VNG http://feed.informer.com/digests/JV3M9AYQV9/feeder VNG Respective post owners and feed distributors Sat, 29 Oct 2016 17:57:51 +0000 Feed Informer http://feed.informer.com/ Invoering abonnementstarief Wmo: veelgestelde vragen http://vng.nl/node/83628 Nieuwsoverzichten urn:uuid:6b580303-4bea-104e-d420-ca87c9bb9bba Tue, 23 Jul 2019 12:03:55 +0000 <div class="feed-item-introduction">Hoe ver bent u met de voorbereiding op de invoering van het abonnementstarief? Om op tijd klaar te zijn, is het zaak de inzet en werkzaamheden goed in de planning hebben. Via veelgestelde vragen geven we antwoord op vragen over te maken beleidskeuzes, de voorbereiding en de uitvoering.</div> <div class="feed-item-body"><p>De vragen/antwoorden worden overigens nog verder aangevuld. Het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen, wordt 1 januari 2020 definitief van kracht. </p> <h2>Meer informatie<br />  </h2> <ul><li><strong><a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/abonnementstarief-wmo/agenda">Vraag en antwoord Abonnementstarief Wmo</a></strong></li> </ul> <p>Het overzicht veelgestelde vragen maakt onderdeel uit van ons dossier Abonnementstarief Wmo, hier vind u verder de op 12 juni verzonden ledenbrief, de videoregistratie van een recent webinar, nieuws, een agenda en documenten:</p> <ul><li><a href="https://vng.nl/abonnementstarief">www.vng.nl/abonnementstarief Wmo</a></li> </ul> <p>Dit najaar zijn er zeven regiobijeenkomsten i-Sociaal Domein, daar komt ook de implemtatie van het abonnementarief aan de orde:</p> <ul><li><a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/abonnementstarief-wmo/agenda">Regiobijeenkomsten i-Sociaal Domein</a></li> </ul></div> Invoering abonnementstarief: antwoord op veelgestelde vragen http://vng.nl/node/83628 Nieuwsoverzichten urn:uuid:9318de86-f3af-9cd3-0f5e-6c6ba5e0870d Tue, 23 Jul 2019 12:03:55 +0000 <div class="feed-item-introduction">Hoe ver bent u met de voorbereiding op de invoering van het abonnementstarief Wmo? Om op tijd klaar te zijn, is het zaak de inzet en werkzaamheden goed in de planning hebben. Via veelgestelde vragen geven we antwoord op vragen over te maken beleidskeuzes, de voorbereiding en de uitvoering.</div> <div class="feed-item-body"><p>De vragen/antwoorden worden overigens nog verder aangevuld. Het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen, wordt 1 januari 2020 definitief van kracht. </p> <p><strong>        &gt;&gt; <a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/abonnementstarief-wmo/vraag-en-antwoord">Vraag en antwoord Abonnementstarief Wmo</a> &lt;&lt;</strong></p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Het overzicht veelgestelde vragen maakt onderdeel uit van ons dossier Abonnementstarief Wmo, hier vind u verder de op 12 juni verzonden ledenbrief, de videoregistratie van een recent webinar, nieuws, een agenda en documenten:</p> <ul><li><a href="https://vng.nl/abonnementstarief">www.vng.nl/abonnementstarief Wmo</a></li> </ul> <p>Dit najaar zijn er zeven regiobijeenkomsten i-Sociaal Domein, daar komt ook de implemtatie van het abonnementarief aan de orde:</p> <ul><li><a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/abonnementstarief-wmo/agenda">Regiobijeenkomsten i-Sociaal Domein</a></li> </ul></div> Geactualiseerd Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid http://vng.nl/node/83618 Nieuwsoverzichten urn:uuid:fa14a8a7-6030-1442-de8f-fdb2674ec5af Tue, 23 Jul 2019 11:46:48 +0000 <div class="feed-item-introduction">Het VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid uit 2012 is geactualiseerd. De paragrafen Duurzaam inkopen en Innovatie zijn vervangen door een nieuwe, uitgebreidere paragraaf 'Maatschappelijk Verantwoord Inkopen'.</div> <div class="feed-item-body"><p>In de nieuwe paragraaf vindt u alle aspecten die kunnen bijdragen aan milieuvriendelijk en sociaal inkopen en aanbesteden. De overige teksten zijn in lijn gebracht met gewijzigde weten regelgeving en jurisprudentie.</p> <h2>Sociale, ecologische en economische aspecten</h2> <p>Door bij uw inkopen en aanbestedingen sociale, ecologische en economische aspecten zoveel mogelijk mee te nemen, draagt u bij aan een beter klimaat en een inclusieve samenleving, naast andere maatschappelijke doelen zoals genoemd in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/20190723_ledenbrief_geactualiseerd-vng-model-inkoop-en-aanbestedingsbeleid.pdf" title="20190723_ledenbrief_geactualiseerd-vng-model-inkoop-en-aanbestedingsbeleid.pdf">VNG-ledenbrief: Geactualiseerd VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid</a> (pdf)</li> <li><a href="https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/attachments/vng-model-inkoop_definitief.pdf" title="vng-model-inkoop_definitief.pdf">VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid</a> (pdf)</li> <li><a href="https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/attachments/vng-model-inkoop_definitief_word.docx" title="vng-model-inkoop_definitief_word.docx">VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid</a> (word)</li> </ul></div> Campagne tegen eenzaamheid onder ouderen in zomerperiode http://vng.nl/node/83590 Nieuwsoverzichten urn:uuid:bf799130-153d-7105-d293-e1303a529690 Tue, 23 Jul 2019 08:12:51 +0000 <div class="feed-item-introduction">In de zomermaanden voelen veel ouderen zich extra eenzaam: ze zijn vaker alleen en het activiteitenaanbod is kleiner. Deze week gaat onder de noemer 'Eén tegen eenzaamheid' een langdelijke campange tegen zomereenzaamheid van start, waar gemeenten zich op verschillende manieren bij aan kunnen sluiten.</div> <div class="feed-item-body"><p>Er komt een toolkit die gemeenten kunnen gebruiken voor lokale campagne-uitingen. Gemeenten kunnen de landelijke campagne benutten om hun eigen boodschap in de lokale en regionale pers onder de aandacht te brengen. En lokale activiteiten tijdens de Week tegen Eenzaamheid (1 t/m 8 oktober) kunnen alvast aangekondigd worden.</p> <h2>Extra activiteiten in de zomer</h2> <p>Minister Hugo de Jonge heeft wethouders een brief gestuurd waarin hij wijst op de mogelijkeden. Daarbij geeft hij voorbeelden waarbij juist tijdens de zomer extra actiteitenaanbod voor ouderen is ingericht.</p> <h2>Landelijke campagne</h2> <p>De landelijke campagne moedigt ouderen aan zelf tot actie over te gaan door elkaar op te zoeken en bijvoorbeeld met elkaar iets te ondernemen. En vakantiegangers worden aangespoord contact te houden: 'Laat wat van je horen'. Dit gebeurt via een spotje op televisie, billboards bij Schiphol en grensovergangen, banners op social media en de toolkit.</p> <h2>Meer informatie.</h2> <p>Hieronder de brief die minister De Jonge de wethouders stuurde. De minister gaat in de brief ook in op de Week tegen Eenzaamheid en verdere activiteiten in het najaar.</p> <ul><li><a href="https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2019/brief_zomercampagne_een_tegen_eenzaamheid.pdf">Zomercampagne Eén tegen eenzaamheid, de Week tegen Eenzaamheid en update van het programma</a><br /> (18 juli 2019, pdf)</li> </ul></div> Jeugdhulp: /openbare-gezondheid/gezondheidsbeleid/damster-zorgbalie-appingedam.aspx http://www.vng.nl/node/83589 Decentralisatienieuws feed urn:uuid:212114c9-240e-edea-9cb5-b9ce43f9bae2 Tue, 23 Jul 2019 06:23:18 +0000 Jeugdhulp: /asiel/asiel-en-integratie/kansrijk-wonen.aspx http://www.vng.nl/node/83588 Decentralisatienieuws feed urn:uuid:f567fa64-a9a7-faf0-9480-bad6a49ebcf5 Tue, 23 Jul 2019 06:23:18 +0000 Jeugdhulp: /jeugd/jeugdhulp/jaarplan-formele-en-materiële-controle-wmo-jeugdwet-2016.aspx http://www.vng.nl/node/83587 Decentralisatienieuws feed urn:uuid:8a5f7e7b-f63b-9e6b-bac9-2ee8ec0c24c3 Tue, 23 Jul 2019 06:23:18 +0000 Jeugdhulp: /jeugd/jeugdhulp/plan-18-toekomstplan-voor-jongeren-ouders-en-professionals.aspx http://www.vng.nl/node/83586 Decentralisatienieuws feed urn:uuid:2d08ea46-4727-6660-7322-6a57bf569a94 Tue, 23 Jul 2019 06:23:18 +0000 Jeugdhulp: /jeugd/jeugdhulp/dagelijks-bruggen-bouwen-tussen-de-huisarts-en-de-gemeente.aspx http://www.vng.nl/node/83585 Decentralisatienieuws feed urn:uuid:c7d1141c-dd81-38d0-02d2-4c435172798a Tue, 23 Jul 2019 06:23:18 +0000 Jeugdhulp: /jeugd/jeugdhulp/lokale-zorgmeter.aspx http://www.vng.nl/node/83584 Decentralisatienieuws feed urn:uuid:175f9310-1a3a-7ec8-09ef-155063a2213f Tue, 23 Jul 2019 06:23:18 +0000 Jeugdhulp: /jeugd/jeugdhulp/nota-jeugdhulp-2017-2020.aspx http://www.vng.nl/node/83583 Decentralisatienieuws feed urn:uuid:aed8f5aa-34f4-5213-c2db-4e2eb11c8cd7 Tue, 23 Jul 2019 06:23:18 +0000 Jeugdhulp: /jeugd/jeugdhulp/nota-jeugdhulp.aspx http://www.vng.nl/node/83582 Decentralisatienieuws feed urn:uuid:e86c133d-76fa-672a-6b4e-dfb5c957e84d Tue, 23 Jul 2019 06:23:18 +0000 Jeugdhulp: /jeugd/jeugdhulp/transformatieagenda-specialistische-jeugdhulp-noord-holland-noord.aspx http://www.vng.nl/node/83581 Decentralisatienieuws feed urn:uuid:ee719535-1e56-e8a9-94f6-c5f69f679e64 Tue, 23 Jul 2019 06:23:18 +0000 Jeugdhulp: /sociaal-domein/isd-informatievoorziening-sociaal-domein/prestatiecheck-geleverde-zorg.aspx http://www.vng.nl/node/83580 Decentralisatienieuws feed urn:uuid:88c288ef-5e3f-0ecc-104a-d571885de5a9 Tue, 23 Jul 2019 06:23:18 +0000 Jeugdhulp: /jeugd/jeugdhulp/help-het-kind-waar-het-thuis-is.aspx http://www.vng.nl/node/83579 Decentralisatienieuws feed urn:uuid:5ec7a8c4-2b52-3881-cc39-a2cd85d4fdd9 Tue, 23 Jul 2019 06:23:18 +0000 Jeugdhulp: /jeugd/jeugdhulp/jeugdhulp-in-roerdalen.aspx http://www.vng.nl/node/83578 Decentralisatienieuws feed urn:uuid:a7acb000-915e-4f58-06e1-718538163fbf Tue, 23 Jul 2019 06:23:18 +0000 Jeugdhulp: /jeugd/jeugdhulp/beleidskader-poh-ggz-jeugd.aspx http://www.vng.nl/node/83577 Decentralisatienieuws feed urn:uuid:0a9c59de-7bc8-76ac-fc28-7da829b7fb5d Tue, 23 Jul 2019 06:23:18 +0000 Jeugdhulp: /jeugd/jeugdhulp/toolkid-parkstad.aspx http://www.vng.nl/node/83576 Decentralisatienieuws feed urn:uuid:dbf21e63-fbc2-911d-577f-b0ff14a8fa90 Tue, 23 Jul 2019 06:23:18 +0000 Jeugdhulp: /jeugd/jeugdhulp/de-almeerse-school.aspx http://www.vng.nl/node/83575 Decentralisatienieuws feed urn:uuid:2dcfaa4f-ac83-d44d-a12a-e98786c1e305 Tue, 23 Jul 2019 06:23:18 +0000 Jeugdhulp: /jeugd/jeugdhulp/zorgdomein-maakt-verwijzen-naar-de-gemeente-makkelijker.aspx http://www.vng.nl/node/83574 Decentralisatienieuws feed urn:uuid:e7f601ab-e2b6-48e2-4054-640124d15dd1 Tue, 23 Jul 2019 06:23:18 +0000 Jeugdhulp: /jeugd/jeugdhulp/transformatieplan-jeugdhulpregio-drenthe-2018-2019.aspx http://www.vng.nl/node/83573 Decentralisatienieuws feed urn:uuid:340f26b5-f28d-25d5-aaa4-f5b0e96e1fd3 Tue, 23 Jul 2019 06:23:18 +0000 Feed: 5336 http://www.vng.nl/node/83572 Decentralisatienieuws feed urn:uuid:8c3d02de-9f6b-b405-70ea-d09e17b6f2d3 Tue, 23 Jul 2019 06:23:10 +0000 Informatieavonden Ontwerp Nationale Omgevinsvisie (NOVI) http://vng.nl/node/83559 Nieuwsoverzichten urn:uuid:4cb84180-abe8-3a49-5f37-f717596d6e7d Mon, 22 Jul 2019 14:52:19 +0000 <div class="feed-item-introduction">Op 20 juni heeft minister Kajsa Ollongren van BZK de ontwerp-NOVI gelanceerd. Deze wordt, samen met het Milieueffectrapport NOVI (PlanMER), van 20 augustus tot en met 30 september ter inzage gelegd. In deze periode vindt in elke provincie een openbare informatiebijeenkomst plaats.</div> <div class="feed-item-body"><p>De ontwerp-NOVI en planMER liggen ter inzage bij de provinciehuizen, het ministerie van BZK en zijn digitaal in te zien op <a href="http://www.platformparticipatie.nl/NOVI">www.platformparticipatie.nl/NOVI</a>.</p> <h2>Visie van het Rijk</h2> <p>Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. We staan voor een aantal urgente opgaven, die zowel lokaal, nationaal als wereldwijd spelen. Denk aan de opgaven op het gebied van klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid, woningbouw en kringlooplandbouw. Deze opgaven zullen Nederland flink veranderen. Door goed in te spelen op deze veranderingen kan Nederland vooroplopen en kansen verzilveren.</p> <h2>Data informatiebijeenkomsten </h2> <p>In iedere provincie is er een informatiebijeenkomst, die plaatsvindt van 19:00 tot 21:00 uur. De bijeenkomsten staan ook opgenomen in onze <a href="https://vng.nl/agenda?datum%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=8&amp;datum%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2019&amp;thema=All">agenda</a>.</p> <p>Limburg, Maastricht - maandag 26 augustus<br /> Noord-Brabant, EVE Tilburg - dinsdag 27 augustus<br /> Gelderland, Arnhem, provinciehuis - donderdag 29 augustus<br /> Friesland, Leeuwarden, provinciehuis - maandag 2 september<br /> Groningen, Groningen, provinciehuis - dinsdag 3 september<br /> Overijssel, Zwolle, provinciehuis - woensdag 4 september<br /> Drenthe, Assen, provinciehuis - donderdag 5 september<br /> Flevoland, Lelystad, provinciehuis - maandag 9 september<br /> Zuid-Holland, Den Haag, provinciehuis - dinsdag 10 september<br /> Noord-Holland, Haarlem, provinciehuis - woensdag 11 september<br /> Utrecht, Utrecht, provinciehuis - donderdag 12 september<br /> Zeeland, Bibliotheek Middelburg - maandag 16 september</p> <h2>Meer informatie:</h2> <ul><li><a href="https://denationaleomgevingsvisie.nl">De Nationale Omgevingsvisie</a></li> <li>De ontwerp-NOVI is <a href="https://www.platformparticipatie.nl/projectenlijst/nationale-omgevingsvisie/index.aspx">hier</a> digitaal in te zien.</li> <li><a href="http://www.ontwerpnovi.nl">www.ontwerpnovi.nl</a>.</li> </ul></div> Ledenbrief subsidie/bekostiging welzijn en cultuur 2017-2020 http://vng.nl/node/83558 Nieuwsoverzichten urn:uuid:07ee95c9-75aa-f39f-552c-9d2c3148f964 Mon, 22 Jul 2019 14:37:03 +0000 <div class="feed-item-introduction">De VNG informeert haar leden over de ontwikkeling van de loonkosten 2017-2020 in verschillende welzijns- en cultuursectoren, in verband met de indexering van de subsidies/bekostiging.</div> <div class="feed-item-body"><p>Het gaat om de volgende vier cao-sectoren:</p> <ul><li>Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening/Sociaal Werk</li> <li>Jeugdzorg</li> <li>Openbare Bibliotheken</li> <li>Kunsteducatie (privaat en publiek)</li> </ul> <p>De brief gaat ook in op bijzonderheden in enkele andere cao’s en arbeidsvoorwaarden binnen welzijn en cultuur. </p> <p>Elk jaar zijn er fluctuaties in de pensioen- en sociale premies en die kunnen per sector verschillen. Dit wordt in de ledenbrief belicht. Bovendien geldt dat elke werkgever jaarlijks te maken heeft met incidentele loonkostenontwikkeling, deze is gemiddeld 0,75 tot 1 procent. Voorts vermeldt de brief actualiteiten in wetgeving en kwaliteitscertificering, die kosten- en personeelsgerelateerd zijn.</p> <p>Ter vergelijking toont de brief de cao Gemeenten, de loon- en prijscompensatie die u als gemeente voor de diverse sectoren in het Gemeentefonds ontvangt en de actuele algemene loonramingen. Tot slot geeft de ledenbrief de wettelijke en cao-bepalingen die gelden bij gemeentelijke bezuinigingen.</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/cultuur-en-sport/cultuur-kunst-en-kunstenaars/brieven/indexeringwijziging-subsidiesbekostiging-welzijn-en-cultuur-2017-2020">Ledenbrief Indexering/wijziging subsidies/bekostiging welzijn en cultuur 2017-2020</a></li> </ul></div> Ledenbrief subsidie/bekostiging welzijn en cultuur 2017-2020 http://www.vng.nl/node/83558 Nieuws urn:uuid:0ccd841d-8232-228e-74a7-6c647e8327eb Mon, 22 Jul 2019 14:37:03 +0000 De VNG informeert haar leden over de ontwikkeling van de loonkosten 2017-2020 in verschillende welzijns- en cultuursectoren, in verband met de indexering van de subsidies/bekostiging. Meer zorgen bij gemeenten over vinden van accountant http://vng.nl/node/83555 Nieuwsoverzichten urn:uuid:c0b93f19-24df-8001-a7ee-4b792d3ba32a Mon, 22 Jul 2019 13:14:38 +0000 <div class="feed-item-introduction">Gemeenten maken zich flink meer zorgen dan in 2017 en 2018 over het vinden van een accountant voor controle van de gemeentelijke jaarrekening. Dit blijkt uit een recente enquête van de VNG naar beschikbaarheid van accountants.</div> <div class="feed-item-body"><p>Van de 162 gemeenten/respondenten zegt 35 procent zich zorgen te maken. Dit was de afgelopen twee jaren rond de 20 procent. De enquêteresultaten ondersteunen verder dat de signalen over de terugtreding van de grote accountantskantoren actueel blijven.</p> <h2>Enquête</h2> <p>Het betreft een korte enquête die in het voorjaar 2019 is uitgevoerd, die zich focust op de:</p> <ul><li>accountant voor controlejaar 2018</li> <li>contracten met accountants voor controlejaar 2019</li> <li>zorgpunten van gemeenten</li> </ul> <p>De enquête is een vervolg op de enquête die vorig jaar is uitgevoerd. Ook volgend jaar volgt de VNG de beschikbaarheid van accountants met deze enquête.</p> <h2>Geen accountant?</h2> <p>Heeft uw gemeente geen (zicht op een) accountant voor controlejaar 2019? Dan verzoeken wij u contact op te nemen met de VNG via <a href="mailto:info@VNG.nl?subject=accountant%202019">info@VNG.nl</a>. Elke gemeente moet immers in staat zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichting de jaarrekening te laten controleren door een accountant.</p> <h2>Blijvende aandacht</h2> <p>De VNG blijft aandacht vragen voor de problematiek in brede zin. Onder andere via een bestuurlijk overleg tussen de VNG en NBA na de zomer en in de Commissie Bedrijfsvoering, Auditing Decentrale Overheden (BADO). </p> <h2>Meer informatie</h2> <p>In de handleiding opdrachtgeverschap accountantscontrole komt onder andere de rol van de gemeenteraad en de (voorwaarden bij) aanbesteding aan de orde.</p> <p>•    <a href="https://vng.nl/nieuws/17-03-30/handleiding-opdrachtgeverschap-accountantscontrole">Handleiding opdrachtgeverschap accountantscontrole</a></p> <p>•    <a href="https://vng.nl/files/vng/resultaten_enquete_accountant_2019.pdf">Resultaten enquête 2019</a> (pdf)</p> <p>•    <a href="https://vng.nl/files/vng/resultaten-enquete-accountant-2018-bijlage.pdf">Resultaten enquête 2018</a> (pdf)</p> <p>•    <a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/begroting-en-verantwoording/nieuws/gemeenten-vinden-lastiger-een-accountant">Resultaten enquête 2017</a></p> <h2>Zie ook</h2> <ul><li><a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/begroting-en-verantwoording">VNG-dossier Begroting en verantwoording</a></li> </ul></div> Gemeentelijke achtervangpositie bij het WSW http://vng.nl/node/83529 Nieuwsoverzichten urn:uuid:30353c3e-971e-54b6-e55e-e7439aa02693 Mon, 22 Jul 2019 11:34:30 +0000 <div class="feed-item-introduction">Vrijdag publiceerde de Autoriteit woningcorporaties (Aw) een rapport over het toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Gemeenten staan samen met het Rijk elk voor 50% borg in de achtervang bij het WSW. Uit het rapport blijkt dat de kans toeneemt dat deze achtervang wordt aangesproken. </div> <div class="feed-item-body"><p>Het afgelopen jaar is het WSW eerder aangesproken om bij te dragen aan de oplossing van financiële problemen van woningcorporaties. Dit heeft gevolgen voor de risico’s die gemeenten lopen door hun borgstelling.</p> <h2>Toelichting</h2> <p>Hoe het komt dat het risico is verhoogd, wat de gevolgen en de vervolgacties zijn, leest u in onze toelichting onder aan dit bericht.</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://vng.nl/files/vng/achtervangrisico_19-7-2019.pdf">Toelichting VNG achtervangrisico gemeenten bij WSW</a> (pdf)</li> <li><a href="https://www.ilent.nl/sectoren/autoriteit-woningcorporaties/nieuws/2019/07/03/aw-toereikendheid-risicokapitaal-wsw-onzeker">Rapport Autoriteit woningcorporaties</a></li> <li><a href="https://vng.nl/files/vng/kamerbrief-rapport-toezicht-op-het-waarborgfonds-sociale-woningbouw-wsw-2018.pdf">Brief minister van BZK aan Tweede Kamer over rapport Aw</a> (pdf)</li> </ul></div> Gemeentelijke achtervangpositie bij het WSW http://www.vng.nl/node/83529 Nieuws urn:uuid:1648d6a6-902d-5853-aad7-f7f16c95e254 Mon, 22 Jul 2019 11:34:30 +0000 Vrijdag publiceerde de Autoriteit woningcorporaties (Aw) een rapport over het toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Gemeenten staan samen met het Rijk elk voor 50% borg in de achtervang bij het WSW. Uit het rapport blijkt dat de kans toeneemt dat deze achtervang wordt aangesproken. Aanmelding geopend voor PLATFORMAwards http://vng.nl/node/83546 Nieuwsoverzichten urn:uuid:6302b26d-4378-a4b8-e9fc-752d865679f5 Mon, 22 Jul 2019 08:52:03 +0000 <div class="feed-item-introduction">Loopt jouw gemeente voorop in internationale samenwerking? Meld je dan aan voor de PLATFORMAwards! Aanmelden kan tot 31 december 2019.</div> <div class="feed-item-body"><p>PLATFORMA is de pan-Europese coalitie van lokale en regionale overheden (en hun verenigingen) die zich bezighouden met ontwikkelingssamenwerking. Zij reikt jaarlijks prijzen uit aan vooruitstrevende initiatieven. Het doel van deze award is om erkenning te geven aan internationale samenwerking tussen steden en regio’s.</p> <h2>Wie komt er in aanmerking?</h2> <ul><li>Gemeenten, provincies of regio’s in de Europese Unie die samenwerken met ten minste één lokale of regionale overheid uit een partnerland (in Afrika, Azië, Latijns- en Zuid-Amerika, Oost-Europa of het Midden-Oosten)</li> <li>De samenwerking draagt bij aan wederzijdse ontwikkeling en draagt specifiek bij aan de implementatie van een of meer van de 17 Global Goals</li> </ul> <h2>Wat kan je winnen?</h2> <ul><li>De winnaar van de eerste prijs mag een video produceren ter waarde van € 15.000 om het samenwerkingsproject te promoten</li> <li>Daarnaast maken de deelnemers kans op gratis toegang tot het Congres van de Raad van Europese Gemeenten en Regio's (CEMR) in Innsbruck (Oostenrijk) dat plaatsvindt van 6 tot 8 mei 2020</li> <li>Tot slot kunnen de deelnemers een reis naar Brussel winnen om deel te nemen aan de European Development Days in 2020<br />  </li> </ul> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="http://platformawards.eu/">Website PLATFORMAwards</a></li> <li><a href="http://platformawards.eu/wp-content/uploads/2019/07/BROCHURE_PLATFORMAWARDS_2019_EN_03a-pp.pdf">Flyer PLATFORMAwards</a></li> </ul></div> Aanmelding geopend voor PLATFORMAwards http://www.vng.nl/node/83546 Nieuws urn:uuid:c700837a-c235-b9f8-f1c0-fd2b3e4b9925 Mon, 22 Jul 2019 08:52:03 +0000 Loopt jouw gemeente voorop in internationale samenwerking? Meld je dan aan voor de PLATFORMAwards! Aanmelden kan tot 31 december 2019. Indexering/wijziging subsidies/bekostiging welzijn en cultuur 2017-2020 http://www.vng.nl/node/83536 Decentralisatienieuws feed urn:uuid:172f35d9-25aa-e9e9-8fe8-8d8bb3b20064 Fri, 19 Jul 2019 14:13:05 +0000 Aardgasvrije proeftuinen: tweede uitvraag in september http://vng.nl/node/83534 Nieuwsoverzichten urn:uuid:27acbd09-9c46-d160-7430-c80be7f37266 Fri, 19 Jul 2019 13:06:37 +0000 <div class="feed-item-introduction">Medio september kunnen gemeenten zich weer aanmelden als proeftuin Aardgasvrije wijken. De aanvraag moet uiterlijk 1 maart 2020 zijn ingediend. In de tussentijd volgen bijeenkomsten om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van een aanvraag.</div> <div class="feed-item-body"><p>De proeftuinen zijn nodig om te leren hoe de wijkgerichte aanpak van het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving kan worden ingericht en opgeschaald. Belangrijk onderdeel daarbij is de positie en rol van bewoners en de haal- en betaalbaarheid van de transitie. Om het leereffect verder te vergroten, wordt ook aandacht besteed aan technieken zoals waterstof en groengas en aan maximale spreiding in de proeftuinen. De minister van BZK heeft aangegeven dat zij na een kwaliteitstoets op de ingediende aanvragen streeft naar een diverse ‘portefeuille aan proeftuinen’.</p> <h2>Start aanvraag nog onzeker</h2> <p>Na het reces vindt in de Kamer nog een vervolgdebat (VAO) plaats over de aardgasvrije wijken. De mogelijkheid bestaat dat de Kamer dan moties indient. Zo spoedig mogelijk na de stemmingen over deze moties verstuurt de minister de nieuwe uitvraag aan gemeenten. </p> <h2>Ronde van Nederland</h2> <p>In oktober en november 2019 organiseert het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) samen met het Expertise Centrum Warmte (ECW) een serie (provinciale) bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomst krijgen gemeenten informatie over het opstellen van de Transitievisie Warmte, het toepassen van de eerste versie van de Leidraad bij het maken van een lokale afweging bij de keuze voor een warmte-alternatief. En daarnaast kunnen gemeenten terecht met vragen over het opstellen van de aanvraag voor een proeftuin. <br />  </p> </div> Aardgasvrije proeftuinen: tweede uitvraag in september http://www.vng.nl/node/83534 Nieuws urn:uuid:cbfd7708-ab9c-dcf5-92d7-d449a379ce89 Fri, 19 Jul 2019 13:06:37 +0000 Medio september kunnen gemeenten zich weer aanmelden als proeftuin Aardgasvrije wijken. De aanvraag moet uiterlijk 1 maart 2020 zijn ingediend. In de tussentijd volgen bijeenkomsten om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van een aanvraag. VNG blij met structureel fonds drugsdumpingen http://vng.nl/node/83527 Nieuwsoverzichten urn:uuid:3374514f-cf7f-4d27-f54a-52e4c8e60833 Fri, 19 Jul 2019 09:36:11 +0000 <div class="feed-item-introduction">Het ministerie van V&amp;J is bereid om een structureel fonds in te richten voor het opruimen van drugsafafval van een miljoen euro per jaar. De VNG heeft samen met vele andere organisaties al een jaar aandacht voor dit probleem gevraagd. </div> <div class="feed-item-body"><p>Gemeenten krijgen steeds meer te maken met gedumpt drugsafval, giftig spul dat zowel in het stedelijk gebied als in de natuur wordt achtergelaten. De risico’s op schade voor de omgeving en de gezondheid van mens en dier zijn groot. </p> <blockquote> <p>De kosten komen nu op het bordje van de gemeenten,<br /> dat loopt behoorlijk in de papieren.</p> </blockquote> <h2><br /><br /><br /> Landelijk probleem</h2> <p> </p> <p>Gemeenten zijn voor het opruimen van drugsafval ongeveer twee  miljoen euro per jaar kwijt, een kostenpost die jaarlijks met 15 procent toeneemt. De VNG is blij met het structurele fonds voor dit landelijke probleem, en niet alleen omdat de kosten voor gemeenten daaruit kunnen worden gedekt. In de nieuwe regeling worden ook de kosten van gedupeerden voor 100 procent vergoed. Voorheen moesten boeren, natuurorganisaties en particulieren de helft van de kosten zelf dragen. </p> <h2>Kosten niet te dragen</h2> <p>Bij de NOS zei burgemeester Marianne Esselink van Bronckhorst eerder namens de VNG dat de kosten voor kleine gemeenten bijna niet te dragen zijn. ‘Er zijn specialistische teams nodig om die rotzooi op te ruimen. De kosten voor deze teams komen nu op het bordje van de gemeenten en dat loopt behoorlijk in de papieren.’ Het interview met burgemeester Esselink is uitgezonden door het <a href="https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/uitzendingen/595177-2019-03-23">NOS Radio 1 Journaal</a> en op TV door het <a href="https://www.npostart.nl/nos-journaal/23-03-2019/POW_04059603">NOS Journaal van 20.00 uur</a>.</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Hieronder het gezamenlijke position paper over dit probleem dat de VNG, Landschappen NL, Natuurmonumenten, de P10, FPG, LTO en de UvW eind vorig jaar aan de Kamer hebben gestuurd.</p> <ul><li><a href="https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2018/20181030-position-paper-drugsdumpingen.pdf">Position paper 'Drugsdumpingen'</a> (pdf)</li> <li><a href="https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/20190401_vng-ipo-en-uvw-reactie-vao-georganiseerde-criminaliteit-ondermijning.pdf" title="20190401_vng-ipo-en-uvw-reactie-vao-georganiseerde-criminaliteit-ondermijning.pdf">Reactie TK-debat Georganiseerde criminaliteit &amp; ondermijning: drugsafvaldumpingen</a> (pdf, 1 april 2019)</li> <li><a href="https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z14536&amp;did=2019D29805">Brief V&amp;J over de structurele regeling</a> (4 juli) </li> </ul></div> VNG blij met structureel fonds drugsdumpingen http://www.vng.nl/node/83527 Nieuws urn:uuid:8b62dbe3-166a-5f22-8508-736912ae61b8 Fri, 19 Jul 2019 09:36:11 +0000 Het ministerie van V&amp;J is bereid om een structureel fonds in te richten voor het opruimen van drugsafafval van een miljoen euro per jaar. De VNG heeft samen met vele andere organisaties al een jaar aandacht voor dit probleem gevraagd.  Publicatie jaarrapport Wsw-statistiek 2018 http://vng.nl/node/83526 Nieuwsoverzichten urn:uuid:9740c7c1-b55e-2914-bc54-c1549f282ed6 Fri, 19 Jul 2019 09:24:39 +0000 <div class="feed-item-introduction">Het ministerie van SZW heeft het jaarrapport Wsw-statistiek 2018 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de gemiddelde realisatie van het aantal arbeidsjaren boven de verwachting ligt dan bij invoering van de Participatiewet.</div> <div class="feed-item-body"><p>Omdat het macrobudget voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorzieng (Wsw) meerjarig vastligt, betekent dit dus dat het budget dat gemeenten per arbeidsjaar ontvangen ook lager is.</p> <p>Jaarlijks rapporteert Panteia, in opdracht van het ministerie, over de omvang en de karakteristieken van de Wsw.</p> <h2>Daling</h2> <p>De omvang van het totale werknemersbestand in arbeidsjaren is als gevolg van het ontbreken van nieuwe instroom gedaald naar 72.545 eind 2018. De gemiddelde realisatie in 2018 bedroeg 74.545 arbeidsjaren. Dit ligt 945 arbeidsjaren boven de verwachting bij de invoering van de Participatiewet.</p> <p>In de tweede Thermometer Wsw van juni 2018 is de verwachting al uitgesproken dat de uitstroom in 2017 en 2018 waarschijnlijk lager is dan de aannames in de Memorie van Toelichting. De reden hiervoor is dat met ingang van 2017 de uitstroomreden ‘einde proeftijd en einde contract bepaalde duur’ wegvalt.</p> <h2>Tekort Wsw agenderen</h2> <p>Gemeenten voeren de Wsw uit in medebewind. Artikel 108 Gemeentewet schrijft voor dat het Rijk de kosten die gemeenten bij de uitvoering van die taak maken, vergoed worden door het Rijk. Daarom zal de VNG tekorten die zich de komende jaren zullen voordoen op de Wsw blijven agenderen op de bestuurlijke tafel cq. onder de aandacht brengen van de Tweede Kamer.</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/07/18/wsw-statistiek-jaarrapport-2018">Wsw-statistiek jaarrapport 2018</a> (nieuwsbericht Rijksoverheid, 18 april 2019)</li> <li><a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/wsw/nieuws/thermometer-wsw-efficiencykorting-per-sw-plek-te-fors">Thermometer wsw: efficiencykorting per sw-plek te fors</a> (VNG-bericht, juni 2018)</li> </ul> <p> </p> <p> </p> </div> Publicatie jaarrapport Wsw-statistiek 2018 http://www.vng.nl/node/83526 Decentralisatienieuws feed urn:uuid:0cf5c871-602a-7f3c-4ebb-5a702745d661 Fri, 19 Jul 2019 09:24:39 +0000 Het ministerie van SZW heeft het jaarrapport Wsw-statistiek 2018 gepubliceerd.&nbsp;Hieruit blijkt dat de gemiddelde realisatie van het aantal arbeidsjaren hoger ligt dan werd verwacht&nbsp;bij invoering van de Participatiewet. Chris Ravensbergen nieuwe directeur VNG Risicobeheer http://vng.nl/node/83524 Nieuwsoverzichten urn:uuid:15e2562c-c380-fac7-5330-7dc2235ac055 Fri, 19 Jul 2019 08:58:19 +0000 <div class="feed-item-introduction">Chris Ravensbergen wordt per 1 september de nieuwe directeur van VNG Risicobeheer. Zijn ervaring op het gebied van risicomanagement begon in 2007 bij de gemeente Westland. De overstap in 2011 naar de VNG gaf hem de kans zijn kennis en ervaring in te zetten voor alle Nederlandse gemeenten.</div> <div class="feed-item-body"><p>VNG Risicobeheer wil hét platform worden voor gezamenlijke oplossingen op het gebied van risicobeheer. En de plek waar je terecht kunt voor individueel advies, voor maatwerk. </p> <p>Pieter Jeroense, plaatsvervangend algemeen directeur VNG: 'Met zijn kennis en ervaring op het vakgebied van risicobeheer is Chris de juiste persoon op deze plaats.'</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://vngrisicobeheer.nl/">VNG Risicobeheer</a></li> </ul></div> VROMI-project Sint Maarten succesvol afgerond http://vng.nl/node/83506 Nieuwsoverzichten urn:uuid:a2d02ef1-2201-db3e-0087-ce016aa734f1 Thu, 18 Jul 2019 11:39:34 +0000 <div class="feed-item-introduction">Het aantal milieu-inspecties en -rapportages en het aantal uitgegeven bouwvergunningen is gestegen en de achterstanden in de verlengingsprocedure voor erfpachtcontracten zijn weggewerkt. Dat zijn de resultaten van het onlangs afgeronde project Technical assistance to the Ministry of VROMI.</div> <div class="feed-item-body"><p>Dit project is opgezet door VNG International om de achterstanden weg te werken die in de periode na orkaan Irma (september 2017) zijn ontstaan bij het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Milieu en Volkshuisvesting op Sint Maarten. </p> <h2>Inzet Nederlandse gemeenteambtenaren</h2> <p>Het project, gestart in november 2018, werkte met drie afdelingen van VROMI: vergunningsverlening, erfpacht en inspecties (milieu- en bouwinspecties). Nederlandse gemeenteambtenaren zijn voor langere periodes uitgezonden naar Sint Maarten als extra capaciteit om achterstanden aan te pakken en voor de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. </p> <h2>Resultaten</h2> <p>Tijdens een afsluitende bijeenkomst hebben betrokken Nederlandse gemeente-experts in bijzijn van de minister van VROMI, de secretaris-generaal van het ministerie en de Nederlandse Vertegenwoordiging te Sint Maarten hun bevindingen, het uitgevoerde werk en de resultaten gepresenteerd. </p> <p>Naast de al genoemde resultaten hebben de Nederlandse gemeente-experts gezamenlijk met hun collega’s op St Maarten aanbevelingen gedaan over bestaande procedures en regelgeving, efficiëntie van werkprocessen en samenwerking tussen de verschillende afdelingen binnen VROMI. De SG van VROMI gaf tijdens de slotbijeenkomst aan dat een aantal van deze adviezen zal worden opgevolgd en van bijzondere meerwaarde is voor de verdere slagkracht van het ministerie.<br />  </p> </div> VROMI-project Sint Maarten succesvol afgerond http://www.vng.nl/node/83506 Nieuws urn:uuid:4e52031f-de9b-6bf7-fa78-e9cb3474d796 Thu, 18 Jul 2019 11:39:34 +0000 Het aantal milieu-inspecties en -rapportages en het aantal uitgegeven bouwvergunningen is gestegen en de achterstanden in de verlengingsprocedure voor erfpachtcontracten zijn weggewerkt. Dat zijn de resultaten van het onlangs afgeronde project Technical assistance to the Ministry of VROMI. VNG met leden in gesprek over Klimaatakkoord http://vng.nl/node/83498 Nieuwsoverzichten urn:uuid:eee94f5a-230e-e011-eb8e-8e8bc546d8fb Wed, 17 Jul 2019 14:28:49 +0000 <div class="feed-item-introduction">Op de Buitengewone Algemene ledenvergadering (BALV) van 29 november wordt het Klimaatakkoord ter besluitvorming voorgelegd aan gemeenten. In aanloop naar de BALV gaat de VNG in gesprek met gemeenten om het akkoord, en specifiek de rol van gemeenten daarin, toe te lichten. </div> <div class="feed-item-body"><h2>Landelijke bijeenkomsten</h2> <p>Op dinsdag 8 oktober organiseert de VNG een landelijke bijeenkomst voor ambtenaren (middagprogramma) en bestuurders (avondprogramma). Binnenkort ontvangt u de uitnodiging om u aan te melden voor deze bijeenkomst.</p> <p>Ook neemt de VNG contact op met de provinciale afdelingen en de G4, G40, M50 en P10 om langs te komen bij uw reguliere bijeenkomsten om het akkoord verder toe te lichten.</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/energie-en-klimaat/brieven/ledenbrief-klimaatakkoord">Ledenbrief Klimaatakkoord</a> (17 juli 2019)</li> <li><a href="https://vng.us5.list-manage.com/subscribe?u=1cab247ff6b2157eacb121e66&amp;id=938f55f494">Meld u aan voor de nieuwsbrief Voortgang Klimaatakkoord</a></li> <li><a href="https://vng.nl/klimaatakkoord-en-regionale-energiestrategie">VNG-dossier Klimaat en Regionale Energiestrategie</a></li> </ul></div> VNG met leden in gesprek over Klimaatakkoord http://www.vng.nl/node/83498 Nieuws urn:uuid:6337856d-f151-fab1-c3d6-c292d0eba36b Wed, 17 Jul 2019 14:28:49 +0000 Op de Buitengewone Algemene ledenvergadering (BALV) van 29 november wordt het Klimaatakkoord ter besluitvorming voorgelegd aan gemeenten. In aanloop naar de BALV gaat de VNG in gesprek met gemeenten om het akkoord, en specifiek de rol van gemeenten daarin, toe te lichten.  Ledenbrief Stikstofproblematiek en gevolgen voor gemeenten http://vng.nl/node/83097 Nieuwsoverzichten urn:uuid:9821b4b9-350c-8b16-7dbb-468a086cc24a Wed, 17 Jul 2019 13:10:21 +0000 <div class="feed-item-introduction">Volgens de RvS is het Programma Aanpak Stikstof onvoldoende onderbouwd om vergunningen te beoordelen. Die uitspraak heeft bij gemeenten geleid tot vragen over de impact op gemeentelijke projecten.</div> <div class="feed-item-body"><p>In onze ledenbrief gaan wij in op de ontwikkelingen van de afgelopen weken en de stappen voor de komende tijd.</p> <h2>Landelijk onderzoek</h2> <p>De VNG zit aan de landelijke gesprekstafel met de ministeries van LNV, IenW, BZK, EZK, Defensie, het IPO en de UvW. Op landelijk niveau onderzoeken deze partijen de gevolgen van de uitspraak voor de vergunningverlening van bestaande en nieuwe projecten en zoeken ze naar een oplossing hiervoor. Wij trekken daarbij zoveel mogelijk samen op met de medeoverheden. Er wordt gewerkt aan maatregelen op korte, middellange en lange termijn.</p> <h2>Inventarisatie VNG en IPO</h2> <p>Verder hebben we recent een flitsenquête verstuurd aan gemeenten om de impact van de uitspraak op gemeentelijke projecten te inventariseren en de informatiebehoefte in kaart te brengen. De uitkomst daarvan neemt de VNG mee in de gesprekken aan de landelijke tafels en in een plan van aanpak dat voor de vergadering van de commissie RWM van september gereed is. </p> <p>Ook de provincies versturen een <a href="https://www.bij12.nl/nieuws/inventarisatie-stikstof-projecten-provincies-gemeenten-en-waterschappen/">vragenformulier</a>. De VNG onderschrijft het belang van deze informatie en hoopt dat gemeenten ook hieraan hun medewerking verlenen. </p> <p>Bovendien wordt er een bestuurlijk netwerk opgestart. Provinciale VNG-afdelingen ontvangen deze zomer een uitvraag met het verzoek één bestuurder af te vaardigen. </p> <h2>Meer informatie </h2> <p>•    <a href="https://vng.nl/brieven/stikstof-problematiek-en-inventarisatie-gevolgen-voor-gemeenten">Ledenbrief Stikstof problematiek en inventarisatie gevolgen voor gemeenten</a> <br /> •    <a href="https://vng.nl/nieuws/19-07-04/vng-aan-tafel-stikstof-problematiek">Nieuwsbericht VNG aan tafel stikstof-problematiek</a><br /> •    <a href="https://vng.nl/nieuws/19-06-14/betrek-gemeenten-bij-afspraken-programma-aanpak-stikstof">Nieuwsbericht Betrek gemeenten bij afspraken Programma Aanpak Stikstof</a><br /> •    <a href="https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/">Website van BIJ12</a> voor informatie over het nieuwe adviescollege, de uitvraag door provincies, het nieuwe rekenmodel Aerius calculator en de kamerbrieven</p> </div> Ledenbrief Stikstofproblematiek en gevolgen voor gemeenten http://www.vng.nl/node/83097 Nieuws urn:uuid:c669a563-fd0c-e821-6878-29844c494b8b Wed, 17 Jul 2019 13:10:21 +0000 Volgens de RvS is het Programma Aanpak Stikstof onvoldoende onderbouwd om vergunningen te beoordelen. Die uitspraak heeft bij gemeenten geleid tot vragen over de impact op gemeentelijke projecten. ‘Investeer in de toekomst, investeer in lokale partijen’ http://vng.nl/node/83494 Nieuwsoverzichten urn:uuid:6a5fa6a1-19eb-3cd0-8652-3bc0832e2272 Wed, 17 Jul 2019 12:14:31 +0000 <div class="feed-item-introduction">Lokale partijen tonen de kracht van de lokale democratie. Tijdens een recente bijeenkomst over de positionering van lokale partijen werd hier over gesproken. De VNG presenteerde haar inzet voor een gelijk speelveld voor lokale partijen en de opzet van het Expertiseteam Lokale Partijen. </div> <div class="feed-item-body"><h2>Versterking lokale democratie</h2> <blockquote><p>Investeer in de toekomst, investeer in lokale partijen</p> </blockquote> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Die oproep deed Wim Voermans, Hoogleraar Staats en bestuursrecht in Leiden tijdens de bijeenkomst in Lansingerland over de toekomst van lokale partijen. Lokale partijen tonen de kracht van de lokale democratie door aanpassingen aan het lokale politieke systeem ruimte te geven. Ze verdienen daarom investeringen om zo de lokale democratie te versterken.</p> <h2>Gezamenlijke inzet scoutingscommissie lokale partijen en VNG</h2> <p><a href="http://vng.nl/files/vng/publicaties/2019/opkomst-lokale-partijen_20190701.pdf"><div class="media media-element-container media-default media-float-right"><div id="file-59640" class="file file-image file-image-jpeg"> <h2 class="element-invisible"><a href="https://vng.nl/file/img1201jpg400x600jpg">img_1201.jpg400x600.jpg</a></h2> <div class="content"> <img height="426" width="639" style="float: right; height: 200px; width: 300px; margin: 6px 8px;" class="media-element file-default" data-delta="1" typeof="foaf:Image" src="https://vng.nl/files/vng/styles/origineel_max650/public/nieuws_afbeeldingen/2019/img_1201.jpg400x600.jpg?itok=OCCiE0Hd" alt="" title="" /> </div> </div> </div></a>Tijdens de bijeenkomst is door VNG-voorzitter&nbsp;Jan van Zanen en Marco Pastors,&nbsp;voorzitter van de scoutingscommissie voor lokale partijen, een gezamenlijk inzet voor lokale partijen gelanceerd. Het VNG-bestuur en de scoutingscommissie legden de samenwerking en gezamenlijke ambities voor postionionering&nbsp;van lokale partijen binnen de VNG&nbsp;vast. Eén van de vervolgstappen is een expertiseteam lokale partijen.</p> <ul> <li><a href="https://vng.nl/files/vng/publicaties/2019/opkomst-lokale-partijen_20190701.pdf">Opkomst lokale partijen en positionering binnen de VNG</a>&nbsp;(pdf, 17 juli 2019)</li> </ul> <h2>Expertiseteam Lokale Partijen</h2> <p>De VNG is een expertiseteam aan het opzetten die het VNG-bestuur moet adviseren over het organiseren van een gelijk speelveld voor lokale partijen. Marco Pastors, voorzitter van de scoutingscommissie voor lokale partijen ziet graag voor de kerst een rapport van het expertiseteam zodat er tempo gemaakt kan worden met aandacht hoe ondersteuning geregeld kan worden voor lokale politieke partijen.</p> <p>De consultatieversie van de opdracht voor het expertiseteam is hier beschikbaar. Na de zomer bespreekt het VNG-bestuur de opdracht.</p> <ul> <li>Wilt u hier op reageren of zelf een bijdrage leveren aan het werk van het expertiseteam dan kunt u dat melden via&nbsp;<a href="mailto:bestuurszaken@vng.nl">bestuurszaken@vng.nl</a>.</li> <li><a href="https://vng.nl/files/vng/publicatie_bijlagen/2019/expertiseteam_lokale_politieke_partijen_consultatieversie.pdf" title="expertiseteam_lokale_politieke_partijen_consultatieversie.pdf" type="application/pdf; length=71185">Consultatieversie Expertiseteam Lokale Partijen</a>&nbsp;(pdf, 17 juli 2019)</li> </ul> <h2>Videoverslag bijeenkomst</h2> <p>In de video ziet u Jan van Zanen, Simon Fortuyn (wethouder Lansingerland) en Marco Pastors over de positionering van lokale partijen binnen de gemeente en de VNG.</p> <p><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/kCJ29cuf2Ow" width="560"></iframe></p> </div> ‘Investeer in de toekomst, investeer in lokale partijen’ http://www.vng.nl/node/83494 Nieuws urn:uuid:1d34e2ae-b357-f030-5b47-2d4096fc613b Wed, 17 Jul 2019 12:14:31 +0000 Lokale partijen tonen de kracht van de lokale democratie. Tijdens een recente bijeenkomst over de positionering van lokale partijen werd hier over gesproken. De VNG presenteerde haar inzet voor een gelijk speelveld voor lokale partijen en de opzet van het Expertiseteam Lokale Partijen.