ook snel - goede arbeidsvoorwaarden afspreken voor alle medewerkers, waaronder een goede loonafspraak. Het is duidelijk dat partijen het overleg ingaan met verschillende verwachtingen, maar de VNG is bereid om daarvoor forse stappen richting de vakbonden te maken. Als de vakbonden dat ook doen, is er kans op een goede cao. Het is dan zonde om het midden in het overleg op te geven.</p> <p>De VNG roept de vakbonden dan ook op om snel naar de overlegtafel terug te komen en het gesprek te vervolgen.</p> </div> Vakbonden weggelopen van overleg Cao Gemeenten http://vng.nl/node/81833 Nieuwsoverzichten urn:uuid:e336e942-52af-d205-2be5-e4fd7459f3fe Sat, 13 Apr 2019 12:27:19 +0000 <div class="feed-item-introduction">Bij het zesde Cao-overleg Gemeenten op vrijdag 12 april zijn de vakbonden weggelopen. Op dat moment lag op tafel het bod van een salarisverhoging van 4,9%. Dat was voor de vakbonden niet genoeg: zij willen een salarisverhoging van 6,5% en een minder-werkenregeling voor 60-plussers</div> <div class="feed-item-body"><p> De VNG betreurt de situatie, omdat er een goede kans ligt om een goede cao af te sluiten.</p> <h2>Harmonisatie bovenwettelijk verlof</h2> <p>Belangrijk breekpunt voor de onderhandelingen is de harmonisatie van het bovenwettelijk verlof. Op dit moment zijn er verschillende regelingen tussen, maar ook binnen gemeenten. Dit houdt in dat het bovenwettelijk verlof tussen collega’s verschilt. De VNG wil dat het bovenwettelijk verlof voor alle medewerkers gelijk wordt. De vakbonden willen dat 60-plussers het recht krijgen om twee dagen per week minder te werken.</p> <h2>Niet onderhandelbaar</h2> <p>De deeltijd-vut voor 60-plussers hoeft van de vakbonden niet door te gaan, als de werkgevers én hun wens om het bovenwettelijk verlof te harmoniseren opgeven én een extra loonsverhoging afspreken. De vakbonden komen dan uit op een salarisverhoging van 7,25% over twee jaar. Dat is een fors hogere looneis t.o.v. Inflatie en overige cao’s. Maar blijkbaar valt er over deze eis niet meer te onderhandelen, want bij een volgende tegenbod van de werkgevers liepen de vakbonden weg.</p> <h2>Teleurgesteld</h2> <p>De VNG is teleurgesteld maar eigenlijk ook wel verrast. Gemeentelijke werkgevers willen graag - en liefst ook snel - goede arbeidsvoorwaarden afspreken voor alle medewerkers, waaronder een goede loonafspraak.</p> <h2>Oproep</h2> <p>Het is duidelijk dat partijen het overleg ingaan met verschillende verwachtingen, maar de VNG is bereid om daarvoor forse stappen richting de vakbonden te maken. Als de vakbonden dat ook doen, is er kans op een goede cao. Het is dan zonde om het midden in het overleg op te geven. De VNG roept de vakbonden dan ook op om snel naar de overlegtafel terug te komen en het gesprek te vervolgen.</p> </div> Minister informeert Kamer over resultaatgericht werken Wmo http://vng.nl/node/81835 Nieuwsoverzichten urn:uuid:753a2a8a-5f02-4e52-59a4-2495557f9981 Fri, 12 Apr 2019 16:50:47 +0000 <div class="feed-item-introduction">Minister Hugo de Jonge (VWS) stuurde de Tweede Kamer vanmiddag een brief over het resultaatgericht werken in de Wmo. Aanleiding zijn de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over resultaatgericht beschikken van huishoudeijke hulp.</div> <div class="feed-item-body"><p>De uitspraken van de CRvB hebben belangrijke gevolgen voor het inkoopbeleid van gemeenten. De VNG heeft kennisgenomen van de brief van de minister, begin volgende week geven we een reactie. Daarbij zullen we ingaan op veelgestelde vragen van gemeenten.</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z07659&amp;did=2019D15639">Download de Kamerbrief 'Resultaatgericht werken in de Wmo 2015'</a></li> </ul></div> Minister informeert Kamer over resultaatgericht werken Wmo http://www.vng.nl/node/81835 Nieuws urn:uuid:a6e1b41f-2f12-82df-bbb9-d545b0033846 Fri, 12 Apr 2019 16:50:47 +0000 Minister Hugo de Jonge (VWS) stuurde de Tweede Kamer vanmiddag een brief over het resultaatgericht werken in de Wmo. Aanleiding zijn de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over resultaatgericht beschikken van huishoudeijke hulp. Geerten Boogaard benoemd tot Thorbecke-hoogleraar http://vng.nl/node/81831 Nieuwsoverzichten urn:uuid:1d03d4c3-0e80-1d10-7021-96937e90b15d Fri, 12 Apr 2019 14:26:53 +0000 <div class="feed-item-introduction">Per 1 mei volgt Geerten Boogaard Job Cohen op als bijzonder hoogleraar decentrale overheden aan de Universiteit Leiden. De benoeming geldt voor 5 jaar. De VNG, die de Thorbeckeleerstoel ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan cadeau kreeg van het ministerie van BZK, is blij met de benoeming van Boogaard. </div> <div class="feed-item-body"><blockquote> <p>Geerten Boogaard heeft heel veel ervaring op het terrein van de decentrale overheid. De VNG ziet uit naar de uitkomsten van de onderzoeken die de komende jaren volgen</p> </blockquote> <p>Aldus Algemeen directeur Jantine Kriens in reactie op de benoeming. </p> <h2>Reden instellen leerstoel</h2> <p>In 1987 is de leerstoel ingesteld omdat men vond dat er op de universiteiten te weinig aandacht werd geschonken aan de gemeente, terwijl dat in het licht van de bestuurlijke decentralisatie van toen wel nodig werd gevonden. Met de grote decentralisaties in 2015 is dat niet anders geworden.</p> <p>Door een verdubbeling van de aanstelling naar twee dagen per week ontstaan nieuwe kansen voor onderzoek en onderwijs.</p> <h2>Nieuw onderzoek en verdiepend vak inrichting openbaar bestuur</h2> <p>Geerten Boogaard: ‘Cohen heeft de leerstoel de afgelopen jaren veel uitstraling gegeven. Nieuwe mensen betrokken, nieuwe verbindingen gelegd en nieuwe thema’s geagendeerd. Net als Cohen zal ik in de grote vakken het onderwijs in het decentralisatierecht verzorgen en de scripties op dat onderwerp begeleiden. Maar er is nu ook ruimte voor een nieuw verdiepend vak in de master over de inrichting van het openbaar bestuur. Daarin kan ik mooi de verbinding leggen met nieuw onderzoek. ’</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2019/04/geerten-boogaard-benoemd-tot-thorbecke-hooogleraar">Volledige persbericht</a> (via Universiteit Leiden)</li> </ul></div> Geerten Boogaard benoemd tot Thorbecke-hoogleraar http://www.vng.nl/node/81831 Nieuws urn:uuid:66205f8f-74b3-73d4-da78-adef85ee3638 Fri, 12 Apr 2019 14:26:53 +0000 Per 1 mei volgt Geerten Boogaard Job Cohen op als bijzonder hoogleraar decentrale overheden aan de Universiteit Leiden. De benoeming geldt voor 5 jaar. De VNG, die de Thorbeckeleerstoel ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan cadeau kreeg van het ministerie van BZK, is blij met de benoeming van Boogaard. Bestuursakkoord krachtige impuls banen voor banenafspraak http://vng.nl/node/81826 Nieuwsoverzichten urn:uuid:061c06e5-fd7d-ef51-be30-0ff296e92919 Fri, 12 Apr 2019 13:29:28 +0000 <div class="feed-item-introduction">Alle overheidssectoren hebben een bestuursakkoord getekend om een impuls te geven aan hun aandeel in de 125.000 extra banen. Dat moet ertoe leiden dat er bij ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen en scholen meer banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking, zowel laag- als hoogopgeleiden. </div> <div class="feed-item-body"><p>Mminister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) hebben het bestuursakkoord afgesloten met alle overheidssectoren op donderdag 11 april. </p> <h2>Akoord vergt inzet</h2> <p>Overheidswerkgevers, waaaronder gemeenten, geven hiermee aan dat ze gecommitteerd blijven en nog altijd voor die afspraak staan. Het opheffen van de scheiding tussen overheid en markt levert voor overheidswerkgevers kansen op om meer banen te realiseren. De ondertekening namens de zelfstandige publieke werkgevers, waaronder de VNG, heeft plaatsgevonden door mevr. R. den Besten en dhr. Y.J. van Hijum.</p> <h2>Werkagenda</h2> <p>In het bestuursakkoord is afgesproken dat er op 1 juni 2019 een werkagenda komt. Hierin staan de acties beschreven die de overheids- en onderwijssectoren zelfstandig, of in samenwerking met anderen, ondernemen voor het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking.</p> <p>De werkagenda’s en resultaten worden uiteindelijk op sectorniveau besproken en onderling gedeeld.</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li> <p><a href="https://www.vso-werkgevers.nl/banenafspraak/nieuws/2019-04-11/Krachtige%20impuls%20banen%20voor%20mensen%20met%20een%20arbeidsbeperking%20bij%20de%20overheid">Krachtige impuls banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid</a> (via VSO-Werkgevers)</p> </li> </ul> <p> </p> </div> Bestuursakkoord krachtige impuls voor banenafspraak http://vng.nl/node/81826 Nieuwsoverzichten urn:uuid:b6ea74cd-06d2-a4e8-2083-90bdd857b318 Fri, 12 Apr 2019 13:29:28 +0000 <div class="feed-item-introduction">Alle overheidssectoren hebben een bestuursakkoord getekend om een impuls te geven aan hun aandeel in de 125.000 extra banen. Dat moet ertoe leiden dat er bij ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen en scholen meer banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking, zowel laag- als hoogopgeleiden. </div> <div class="feed-item-body"><p>Mminister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) hebben het bestuursakkoord afgesloten met alle overheidssectoren op donderdag 11 april. </p> <h2>Akoord vergt inzet</h2> <p>Overheidswerkgevers, waaaronder gemeenten, geven hiermee aan dat ze gecommitteerd blijven en nog altijd voor die afspraak staan. Het opheffen van de scheiding tussen overheid en markt levert voor overheidswerkgevers kansen op om meer banen te realiseren. De ondertekening namens de zelfstandige publieke werkgevers, waaronder de VNG, heeft plaatsgevonden door mevr. R. den Besten en dhr. Y.J. van Hijum.</p> <h2>Werkagenda</h2> <p>In het bestuursakkoord is afgesproken dat er op 1 juni 2019 een werkagenda komt. Hierin staan de acties beschreven die de overheids- en onderwijssectoren zelfstandig, of in samenwerking met anderen, ondernemen voor het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking.</p> <p>De werkagenda’s en resultaten worden uiteindelijk op sectorniveau besproken en onderling gedeeld.</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li> <p><a href="https://www.vso-werkgevers.nl/banenafspraak/nieuws/2019-04-11/Krachtige%20impuls%20banen%20voor%20mensen%20met%20een%20arbeidsbeperking%20bij%20de%20overheid">Krachtige impuls banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid</a> (via VSO-Werkgevers)</p> </li> </ul> <p> </p> </div> Aanbesteding overheidscommunicatie GT Connect aan Atos http://www.vng.nl/node/81824 Nieuws urn:uuid:a7962777-0704-d96c-033b-a2c3dc96ac7a Fri, 12 Apr 2019 12:46:05 +0000 De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de raamovereenkomst voor de gezamenlijke aanbesteding van overheidscommunicatie in GT Connect gegund aan Atos. De aanbesteding GT Connect is uitgevoerd door het team GT van VNG Realisatie, onder regie van de stuurgroep GT. Aanbesteding overheidscommunicatie GT Connect aan Atos http://vng.nl/node/81824 Nieuwsoverzichten urn:uuid:1bc81323-fef7-90b6-2d8d-91a655936c8d Fri, 12 Apr 2019 12:46:05 +0000 <div class="feed-item-introduction">De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de raamovereenkomst voor de gezamenlijke aanbesteding van overheidscommunicatie in GT Connect gegund aan Atos. De aanbesteding GT Connect is uitgevoerd door het team GT van VNG Realisatie, onder regie van de stuurgroep GT.</div> <div class="feed-item-body"><h2>Proces</h2> <p>Na inwerkingtreding van de raamovereenkomst op 13 april 2019, zal VNG de functionaliteit en betrouwbaarheid van de nieuwe omgeving eerst toetsen door middel van een Proof of Delivery. In de komende maanden wordt bekendgemaakt vanaf welk moment en op welke wijze gemeenten concrete afspraken kunnen maken over de levering van de diensten die onder GT Connect vallen. Graag nodigen de VNG en Atos de deelnemende gemeenten uit voor de VNG regiosessies waarin de gemeenten nader geïnformeerd wordt.</p> <h2>Waarom Atos?</h2> <p>Atos is na een nauwgezette beoordeling als winnaar van de aanbesteding uit de bus gekomen. Zij is de aangewezen partij om gemeenten te ondersteunen bij de inzet en doorontwikkeling van hun communicatie. Atos biedt een gebruiksvriendelijk communicatieplatform dat gemeenten, teams en individuen in staat stelt effectief en efficiënt samen te werken, ongeacht de locatie en het tijdstip. Het resultaat is een transformatie van de manier waarop gemeenten, burgers, bedrijven en instellingen communiceren en samenwerken.</p> <p>Atos heeft met het Unify Unified Comminucations platform een lange staat van dienst als leverancier van geïntegreerde omnichannel klant contactcentra (KCC), communicatie- en collaboratie-oplossingen. Atos is leidend in digitale transformaties en heeft veel ervaring met vergelijkbare transities voor toonaangevende klanten. In januari 2019 is Atos voor het derde achtereenvolgende jaar gepositioneerd als Leider in het Magic Quadrant voor Managed Workplace Services van Gartner.</p> <h2>Reactie Atos</h2> <p>Atos kijkt er naar uit om samen met de gemeenten een volgende stap te zetten in de digitalisering van communicatie en gemeenten in staat te stellen om volop te profiteren van de mogelijkheden die moderne communicatiemiddelen bieden om effectiever en efficiënter samen te werken met burgers, bedrijven en instellingen</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>VNG en Atos zullen de deelnemers nader informeren over de specifieke functionaliteiten en toepassingen die via het platform beschikbaar worden gesteld</p> <ul><li><a href="https://formulieren.vngrealisatie.nl/GTConnect_regiobijeenkomsten">Aanmelden regiosessies</a></li> </ul></div> Wat vindt u van VNG Magazine? http://vng.nl/node/81819 Nieuwsoverzichten urn:uuid:f29b415e-6b33-81eb-ea54-096b6dd0b7f2 Fri, 12 Apr 2019 11:58:42 +0000 <div class="feed-item-introduction">We zijn benieuwd naar uw mening over VNG Magazine, de VNG Nieuwsapp en de VNG Magazine-nieuwsbrief. Door het invullen van de vragenlijst kunnen we het magazine, de app en de nieuwsbrief nog beter laten aansluiten op uw informatiebehoefte.</div> <div class="feed-item-body"><p>Vul de vragenlijst uiterlijk 28 april in. Onder de deelnemers die de vragenlijst volledig invullen, verloten we twintig VVV-bonnen ter waarde van 20 euro. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.</p> <p>Dit onderzoek is een van de vier onderzoeken die de VNG uitvoert naar de dienstverlening aan haar leden. Drie van deze onderzoeken hebben betrekking op de middelen die wij inzetten voor onze dienstverlening aan onze leden:</p> <ul><li>Een lezersonderzoek voor VNG Magazine;</li> <li>Een onderzoek in twee delen naar hoe we informatie op onze website beter kunnen ontsluiten;</li> <li>Een klantwaarderingsonderzoek naar het VNG weekoverzicht, de raadsledennieuwsbrief, ledenbrieven, handreikingen en modelverordeningen.</li> </ul> <p>Het vierde onderzoek richt zich op de beeldvorming en waardering van de VNG bij onze leden en andere organisaties met wie we samenwerken.</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://sdu.datacoll.net/uytejmvdpl?l=nl">Onderzoek naar VNG Magazine</a></li> <li><a href="https://customerrevolution.optimalworkshop.com/optimalsort/vng-themas">Onderzoek naar vindbaarheid informatie op de website van de VNG</a> </li> <li><a href="https://vng.nl/nieuws/19-03-29/start-onderzoeksperiode-dienstverlening-vng">Start onderzoeksperiode (</a>VNG Nieuwsbericht, 29 maart 2019)</li> </ul></div> Een betrouwbaar lokaal bestuur voor inwoners in Irak http://www.vng.nl/node/81812 Nieuws urn:uuid:f36508be-c2fd-69c6-836b-76e470e93fac Fri, 12 Apr 2019 09:56:32 +0000 Begin april is VNG International samen met Rob Metz, de burgemeester van Soest, en verscheidene experts naar Irak afgereisd voor de aftrap van een project om lokale Irakese gemeenten te versterken. Een betrouwbaar lokaal bestuur voor inwoners in Irak http://vng.nl/node/81812 Nieuwsoverzichten urn:uuid:9d12b987-6ee5-b6cf-dbe2-5dd60dfdccba Fri, 12 Apr 2019 09:56:32 +0000 <div class="feed-item-introduction">Begin april is VNG International samen met Rob Metz, de burgemeester van Soest, en verscheidene experts naar Irak afgereisd voor de aftrap van een project om lokale Irakese gemeenten te versterken.</div> <div class="feed-item-body"><p>In het MASAR project (Maintaining Strength and Resilience for Local Governments), gefinancierd door de Europese Commissie, werkt VNG International samen met Poolse, Catalaanse en Deense partijen. Bij de aftrap kwamen betrokken partijen, belangrijke officials en lokale en regionale politici samen om informatie uit te wisselen.</p> <h2>Betrouwbaar lokaal bestuur</h2> <p>'Iedere reis die ik voor VNG International mag maken is bijzonder',  aldus Rob Metz. 'Deze reis heeft me een enorme sympathie opgeleverd voor de vele lokale bestuurders en officials die met enorme inzet hetzelfde proberen te doen wat wij doen: Zorgen voor een betrouwbaar lokaal bestuur voor onze inwoners.'</p> <h2>Interventies</h2> <p>De delegatie is op missie geweest in Duhok, Koerdisch Irak. Het is de eerste stap van een project dat drie jaar gaat duren. In deze fase wordt met name geïnventariseerd hoe het lokaal en regionaal bestuur opereert, hoe de wetgeving in elkaar zit en waar het beste welke interventies kunnen worden uitgevoerd. Momenteel loopt de fase van identificatie van deelprojecten en in de zomer wordt begonnen met de uitvoering.</p> <h2>Vluchtelingen</h2> <p>Interessant is het grote verschil in beleid en opvattingen van de Koerdische regering en die van de federale overheid. Daar moet ook inhoudelijk voorzichtig mee worden omgesprongen. De Koerdische bevolking in de regio  heeft ruim 750.000 vluchtelingen opgevangen op een inwoneraantal van anderhalf miljoen. Het is nog onduidelijk wat er met hen gaat gebeuren. De perceptie is dat de 50.000 Syrische vluchtelingen wel zullen blijven. Ook de Jezidi’s die al eeuwen vredig met de Koerden samenleven integreren gemakkelijk.</p> <h2>Uitdaging</h2> <p>Veel moeilijker is het met de zeven andere etniciteiten waarvan de Arabische Irakezen uit de nabij gelegen regio Mosul (40 kilometer zuidelijker dan Duhok) de grootste groep uitmaken. Dat gebied is federaal Irak en deels betwist gebied. Het project gaat ook over deze regio. Rob Metz: “Alles samen is het een uitdaging waarvan ik er van overtuigd ben dat wij van toegevoegde waarden kunnen zijn.”</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://www.vng-international.nl/vng-international-iraq">VNG international in Irak</a></li> <li><a href="https://vng.nl/portefeuillehouder-rampen-vng-international-trekker-van-eu-project-in-irak">VNG Magazine: 'Portefeuillehouder rampen - VNG International trekker van EU-project in Irak'</a> <br /><em>interview met Rob Metz</em></li> </ul> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> Tekorten sociaal domein: proces voorjaarsnota http://www.vng.nl/node/81810 Decentralisatienieuws feed urn:uuid:7cf8c71c-f273-4304-6393-6a540afb3266 Fri, 12 Apr 2019 09:01:06 +0000 De VNG is met het Rijk in gesprek over de tekorten in het Sociaal Domein. Eind april neemt het kabinet een besluit over de voorjaarsnota. Voor gemeenten gaat het daarbij vooral om de thema’s jeugdhulp, Hoofdlijnen Akkoord Geestelijke Gezondheidszorg en de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg. Tekorten sociaal domein: proces voorjaarsnota http://vng.nl/node/81810 Nieuwsoverzichten urn:uuid:bb8e51ae-15b8-1343-62e7-dee6ce307732 Fri, 12 Apr 2019 09:01:06 +0000 <div class="feed-item-introduction">De VNG is met het Rijk in gesprek over de tekorten in het Sociaal Domein. Eind april neemt het kabinet een besluit over de voorjaarsnota. Voor gemeenten gaat het daarbij vooral om de thema’s jeugdhulp, Hoofdlijnen Akkoord Geestelijke Gezondheidszorg en de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg.</div> <div class="feed-item-body"><h2>Jantine Kriens over tekorten in het sociaal domein</h2> <p><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/69sOcf8sqdU" width="560"></iframe></p> <h2>Jeugdhulp</h2> <p>Tijdens de Buitengewoon Algemene ledenvergadering (BALV) eind 2018 is onder andere ingegaan op de jeugdhulptekorten bij de gemeenten.</p> <h3>Flinke volumegroei</h3> <p>Het kabinet heeft aangegeven onafhankelijk onderzoek te doen naar de jeugdhulp en eventuele volumegroei. Dat onderzoek is inmiddels in concept afgerond en er blijkt inderdaad sprake van een flinke volumegroei in de jeugdhulp. De VNG heeft in verschillende ambtelijke en bestuurlijke gesprekken met VWS aangedrongen op een adequate financiële compensatie hiervoor door het kabinet.</p> <h3>Volumebeperkende maatregelen</h3> <p>Daarnaast zijn er ook andere, volumebeperkende maatregelen nodig. Hier hebben zowel het Rijk als gemeenten zelf een rol. Op 2 april is de noodzaak van een structurele financiële tegemoetkoming ook aangekaart bij de ministeries van BZK en Financiën tijdens het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen.</p> <h2>Hoofdlijnen akkoord Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ)</h2> <p>De essentie van het Hoofdlijnenakkoord GGZ is de juiste zorg op de juiste plek organiseren. Onderdeel daarvan is meer mensen uit de instellingen, en meer zorg en ondersteuning thuis en in de wijk (ambulantisering). Daar heeft het sociaal domein een belangrijke rol in, maar daar moeten wel middelen voor beschikbaar zijn.</p> <h3>Financiële claim</h3> <p>Op 3 juli 2018 sloot VWS met een groot aantal andere partijen dit Hoofdlijnen akkoord GGZ. De VNG onderschrijft de doelen, maar gaf ook aan dat de ambulantisering om extra geld vraagt en tekende daarom dit hoofdlijnenakkoord niet. Sinds begin 2019 is er gesproken met VWS over de financiële claim aan het kabinet met een zogenaamd ingroeipad (de ambulantisering is immers niet in één jaar gerealiseerd).</p> <p>Daarnaast speelt er bij dit onderwerp ook nog de kwestie van wachtlijsten in het Beschermd Wonen die een keer weggewerkt moeten worden.</p> <h2>Wet verplichte GGZ</h2> <p>De Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) gaat in op 1 januari 2020. Conform artikel 2 van de financiële verhoudingswet moet het kabinet zorgen voor compensatie van de kosten van deze nieuwe wetgeving. Ook over deze structurele compensatie zijn de afgelopen weken gesprekken gevoerd met VWS.</p> <h2>Proces Beschermd Wonen / Maatschappelijke Opvang</h2> <p>De VNG heeft het ministerie van VWS&nbsp;laten weten dat zij voornemens is om een expertiseteam in te stellen om ten aanzien van het tempo van doordecentralisatie/uitvoering, en de financiële en inhoudelijke randvoorwaarden die daarbij zijn gesteld, alternatieven en opties uit te werken. De eerste opbrengsten van het expertiseteam worden eind juni verwacht.</p> <h2>Vervolg proces voorjaarsnota</h2> <p>Onder andere naar aanleiding van de ingediende moties tijdens de BALV voert de VNG dus gesprekken met het kabinet om de noodzaak van extra geld voor het sociaal domein duidelijk te maken.</p> <h3>Besluitvorming kabinet</h3> <p>De besluitvorming over de voorjaarsnota van het kabinet is voorzien eind april. Dan bepaalt het kabinet waar ze extra geld in wil investeren (er zijn namelijk nog veel meer wensen, bijvoorbeeld voor defensie, onderwijs, klimaat, enzovoort). Naar aanleiding hiervan stuurt het kabinet begin mei een brief aan de VNG en de Tweede Kamer met haar besluit.</p> <h3>Reactie VNG</h3> <p>Het bestuur en de commissies van de VNG zullen dit kabinetsbesluit bestuderen en met een reactie toezenden aan de gemeenten. Wij gaan ervanuit dat dit hiermee op de agenda van de ALV van 5 juni kan staan.</p> <p>Gezien het bovenstaande adviseren wij gemeenten om bij het eigen lokale proces van de voorjaarsnota en voorbereiding van de begroting met verschillende scenario’s rekening te houden (variërend van een gedeeltelijke compensatie van de tekorten tot geen compensatie).</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul> <li><a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/nieuws/besluit-balv-over-12-moties-alv-27-juni">Besluit BALV over 12 moties ALV 27 juni</a>&nbsp;(30 november 2018)</li> </ul> </div> Nieuwe blog online: kant-en-klaar omgevingsplan bestaat niet http://vng.nl/node/81808 Nieuwsoverzichten urn:uuid:46bba79b-698b-b687-6af8-e490322167a7 Thu, 11 Apr 2019 14:09:50 +0000 <div class="feed-item-introduction">Leonie Schouten is senior adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling bij de gemeente Amstelveen en Aalsmeer en deed mee aan de praktijkproef Casco Omgevingswet.</div> <div class="feed-item-body"><p>In haar blog houdt zij een pleidooi om snel aan de slag te gaan en te gaan oefenen met het Omgevingsplan, liefst samen met andere gemeenten.</p> <h2>Voor je het weet is het 2021</h2> <p>‘Een collega van mij zei laatst tegen mij: “Leonie, wij móeten ons aanmelden voor de praktijkproef Omgevingsplan. Voor je het weet is het 2021.” Hij had natuurlijk gelijk. Toch zat ik er wat tegenaan te hikken. Maar op 1 januari 2021 vanaf nul beginnen is ook geen optie. En ik wil uiteraard graag grip krijgen op die materie. Bovendien zat ik met een heleboel vragen: wat is dat omgevingsplan nou eigenlijk, hoe maak je een opzet, hoe krijg je het in de vingers? Oké…de praktijkproef dus! En zo volgde ik de afgelopen tijd een aantal sessies. Zitten en luisteren? Ho maar; keihard aan de slag met huiswerk en voorbereidingen. </p> <p><strong>Meer informatie</strong></p> <ul><li>U leest de hele blog van Leonie Schouten <a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/een-kant-en-klaar-omgevingsplan-bestaat-niet">hier</a>.</li> <li>Alle informatie over de Omgevingswet vindt u in <a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet">hier</a>.</li> </ul></div> Online informatie invoering Omgevingswet uitgebreid http://vng.nl/node/81807 Nieuwsoverzichten urn:uuid:d1c6aed3-e1c2-c41b-d2c3-d6136620c870 Thu, 11 Apr 2019 13:35:04 +0000 <div class="feed-item-introduction">De VNG heeft de online informatie over de Omgevingswet uitgebreid. U vindt nu alle informatie over het wetgevingstraject, de kerninstrumenten, het DSO en de veranderopgave overzichtelijk bij elkaar op de website van VNG. </div> <div class="feed-item-body"><p>De komende periode wordt daar een overzicht van de afgeronde en lopende praktijkproeven aan toegevoegd. Ook rondom het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) zijn de ontwikkelingen in volle gang.<br />  </p> <h2>Op de hoogte gehouden worden?</h2> <p>Wilt u op de hoogte gehouden worden van het nieuws rondom de invoering van de Omgevingswet? Meld u dan aan voor het weekoverzicht en kies voor de optie Omgevingswet.<br />  </p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet">Naar de informatie Omgevingswet op VNG site</a></li> <li><a href="https://vng.nl/newsletter/subscribe">Aanmelden voor het weekoverzicht</a></li> </ul></div> VNG wil hoorzitting over AMvB wietexperiment http://vng.nl/node/81805 Nieuwsoverzichten urn:uuid:788fc7bf-2d50-a9af-e34b-e448eb26f81e Thu, 11 Apr 2019 11:39:45 +0000 <div class="feed-item-introduction">De definitieve AMvB rond het wietexperiment is gepubliceerd. De VNG behoudt twijfels over de praktische uitvoerbaarheid van het experiment. We vragen de Tweede Kamer om een hoorzitting, waardoor we met de leden in gesprek kunnen over de bezwaren.</div> <div class="feed-item-body"><p>De afgelopen maanden heeft de VNG goede gesprekken gevoerd met de ministers over de vormgeving van het experiment. Dit heeft tot verschillende aanpassingen geleid, die het voorstel ten goede komen, zoals het zwaarwegend advies van de burgemeester over teellocaties en in het voorstel is meer aandacht voor preventie. Er zijn echter nog twee onderwerpen waar we graag met de Tweede Kamer over door willen praten.</p> <h2>Aandachtspunten VNG</h2> <p>In de AMvB zitten nog twee elementen die tot problemen kunnen leiden in de uitvoering:</p> <ul><li>Er wordt vastgehouden aan het ingezetenencriterium. Dat zorgt voor veel praktische problemen voor grensgemeenten.<br /> De VNG pleit ervoor dat grensgemeenten zelf kunnen bepalen om de verkoop van wiet al of niet uitsluitend toe te staan aan de eigen inwoners/pashouders. Gemeenten zitten niet te wachten op overlast rond coffeeshops en kunnen de noodzaak prima zelf beoordelen.</li> <li>Er wordt vastgehouden aan de eis dat alle coffeeshops in de gemeente deel moeten nemen. Het lastige aan deze eis is dat gemeenten instrumenten missen om te kunnen toetsen of coffeeshops mee willen en kunnen doen. Deze toets zou in de AMvB opgenomen moeten worden.</li> </ul> <h2>Hoorzitting</h2> <p>Tijdens de hoorzitting wil de VNG nogmaals aandacht vragen voor deze essentiële punten en de Kamer oproepen om het voorstel hierop te wijzigen, zodat er een praktisch uitvoerbaar experiment komt, waaruit we bruikbare resultaten kunnen verwachten. Daarnaast biedt een hoorzitting ook andere partijen de mogelijkheid om hun visie op dit voorstel te geven.</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/softdrugsbeleid/nieuws/aandachtspunten-vng-voor-amvb-wietexperiment">VNG berichtgeving over wietexperiment</a></li> <li><a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment">Brief van het ministerie van Justitie en Veiligheid</a></li> <li><a href="http://file//vngd01fs01/home$/Looke_f/Downloads/spelregels+experiment+gesloten+coffeeshopketen.pdf">Spelregels</a></li> <li><a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment">Alle informatie rijksoverheid over wietexperiment</a></li> </ul></div> VNG wil hoorzitting over AMvB wietexperiment http://www.vng.nl/node/81805 Nieuws urn:uuid:41d558b4-de4a-2a59-a6da-c798b7717c31 Thu, 11 Apr 2019 11:39:45 +0000 De definitieve AMvB rond het wietexperiment is gepubliceerd. De VNG behoudt twijfels over de praktische uitvoerbaarheid van het experiment. We vragen de Tweede Kamer om een hoorzitting, waardoor we met de leden in gesprek kunnen over de bezwaren.