Politieke partijen http://feed.informer.com/digests/BDS4CXLYIE/feeder Politieke partijen Respective post owners and feed distributors Fri, 12 Aug 2016 09:57:37 +0200 Feed Informer http://feed.informer.com/ Harbers wacht onderzoek verruiming kinderpardon af https://nos.nl/l/2268095 NOS Nieuws - Politiek urn:uuid:951138ee-7def-8627-0831-d026f3895c4f Sat, 19 Jan 2019 12:13:41 +0100 <p>Staatssecretaris Habers wil de uitkomsten afwachten van het onderzoek naar de mogelijkheden om het kinderpardon te verruimen. Dat zegt hij in reactie op het nieuws dat coalitiepartijen CDA en D66 een versoepeling van de regels willen rond het kinderpardon. Daardoor moeten meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning.</p> <p>"Het is geen geheim dat er binnen de coalitie verschillend over dit onderwerp wordt gedacht", zegt Harbers. "Daarom zijn er afspraken gemaakt over het kinderpardon, zoals vastgelegd in het regeerakkoord. Dat is voor mij leidend."</p> <p>Volgens Harbers is langdurig verblijf in Nederland zonder zogenoemd duurzaam verblijfsrecht, in alle opzichten voor iedereen onwenselijk, ook voor kinderen. "Daarom heb ik de onafhankelijke commissie onder leiding van Richard van Zwol ingesteld. Hij doet onderzoek naar alle aspecten die eraan bijdragen dat vreemdelingen, ondanks afwijzing van hun verblijfsaanvraag en de daaruit voortvloeiende vertrekplicht, vaak langdurig in Nederland blijven."</p> <p>De uitkomsten van dat onderzoek worden voor de zomer verwacht.</p> Kamermeerderheid voor verruiming kinderpardon, Harbers wacht onderzoek af https://nos.nl/l/2268095 NOS Nieuws - Politiek urn:uuid:69d9a3f1-ccc6-b2d2-cafd-33e1750ce11b Sat, 19 Jan 2019 12:13:41 +0100 <p>Staatssecretaris Habers wil de uitkomsten afwachten van het onderzoek naar de mogelijkheden om het kinderpardon te verruimen. Dat zegt hij in reactie op het nieuws dat coalitiepartijen CDA en D66 een versoepeling van de regels willen rond het kinderpardon. Daardoor moeten meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning.</p> <p>"Het is geen geheim dat er binnen de coalitie verschillend over dit onderwerp wordt gedacht", zegt Harbers. "Daarom zijn er afspraken gemaakt over het kinderpardon, zoals vastgelegd in het regeerakkoord. Dat is voor mij leidend."</p> <p>Volgens Harbers is langdurig verblijf in Nederland zonder zogenoemd duurzaam verblijfsrecht, in alle opzichten voor iedereen onwenselijk, ook voor kinderen. "Daarom heb ik de onafhankelijke commissie onder leiding van Richard van Zwol ingesteld. Hij doet onderzoek naar alle aspecten die eraan bijdragen dat vreemdelingen, ondanks afwijzing van hun verblijfsaanvraag en de daaruit voortvloeiende vertrekplicht, vaak langdurig in Nederland blijven."</p> <p>De uitkomsten van dat onderzoek worden voor de zomer verwacht.</p> Evenwichtigere toepassing meewerkcriterium bij asielprocedure voor kinderen https://www.cda.nl/actueel/nieuws/evenwichtigere-toepassing-meewerkcriterium-bij-asielprocedure-voor-kinderen/ CDA - Actueel urn:uuid:92f14beb-958f-0113-a3a5-cb6767712f7d Sat, 19 Jan 2019 10:44:00 +0100 CDA en D66 hebben staatssecretaris Harbers een concreet voorstel gedaan om te kijken naar de mogelijkheid om, op een specifiek punt, de asielprocedure voor kinderen&amp;nbsp; te versoepelen. Het gaat om de voorwaarde, waarbij van asielzoekers wordt verwacht dat zij meewerken aan hun vertrek. CDA woordvoerder Madeleine van Toorenburg: “Uit recente jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie blijkt dat de manier waarop nu van gezinnen met kinderen medewerking wordt geeist dat niet langer houdbaar is. Juist dat meewerkcriterium zou evenwichtiger kunnen worden toegepast.”&amp;nbsp; Beide partijen willen dat de commissie Van Zwol, die de verkorting van asielprocedures onderzoekt, het voorstel meeneemt in haar onderzoek om daar vervolgens de staatssecretaris over te adviseren.&amp;nbsp; Van Toorenburg: “het is moeilijk uit te leggen dat gezinnen met kwetsbare kinderen sneller in gesloten voorzieningen terecht komen dan bijvoorbeeld overlastgevende Noord-Afrikanen die asielzoekerscentra en buurten onveilig maken. Daarom stellen we voor om gezinnen met kinderen met voorrang te behandelen om langdurige procedures te voorkomen.” Daarnaast willen de partijen dat de capaciteit van de Immigratiedienst IND uit wordt gebreid. Om het vertrek sneller te kunnen organiseren zal na afwijzing van een asielverzoek door de rechter direct een helder ‘vertrekplan’ worden opgesteld. Zo hopen CDA en D66 nieuwe schrijnende gevallen in de toekomst te voorkomen.&amp;nbsp; De staatssecretaris heeft inmiddels de commissie Van Zwol aan het werk gezet om te kijken naar kortere procedures die ook snel worden uitgevoerd. Het CDA en D66 willen dat de staatssecretaris deze voorstellen ook meeneemt in het onderzoek en daarna met nieuwe voorstellen komt.&amp;nbsp; Provinciale Staten: 'Voor een comeback van PvdA is het nog te vroeg' https://nos.nl/l/2268083 NOS Nieuws - Politiek urn:uuid:2a130c10-baa3-b10a-7d14-a84e58965072 Sat, 19 Jan 2019 09:00:01 +0100 <p>De kiezer heeft de PvdA nog niet vergeven en daarom verwacht hun leider Lodewijk Asscher nog geen wonderen bij de komende provinciale verkiezingen. De PvdA is hard gestraft voor deelname aan het vorige kabinet en het lukt de partij maar mondjesmaat weer uit het dal te kruipen. Een echte 'come-back' zit er voorlopig nog niet in.</p> <p>Nieuwsuur volgt in de campagne naar de Provinciale Staten verkiezingen de politieke partijen op de voet. Er staat veel op het spel, want het kabinet dreigt zijn meerderheid in de Eerste Kamer kwijt te raken. Welke partijen zullen het kabinet steunen? En wat betekent dat voor de rol van de andere partijen doen? Wij zoeken het uit; vandaag kijkt politiek duider Arjan Noorlander naar de Partij van de Arbeid.</p> <p>De PvdA was knock-out geslagen na de verkiezingen van 2017. Tientallen Kamerleden hoefden niet meer terug te keren en nog veel meer medewerkers moesten de laan uit worden gestuurd. Een kleine fractie van negen Kamerleden moest op zoek naar een nieuw verhaal om de kiezer weer voor zich te winnen.</p> <p>Met een groeiende groep 'ontevreden burgers' en 'gele hesjes' zou de partij die het opneemt voor de gewone arbeider juist gouden tijden moeten beleven. Maar de PvdA weet, volgens de peilingen, de kiezer amper terug te vinden.</p> <p>De PvdA wil zich nu gaan profileren als de partij die de balans tussen kapitaal en de mens weer wil herstellen, vertelt Asscher. "Je ziet het bij tech-bedrijven die te weinig belasting betalen. De grote vervuilende bedrijven die geen CO2-belasting hoeven te betalen. Daarnaast zie je leraren, onderwijzers en verpleegkundigen die terecht protesteren tegen geldtekort in de publieke sector. Daarom staat de PvdA achter de lerarenstaking."</p> <p>Na het diepe dal rekent partijleider Asscher op winst bij de komende Staten verkiezingen. Als tussen de 8 en 9 procent van de kiezers op de PvdA stemt, dan is er sprake van een kleine maar gestage groei na de desastreuze nederlaag van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. De partij heeft nu nog acht zetels in de Eerste Kamer, als de partij er weer acht zou halen, zou dat een fantastische uitslag zijn, volgens Asscher.</p> <p>Maar gaat de PvdA het kabinet-Rutte III dan aan een meerderheid helpen in de Eerste Kamer? Nee, de PvdA wordt geen gedoogpartner van het kabinet van Putte. Vorig jaar nog heeft Asscher het kabinet uitgenodigd om de oppositie tegemoet te komen. Als ze zaken met de oppositie hadden willen doen, dan had Rutte dat toen moeten doen.</p> <p>Het gevoel is dat Rutte helemaal niet serieus met de oppositie wil praten en dus trekken ze dat aanbod in. Daarvoor is het nu echt te laat, vindt de PvdA. "Dit is een kibbelend kabinet van partijen die alleen werken aan hun eigen profilering. Dat kabinet gaan wij niet steunen."</p> <p>Maar de PvdA is ook bang om een boze tegenpartij te worden, een verwijt dat de linkse concurrent de SP vaak krijgt. De partij wil een bestuurderspartij blijven die aan de knoppen van het land zit. Daarom wil Asscher op deelterreinen, zoals het klimaat, alsnog zaken doen met de coalitie. Het voorstel van de PvdA om toch een CO2-belasting voor bedrijven in te voeren is daar een voorbeeld van. "Maar als het kabinet steun wil voor de klimaat plannen, dan moet er wel een CO2-belasting komen", aldus de PvdA-leider.</p> <h2>GroenLinks en SP</h2> <p>Door het versplinterde politieke landschap op links lijkt de kans voorlopig klein dat een linkse partij bij verkiezingen de VVD kan verslaan. Samenwerking tussen PvdA, GroenLinks en de SP is dus nodig om een toekomstig links kabinet mogelijk te maken en die samenwerking krijgt meer vorm.</p> <p>"De SP is sociaaldemocratischer geworden, met GroenLinks zijn ze het vaak eens. Maar de PvdA blijft zich wel van de linkse concurrenten onderscheiden als de enige echte linkse bestuurderspartij", zegt Asscher. "Bij ons moeten plannen nog altijd betaalbaar zijn, en ze worden doorgerekend. Bij de PvdA geen 'gratis bier'. Als de SP zich in de toekomst daarbij aansluit, dan ziet Asscher een regering van de PvdA met de SP als reële mogelijkheid."</p> Slobs 'afrekentoets' dreigt te sneuvelen door tegenstem CDA en D66 https://nos.nl/l/2268073 NOS Nieuws - Politiek urn:uuid:d2222f2e-6e4f-8027-816b-64a57e5bbb35 Sat, 19 Jan 2019 07:59:02 +0100 <p>Een nieuw rekenexamen voor middelbare scholieren komt er hoogstwaarschijnlijk niet. De regeringspartijen D66 en CDA weigeren in te stemmen met het plan van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs om rekenen apart te laten meetellen voor het diploma.</p> <p>Ook de meeste oppositiepartijen zien niets in Slobs aparte toets en de onderwijsminister kan dus niet rekenen op een meerderheid. Alleen VVD en zijn eigen ChristenUnie zijn voor.</p> <h2>Oefenen</h2> <p>Coalitiepartijen D66 en CDA zeggen een paar dagen voor het debat over de vervanging van de Cito-rekentoets tegen de NOS dat ze Slobs plan zullen wegstemmen. Scholieren moeten zeker beter leren rekenen, maar dat gebeurt niet door het afleggen van een aparte toets, is hun stellige overtuiging.</p> <p>"Je leert door oefenen, door rekenles van een goede leraar", benadrukt D66-onderwijswoordvoerder Paul van Meenen, zelf oud-wiskundeleraar. "En niet alleen door een afrekentoets aan het eind van de middelbare school."</p> <p>CDA-Kamerlid Michel Rog vindt dat alle aandacht moet uitgaan naar het verbeteren van het rekenonderwijs. "Daar zijn alle leerlingen bij gebaat, niet bij weer een nieuwe rekentoets."</p> <p>Slob kwam afgelopen november met zijn alternatief voor de rekentoets, die bij de verplichte invoering in 2015 onmiddellijk veel kritiek kreeg. De kwaliteit was niet goed, er waren te veel verhaalsommen en de vragen waren onbegrijpelijk opgeschreven.</p> <p>Veel leerlingen dreigden te zakken, dus besloot het vorige kabinet al snel de toets niet meer te laten meetellen. Alle middelbare scholieren moeten hem nog steeds afleggen, maar ze kunnen er niet op zakken. Het resultaat prijkt wel op het diploma.</p> <p>Coalitiepartijen CDA en D66 en oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SP snappen niet waarom Slob het rekenen niet zo snel mogelijk onderbrengt bij het vak wiskunde. Er ligt sinds maart 2018 een concreet voorstel klaar van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW), die tegen een separate rekentoets is. De vereniging stelt voor om rekenen onder te brengen bij vooral wiskunde, maar ook bij andere vakken zoals natuurkunde of economie.</p> <p>"Rekenen moet geen aparte, maar een geïntegreerde leerlijn zijn", zegt voorzitter Ebrina Smallegange van de NVvW. "Leerlingen begrijpen nu soms niet dat de procenten die ze bij rekenen leren dezelfde procenten zijn als bij economie."</p> <p>CDA-Kamerlid Rog zegt dat het tijd wordt dat Slob "zijn oor te luisteren legt" bij wiskunde- en rekenleraren. D66'er Van Meenen denkt dat wiskunde ook aantrekkelijker kan worden door het integreren van rekensommen. "Oefening baart kunst en dan wordt wiskunde nog leuker."</p> <p>Ook SP-Kamerlid Peter Kwint wil rekenen zo snel mogelijk integreren in het vak wiskunde. "Dat lijkt mij een stuk verstandiger dan weer te praten over een toets." GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld denkt dat zo'n aanpak ouders, leerlingen en leraren een stuk minder stress oplevert.</p> <p>De PVV heeft ook kritiek, maar met een ander argument. Kamerlid Harm Beertema is tegen het element om scholen vrij te laten in het maken van dat schoolexamen. "Niemand kan dan van het niveau op aan. Dat moet veranderen, anders stem ik tegen", zegt hij. Beertema ergert zich er al jaren aan dat het niet lukt om het rekenonderwijs te verbeteren. "We zijn bijna terug bij af."</p> <h2>Werkgevers klagen over rekenniveau</h2> <p>Er wordt al jaren gesproken over de gebrekkige rekenvaardigheden van middelbare scholieren. Bedrijven, universiteiten en hogescholen klaagden tien jaar geleden al dat hun nieuwe werknemers en studenten niet goed in staat waren tabellen te lezen of te rekenen met percentages.</p> <p>Aanstaande woensdag is het debat over de rekentoets. Het is nog onduidelijk wat minister Slob gaat doen.</p> CDA en D66 willen 'afrekentoets' niet, plan Slob dreigt te sneuvelen https://nos.nl/l/2268073 NOS Nieuws - Politiek urn:uuid:60c7367f-b50a-11d3-ed30-16741fda44a7 Sat, 19 Jan 2019 07:59:02 +0100 <p>Een nieuw rekenexamen voor middelbare scholieren komt er hoogstwaarschijnlijk niet. De regeringspartijen D66 en CDA weigeren in te stemmen met het plan van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs om rekenen apart te laten meetellen voor het diploma.</p> <p>Ook de meeste oppositiepartijen zien niets in Slobs aparte toets en de onderwijsminister kan dus niet rekenen op een meerderheid. Alleen VVD en zijn eigen ChristenUnie zijn voor.</p> <p>Een woordvoerder van Slob wijst erop dat de plannen van de minister zijn gebaseerd op de afspraken over rekenonderwijs in het regeerakkoord. Hij wil verder niet ingaan op de kritiek. "Woensdag gaat de minister hierover met de Kamer in gesprek."</p> <h2>Oefenen</h2> <p>Coalitiepartijen D66 en CDA zeggen een paar dagen voor het debat over de vervanging van de Cito-rekentoets tegen de NOS dat ze Slobs plan zullen wegstemmen. Scholieren moeten zeker beter leren rekenen, maar dat gebeurt niet door het afleggen van een aparte toets, is hun stellige overtuiging.</p> <p>"Je leert door oefenen, door rekenles van een goede leraar", benadrukt D66-onderwijswoordvoerder Paul van Meenen, zelf oud-wiskundeleraar. "En niet alleen door een afrekentoets aan het eind van de middelbare school."</p> <p>CDA-Kamerlid Michel Rog vindt dat alle aandacht moet uitgaan naar het verbeteren van het rekenonderwijs. "Daar zijn alle leerlingen bij gebaat, niet bij weer een nieuwe rekentoets."</p> <p>Slob kwam afgelopen november met zijn alternatief voor de rekentoets, die bij de verplichte invoering in 2015 onmiddellijk veel kritiek kreeg. De kwaliteit was niet goed, er waren te veel verhaalsommen en de vragen waren onbegrijpelijk opgeschreven.</p> <p>Veel leerlingen dreigden te zakken, dus besloot het vorige kabinet al snel de toets niet meer te laten meetellen. Alle middelbare scholieren moeten hem nog steeds afleggen, maar ze kunnen er niet op zakken. Het resultaat prijkt wel op het diploma.</p> <p>Coalitiepartijen CDA en D66 en oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SP snappen niet waarom Slob het rekenen niet zo snel mogelijk onderbrengt bij het vak wiskunde. Er ligt sinds maart 2018 een concreet voorstel klaar van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW), die tegen een separate rekentoets is. De vereniging stelt voor om rekenen onder te brengen bij vooral wiskunde, maar ook bij andere vakken zoals natuurkunde of economie.</p> <p>"Rekenen moet geen aparte, maar een geïntegreerde leerlijn zijn", zegt voorzitter Ebrina Smallegange van de NVvW. "Leerlingen begrijpen nu soms niet dat de procenten die ze bij rekenen leren dezelfde procenten zijn als bij economie."</p> <p>CDA-Kamerlid Rog zegt dat het tijd wordt dat Slob "zijn oor te luisteren legt" bij wiskunde- en rekenleraren. D66'er Van Meenen denkt dat wiskunde ook aantrekkelijker kan worden door het integreren van rekensommen. "Oefening baart kunst en dan wordt wiskunde nog leuker."</p> <p>Ook SP-Kamerlid Peter Kwint wil rekenen zo snel mogelijk integreren in het vak wiskunde. "Dat lijkt mij een stuk verstandiger dan weer te praten over een toets." GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld denkt dat zo'n aanpak ouders, leerlingen en leraren een stuk minder stress oplevert.</p> <p>De PVV heeft ook kritiek, maar met een ander argument. Kamerlid Harm Beertema is tegen het element om scholen vrij te laten in het maken van dat schoolexamen. "Niemand kan dan van het niveau op aan. Dat moet veranderen, anders stem ik tegen", zegt hij. Beertema ergert zich er al jaren aan dat het niet lukt om het rekenonderwijs te verbeteren. "We zijn bijna terug bij af."</p> <h2>Werkgevers klagen over rekenniveau</h2> <p>Er wordt al jaren gesproken over de gebrekkige rekenvaardigheden van middelbare scholieren. Bedrijven, universiteiten en hogescholen klaagden tien jaar geleden al dat hun nieuwe werknemers en studenten niet goed in staat waren tabellen te lezen of te rekenen met percentages.</p> <p>Aanstaande woensdag is het debat over de rekentoets. Het is nog onduidelijk wat minister Slob gaat doen.</p> CDA en D66 willen versoepeling kinderpardon https://nos.nl/l/2268061 NOS Nieuws - Politiek urn:uuid:273ffba8-4491-58fe-5b99-831ec862a786 Sat, 19 Jan 2019 01:40:22 +0100 <p>Regeringspartijen CDA en D66 willen een versoepeling van de regels rond het kinderpardon, schrijft het AD. Daardoor moeten meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning.</p> <p>De partijen hebben een plan gemaakt dat ze gaan voorleggen aan staatssecretaris Harbers (VVD). Ze willen onder meer dat hij opnieuw kijkt naar de 400 tot 700 zaken die tot nu toe buiten het kinderpardon vielen, zoals Lili en Howick destijds. Een groot deel van die kinderen woont al jaren in Nederland, of is hier zelfs geboren.</p> <p>"Desnoods gebruikt Harbers in alle gevallen zijn speciale bevoegdheid om hun alsnog asiel te verlenen", zegt CDA-Kamerlid Van Toorenburg in het AD.</p> <h2>Meewerkcriterium</h2> <p>CDA en D66 willen verder dat Harbers asielverzoeken van kinderen met gezinnen met voorrang behandelt en dat het zogeheten meewerkcriterium wordt aangepast. Dat criterium houdt in dat asielzoekers zelf meewerken aan hun uitzetting. Als ze bijvoorbeeld niet komen opdagen bij een afspraak met immigratiedienst IND, kan dat ertoe leiden dat ze buiten de pardonregeling vallen.</p> <p>De partijen vinden niet dat van asielzoekers mag worden verwacht dat ze meewerken aan hun eigen uitzetting en zien liever een tegenwerkcriterium, waarbij niet van asielzoekers mag worden verwacht dat ze meewerken aan de uitzetting, tenzij een rechter naar de zaak heeft gekeken. "Zo straf je niet dat kind dat een keer een afspraak mist, maar ouders die moedwillig asielprocedures stapelen en traineren", aldus Van Toorenburg.</p> <h2>Draai van CDA</h2> <p>Het CDA maakt volgens politiek verslaggever Xander van der Wulp een flinke draai met het plan. Tot nu toe benadrukte de partij het belang van strenge regels rond het kinderpardon.</p> <p>"Tegelijk is een milder standpunt iets wat de CDA-leden best prima zullen vinden", zegt Van der Wulp. "Denk aan de kwestie-Mauro, toen bleek dat er binnen het CDA ook een grote groep mensen een humaner beleid rond asielkinderen wil. Die groep CDA'ers heeft al enige tijd moeite met de wat hardere, rechtse koers die het CDA vaart hierop. Het onderwerp waarmee de VVD even de duimschroeven worden aangedraaid, lijkt dus strategisch en met zorg uitgekozen te zijn. Daar hadden ze kennelijk wel een draai voor over."</p> <p>CDA-Kamerlid Van Toorenburg spreekt zelf in het AD van "een veranderd inzicht". Dat komt volgens haar onder meer door kritiek van het Europese Hof van Justitie en een rapport van 38 hoogleraren, waarin staat dat asielkinderen hersenschade kunnen oplopen als gevolg van de stress door een dreigende uitzetting.</p> <h2>Bommetje onder coalitie</h2> <p>Van der Wulp noemt het plan van CDA en D66 een nieuw bommetje onder de regeringscoalitie, die na de opmerkingen van VVD-fractievoorzitter Dijkhoff over het klimaatakkoord van vorige week zaterdag al flink onder druk staat.</p> <p>"Dat het CDA en D66 nu dit moment kiezen om vrijuit hun wensen rond het kinderpardon naar buiten te brengen, kan niet los gezien worden van wat Dijkhoff vorige week deed. Het heeft er alles mee te maken. Je kan het zien als een actie om de VVD terug te pakken", zegt hij. "Door nu gezamenlijk de VVD - op een voor de partij zeer gevoelig onderwerp - zo voor het blok te zetten, zetten CDA en D66 de grootste coalitiepartij wel even flink op hun nummer."</p> <p>Van der Wulp gaat ervan uit dat de ChristenUnie zich ook wel kan vinden in het plan. De partij maakt zich al enige tijd hard voor een ruimer kinderpardon. "Het compromis dat tijdens de formatie rond het kinderpardon was gesloten, was voor Segers al vanaf het begin een pijnlijk punt."</p> <h2>Petitie</h2> <p>Naar aanleiding van de zaak-Lili en Howick startte presentator Tim Hofman een petitie voor verruiming van het kinderpardon. Die petitie is tot nu toe ruim 253.000 keer ondertekend.</p> <p>Naar aanleiding van de petitie zei premier Rutte in november dat het kabinet niet van plan is om het kinderpardon te verruimen. Hij noemde het Nederlandse asielbeleid toen streng en rechtvaardig.</p> Nieuw 'bommetje onder coalitie': CDA, D66 willen soepeler kinderpardon https://nos.nl/l/2268061 NOS Nieuws - Politiek urn:uuid:76d8a253-1f1a-84d0-82fd-02a062a649d4 Sat, 19 Jan 2019 01:40:22 +0100 <p>Regeringspartijen CDA en D66 willen een versoepeling van de regels rond het kinderpardon, schrijft het AD. Daardoor moeten meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning.</p> <p>De partijen hebben een plan gemaakt dat ze gaan voorleggen aan staatssecretaris Harbers (VVD). Ze willen onder meer dat hij opnieuw kijkt naar de 400 tot 700 zaken die tot nu toe buiten het kinderpardon vielen, zoals Lili en Howick destijds. Een groot deel van die kinderen woont al jaren in Nederland, of is hier zelfs geboren.</p> <p>"Desnoods gebruikt Harbers in alle gevallen zijn speciale bevoegdheid om hun alsnog asiel te verlenen", zegt CDA-Kamerlid Van Toorenburg in het AD.</p> <h2>Meewerkcriterium</h2> <p>CDA en D66 willen verder dat Harbers asielverzoeken van kinderen met gezinnen met voorrang behandelt en dat het zogeheten meewerkcriterium wordt aangepast. Dat criterium houdt in dat asielzoekers zelf meewerken aan hun uitzetting. Als ze bijvoorbeeld niet komen opdagen bij een afspraak met immigratiedienst IND, kan dat ertoe leiden dat ze buiten de pardonregeling vallen.</p> <p>De partijen vinden niet dat van asielzoekers mag worden verwacht dat ze meewerken aan hun eigen uitzetting en zien liever een tegenwerkcriterium, waarbij niet van asielzoekers mag worden verwacht dat ze meewerken aan de uitzetting, tenzij een rechter naar de zaak heeft gekeken. "Zo straf je niet dat kind dat een keer een afspraak mist, maar ouders die moedwillig asielprocedures stapelen en traineren", aldus Van Toorenburg.</p> <h2>Draai van CDA</h2> <p>Het CDA maakt volgens politiek verslaggever Xander van der Wulp een flinke draai met het plan. Tot nu toe benadrukte de partij het belang van strenge regels rond het kinderpardon.</p> <p>"Tegelijk is een milder standpunt iets wat de CDA-leden best prima zullen vinden", zegt Van der Wulp. "Denk aan de kwestie-Mauro, toen bleek dat er binnen het CDA ook een grote groep mensen een humaner beleid rond asielkinderen wil. Die groep CDA'ers heeft al enige tijd moeite met de wat hardere, rechtse koers die het CDA vaart hierop. Het onderwerp waarmee de VVD even de duimschroeven worden aangedraaid, lijkt dus strategisch en met zorg uitgekozen te zijn. Daar hadden ze kennelijk wel een draai voor over."</p> <p>CDA-Kamerlid Van Toorenburg spreekt zelf in het AD van "een veranderd inzicht". Dat komt volgens haar onder meer door kritiek van het Europese Hof van Justitie en een rapport van 38 hoogleraren, waarin staat dat asielkinderen hersenschade kunnen oplopen als gevolg van de stress door een dreigende uitzetting.</p> <h2>Bommetje onder coalitie</h2> <p>Van der Wulp noemt het plan van CDA en D66 een nieuw bommetje onder de regeringscoalitie, die na de opmerkingen van VVD-fractievoorzitter Dijkhoff over het klimaatakkoord van vorige week zaterdag al flink onder druk staat.</p> <p>"Dat het CDA en D66 nu dit moment kiezen om vrijuit hun wensen rond het kinderpardon naar buiten te brengen, kan niet los gezien worden van wat Dijkhoff vorige week deed. Het heeft er alles mee te maken. Je kan het zien als een actie om de VVD terug te pakken", zegt hij. "Door nu gezamenlijk de VVD - op een voor de partij zeer gevoelig onderwerp - zo voor het blok te zetten, zetten CDA en D66 de grootste coalitiepartij wel even flink op hun nummer."</p> <p>Van der Wulp gaat ervan uit dat de ChristenUnie zich ook wel kan vinden in het plan. De partij maakt zich al enige tijd hard voor een ruimer kinderpardon. "Het compromis dat tijdens de formatie rond het kinderpardon was gesloten, was voor Segers al vanaf het begin een pijnlijk punt."</p> <h2>Petitie</h2> <p>Naar aanleiding van de zaak-Lili en Howick startte presentator Tim Hofman een petitie voor verruiming van het kinderpardon. Die petitie is tot nu toe ruim 253.000 keer ondertekend.</p> <p>Naar aanleiding van de petitie zei premier Rutte in november dat het kabinet niet van plan is om het kinderpardon te verruimen. Hij noemde het Nederlandse asielbeleid toen streng en rechtvaardig.</p> Nederland bereidt zich voor op no-deal-brexit, maar problemen zijn onvermijdelijk https://nos.nl/l/2268036 NOS Nieuws - Politiek urn:uuid:7f9f65f8-8da0-0cf6-827f-116b84731d4b Fri, 18 Jan 2019 21:28:30 +0100 <p>Fileproblemen bij Nederlandse ferryterminals, bijna duizend extra douanebeambten en een nieuwe inspectiepost voor geïmporteerde levende dieren. De gevolgen van een no-deal-brexit voor Nederland zijn groot en raken veel beleidsterreinen. Dat blijkt uit een overzicht van minister Blok van Buitenlandse Zaken.</p> <p>De minister beschrijft welke maatregelen al zijn genomen om Nederland voor te bereiden op een no-deal-scenario. Toch is het onvermijdelijk dat dat scenario gepaard zal gaan met "verstoringen en problemen", aldus Blok.</p> <p>In totaal zijn er bij een no-deal bijvoorbeeld 928 nieuwe douaniers nodig voor grenscontroles. Maar zoals het er nu naar uitziet, zijn er eind maart - als de brexit een feit is - nog maar 321 van die nieuwe douanebeambten inzetbaar. Daarom gaat de douane de extra handhaving "geleidelijk opbouwen". Naar verwachting zijn pas eind 2020 alle 928 benodigde douaniers beschikbaar.</p> <h2>Papieren op orde</h2> <p>De douanebeambten zijn niet alleen nodig op Schiphol, maar bijvoorbeeld ook op kleinere luchthavens en in ferryterminals. Het kabinet verwacht ondanks de voorbereidingen ook andere problemen bij die terminals. Niet alleen Nederlandse bedrijven, maar ook veel bedrijven uit andere Europese lidstaten reizen via Nederlandse havens met de veerboot naar het Verenigd Koninkrijk. Zij moeten allemaal hun papieren op orde hebben.</p> <p>Waarschijnlijk leidt dat tot files en lange wachttijden. Rijkswaterstaat bereidt 'verkeerscirculatieplannen' voor om dit in goede banen te leiden. Ook ferrybedrijven denken mee. Zo kunnen zij misschien regelen dat vrachtwagenchauffeurs pas toegang krijgen tot het ferryterrein als ze voldoen aan de douaneregels.</p> <p>De producten die in vrachtwagens worden vervoerd, moeten bij een no-deal-brexit strenger worden gecontroleerd worden dan nu. Het gaat om bijvoorbeeld groenten en fruit, maar ook om levende dieren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is al een jaar op zoek naar honderd dierenartsen die de dieren moeten controleren voordat ze de grens overgaan. Er zijn er al tientallen aangenomen, vooral uit het buitenland. Zij krijgen eerst een taalcursus Nederlands.</p> <p>Hoe de verhandelde dieren vervolgens Nederland uit- of inkomen, is overigens de vraag. Nu kan dat nog met de boot of met het vliegtuig, maar bij een no-deal mogen de dieren alleen nog maar via de lucht worden vervoerd. Nederland heeft namelijk geen officieel erkende diereninspectiepost in een haven. Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor de bouw van zulke inspectieposten, schrijft minister Blok.</p> <h2>Campagne</h2> <p>Ondertussen blijft het kabinet zich inzetten om Nederland voor te bereiden op de brexit, ook op een no-deal-scenario. Zo komt er een landelijke campagne aan die zich niet alleen op bedrijven richt, maar ook op burgers.</p> Onafhankelijk dossieronderzoek naar zaak vrijgesproken Julio Poch https://nos.nl/l/2268023 NOS Nieuws - Politiek urn:uuid:00803234-fd07-0770-d7dd-b5880782e5d5 Fri, 18 Jan 2019 19:06:23 +0100 <p>Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laat een "onafhankelijk persoon" een dossieronderzoek doen naar de zaak-Julio Poch. Hij heeft dat besloten omdat in de media is gesuggereerd dat er stukken en getuigenverklaringen zijn die bewust uit de openbaarheid zijn gehouden.</p> <p>Grapperhaus vindt dat er geen enkele twijfel mag bestaan over de kwestie. "Ik vind dat vanuit rechtsstatelijk perspectief van belang, voor de heer Poch in de eerste plaats, maar ook voor alle overige betrokkenen", zo schrijft hij aan de Tweede Kamer.</p> <p>De voormalige Transavia-piloot Poch werd in Argentinië beschuldigd van het uitvoeren van dodenvluchten voor de Argentijnse junta. Eind 2017 werd hij vrijgesproken.</p> <h2>Rechtszaak tegen de staat</h2> <p>Vragen van de Tweede Kamer over bijvoorbeeld de bemoeienis van oud-minister Hirsch Ballin of de rol van de Nederlandse overheid bij de uitzetting van Poch naar Argentinië, wil het kabinet nu niet beantwoorden. Dit omdat Poch een rechtszaak tegen de staat is begonnen. Grapperhaus: "Ik wil die rechtsgang niet beïnvloeden door nu buiten die te starten procedure om, nader op deze zaken in te gaan."</p> <p>Julio Poch eist zo'n 5 miljoen euro van de Nederlandse staat vanwege zijn uitlevering aan Argentinië. Hij wil oud-premier Balkenende en de oud-ministers Verhagen en Rosenthal van Buitenlandse Zaken en Hirsch Ballin en Opstelten van Justitie horen over hun rol in zijn zaak.</p> Blokhuis: dalende trend gevaccineerde kinderen lijkt gestopt https://nos.nl/l/2268004 NOS Nieuws - Politiek urn:uuid:534625ff-4177-248d-ed86-e540cdf1f0eb Fri, 18 Jan 2019 17:31:21 +0100 <p>De daling van het percentage kinderen dat wordt gevaccineerd lijkt tot stilstand te komen. Dat schrijft staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer. "Hoewel deze signalen hoopgevend zijn, betekent dit niet dat we geen werk meer hebben te verzetten", meldt hij.</p> <p>Uit voorlopige cijfers over 2018 blijkt dat ongeveer net zo veel kleine kinderen hun dktp-prik hebben gekregen als in 2015. Maar de percentages blijven nog steeds steken onder de veiligheidsgrens van 95. Dan is het risico op besmettingen voor iedereen vrijwel nul.</p> <p>Ook de daling bij de vaccinatie van 12- en 13-jarige meisjes tegen baarmoederhalskanker is volgens Blokhuis gestopt. Maar de vaccinatiegraad is nog steeds laag. In 2018 werd nog maar 45,5 procent gehaald, terwijl dat 61 procent was in 2016.</p> <p>Blokhuis gaat door met zijn offensief tegen de anti-vaccinatieverhalen en vaccinatieweigeraars. Ouders die hun kind weigeren in te enten worden uitgenodigd voor een gesprek op het ministerie over het nut van vaccineren voor de gezondheid van hun kind en andere kinderen.</p> Oppositie: doorrekening klimaatakkoord vóór verkiezingen https://nos.nl/l/2267995 NOS Nieuws - Politiek urn:uuid:c2ec159d-802f-cddb-fa55-697f259db4f4 Fri, 18 Jan 2019 16:09:35 +0100 <p>De oppositie in de Tweede Kamer wil dat de doorrekening van het klimaatakkoord niet heen wordt getild over 20 maart, de datum van de Provinciale Statenverkiezingen. De fractievoorzitters van alle oppositiepartijen hebben daarover een brief gestuurd aan de directeuren van het Planbureau voor de Leefomgeving, het Centraal Planbureau, minister Wiebes en voorzitter Nijpels van het Klimaatberaad.</p> <p>De partijen willen naar eigen zeggen voorkomen dat de coalitie voor de verkiezingen onduidelijk is over de plannen en erna kiezers verrast met ingrijpende besluiten.</p> <p>Vorige maand werden na maandenlange onderhandelingen de partijen van het Klimaatberaad het eens over maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Het kabinet laat die maatregelen doorrekenen en zal pas later met een standpunt komen.</p> <h2>Irritatie</h2> <p>Wat de precieze kosten voor iedereen zijn, is een politiek gevoelig punt. Deze week ontstond in de coalitie irritatie over uitlatingen van VVD-fractievoorzitter Dijkhoff over de uitvoering van het akkoord. Het kabinet heeft de twee planbureaus gevraagd een periode van twee weken aan te houden tussen het aanbieden van hun concept aan het kabinet en het moment van publicatie.</p> <p>De oppositie vraagt nu de doorrekeningen meteen als ze klaar zijn tegelijk naar het kabinet en naar de Kamer te sturen, zodat er zo snel mogelijk een debat over kan worden gehouden. Wiebes zal het verzoek in het kabinet bespreken, al wijkt het volgens hem wel af van de gebruikelijke procedure. Hij benadrukt verder dat hij niet over de timing van de Planbureaus gaat.</p> <p>Het Planbureau voor de Leefomgeving zegt over het verzoek na te denken en later met een reactie te komen. </p> Nieuw: VNG-forum Gemeentebelastingen http://vng.nl/node/80661 Nieuwsoverzichten urn:uuid:634ac9b5-f0ce-c6dc-d3b5-8f197232f8ad Fri, 18 Jan 2019 14:11:15 +0100 <div class="feed-item-introduction">De VNG heeft sinds kort een forum Gemeentebelastingen. Dit forum is bedoeld voor belastingmedewerkers van gemeenten en samenwerkingsverbanden. De eerste week hebben zich al ruim 160 collega’s voor het forum aangemeld.</div> <div class="feed-item-body"><p>In het VNG-forum Gemeentebelastingen kunt u:</p> <ul><li>vragen stellen en kennis, notities, publicaties en andere stukken met elkaar delen</li> <li>meedenken en discussiëren over onderwerpen op het gebied van heffing en invordering</li> <li>relevante jurisprudentie plaatsen</li> </ul> <p>Denk, deel en discussieer ook mee op het forum Gemeentebelastingen en <a href="https://vng.nl/producten-diensten/social-media/de-vng-en-fora/overige-vng-fora">meld u aan</a>!</p> </div> Nieuwe modelregelingen rechtspositie politieke ambtsdragers http://vng.nl/node/80605 Nieuwsoverzichten urn:uuid:0fb67a0d-7289-07d0-4b9c-8b0a5841cff0 Fri, 18 Jan 2019 14:00:57 +0100 <div class="feed-item-introduction">Per 1 januari 2019 is een nieuw Rechtspositiebesluit voor alle decentrale politieke ambtsdragers in werking getreden. In navolging hiervan heeft de VNG een tweetal modelregelingen opgesteld. Een modelverordening voor raads- en commissieleden en een modelregeling voor het college.</div> <div class="feed-item-body"><p>Er is gekozen voor twee regelingen omdat in de wet - het Rechtspositiebesluit - ieder bestuursorgaan haar eigen regelruimte heeft gekregen bij bepaalde regelingen.</p> <h2>Meer regelingen dwingend</h2> <p>De documenten vervangen de VNG-modelverordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden (versie 2016). De nieuwe modelregelingen regelen minder onderwerpen dan de modelverordening uit 2016. Dit omdat het merendeel van de rechtspositionele regelingen, die in de vorige modelverordening nog lokaal konden of moesten worden geregeld nu dwingend geregeld zijn in het decentrale Rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers.</p> <p>De verschillen zijn bijvoorbeeld zichtbaar op de verstrekking van ICT-middelen en de regeling voor reiskosten. Wat betreft het eerste is nu het fiscale regime leidend en wat betreft het tweede onderwerp zijn de regelingen uniformer en is nu ook sprake van vergoeding voor parkeer, tol, - en veergelden bij dienstreizen.</p> <h2>Lokale regelruimte</h2> <p>Met de inwerkingtreding van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers wordt afscheid genomen van zeven individuele rechtspositiebesluiten. Per 1 januari 2019 is sprake van één Rechtspositiebesluit en één Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers.</p> <p>Met de inwerkingtreding van het nieuwe besluit wordt een meerjarig traject van harmonisering en modernisering van arbeidsvoorwaarden voor bestuurders en volksvertegenwoordigers bij de provincies, gemeenten en waterschappen afgerond.</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/20190118_ledenbrief_modelregelingen-rechtspositie-college-en-raad.pdf">Ledenbrief Modelregelingen rechtspositie college en raad</a> (18 januari 2019)</li> <li> <div><a href="https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/attachments/model-regeling-rechtspositie-raads_20190110_s_b1900047_1.pdf" title="model-regeling-rechtspositie-raads_20190110_s_b1900047_1.pdf">Model Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders 2019</a></div> </li> <li> <div><a href="https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/attachments/20190117_word2.0modelregeling_college_def.docx" title="20190117_word2.0modelregeling_college_def.docx">Model Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden 2019</a></div> </li> <li> <div><a href="https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/attachments/20190117_word2.0_mv_rechtspositie_raadsencie_def_002_002.docx" title="20190117_word2.0_mv_rechtspositie_raadsencie_def_002_002.docx">Model Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders (Word 2.0)</a></div> </li> <li> <div><a href="https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/attachments/20190117_word2.0_mv_rechtspositie_raadsencie_def_002_002.docx" title="20190117_word2.0_mv_rechtspositie_raadsencie_def_002_002.docx">Model Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden (Word 2.0)</a></div> </li> </ul> <p> </p> </div> 'Vertrouwen in coalitie heeft flinke deuk opgelopen' https://nos.nl/l/2267962 NOS Nieuws - Politiek urn:uuid:cefe4499-81f8-c6e7-ab6d-fb995d0e2815 Fri, 18 Jan 2019 12:36:10 +0100 <p>Het chagrijn over het interview met VVD-fractieleider Dijkhoff in De Telegraaf van afgelopen zaterdag is nog niet weg. Politiek verslaggever Arjan Noorlander sprak met alle betrokkenen en zegt dat de lucht nog niet is geklaard. "Het vertrouwen in Dijkhoff en de VVD heeft een flinke deuk opgelopen. De drie andere coalitiepartijen - CDA, D66 en ChristenUnie - vragen zich af het de VVD nog wel menens is met het klimaat."</p> <p>Voor aanvang van de wekelijkse ministerraad gaven de vicepremiers De Jonge (CDA) en Ollongren (D66) toe dat het er hard aan toe ging in het coalitieoverleg van afgelopen maandag. Maar volgens hen is de kou inmiddels uit de lucht. "In ieder huwelijk knettert het weleens", zegt De Jonge: "Maar we gaan nu weer aan de slag met de afspraken over het klimaat. We hebben als kabinet een opdracht en die is niet veranderd."</p> <p>Ollongren zei dat iedereen deze week heeft kunnen zien dat er af en toe discussie is. "Maar ik denk ook dat we dat weer netjes hebben afgerond. We zijn allemaal volwassen mensen." Volgens haar zou het raar zijn als het in een coalitie van vier partijen niet af toe zou knetteren en schuren.</p> <h2>Cockpit-overleg</h2> <p>Volgens Noorlander zeurt de kwestie achter de schermen nog wel degelijk door. Dijkhoff leek in zijn interview afstand te nemen van het ontwerp-klimaatakkoord waarover maanden is onderhandeld. Hij noemde D66-fractievoorzitter Jetten een drammer en stelde dat hij liever het kabinet laat vallen, dan dat hij gewone mensen voor de kosten laat opdraaien.</p> <p>Die dingen nemen de coalitiegenoten hem nog steeds kwalijk. "Vooral ook omdat Dijkhoff zelf in het zogenoemde cockpit-overleg met alle klimaat-betrokkenen van de coalitie, actief een rol heeft gespeeld. Hij kwam volgens betrokkenen zelfs met het voorstel om de vliegtaks, die nu 7 euro wordt, te verdubbelen", zegt Noorlander.</p> <p>D66-staatssecretaris Van Veldhoven concludeerde vanmorgen: "U snapt allemaal dat het fijner is als je unaniem staat voor een klimaatakkoord dat je naar buiten brengt. En de heer Dijkhoff heeft daar in De Telegraaf een andere opmerking over gemaakt."</p> <p>De voorstellen uit het klimaatakkoord worden nu doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau. Daarna zal het kabinet een keuze maken en die voorleggen aan de Tweede Kamer. Dat is na de Provinciale Statenverkiezingen in maart.</p> 'Vertrouwen binnen coalitie heeft flinke deuk opgelopen' https://nos.nl/l/2267962 NOS Nieuws - Politiek urn:uuid:1e2cf7a9-7c65-4089-3d8d-d4a0bf90f78d Fri, 18 Jan 2019 12:36:10 +0100 <p>Het chagrijn over het interview met VVD-fractieleider Dijkhoff in De Telegraaf van afgelopen zaterdag is nog niet weg. Politiek verslaggever Arjan Noorlander sprak met alle betrokkenen en zegt dat de lucht nog niet is geklaard. "Het vertrouwen in Dijkhoff en de VVD heeft een flinke deuk opgelopen. De drie andere coalitiepartijen - CDA, D66 en ChristenUnie - vragen zich af of het de VVD nog wel menens is met het klimaat."</p> <p>Voor aanvang van de wekelijkse ministerraad gaven de vicepremiers De Jonge (CDA) en Ollongren (D66) toe dat het er hard aan toe ging in het coalitieoverleg van afgelopen maandag. Maar volgens hen is de kou inmiddels uit de lucht. "In ieder huwelijk knettert het weleens", zegt De Jonge: "Maar we gaan nu weer aan de slag met de afspraken over het klimaat. We hebben als kabinet een opdracht en die is niet veranderd."</p> <p>Ollongren zei dat iedereen deze week heeft kunnen zien dat er af en toe discussie is. "Maar ik denk ook dat we dat weer netjes hebben afgerond. We zijn allemaal volwassen mensen." Volgens haar zou het raar zijn als het in een coalitie van vier partijen niet af toe zou knetteren en schuren.</p> <h2>Cockpit-overleg</h2> <p>Volgens Noorlander zeurt de kwestie achter de schermen nog wel degelijk door. Dijkhoff leek in zijn interview afstand te nemen van het ontwerp-klimaatakkoord waarover maanden is onderhandeld. Hij noemde D66-fractievoorzitter Jetten een drammer en stelde dat hij liever het kabinet laat vallen, dan dat hij gewone mensen voor de kosten laat opdraaien.</p> <p>Die dingen nemen de coalitiegenoten hem nog steeds kwalijk. "Vooral ook omdat Dijkhoff zelf in het zogenoemde cockpit-overleg met alle klimaat-betrokkenen van de coalitie, actief een rol heeft gespeeld. Hij kwam volgens betrokkenen zelfs met het voorstel om de vliegtaks, die nu 7 euro wordt, te verdubbelen", zegt Noorlander.</p> <p>D66-staatssecretaris Van Veldhoven concludeerde vanmorgen: "U snapt allemaal dat het fijner is als je unaniem staat voor een klimaatakkoord dat je naar buiten brengt. En de heer Dijkhoff heeft daar in De Telegraaf een andere opmerking over gemaakt."</p> <p>De voorstellen uit het klimaatakkoord worden nu doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau. Daarna zal het kabinet een keuze maken en die voorleggen aan de Tweede Kamer. Dat is na de Provinciale Statenverkiezingen in maart.</p> Rutte: het was een pittige week in de coalitie https://nos.nl/l/2267962 NOS Nieuws - Politiek urn:uuid:f3c379ec-0fe9-2c59-fdd1-cd9833494f08 Fri, 18 Jan 2019 12:36:10 +0100 <p>"Wij maken er geen geheim van dat dit een pittige week was", zegt premier Rutte op de vraag hoe de sfeer in de coalitie is. Verschillende kabinetsleden lieten vanmorgen weten dat er stevig is gesproken tussen de vier regeringspartijen na het interview van VVD-fractieleider Dijkhoff in De Telegraaf van vorig weekend.</p> <p>Coalitieleider Rutte vindt dat dit erbij hoort. "Het zijn vier heel verschillende partijen. En dan kunnen zich altijd dingen voordoen, waardoor de gezonde spanning die er altijd is, oploopt. En dat was deze week het geval." Hij spreekt van "een stevig interview" van Dijkhoff "dat nog even na-echoot".</p> <p>Of de kwestie nu is opgelost, weet de VVD-premier naar eigen zeggen niet. "Ik kan toch niet besluiten dat iedereen weer 100 procent van elkaar houdt?" Volgens hem is daar na een goed gesprek nu tijd voor nodig.</p> <h2>'Flinke deuk'</h2> <p>Volgens politiek verslaggever Arjan Noorlander is de lucht achter de schermen nog niet geklaard. "Het vertrouwen in Dijkhoff en de VVD heeft een flinke deuk opgelopen. De drie andere coalitiepartijen - CDA, D66 en ChristenUnie - vragen zich af of het de VVD nog wel menens is met het klimaat."</p> <p>Hij zegt dat het chagrijn nog niet weg is. Dijkhoff leek in zijn interview afstand te nemen van het ontwerp-klimaatakkoord waarover maanden is onderhandeld. Hij noemde D66-fractievoorzitter Jetten een drammer en stelde dat hij liever het kabinet laat vallen, dan dat hij gewone mensen voor de kosten laat opdraaien.</p> <p>Die dingen nemen de coalitiegenoten hem nog steeds kwalijk. "Vooral ook omdat Dijkhoff zelf in het zogenoemde cockpit-overleg met alle klimaat-betrokkenen van de coalitie, actief een rol heeft gespeeld. Hij kwam volgens betrokkenen zelfs met het voorstel om de vliegtaks, die nu 7 euro wordt, te verdubbelen", zegt Noorlander.</p> <h2>'Het knettert weleens'</h2> <p>Voor aanvang van de wekelijkse ministerraad gaven de vicepremiers De Jonge (CDA) en Ollongren (D66) toe dat het er hard aan toeging in het coalitieoverleg van afgelopen maandag. Maar volgens hen is de kou inmiddels uit de lucht. "In ieder huwelijk knettert het weleens", zegt De Jonge: "Maar we gaan nu weer aan de slag met de afspraken over het klimaat. We hebben als kabinet een opdracht en die is niet veranderd."</p> <p>Ollongren zei dat iedereen deze week heeft kunnen zien dat er af en toe discussie is. "Maar ik denk ook dat we dat weer netjes hebben afgerond. We zijn allemaal volwassen mensen."</p> <p>D66-staatssecretaris Van Veldhoven concludeerde: "U snapt allemaal dat het fijner is als je unaniem staat voor een klimaatakkoord dat je naar buiten brengt. En de heer Dijkhoff heeft daar in De Telegraaf een andere opmerking over gemaakt."</p> <p>De voorstellen uit het klimaatakkoord worden nu doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau. Daarna zal het kabinet een keuze maken en die voorleggen aan de Tweede Kamer. Dat is na de Provinciale Statenverkiezingen in maart.</p> Terugblik Bestuursvergadering januari http://vng.nl/node/80657 Nieuwsoverzichten urn:uuid:ec813565-9845-7dd7-0d2e-d9514c19e125 Fri, 18 Jan 2019 12:04:54 +0100 <div class="feed-item-introduction">De eerste vergadering van het VNG-bestuur in 2019 was 17 januari. Er werd onder meer gesproken over de Wet Kwaliteitsborging Bouw en de verdeelmodellen Sociaal Domein. Het bestuur sprak op verzoek van Jantine Kriens over wat het bestuur graag terugziet in de Meerjarenvisie 2020-2024.</div> <div class="feed-item-body"><h2>Bestuursakkoord Wet Kwaliteitsborging Bouw</h2> <p>Het bestuur stemt in met het tekenen van het bestuursakkoord Wet Kwaliteitsborging Bouw. De VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit heeft zich hier intensief mee beziggehouden, om te zorgen dat de gemeenten hun controlerende rol kunnen blijven vervullen.</p> <ul><li><a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/bouwregelgeving/nieuws/vng-steunt-rijk-bij-kwaliteitsverbetering-bouw">VNG-nieuwsbericht: VNG steunt Rijk bij kwaliteitsverbetering bouw</a></li> </ul> <h2>Discussie Meerjarenvisie 2020-2024</h2> <p>Jantine Kriens maakt een ronde langs alle provinciale afdelingen om op te halen wat de leden graag terugzien in de Meerjarenvisie 2020-2024. Deze visie wordt gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering in juni. Kriens legt vandaag het bestuur een aantal dilemma’s voor om ook van hen richting te krijgen.</p> <p>Bijvoorbeeld over hoe het afsluiten van akkoorden en convenanten zich verhoudt de rol van belangenbehartiger. En over de toenemende mate waarin de VNG zich bezighoudt met gemeenschappelijke uitvoering. Ook de wijze waarop de VNG zich zou moeten profileren in het debat over de bestuurlijke inrichting en over onderlinge solidariteit tussen gemeenten met heel verschillende belangen en behoeftes wordt gesproken.</p> <ul><li><a href="https://meerjarenvisie.vng.nl/">Meerjarenvisie.vng.nl</a></li> </ul> <h2>Klimaatakkoord</h2> <p>Lot van Hooijdonk, bestuurslid en voorzitter van de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu, geeft een update over het af te sluiten klimaatakkoord, waarvoor de leden tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van 30 november jl. drie randvoorwaarden hebben geformuleerd: voldoende bevoegdheden, voldoende financiering voor de uitvoeringslasten en haalbaarheid en betaalbaarheid voor de inwoners.</p> <p>Op dit moment is het klimaatakkoord onderwerp van maatschappelijk debat en worden de voorgestelde maatregelen doorgerekend. Het is nog niet duidelijk hoe de besluitvorming gaat plaatsvinden, indien mogelijk is dat tijdens  de ALV van juni in Barneveld.</p> <ul><li><a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/energie-en-klimaat">VNG-dossier Klimaat en Energie</a></li> </ul> <h2>Verdeelmodellen Sociaal Domein</h2> <p>De commissie Financiën, de commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie en de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs vormen een kopgroep voor het onderwerp verdeelmodellen Sociaal Domein.</p> <p>Bestuurslid Sven de Langen licht toe dat in 2021 een nieuw verdeelmodel in gebruik moet worden genomen en hoe de kopgroep zich hiervoor inzet, samen met een expertgroep. Het bestuur stemt in met de voorgestelde onderzoeksmethode en heeft veel waardering voor de verstrekte adviezen waaronder het advies van de ROB.</p> <ul><li><a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/herziening-financiele-verhouding">VNG-dossier Herziening financiële verhouding</a></li> </ul> <h2>Overig</h2> <p>Andere onderwerpen die ter tafel kwamen: onderhanden werk fonds GGU, Strategisch Plan Verkeersveiligheid, de Erfgoeddeal en het Herindelingskader.</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://vng.nl/bestuur-en-commissies-vng/bestuur">VNG-bestuur</a></li> </ul></div> CDA: Gemeenten mogen contant geld niet weigeren https://www.cda.nl/actueel/nieuws/cda-gemeenten-mogen-contant-geld-niet-weigeren/ CDA - Actueel urn:uuid:d4f55930-4619-ff0f-22f3-7b970585732f Fri, 18 Jan 2019 12:03:40 +0100 Het is voor het CDA essentieel dat het gebruik van contant geld als wettig betaalmiddel niet onmogelijk wordt gemaakt. Steeds meer gemeenten doen contant geld in de ban en accepteren alleen nog maar de pinpas of online betalingen. Volgens het CDA-Kamerlid Erik Ronnes is dat onacceptabel, en pleitte hij er samen met 50PLUS voor dat in elk gemeentehuis ook contant geld wordt geaccepteerd. Acceptatie van de euromunt of van eurobiljetten blijft het uitgangspunt. Zo vatte Erik Ronnes het CDA-standpunt over het gebruik van contant geld in onze samenleving samen, tijdens een debat hierover met minister van Financiën Wopke Hoekstra. Erik Ronnes: “Een gemeente - de overheid die het dichtste bij de burger staat - hoort mensen juist een helpende hand te bieden en het goede voorbeeld te geven. Daar haal je je paspoort, rijbewijs of regel je een huwelijk. Digitaal betaalverkeer heeft een heleboel voordelen. Maar als je ziet hoeveel mensen nog gebruik maken van contant geld, moet je daar niet van af willen.” Voor grote groepen is het betalen met briefjes en munten nog heel belangrijk, zoals ouderen, mensen met een visuele beperking en mensen zonder betaalpas (zoals kinderen). Niet alleen hebben zij op deze manier meer grip op hun uitgaven, ook leren kinderen hierdoor bijvoorbeeld zorgvuldig om te gaan met geld. Contant geld geldig betaalmiddelIn 2016 werd 45% van alle transacties contant betaald. In de eerste helft van 2018 was dit al gedaald naar 39%. Het aandeel neemt hard af. Maar tegelijkertijd gebeuren bijna vier op de tien betalingen met contant geld. Dat is eigenlijk nog heel erg veel. Ronnes: “Pinnen heeft veel voordelen, het is snel, goedkoop en relatief veilig. Maar contant geld is gewoon een geldig betaalmiddel, waarvan de acceptatie hoog moet zijn en blijven.” Hij vroeg de minister de garantie dat bij toonbankaankopen contant geld in de meeste gevallen gewoon geaccepteerd blijft. Hoekstra wees erop dat allereerst De Nederlandsche Bank en maatschappelijke organisaties dat moeten signaleren en met een oplossing moeten komen. Die partijen werken volgens hem al goed en constructief samen op dit gebied. Betalen bij overheden aan de balieRonnes wilde ook van de minister weten of hij het er mee eens was dat de mogelijkheid van het betalen met contant geld bij overheden, zoals gemeenten, gegarandeerd zou moeten worden. Volgens Hoekstra treffen gemeenten al verschillende oplossingen. Dat kan zijn het toch accepteren van cash. Dat kan ook zijn het helpen van iemand bij een eenmalige machtiging. Zijn collega van BZK is hierover in gesprek met de gemeenten en komt hierover nog met een brief naar de Kamer. Storing in betaalsysteemEen ander aspect waar Ronnes aandacht voor vroeg, betrof de bedreigingen van het digitale betalingsverkeer door cyberaanvallen of uitval van de digitale infrastructuur. ‘Hoe zorgen wij ervoor dat een minimaal niveau van contant geld in stand kan worden gehouden, zodat we hierop terug kunnen vallen bij het falen van de systemen?’ Volgens de minister is bij een storing contant geld een belangrijke en eigenlijk de enige terugvaloptie. Dat moet bij een storing dus heel goed geregeld zijn. Hij voegde eraan toe dat de capaciteit van alle geldautomaten voldoende is om grotendeels het reguliere pinverkeer tijdelijk te vervangen. Dus op de relatief korte termijn is dat geregeld. Daarnaast is er ook een crisisstructuur die in werking treedt bij grote pinstoringen. Calls voor steden: URBACT en Urban Innovative Actions http://vng.nl/node/80647 Nieuwsoverzichten urn:uuid:b72469e4-0f47-3098-91b9-b7f2aa872a1f Fri, 18 Jan 2019 11:19:15 +0100 <div class="feed-item-introduction">Onlangs heeft URBACT een call voor het opzetten van Action-Planning Networks gepubliceerd. De deadline voor het indienen van voorstellen is 17 april. Ook kunt u nog tot 31 januari projectvoorstellen indienen voor de vierde call van Urban Innovative Actions (UIA).</div> <div class="feed-item-body"><p>Zowel URBACT als UIA ontvangen financiering uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).</p> <h2>URBACT</h2> <p>URBACT bevordert duurzame, geïntegreerde stedelijke ontwikkeling in Europese steden. Het heeft als doel het economisch, sociaal en duurzaam stedelijk beleid te verbeteren, door middel van het uitwisselen van ervaringen, te netwerken en best practices te identificeren.</p> <p>Op 7 januari heeft URBACT een call gepubliceerd voor het opzetten van Action-Planning Networks, gericht op de ondersteuning van steden bij het aangaan van beleidsuitdagingen door het opstellen van een geïntegreerd actieplan. De deadline voor het indienen van voorstellen is 7 april.</p> <h2>Urban Innovative Actions</h2> <p>Het UIA is een initiatief van de Europese Unie dat stedelijke gebieden middelen biedt om nieuwe en onbewezen oplossingen te testen voor stedelijke uitdagingen zoals werkgelegenheid, migratie, demografie en water- en bodemverontreiniging. Heeft u interesse in het indienen van een projectvoorstel? U kunt voor de vierde Call van UIA nog voorstellen indienen tot 31 januari. De oproep is gericht op de onderwerpen digitalisering, duurzaam gebruik van land, stedelijke armoede, en veiligheid in steden.</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals">Aanmelden vierde call UIA</a></li> <li><a href="https://www.uia-initiative.eu/sites/default/files/2018-10/UIA%20guidance_V4.pdf">Handleiding projectvoorstellen UIA</a> (pdf)</li> <li><a href="https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals">Website Urban Innovative Actions</a></li> <li><a href="https://europadecentraal.nl/vierde-call-urban-innovative-actions-opengesteld/">Europa Decentraal: ‘Vierde call urban innovative actions opengesteld’</a></li> <li><a href="http://urbact.eu/urbact-het-kort">URBACT in het kort</a></li> <li><a href="http://urbact.eu/urbact-last-call-action-planning-networks-now-open">URBACT Call action planning networks</a></li> </ul></div> Voortgang enquête vrijkomende agrarische gebouwen http://vng.nl/node/80646 Nieuwsoverzichten urn:uuid:1ed2890b-9ffa-8968-2a16-ad2043763116 Fri, 18 Jan 2019 10:28:15 +0100 <div class="feed-item-introduction">Vrijkomende agrarische gebouwen vormen een steeds belangrijker aandachtspunt. De Tweede Kamer heeft daarom aan het kabinet de opdracht gegeven om samen met de VNG en het IPO te onderzoeken of zij voldoende instrumenten hebben om deze problematiek aan te pakken.</div> <div class="feed-item-body"><p>Het kabinet, VNG en IPO onderzochten bij provincies en gemeenten of zij voldoende (Ruimtelijke Ordening) instrumenten hebben om de problematiek van de leegstand van agrarische bebouwing samen met betrokkenen effectief aan te pakken. In het kader hiervan zette de VNG een enquête uit naar alle gemeenten om inzicht te krijgen in de toereikendheid van het ruimtelijke instrumentarium.</p> <p>Op 16 januari stuurde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief naar de kamer met de uitkomsten van het rapport en hoe zij hiermee verder willen gaan.</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/01/16/kamerbrief-over-agrarische-leegstand-en-ruimtelijk-instrumentarium">Kamerbrief over agrarische leegstand en ruimtelijk instrumentarium</a></li> </ul></div> 'Nederlandse militairen hebben kanker door 'burnpits' in Afghanistan' https://nos.nl/l/2267947 NOS Nieuws - Politiek urn:uuid:9c22d7d7-6f12-b04f-40f1-391490a7f49d Fri, 18 Jan 2019 10:01:28 +0100 <p>Tientallen Nederlandse militairen denken dat ze tijdens hun uitzending in Afghanistan kanker hebben gekregen door 'burnpits'. Dat zijn brandende afvalhopen. Met de burnpits werd onder meer medisch afval en werkmateriaal verbrand.</p> <p>De militairen hebben zich gemeld bij jurist Ferre van de Nadort, die onderzoek naar de burnpits in Kamp Holland heeft gedaan. Kamp Holland was van juli 2006 tot en met juli 2010 een Nederlandse legerbasis in de Afghaanse provincie Uruzgan.</p> <p>Verscheidene militairen hebben foto's aan de jurist gegeven. Daarop is te zien dat afval in de open lucht wordt verbrand en niet in de verbrandingsovens die in Kamp Holland stonden. "Vanaf dag een hebben die ovens niet goed gefunctioneerd", zegt Van de Nadort.</p> <h2>Onjuist geïnformeerd</h2> <p>Hij zegt dat toenmalig minister Hillen van Defensie de Tweede Kamer onjuist heeft geïnformeerd. Die zei in 2010 dat er zes verbrandingsovens in Kamp Holland stonden en dat daarin het afval werd verbrand. "Maar die zes stonden in een ander kamp, in Kandahar", zegt Van de Nadort. "De minister heeft waarschijnlijk de locaties door elkaar gehaald."</p> <p>De jurist zegt ook dat het ministerie van Defensie nooit goede metingen bij de verbrandingsinstallaties heeft gedaan en nu niet goed met de zieke (oud-)militairen omgaat. "Defensie legt de bal bij hen neer. De militairen moeten maar aantonen dat het door de burnpits komt. Het is de omgekeerde wereld."</p> <p>Het ministerie van Defensie ontkent dat minister Hillen de Kamer in 2010 verkeerd heeft geïnformeerd. Volgens Defensie heeft de minister zich destijds gebaseerd op de specificaties van de vuilverbrandingsinstallatie. Daarin stond dat er twee ovens waren per installatie en er waren drie installaties met elk twee ovens, zegt het ministerie.</p> <p>Defensie onderzoekt nog wat destijds precies de technische defecten waren. Het ministerie benadrukt dat het in missiegebieden nu geen verbrandingsovens meer heeft en dat het afval daar tegenwoordig wordt afgevoerd via een 'contractor'.</p> Mulder: Minister, maak vaart met het veilig maken van de woningen in Groningen en de afhandeling van aardbevingsschade https://www.cda.nl/actueel/nieuws/mulder-minister-maak-vaart-met-het-veilig-maken-van-de-woningen-in-groningen-en-de-afhandeling-van-aardbevingsschade/ CDA - Actueel urn:uuid:5afb6524-828f-847f-2ca2-b484464d3b2c Fri, 18 Jan 2019 09:44:02 +0100 De besluitvormingsprocessen voor het veilig maken van de woningen in Groningen, de versterking, die nodig is als gevolg van de gaswinning in Groningen, verlopen veel te langzaam. De mensen die in de meest onveilige huizen wonen moeten met spoed worden geholpen. Ook moet er meer capaciteit komen om mensen die al een inspectie van hun huis hebben gehad verder helderheid te geven over de te nemen maatregelen. Daarom heeft woordvoerder Agnes Mulder via een motie de regering opgeroepen om te zorgen dat zo snel mogelijk wordt gestart met het maken van afspraken met bewoners over inspectie en versterking van hun woningen.&amp;nbsp;Mulder: “In de vele gesprekken met bestuurders, inwoners, en ondernemers uit Groningen die ik de afgelopen tijd gevoerd heb komt het beeld naar voren dat het lijkt of iedereen op iedereen wacht. Mij komt ter ore dat er soms tot acht keer toe onderhandeld wordt over een project. Volgens de minister zou het geld geen probleem moeten zijn, maar in de praktijk blijkt dat dus toch net anders en duren besluitvormingstrajecten veel te lang. Heldere voorwaarden en tijdsafspraken ontbreken, het nemen van verantwoordelijkheid ook. Het effect is dat alles dus gewoon stil ligt.” &amp;nbsp;Bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) is een stuwmeer van 17.500 schadegevallen. Mulder riep op om ook eens oplossingen in een andere richting te zoeken. Bijvoorbeeld door een grensbedrag vast te stellen voor schadegevallen tot tienduizend euro. “Laat iemand dat zelf oppakken met zijn aannemer. En mocht je als inwoner denken met dat bedrag red ik het niet, dan ga je op eigen keus een ander traject in. Zorgvuldiger en daarmee misschien iets trager, maar dan is dat wel een bewuste en begrijpbare eigen keus.” &amp;nbsp;Iedereen waar Agnes Mulder de afgelopen tijd mee heeft gesproken, begon spontaan over de uitzichtloosheid van de situatie waarin zij als inwoners zitten. Mulder: “En dan bekruipt mij het akelige gevoel dat we terecht komen in de situatie waarin het oppakken van de schadeafhandeling en versterking door de overheid totaal geen verbetering is ten opzichte van de NAM. De minister kan nu laten zien dat het hem ernst is en dat hij vaart gaat maken met de schadeafhandeling en de versterkingsopgave.” VVD en ChristenUnie willen maatregelen tegen antisemitisme https://nos.nl/l/2267919 NOS Nieuws - Politiek urn:uuid:fac6531c-ecf0-3e1e-af05-57e605b5be07 Fri, 18 Jan 2019 02:27:41 +0100 <p>VVD en ChristenUnie werken samen aan beleid tegen antisemitisme. De partijen hebben hun plannen toegelicht in het programma Jinek. Zij vinden dat er speciale maatregelen nodig zijn omdat steeds meer Joden zich onveilig voelen.</p> <p>"Mensen trekken het niet meer om te worden belaagd en bespuugd", zei VVD-Kamerlid Yesilgöz. "Het is een kleine gemeenschap, maar die heeft in verhouding veel te verduren. We moeten nu zeggen: dit accepteren we niet meer."</p> <p>Uitingen van haat en vijandigheden komen volgens de twee partijen niet alleen uit delen van de moslimgemeenschap, maar ook uit extreem linkse en extreem rechtse groeperingen.</p> <h2>Nationaal Coördinator</h2> <p>De partijen willen een Nationaal Coördinator die oplossingen bedenkt voor het op de juiste manier registreren van aangiften wegens geweld of andere incidenten met een antisemitisch motief. Dat zou ook de aangiftebereidheid van slachtoffers moeten vergroten. Ook vinden de partijen dat er zwaardere straffen moeten komen voor mensen die zich aan dit soort delicten schuldig maken.</p> <p>Ook moet er een eind komen aan bijvoorbeeld spreekkoren tijdens sportwedstrijden, die nu vaak geen gevolgen hebben. Leg dan de wedstrijd stil, zeggen de twee partijen. ChristenUnie-leider Segers: "De stilte van de omstanders, het wegkijken..." Het zijn situaties die geaccepteerd worden maar die eigenlijk niet kunnen, vindt hij.</p> <p>Er moet meer aandacht komen op scholen en op andere plekken in de samenleving voor de Joodse gemeenschap en de geschiedenis en oorzaken van antisemitische opvattingen, vinden de partijen.</p> <h2>Vaker doen van aangifte</h2> <p>Uit onderzoek van Eenvandaag en twee Joodse organisaties bleek in november dat de helft van de Joden in Nederland niet durft te laten zien dat ze een Joodse achtergrond hebben. In december verscheen er een onderzoek van het Europees Bureau voor de grondrechten. Daaruit bleek dat bijna negen op de tien Joden het gevoel hebben dat antisemitisme de afgelopen vijf jaar is toegenomen.</p> <p>Minister Grapperhaus wil naar aanleiding van dit onderzoek met de Joodse gemeenschap praten over het vaker doen van aangifte. Het gesprek is gepland op 4 februari.</p> <p>De initiatiefnota met de voorgestelde maatregelen van ChristenUnie en VVD wordt binnenkort besproken in de Tweede Kamer.</p> Nieuwe regels voor begraven en cremeren in de maak, resomeren mogelijk toegestaan https://nos.nl/l/2267889 NOS Nieuws - Politiek urn:uuid:7083aa9d-54f9-6b53-57bd-acf2bc29183b Thu, 17 Jan 2019 18:48:04 +0100 <p>De regels voor begraven en cremeren worden het komende jaar aangepast aan de wensen van nabestaanden. Ook voor mensen die tijdens hun leven willen kiezen voor nieuwe vormen van een uitvaart, zoals resomeren (het oplossen van een lichaam in vloeistof) komen er meer mogelijkheden.</p> <p>De Wet op de lijkbezorging wordt "toekomstbestendig" gemaakt, zo kondigt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aan. Aanleiding zijn de wensen van nabestaanden en verzoeken die binnenkomen bij begrafenisondernemers en andere uitvaartorganisaties. D66-Tweede Kamerlid Den Boer drong eerder al aan op modernisering.</p> <p>Op dit moment kunnen nabestaanden de urn met de as van hun nabestaande pas een maand na de crematie in ontvangst nemen. Bij de laatste wijziging van wet vonden het kabinet en de Tweede Kamer dat nog een verstandige termijn. Mensen konden dan nadenken en overleggen over wat met de as te doen.</p> <p>In de praktijk blijkt dat veel nabestaanden dat al weten of dat de overledene daar zelf een uitspraak over heeft gedaan. De termijn wordt zo kort als haalbaar is.</p> <h2>Joodse of islamitische geloofstraditie</h2> <p>Daarnaast wordt de regel versoepeld dat een overledene pas na 36 uur begraven of gecremeerd mag worden. Van deze termijn zal onder voorwaarden mogen worden afgeweken. Dat is om mensen tegemoet te komen die vanuit een joodse of islamitische geloofstraditie hun nabestaanden binnen 24 uur willen begraven.</p> <p>Nabestaanden geven ook aan dat zij het woord 'lijk' op de overlijdensverklaring onnodig kwetsend vinden. Dat woord zal worden vervangen door een minder gevoelig woord, zoals bijvoorbeeld 'lichaam'. Mogelijk wordt ook de naam van de Wet op de lijkbezorging zelf aangepast.</p> <h2>Weggooien</h2> <p>Er komt verder een oplossing voor begrafenisondernemers en crematoria die blijven zitten met asurnen die niet door nabestaanden worden opgehaald. Ze weten nu niet na hoeveel pogingen tot contact of na hoeveel tijd ze de urnen mogen weggooien. Daar komen regels voor.</p> <p>De laatste jaren zijn er nieuwe methoden van uitvaartverzorging bekend geworden, die in Nederland officieel niet mogen. Zoals bijvoorbeeld resomeren dus, waar minister Ollongren positief tegenover staat. Zij heeft de Gezondheidsraad gevraagd advies uit te brengen over deze en andere nieuwe methodes. Dat onderzoek wordt begin 2020 verwacht.</p> Kamer: coffeeshops moeten aan staatswiet kunnen wennen https://nos.nl/l/2267876 NOS Nieuws - Politiek urn:uuid:c0b48aa2-9574-114c-b97d-fdbe6ceeaf66 Thu, 17 Jan 2019 17:05:19 +0100 <p>De Tweede Kamer vindt dat het experiment met de teelt van staatswiet alleen kans van slagen heeft als de gebruikers de tijd krijgen om eraan te wennen. Daarom moeten coffeeshops in het begin zowel staatswiet als illegaal gekweekte wiet kunnen verkopen. De Kamer wil zo voorkomen dat klanten al op de eerste dag uitwijken naar de straathandel. Het kabinet zal later op de wens reageren.</p> <p>In het Kamerdebat over de proef pleitten niet alleen oppositiepartijen voor zo'n versoepeling, maar ook de regeringspartijen D66 en CDA lieten zich er positief over uit. D66-Kamerlid Bergkamp vergeleek de situatie met een kledingwinkel, die van de ene op de andere dag het hele assortiment vervangt. "Je weet niet wat voor soort kleding er is en hoe je klanten erop reageren. Dat zouden we een kledingwinkel ook niet aandoen."</p> <h2>Zes tot tien gemeenten</h2> <p>Zoals is afgesproken in het regeerakkoord komt er een experiment met het legaal produceren van cannabis, die mag worden geleverd aan de zes tot tien gemeenten die aan de proef meedoen. Minister Grapperhaus benadrukte dat hij niet van plan is het aantal gemeenten uit te breiden, maar dat er wel een 'controlegroep' van nog eens zes tot tien gemeenten komt.</p> <p>De proef duurt vier jaar en kan eventueel anderhalf jaar worden verlengd, maar loopt daarna af. Dat betekent dus dat een volgend kabinet moet besluiten wat er dan moet gebeuren. Minister Bruins wil niet vooruitlopen op dat besluit. Volgens hem is het experiment een succes als de effecten op de volksgezondheid en de criminaliteit kunnen worden gemeten. Zoals het er nu naar uitziet, zal de proef over ongeveer twee jaar beginnen.</p> <h2>Verschillende visies</h2> <p>De regeringspartijen steunen het experiment dus, maar in het debat bleek nog eens dat ze heel verschillend over drugs denken. CDA-woordvoerder Van Toorenburg zei dat ze het liefst alle coffeeshops zou sluiten. "Drugs zijn niet goed en ik vind coffeeshops misdadigers; niemand moet trots zijn op zo'n vak."</p> <p>Woordvoerder Van der Graaf van de ChristenUnie zei dat het experiment niet uit de koker van de ChristenUnie komt, maar dat de partij wil aan de proef wil meedoen. "Dit is geen stap naar een nieuwe situatie, maar een proefopstelling om tot nieuwe kennis te komen."</p> <p>D66 had juist graag verder willen gaan. Kamerlid Bergkamp zou de teelt van wiet het liefst landelijk reguleren, maar haar initiatiefwet daarvoor is nog niet door de Eerste Kamer. Bergkamp is blij dat er nu "ervaring wordt opgedaan met het telen van wiet."</p> <p>De VVD vindt het experiment "de moeite waard". Maar ook woordvoerder Laan-Geselschap wil niet te veel vooruitlopen op wat er met de resultaten wordt gedaan.</p> <h2>Te mager</h2> <p>Ook de oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA staan in grote lijnen positief tegenover de proef, maar vinden hem om sommige punten te mager. Zo zouden ze het aantal gemeenten dat meedoet het liefst uitbreiden.</p> <p>De PVV en de SGP zien niets in het experiment. Volgens PVV-Kamerlid Helder is het principieel onjuist om een bij wet verboden product te laten produceren. En SGP-woordvoerder Bisschop zei dat je als overheid "gewoon niet aan drugsgebruik moet willen meewerken".</p> Indeling regio’s voor Regionale Energiestrategieën bekend http://vng.nl/node/80644 Nieuwsoverzichten urn:uuid:74c2dccf-34b6-9ad9-3209-9e1f4ac3b5bc Thu, 17 Jan 2019 16:41:42 +0100 <div class="feed-item-introduction">Provincies, gemeenten en waterschappen werken samen aan het realiseren van de Klimaatopgave. Nederland is hiervoor ingedeeld in 30 regio’s. Binnen deze regio’s werken de decentrale overheden samen aan het opstellen van Regionale Energiestrategie (RES).</div> <div class="feed-item-body"><p>De decentrale overheden brengen samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, netbeheerders en inwoners mogelijkheden voor duurzame opwek van energie en de gevolgen daarvan voor het energienetwerk in kaart. Deze manier van werken, gebaseerd op regionaal maatwerk, moet leiden tot gedragen concrete uitvoeringsplannen om bij te dragen aan de realisatie van het nog te sluiten Klimaatakkoord.</p> <h2>Opgave klimaatakkoord</h2> <p>Het nog te sluiten Klimaatakkoord beschrijft de opgave voor een duurzame opwek van energie (waaronder elektriciteit en warmte) en gebruik, opslag en gevolgen daarvan voor het energienetwerk. De maatregelen van het klimaatakkoord moeten haalbaar, betaalbaar én uitvoerbaar zijn. Dat vraagt niet alleen om een zorgvuldig proces, met voldoende tijd voor besluitvorming, maar ook om financieel en maatschappelijk draagvlak.</p> <h2>Democratische legitimatie</h2> <p>De ruimtelijke afwegingen die met de RES en andere opgaven samenhangen vragen om democratische besluitvorming van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk. Om die reden besluiten uiteindelijke raads- en statenleden over de ruimtelijke consequenties van de RES via het Omgevingsbeleid en daarbij horende Omgevingsprogramma’s en Omgevingsplannen.</p> <h2>Nationaal Programma RES in oprichting</h2> <p>Veel regio’s werken al aan een Regionale Energiestrategie of hebben al een concept gereed. Om te zorgen voor landelijk optelbare en onderling vergelijkbare RES-en is het Nationaal Programma RES in oprichting. In het Nationaal Programma RES werken de decentrale overheden samen met het Rijk en andere stakeholders aan het ondersteunen van de regio’s bij het opstellen van een RES.</p> <p><a href="https://regionale-energiestrategie.nl/regioskaart/default.aspx#Vlag"><img alt="" src="https://vng.nl/files/vng/styles/origineel_max650/public/regios_res_spread.jpg?itok=KeYMtGsX" title="" /></a></p> <p>(Klik op de afbeelding voor meer informatie)</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://vng.nl/klimaatakkoord-en-regionale-energiestrategie">VNG-dossier: Klimaatakkoord en Regionale Energiestrategie</a></li> <li><a href="http://www.regionale-energiestrategie.nl">www.regionale-energiestrategie.nl</a></li> </ul></div> 50PLUS blijft knokken tegen pensioenkortingen https://50pluspartij.nl/actueel/2852-pensioen-korting-initiatief-wet-50plus Nieuws urn:uuid:c118c2c9-a3a4-74c5-d551-408aece069ef Thu, 17 Jan 2019 15:50:37 +0100 <p><img src="https://50pluspartij.nl/images/2016/mensen/Martin_van_Rooijen/Martin_van_Rooijen_initiatiefwet_vk.jpg" /></p> 'Miljarden nodig voor onderhoud bruggen en viaducten' https://nos.nl/l/2267865 NOS Nieuws - Politiek urn:uuid:530db750-a171-ae1b-8a54-4342f19b8e24 Thu, 17 Jan 2019 15:44:17 +0100 <p>Scheuren, verzakkingen en roest. Om achterstallig onderhoud aan alle bruggen en viaducten in ons land uit te voeren zijn de komende jaren miljarden extra nodig. Dat geld is er nu niet en dat zal op termijn wel gevonden moeten worden.</p> <p>Dat zeggen CDA en VVD na berichtgeving van EenVandaag dat de Merwedebrug in 2016 aan een ramp is ontsnapt. Twee hoogleraren zeggen tegen het programma dat de brug in oktober 2016 op instorten stond.</p> <p>Rijkswaterstaat besloot de brug wekenlang voor alle vrachtauto's af te sluiten omdat er haarscheurtjes in de draagbalken zaten. In december van dat jaar konden de vrachtauto's er weer overheen.</p> <h2>Tijdig gehandeld</h2> <p>VVD Kamerlid-Dijkstra denkt dat er destijds goed gehandeld is door de brug meteen na de ontdekkingen af te sluiten.</p> <p>Hoogleraar staalconstructies Bert Snijder van de TU Eindhoven is het daarmee eens. "Het is niet zo dat we maar net aan een ramp zijn ontsnapt". Hij wijst op het belangrijke verschil tussen de restlevensduur en de veilige restlevensduur van een brug. Daarmee komt hij dus tot een andere conclusie dan de hoogleraren bij Eenvandaag.</p> <p>Minister Van Nieuwenhuizen wil niet ingaan op de vraag of Nederland aan een ramp is ontsnapt. Haar woordvoerder laat weten dat ze niet aan als-dan vragen doet. "Er was sprake van een risico, daarom is de brug destijds gesloten", aldus de minister.</p> <p>Sinds de afsluiting van de Merwedebrug let de inspectie bij controles ook scherper op het type draagconstructies dat ook in de Merwede-brug is toegepast. Ook wordt er rond bruginspecties door Rijkswaterstaat meer samengewerkt met TNO en de TU Delft, zegt Rijkswaterstaat.</p> <p>Daarmee zijn de risico's beter in beeld, denken de Kamerleden, maar blijft staan dat er veel bruggen en viaducten extra onderhoud nodig hebben om de veiligheid voor de komende jaren zeker te stellen.</p> <h2>Schrikken</h2> <p>De minister stuurde het feitenrelaas over de Merwedebrug in september vorig jaar naar de Kamer. De hoogleraren die bij EenVandaag alarm slaan en dat onder meer baseren op de conclusie dat de brug nog een restduur van zes levensdagen had, melden de Kamerleden dus eigenlijk geen nieuws.</p> <p>"Maar hun conclusie dat we daarmee aan een ramp zijn ontsnapt laat je toch wel weer schrikken", zegt CDA-Kamerlid Martels. "We hebben er al vaker op gewezen dat er veel achterstallig onderhoud is en dat er veel geld bij zal moeten om op termijn alles aan te pakken. Het gaat echt om tientallen miljarden."</p> <p>Volgens de VVD is er wel een inhaalslag gaande, het budget werd deze periode van 150 miljoen euro naar 350 miljoen euro verhoogd. Maar ook de VVD denkt dat er op termijn miljarden nodig zullen zijn. "Ik zie daar nu geen meerderheid voor in de Kamer", aldus Kamerlid Dijkstra.</p> <h2>Gebreken</h2> <p>De oproep om meer geld te reserveren deden partijen overigens ook al in april 2018. Toen berichtten EenVandaag en de regionale omroep NH over 200 inspectierapporten van Rijkswaterstaat waaruit bleek dat meer dan de helft van de bruggen en viaducten in Noord Holland gebreken heeft. </p> <p>GroenLinks-Kamerlid Kröger vandaag: "Laten we dan nu eerst al het geld dat naar asfalt gaat in achterstallig onderhoud steken, alvorens weer nieuwe wegen aan te leggen of te verbreden".</p> Een arbeidsmarkt voor iedereen https://www.pvda.nl/nieuws/een-arbeidsmarkt-voor-iedereen/ Nieuws – PvdA urn:uuid:5711eafd-beb5-9948-b6d9-525684baa1c4 Thu, 17 Jan 2019 14:56:29 +0100 <p>Het is belangrijk dat iedereen kan meedoen in onze samenleving. Daarom heb ik in het land verschillende gesprekken gevoerd met leden over hoe dit beter kan. De uitkomsten van deze gesprekken heb ik samen met de werkgroep arbeid van de Wiardi Beckman Stichting gebundeld in een actieplan met zeven voorstellen.</p> <p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://www.pvda.nl/nieuws/een-arbeidsmarkt-voor-iedereen/">Een arbeidsmarkt voor iedereen</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://www.pvda.nl">PvdA</a>.</p> <h2>Iedereen wil volwaardig mee kunnen doen. Want werk is zoveel meer dan alleen je inkomen. Het is je heden en je toekomst. Als je werkt, wil je een nuttige bijdrage leveren en erkenning krijgen en wil je zeker zijn van een baan met een volwaardig inkomen.</h2> <p>Daarom hebben we in 2015 in het Sociaal Akkoord afgesproken dat er 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden gerealiseerd. 100.00 banen bij het bedrijfsleven en 25.000 banen bij de overheid. 125.000 banen omdat we het belangrijk vinden dat iedereen, met of zonder extra steuntje in de rug, kan meedoen in onze samenleving.</p> <blockquote><p>Ik wil dat de overheid niet de verantwoordelijkheid afschuift maar zelf serieus aan de slag gaat en zo snel mogelijk het aantal afgesproken banen realiseert.</p></blockquote> <p>Het bedrijfsleven loopt op schema met banen voor mensen met een arbeidsbeperking. En dat is goed nieuws. Maar de overheid loopt ver achter. Ik vind dat onbegrijpelijk. De overheid moet juist het goede voorbeeld geven, maar doet dat niet. Je zou dan verwachten dat de overheid streng is en zichzelf, zoals afgesproken, boetes op zou leggen. Maar nee, wat doet dit kabinet?  Het kabinet stelt de boete voor zichzelf uit en laat goedwillende werkgevers de fouten van de overheid oplossen. Ik wil dat de overheid niet de verantwoordelijkheid afschuift maar zelf serieus aan de slag gaat en zo snel mogelijk het aantal afgesproken banen realiseert.</p> <blockquote><p>Zelf heb ik in het land gesprekken gevoerd met leden over hoe dit beter kan.</p></blockquote> <p>Maar dat is niet het enige dat er moet gebeuren. Als mensen met een arbeidsbeperking volwaardig mee willen doen, is er meer nodig. In 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Het doel van die wet is om meer mensen met een arbeidshandicap aan een baan te helpen bij bedrijven en de overheid. En ik sta nog steeds achter dat doel. Maar ik moet constateren dat dit in de praktijk nog echt niet goed genoeg gaat. Er zijn aanpassingen nodig.</p> <blockquote><p>De uitkomsten van deze gesprekken heb ik samen met de WBS, gebundeld in een actieplan met zeven voorstellen</p></blockquote> <p>Daarom heb ik in het land verschillende gesprekken gevoerd met leden over hoe dit beter kan. Ik heb het afgelopen jaar sociale werkbedrijven bezocht en gesproken met mensen die graag aan de slag willen. Goede en vruchtbare gesprekken met oplossingen en ideeën om iedereen volwaardig te laten meedoen. De uitkomsten van deze gesprekken heb ik samen met de werkgroep arbeid van de Wiardi Beckman Stichting (WBS) gebundeld in een actieplan met zeven voorstellen.</p> <a href="https://www.pvda.nl/wp-content/uploads/2019/01/Een-arbeidsmarkt-voor-iedereen.pdf" title="Lees het actieplan hier" class="button">Lees het actieplan hier</a> <p>&nbsp;</p> <p>Met deze voorstellen gaan we aan de slag om ervoor te zorgen dat iedereen volwaardig kan meedoen in onze samenleving. Goed werk met respect en een fatsoenlijk salaris. Dat is van groot belang voor iedereen.</p> <p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://www.pvda.nl/nieuws/een-arbeidsmarkt-voor-iedereen/">Een arbeidsmarkt voor iedereen</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://www.pvda.nl">PvdA</a>.</p> VNG steunt Rijk bij kwaliteitsverbetering bouw http://vng.nl/node/80635 Nieuwsoverzichten urn:uuid:f1d67c19-aeee-2f98-068d-b68a874265c7 Thu, 17 Jan 2019 13:42:01 +0100 <div class="feed-item-introduction">Rijk en VNG hebben bestuurlijke afspraken gemaakt over hoe de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) kan worden ingevoerd. Deze afspraken en de Wkb zorgen dat er belangrijke stappen worden gezet om de bouwkwaliteit in Nederland te verhogen.</div> <div class="feed-item-body"><p>Met het bestuursakkoord blijft de rol van bevoegd gezag voor de handhaving uitvoerbaar voor gemeenten.</p> <h2>Belangrijke afspraken uit het bestuursakkoord</h2> <ul><li>Publiek toezicht door gemeenten op de bouw blijft belangrijk. De rol van de gemeente bij vergunningverlening en handhaving verandert wel. Gemeenten kunnen meer dan nu, daar waar zij risico’s zien, meekijken met het bouwproces en zo nodig handhaven.</li> <li>De wet gaat gelijktijdig met de Omgevingswet in, om het implementatieproces bij gemeenten beheersbaar te houden.</li> <li>Het vernieuwde toezicht geldt in eerste instantie voor eenvoudige bouwwerken in de laagste risicoklasse.</li> <li>Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet, doen de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een groot aantal proefprojecten. Met deze projecten wordt de werking van het stelsel verfijnd en kunnen gemeenten, bouwers en toezichthouders zich inhoudelijk en qua capaciteit, goed voorbereiden op de invoering van het stelsel.</li> <li>De Wet kan alleen in werking treden als er voldoende waarborgen zijn dat de bouwprojecten onder het nieuwe stelsel doorgang kunnen vinden. De ondersteunende ICT dient op tijd in op orde te zijn, er zijn voldoende kwaliteitsborgers en de toelatingsorganisatie die zorgt voor toezicht op de werking van het stelsel is van start.</li> <li>De VNG zorgt voor collectieve ondersteuning van gemeenten.</li> </ul> <p><img alt="" src="https://vng.nl/files/vng/styles/origineel_max650/public/nieuws_afbeeldingen/2019/dxh0fv9xqaerwpb.jpg_large_0.jpg?itok=r2XvTg8m" title="" width="411" height="274" /></p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/bouwregelgeving/wet-kwaliteitsborging-voor-het-bouwen">Dossier bouwregelgeving/Wkb</a></li> <li><a href="https://vng.nl/files/vng/bestuursakkoordkwaliteitsborgingvoorhetbouwen.pdf">Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen</a></li> </ul></div> EU Sustainable Energy Week 2019 http://vng.nl/node/80632 Nieuwsoverzichten urn:uuid:610d19e6-7fe0-1ebc-3a78-5a5afb4bd75a Thu, 17 Jan 2019 12:47:25 +0100 <div class="feed-item-introduction">Van 17 tot 21 juni 2019 vindt de EU Sustainable Energy Week plaats. Gedurende deze week wordt onder meer de grootste Europese beleidsconferentie over duurzame energie georganiseerd. U kunt zich nu aanmelden om een sessie te hosten. Ook is de registratie voor de Sustainable Energy Awards geopend.</div> <div class="feed-item-body"><p>De Policy Conference vindt plaats van 18 tot 20 juni in Brussel.</p> <h2>Policy Conference</h2> <p>Ondersteunt u met uw werk een economie gebaseerd op schone, veilige en efficiëntie energie? Bezoek dan de Policy Conference 2019. Deze beleidsconferentie is het grootste evenement over hernieuwbare energie en efficiënt energiegebruik in Europa. De Europese Commissie en andere stakeholders op het gebied van energie organiseren sessies over duurzame energievraagstukken, goede ervaringen, ideeën over duurzame energie en er vinden debatten over nieuwe beleidsontwikkelingen plaats. Bovendien biedt de conferentie een kans om uw netwerk uit te breiden.</p> <h2>Aanmelden sessie organiseren</h2> <p>Bent u geïnteresseerd in het organiseren van een sessie tijdens de beleidsconferentie? U kunt tot 28 januari een aanvraag indienen. Het biedt een unieke gelegenheid om nieuwe beleidsontwikkelingen en oplossingen voor een klimaatneutraal Europa in 2050 te presenteren en te bespreken. Het aanmeldformulier vindt u onder ‘meer informatie’.</p> <p>Deelnemers kunnen zich registeren vanaf april 2019. Houd de website dus goed in de gaten.</p> <h2>EU Sustainable Energy Awards</h2> <p>Met de Sustainable Energy Awards worden innovatieve projecten op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie erkend. Iedereen in de Europese Unie kan een project indienen om mee te dingen voor de awards. De deadline voor aanmelden is 4 februari.</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://eusew.eu/about-conference">EU Sustainbale Energie Week: About the Conference</a></li> <li><a href="https://eusew.eu/apply-session">Aanmeldformulier sessies organiseren </a> </li> <li><a href="https://eusew.eu/eu-sustainable-energy-awards">Aanmeldformulier EU Sustainable Energy Awards</a></li> </ul></div> Gemeenten vragen ook om helmplicht voor snorfietsers http://vng.nl/node/80629 Nieuwsoverzichten urn:uuid:d799bdd6-3a72-6ebc-63e4-791900acc238 Thu, 17 Jan 2019 11:12:41 +0100 <div class="feed-item-introduction">Artsen stuurden vorige maand een brandbrief naar de Tweede Kamer met de oproep voor de invoering van een landelijke helmplicht voor snorfietsers. 18 gemeenten ondersteunen deze oproep.</div> <div class="feed-item-body"><p>Den Haag, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Delft, Den Haag, Dordrecht, Enschede, Groningen, Hilversum, Lansingerland, Middelburg, Nijmegen, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Utrecht, Zwolle schreven een brief aan de Tweede Kamer waarin zij aangeven het pleidooi van de artsen te ondersteunen. Ook de VNG steunt deze oproep.</p> <p>Het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers is een urgente opgave. Een simpele manier om risico’s in het verkeer te verminderen is het dragen van een helm door snorfietsers verplicht te stellen. Een goede verkeershandhaving van deze verplichting is een belangrijke voorwaarde.</p> <h2>Strategisch Plan Verkeersveiligheid</h2> <p>De invoering van een landelijke helmplicht voor snorfietsers past in het Strategische Plan Verkeersveiligheid (SPV). In dit plan werken het Rijk, provincie en gemeenten samen aan een nieuwe opzet om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Het preventief bestrijden van risico’s is de insteek.</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://petities.nl/updates/tekst-brandbrief-medici">Brandbrief medici</a></li> <li><a href="https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/pers/gemeenten-steunen-medici-voor-landelijke-helmplicht-snorfietsers-.htm">Persbericht gemeente Den Haag</a></li> </ul></div> Minister doet nieuwe poging om Lelystad Airport open te krijgen https://nos.nl/l/2267832 NOS Nieuws - Politiek urn:uuid:84ee9f45-b5c8-2c45-b9bc-516ec6ef4796 Thu, 17 Jan 2019 10:52:17 +0100 <p>Minister Van Nieuwenhuizen heeft een nieuw plan gemaakt voor de verdeling van vluchten tussen Schiphol en Lelystad Airport. Ze hoopt daarmee de Europese Commissie te overtuigen, die tot nu toe opening van de luchthaven in Flevoland tegenhoudt.</p> <p>Het kabinet wil dat Lelystad een overloopluchthaven van Schiphol wordt. Vakantievluchten moeten naar Lelystad, zodat er op Schiphol ruimte komt voor intercontinentale vluchten en vrachtvluchten.</p> <p>Zelfstandige groei van Lelystad, door nieuwe aanbieders, was in de oorspronkelijke plannen niet de bedoeling. De Europese Commissie keurde die plannen af, omdat ze in strijd zouden zijn met concurrentieregels.</p> <h2>Prioriteit</h2> <p>Van Nieuwenhuizen schrijft aan de Tweede Kamer dat ze haar plannen daarom heeft aangepast. Er komt meer ruimte voor nieuwe aanbieders die willen vliegen vanaf Lelystad. Bij de verdeling van de eerste 25.000 slots wordt wel prioriteit gegeven aan vluchten die overgeheveld zijn vanaf Schiphol.</p> <p>De ruimte die daardoor vrijkomt op Schiphol mag alleen gebruikt worden voor vluchten met veel overstappers, zogeheten transfervluchten. Er komt een lijst met toegestane bestemmingen. Op vluchten daarnaartoe is nu minimaal 10 procent van de passagiers een overstapper.</p> <p>Ook voor Lelystad stond er in de oorspronkelijke plannen een lijst, met vooral vakantiebestemmingen. Die wordt nu geschrapt. "Dit houdt in dat maatschappijen vrij mogen kiezen waarheen ze vliegen, passend binnen de luchthaveninfrastructuur", schrijft Van Nieuwenhuizen.</p> <p>De opening van Lelystad is al twee keer uitgesteld. Van Nieuwenhuizen zei eerder dat ze gaat proberen de luchthaven per 2020 in bedrijf te hebben, maar dat het wel moeilijk zal worden.</p> Opinie: Boeren worden onterecht in kwaad daglicht gezet https://www.cda.nl/actueel/nieuws/opinie-boeren-worden-onterecht-in-kwaad-daglicht-gezet/ CDA - Nieuws urn:uuid:be902327-e02f-ed2c-7057-ac1377ce3ff2 Thu, 17 Jan 2019 10:36:00 +0100 Het is weer eens zo ver. Voor de zoveelste keer worden hardwerkende boeren weggezet als grote vervuilers en misdadigers. Milieuclubs en activisten duikelen over elkaar heen om de negatieve gevolgen van een stukje vlees voor het klimaat of de gezondheid te benadrukken. En ook aan de zogenoemde klimaattafels zijn vele pijlen gericht op de Nederlandse boer. Als het aan hen ligt, mogen we nog maximaal twee gehaktballen per week eten om het mondiale klimaatprobleem op te lossen. Het zijn iedere keer dezelfde types die met een belerend vingertje in de richting van de boeren wijzen, maar tegelijkertijd zonder schaamte het vliegtuig pakken om de wereld te verkennen. Dat is uiteraard een eigen keuze, maar dat geldt net zo goed voor het eten op je bord. De beschuldigingen aan het adres van de Nederlandse boeren, roepen bij mij meerdere vragen op. Ten eerste: wanneer gaan we het eens over de feiten hebben? En twee: beseffen zij welke impact deze negatieve beeldvorming heeft op onze boeren? Straks wil geen enkele boerendochter- of zoon nog verder met het familiebedrijf, terwijl wij hen zo hard nodig hebben. &amp;nbsp;Het gemak waarmee verdraaide feiten en verkeerde cijfers over de agrarische sector de wereld in worden geslingerd, begint helaas een patroon te worden. Natuurlijk is dat niet helemaal te voorkomen, maar het wordt pas kwalijk als zij het beeld over een beroepsgroep gaan bepalen. Denk bijvoorbeeld aan de beelden die worden verspreid van verschrikkelijke omstandigheden in het buitenland, en suggereren dat het om een Nederlandse stal gaat. Het is voor mij helder dat steeds onbekender wordt hoe ons voedsel in Nederland wel wordt geproduceerd.&amp;nbsp; Regelmatig laten boeren mij weten dat zij hierdoor het slachtoffer worden van intimidatie en bedreigingen op hun eigen adres. Daar schrik je elke keer weer van en is absoluut onacceptabel. Een ander voorbeeld is de recente berichtgeving dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) mis zat met cijfers over de impact van vleesconsumptie op het klimaat. Die bleek een stuk lager te zijn dan zij eerder hadden vermeld. Terwijl zij veel invloed hebben als onafhankelijk adviseur van het kabinet, onder meer als het gaat om het doorrekenen van de voorstellen van de klimaattafels. Ik heb de ministers via Kamervragen dan ook direct om opheldering gevraagd. We moeten er op kunnen rekenen dat de cijfers kloppen.&amp;nbsp;Het wordt hoog tijd dat we opkomen voor alle hardwerkende en goedwillende boeren. Onze agrariërs zitten in de kopgroep op het gebied van voedselveiligheid, welzijn en duurzaamheid. Dat betekent dat we een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld. Daar ben ik als volksvertegenwoordiger juist trots op. Met een aanhoudende negatieve campagne staat de toekomst van vele jonge boeren en boerinnen op de tocht. Ik verzet mij dan ook tegen activisten of politici die anderen de les lezen over het milieu of eetgedrag, maar zelf wel de wereld over vliegen of hun houtkachel flink laten roken. Er moet heel wat gebeuren voor ik mijn stukje vlees laat staan. Je pleegt geen misdaad als je een gehaktbal eet. Tweede Kamerlid Jaco Geurts Deze opinie is gepubliceerd in de Telegraaf van 17-1-2019 Rol en positie van vrijgevestigde jeugdzorgaanbieders: Q&amp;A http://vng.nl/node/80627 Nieuwsoverzichten urn:uuid:a7ee30d6-05c8-9722-ff4e-1db1a9a8bbb6 Thu, 17 Jan 2019 09:01:36 +0100 <div class="feed-item-introduction">Hoe werkt u als gemeente samen met vrijgevestigde zorgaanbieders? De Q&amp;A informeert u over de rol en positie van vrijgevestigde zorgaanbieders die ambulante jeugd-ggz aanbieden en helpt u om het goede gesprek aan te gaan.</div> <div class="feed-item-body"><h2>Belang vrijgevestigde zorgaanbieders</h2> <p>Ambulante jeugd-ggz wordt uitgevoerd door instellingen en vrijgevestigde ggz-zorgaanbieders. Vrijgevestigde zorgaanbieders bieden kinderen en ouders onder andere keuzevrijheid, fysiek nabije zorg en kennen geen of weinig wachtlijsten. Hiermee bieden vrijgevestigde zorgaanbieders een verrijking van het aanbod in de gemeente en/of jeugdregio. De Q&amp;A is tot stand gekomen met begeleiding van het ministerie van VWS, de VNG en het NJi. </p> <h2>Gesprek in uw jeugdregio?</h2> <p>Wilt ook u in uw jeugdregio de dialoog aangaan met vrijgevestigde zorgaanbieders? Het Ondersteuningsteam Zorglandschap jeugd is altijd bereid mee te denken en/of dit gesprek te faciliteren. Neem hiervoor contact op met de intermediaire vrijgevestigde zorgaanbieders in de Jeugdwet Annemarie van der Meer via <a href="mailto:annemarie.van.der.meer@significant.nl">annemarie.van.der.meer@significant.nl</a></p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://vng.nl/files/vng/073-2019003qena_vrijgev_zorg.pdf">Q&amp;A rol en positie vrijgevestigden</a> (16 januari 2019)</li> <li><a href="https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/vrijgevestigde-jeugdhulpaanbieders">VNG-pagina vrijgevestigden</a> </li> </ul></div> Topambtenaar: hypotheekrenteaftrek verder omlaag https://nos.nl/l/2267811 NOS Nieuws - Politiek urn:uuid:21e4ee89-76a1-1373-36bf-e20b78632795 Thu, 17 Jan 2019 08:05:33 +0100 <p>Het kabinet moet plannen gaan maken om de hypotheekrenteaftrek nog verder te beperken. De hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken, Maarten Camps, adviseert dat in zijn traditionele nieuwjaarsartikel in het economenblad ESB.</p> <p>Volgens Camps zal verdere verlaging van de aftrek meer rust brengen op de onstuimige woningmarkt. In tijden van economische groei, zoals nu, raakt die markt al gauw oververhit. De renteaftrek heeft een prijsopdrijvend effect.</p> <p>Door de aftrek te beperken kan de rente zijn dempende werk op de vraag beter doen, zo redeneert hij. Bovendien verkleint het de kans op 'onderwaterhypotheken', waarbij de lening groter is dan de waarde van de woning.</p> <p>"De combinatie van hoogconjunctuur met de historisch lage rente maakt dit een logisch moment om door te pakken", schrijft Camps. Rutte III heeft al afgesproken dat de aftrek vanaf volgend jaar versneld verlaagd wordt, naar 36,9 procent. Camps vindt dat een stap in de goede richting, maar pleit voor een nog verdere beperking. Een percentage noemt hij daarbij niet.</p> <h2>Actieplan voor onderwijs</h2> <p>In het algemeen vindt Camps dat het kabinetsbeleid te veel wordt bepaald door schommelingen in de economie. Er worden dan vaak maatregelen genomen die op korte termijn lucht geven, maar niet bijdragen aan een oplossing op de lange termijn. De overheid moet wat hem betreft sturender gaan optreden. Op de woningmarkt, maar ook in het onderwijs.</p> <p>Camps pleit voor een breed en ambitieus actieplan voor het onderwijs. Het studieaanbod sluit steeds minder aan bij wat de economie vraagt en dat bedreigt onze productiviteit en daarmee onze welvaart.</p> <p>De studentenstop (numerus fixus) bij technische studies moet worden afgeschaft en het lesprogramma moet beter worden aangepast aan de moderne tijd: "Zo is er momenteel nog weinig aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden zoals digitale geletterdheid en probleemoplossend vermogen."</p> Ed Nijpels vindt klimaatuitspraken van partijgenoot Dijkhoff denigrerend https://nos.nl/l/2267785 NOS Nieuws - Politiek urn:uuid:c1c1940a-a5f8-c6ef-9c36-36b48d3b03aa Wed, 16 Jan 2019 21:44:36 +0100 <p>Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, noemt de uitspraken van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff denigrerend voor de partijen die tien maanden onder hoge druk aan het concept-Klimaatakkoord hebben gewerkt. Dat zegt hij tegen Energeia, een website over de Nederlandse en Belgische energiemarkt.</p> <p>Dijkhoff noemde D66-leider Rob Jetten afgelopen weekeind in De Telegraaf een drammer. Hij zei dat de VVD zich zorgen maakt over de betaalbaarheid van de klimaatplannen voor de burgers. De kans dat het klimaatakkoord letterlijk wordt uitgevoerd is volgens hem nihil. "D66 heeft al voordat het akkoord er was gezegd: het kabinet moet het gewoon uitvoeren. Nou dat ga ik niet doen", zei Dijkhoff.</p> <p>Coalitiepartijen ChristenUnie en D66 willen vasthouden aan de afspraak dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent moet zijn afgenomen. Na een stevig gesprek afgelopen maandag zeiden de vier coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dat ze ervan overtuigd zijn dat ze er uiteindelijk uitkomen.</p> <h2>Onheuse kritiek</h2> <p>Nijpels, een partijgenoot van Dijkhoff, heeft dit met verbazing en ergernis aangezien, zegt hij. "Vooropgesteld: het is niet mijn taak om op alles wat van politieke partijen vandaan komt, te reageren. Bovendien is het kabinet onze opdrachtgever, niet de Tweede Kamer. Maar wat Dijkhoff heeft gezegd, raakt het totale proces en het is mijn plicht om de klimaattafels te beschermen tegen onheuse kritiek. Als het kabinet spreekt over een historisch akkoord kan het niet zo zijn dat een coalitiegenoot dat zo ongeveer afserveert. Dat vind ik onjuist."</p> <p>In het interview zegt hij dat Dijkhoff hem voor de publicatie van het interview in De Telegraaf heeft gebeld en heeft gezegd dat hij nog steeds achter het klimaatdoel staat van 49 procent CO2-reductie in 2030. "Maar zijn opstelling richting de tafels vind ik wel denigrerend." Nijpels vindt dat je er zo niet over kunt praten, zeker niet als je zelf medeverantwoordelijk bent voor het instellen van de klimaattafels. "Dat is niet chic."</p> <h2>Betaalbaar</h2> <p>Over de betaalbaarheid voor de burgers, waar Dijkhoff kritiek op heeft, zegt Nijpels dat hij het belang daarvan zeker onderkent. "Sterker, daar ben ik feller in dan de felste politicus in de Tweede Kamer. En dat is ook logisch: wij hebben er belang bij dat ons product wordt gerealiseerd. Ik heb ook nog nooit iemand horen pleiten voor een onbetaalbaar Klimaatakkoord."</p> <p>De maatregelen worden op haalbaarheid en betaalbaarheid doorgerekend door de planbureaus en dan kan de politiek er een besluit over nemen.</p> Van Ark herinnert gemeenten: alleen bijstand als je Nederlands spreekt https://nos.nl/l/2267764 NOS Nieuws - Politiek urn:uuid:d5b26256-574e-920d-f93b-ffb1beb4f7fa Wed, 16 Jan 2019 20:05:10 +0100 <p>Gemeenten moeten stoppen met hun te soepele aanpak van inwoners met een bijstandsuitkering. Als iemand niet goed Nederlands leert, moet die uitkering worden gekort. Ook zullen gemeenten strenger moeten kijken of de geëiste tegenprestatie wel wordt geleverd. Het gaat dan om een maatschappelijk nuttige activiteit, bijvoorbeeld het doen van vrijwilligerswerk. Dit stelt staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.</p> <p>Zij is niet tevreden met de huidige aanpak van veel gemeenten, zo blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer. De Participatiewet uit 2015 is bedoeld om werklozen sneller aan het werk te krijgen. Mensen met een bijstandsuitkering moeten aan bepaalde eisen voldoen, anders krijgen ze tijdelijk een lagere uitkering. De gemeenten hebben de verantwoordelijkheid gekregen om dit te regelen, maar dat gebeurt niet goed.</p> <h2>Meewerken</h2> <p>Uit onderzoek van het CBS blijkt dat er 36.300 personen met een bijstandsuitkering zijn die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Tussen juli 2017 en juni 2018 hebben gemeenten in totaal 150 mensen gekort. Gemeenten zeggen dat ze deze maatregel zelden nodig vinden, omdat de bijstandsgerechtigden wel "meewerken aan hun taalverplichting".</p> <p>Van de gemeenten vraagt 40 procent geen tegenprestatie, blijkt uit het CBS-onderzoek. De staatssecretaris noemt de aanpak van de gemeenten "onwenselijk" en "zorgelijk". "Hiermee laten zij mensen onnodig aan de kant staan", schrijft zij in de brief aan de Tweede Kamer.</p> <h2>In de steek</h2> <p>Ze gaat nu met gemeenten praten over een strengere aanpak. "Voor mij staat voorop dat mensen niet in de steek worden gelaten, maar dat met hen meegedacht wordt over hun mogelijkheden, dat zij zich inspannen om de taal te leren en dat zij wat terug kunnen doen voor hun uitkering. Na de gesprekken kijkt Van Ark of ze "regulerende" maatregelen neemt. Welke dat kunnen zijn, wordt niet duidelijk uit de brief.</p> <p>Vorig jaar zei Van Ark ook dat gemeenten beter moeten controleren of mensen met een bijstandsuitkering wel de Nederlandse taal machtig zijn. De Participatiewet wordt na vier jaar geëvalueerd.</p> Tot nu ruim 1500 aanvragen voor tegemoetkoming Q-koorts https://nos.nl/l/2267746 NOS Nieuws - Politiek urn:uuid:1ea10b26-6a4e-ff07-d9e3-1527066fc26b Wed, 16 Jan 2019 18:23:16 +0100 <p>Tot eind vorig jaar hadden 1550 mensen bij de overheid een beroep gedaan op de tegemoetkoming voor Q-koortspatiënten. In antwoord op Tweede Kamervragen van de SP schrijft minister Bruins dat dat aantal niet hoger is dan verwacht. Tot het eind van deze maand kunnen nog aanvragen worden ingediend.</p> <p>Het kabinet maakte in september bekend dat Q-koortspatiënten en hun nabestaanden maximaal 15.000 euro kunnen krijgen. Dat bedrag is niet bedoeld als schadevergoeding, maar als gebaar en als erkenning voor het opgelopen leed.</p> <p>In 2017 deed de Nationale ombudsman al een beroep op het kabinet om een gebaar te maken. Nadat in 2006 op geitenbedrijven, vooral in Noord-Brabant Q-koorts was uitgebroken, liepen veel mensen de ziekte op. Zeker 95 mensen stierven er (waarschijnlijk) door. </p> <h2>Maximum bedrag</h2> <p>Het totale voor de tegemoetkoming beschikbare budget is 14,5 miljoen euro. SP-Kamerlid Van Gerven is bang dat er zoveel aanvragen zijn dat het bedrag per patiënt naar beneden wordt bijgesteld. Q-koortspatiënten noemden in september de 15.000 euro al veel te weinig.</p> <p>De woordvoerder van de minister wil er niet op vooruitlopen hoe hoog het toe te kennen bedrag uiteindelijk zal zijn. Hij benadrukt dat het doen van een aanvraag niet betekent dat de tegemoetkoming ook wordt toegewezen en hij wijst erop dat vanaf het begin is gezegd dat 15.000 euro een maximum is. Het ministerie verwacht dat de bedragen in de zomer kunnen worden uitgekeerd.</p> 'Extreme tijdnood' voor bedrijven na wegstemmen brexit-deal https://nos.nl/l/2267737 NOS Nieuws - Politiek urn:uuid:bf7751b0-0473-5e63-9739-fc8e31838727 Wed, 16 Jan 2019 17:33:36 +0100 <p>De noodzaak voor bedrijven om zich voor te bereiden op een no-deal-brexit is alleen maar toegenomen, nu het Britse Lagerhuis gisteravond de brexit-deal van premier May met grote meerderheid heeft verworpen.</p> <p>"De periode van onzekerheid wordt verlengd en het risico op no-deal is enorm vergroot. We zitten nu in een periode van extreme tijdnood", zegt voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW.</p> <p>"Het ziet er allemaal zo chaotisch rommelig en irrationeel uit dat je het ergste moet vrezen. Dat betekent schade voor bedrijven en werkgelegenheid in Nederland, maar nog veel meer in het Verenigd Koninkrijk zelf."</p> <p>Het VK is een van de belangrijkste handelspartners van Nederland. Volgens minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft Nederland veel belang bij een "goed onderhandelde brexit", al moeten we er steeds meer rekening houden dat er dus geen akkoord komt.</p> <p>"Vooral in onze land- en tuinbouwsector zijn er hele grote leveranciers aan het Verenigd Koninkrijk", zegt Blok. "De beroemde komkommer- en tomatensandwiches zijn belegd met Nederlandse komkommers en tomaten. Dat belang is echt heel groot." En als het aan de minister ligt, blijft dat ook zo. "Maar het is nu eerst aan het Britse parlement om duidelijk te maken wat zij nu eigenlijk willen."</p> <p>Hoewel de Europese Unie ervoor openstaat om een andere brexit-deal te bespreken, bereiden bedrijven en overheidsinstanties zich voor op het zwartste scenario. 'Prepare for the worst, hope for the best', zeggen ze in goed Nederlands.</p> <p>"Het lijkt ver van je bed, maar de urgentie lijkt na gisteren hoger", zegt Birgit Oosterhuis van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). "Ondernemers die goed beslagen ten ijs willen komen, raden we aan de impactscan te doen." Inmiddels hebben zo'n 39.000 bedrijven met deze online-tool de mogelijk onverwachte gevolgen van een brexit gezien. Begin vorige maand waren dat er nog 30.000.</p> <h2>Niet overdreven</h2> <p>De Rotterdamse haven hamert er bij bedrijven die naar Engeland exporteren op om douanenummers aan te vragen, te zorgen dat hun btw-aangiftes op orde zijn en hulp te zoeken als ze geen aangifte kunnen doen. "Die jongens hebben het druk, dus bel alvast." En dat is niet overdreven, gezien het grote tekort aan douaniers. Er zijn 750 tot 900 extra mensen nodig, ook voor de andere havens, Schiphol en andere grensposten. Daar zijn er inmiddels 300 van gevonden, anderen worden opgeleid.</p> <p>Daarnaast zijn douaneagenten nodig die bedrijven helpen om aangifte te doen. Zijn die eenmaal gevonden, dan duurt het nog twee jaar voordat ze zijn opgeleid.</p> <h2>100 extra dierenartsen nodig</h2> <p>Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is druk bezig het werven van extra personeel voor na de brexit. Daar zijn 143 nieuwe mensen nodig, onder wie maar liefst honderd dierenartsen. Die moeten straks levende dieren en dierlijke producten controleren die vanuit het VK worden ingevoerd, of die vanuit Nederland juist de Noordzee over gaan.</p> <p>Omdat het heel moeilijk is om toezichthoudende dierenartsen te vinden, zoekt de NVWA in de hele Europese Unie. In september zijn 25 buitenlandse artsen begonnen met een Nederlandse taalcursus. In april starten nog eens 36 nieuwe NVWA-dierenartsen met zo'n cursus.</p> <h2>Wegstemmen 'dramatisch'</h2> <p>Omdat de 'one-stop-security' kan blijven, is voor Schiphol inmiddels de grootste zorg weggenomen. Vliegpassagiers vanuit het VK op de Nederlandse luchthaven overstappen, hoeven niet nogmaals door de beveiliging. "Dat is goed voor het reisgemak, overstaptijd en daarmee onze hubfunctie", zegt een woordvoerder.</p> <p>Transport en Logistiek Nederland (TLN) noemde het wegstemmen van het brexit-akkoord gisteravond dramatisch. De organisatie bereidt zich voor op lange wachtrijen voor terminals, overvolle parkeerplaatsen en mogelijk een tekort aan transportvergunningen. "We zijn afhankelijk van de hele keten. Als een paar vrachtauto's hun papieren niet op orde hebben, staat de boel bij de ferryterminal stil."</p> Onderzoek naar bezetting stembureaus http://vng.nl/node/80608 Nieuwsoverzichten urn:uuid:95c26e91-bd60-9c4b-45fc-e066c6e4a430 Wed, 16 Jan 2019 16:50:25 +0100 <div class="feed-item-introduction">Hoe staat het ervoor met de selectie, deskundigheid, vaardigheden en facilitering van voorzitters en leden van stembureaus? Het ministerie van BZK, de NVVB en de VNG laten dit onderzoeken.</div> <div class="feed-item-body"><p>Coördinatoren verkiezingen van gemeenten worden gevraagd hiertoe een korte online enquête in te vullen. Daarnaast krijgen zij het verzoek een link naar een andere online vragenlijst door te zetten naar hun stembureauleden, het is immers heel belangrijk om ook bij stembureauleden zelf ervaringen uit te vragen. De vragenlijsten worden direct na de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen van 20 maart uitgezet, zo mogelijk in combinatie met de gebruikelijke evaluatie na elke verkiezing.</p> <h2>Interviews en bijeenkomsten</h2> <p>Coördinatoren verkiezingen, stembureauleden en tellers krijgen ook het verzoek om mee te doen aan een interview of een bijeenkomst met een focusgroep. Op deze wijze willen de onderzoekers na de online enquête verdiepende vragen stellen. De focusgroep-bijeenkomsten vinden plaats op 16 april (in Amersfoort) en 23 april (in Breda), een derde datum wordt nog gepland.</p> <h2>Verkiezingsagenda</h2> <p>Het onderzoek vloeit voort uit de vorig jaar gepubliceerde Verkiezingsagenda 2021 van de NVVB en de VNG. Het ministerie van BZK heeft het belang van het doen van onderzoek onderschreven. Bureau Leeuwendaal (bekend met  de praktijk van werving, selectie en opleiding) voert het onderzoek uit en zal de resultaten vertalen naar concrete aanbevelingen voor de praktijk.</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Het onderzoeksrapport wordt eind mei 2019 verwacht, waarna minister Ollongren (BZK) de Kamer informeert. Hieronder de link naar de Verkiezingsagenda van de NVVB en de VNG.</p> <ul><li><a href="https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2018/verkiezingsagenda_2021_20180410.pdf">Verkiezingsagenda 2021</a> (pdf)</li> </ul></div> Steun voor versterken samenwerking zorg en veiligheid http://vng.nl/node/80624 Nieuwsoverzichten urn:uuid:fc1cab6f-68a0-ddcf-9262-ea2078eebd77 Wed, 16 Jan 2019 16:43:16 +0100 <div class="feed-item-introduction">In drie nader te selecteren regio’s gaat de VNG gemeenten en partners helpen bij het tot stand brengen van een duurzame integrale regionale samenwerking van zorg, welzijn, veiligheid en straf ('regiovisie Zorg + Veiligheid'). Via het GGU-fonds is hiervoor geld ter beschikking testeld.</div> <div class="feed-item-body"><p>Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen sloten een akkoord om samen een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken: het Interbestuurlijk Programma (IBP). Voor veel opgaven is een goede regionale samenwerking noodzakelijk om tot resultaten te komen. Dit geldt onder meer voor de vijf opgaven in het sociaal domein die zijn gebundeld onder de noemer ‘Zorg + Veiligheid’:</p> <ul><li>Personen die te maken hebben met huiselijk geweld (waaronder kinderen).</li> <li>Personen die vatbaar zijn voor extremisme en radicalisering (waaronder jongeren).</li> <li>Mensen die om wat voor reden dan ook (tijdelijk) verward gedrag vertonen.</li> <li>Recidive na detentie voorkomen (door meer aansluiting tussen detentie en gemeenten).</li> <li>Vrouwen, mannen en kinderen die slachtoffer zijn van mensenhandel.</li> </ul> <h2>Intensief leren</h2> <p>In veel regio’s is al sprake van samenwerking rond meerdere onderwerpen op het snijvlak van zorg- en veiligheid, met inhoudelijke doelen en een taakverdeling tussen gemeenten. Vaak lopen die via aparte trajecten met eigen overlegstructuren. Er valt meer uit de samenwerking te halen door trajecten samen te brengen en structuren met elkaar te verbinden. We willen met drie regio’s intensief leren hoe dit te organiseren en de resultaten beschikbaar te stellen aan de andere regio’s.</p> <h2>Doel van de experimenten</h2> <p>De regionale experimenten hebben tot doel om in 2019 te komen tot een regionale visie op de samenwerking tussen zorg en veiligheid waarin onder meer het formuleren van gezamenlijke doelstellingen, het doelmatiger inrichten en effectiever maken overlegstructuren, de bestuurlijke inbedding en het realiseren van gemeenschappelijke randvoorwaarden (informatiedeling, stabiele financiering) aan de orde komen. Daarnaast willen we  de veelheid aan activiteiten die uit landelijke programma’s voortkomen hanteerbaar maken voor gemeenten.</p> <h2>Persoonsgerichte aanpak</h2> <p>De experimenten moeten voor een doorbraak zorgen om de ondersteuning rond kleine groepen inwoners met ernstige meervoudige problemen eerder, sneller en duurzamer aan te pakken via de doorontwikkeling van de persoonsgerichte aanpak. We zijn met een enkele regio al in gesprek, maar stellen deze mogelijkheid nu open voor iedereen.</p> <h2>Criteria</h2> <p>De criteria bij de selectie van de drie regio's zijn:</p> <ul><li>Het gaat om meervoudige opgaven.</li> <li>De regionale inhoudelijke doelen/opgaven sluiten aan op die van het IBP en de relevante landelijke programma’s.</li> <li>Er moet een regionale coalitie van partijen zijn die zich meerjarig wil inzetten voor de verbinding van zorg en veiligheid en bereid is concrete samenwerkingsafspraken aan te gaan.</li> <li>De inzet van de financiële middelen is geen aanvulling op of vervanging van gemeentelijke beleidsbudgetten.</li> <li>Een robuuste aansturing: een bestuurlijke tafel met doorzettingsmacht waar zorg en veiligheidsvraagstukken integraal worden besproken.</li> </ul> <h2>Contact</h2> <p>Interesse of meer weten? Neem contact op met de VNG via <a href="mailto:michiel.geuzinge@vng.nl">Michiel Geuzinge</a> of <a href="mailto:astrid.jansen@vng.nl">Astrid Jansen</a>.</p> </div> Grote steden met premier Rutte op zoek naar geld voor bouwplannen https://nos.nl/l/2267725 NOS Nieuws - Politiek urn:uuid:43b03509-d53f-1213-1410-b7358df03519 Wed, 16 Jan 2019 14:57:27 +0100 <p>Een besloten overleg vandaag in Utrecht over investeringen in verkeer en woningbouw in de vier grote steden. Aan tafel zitten burgemeesters en wethouders uit Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, ministers Ollongren en Van Nieuwenhuizen en premier Rutte. De gemeenten willen van het kabinet geld om grote infrastructurele projecten te financieren.</p> <p>Ook wordt waarschijnlijk besproken hoe belangrijke bouwprojecten versneld kunnen worden en hoe andere investeerders erbij kunnen aanhaken.</p> <p>Een deel van het geld dat de steden willen, is bedoeld voor openbaar vervoer, en dat is belangrijk zegt transporthoogleraar Bert van Wee (TU Delft). Hij vertelt dat het bij grote woningbouwprojecten verstandiger is om meteen openbaar vervoer te regelen, omdat bewoners anders gewend raken aan hun route met de auto. "Dan wordt het veel moeilijker om ze uit de auto te krijgen."</p> <p>Hij wijst in een gesprek met het Radio 1 Journaal op de plannen om in het Westelijk Havengebied in Amsterdam zo'n 70.000 woningen te bouwen. "Dan zal je iets moeten met het openbaar vervoer."</p> <h2>Opties verkennen</h2> <p>Het probleem is dat het kabinet de budgetten voor transport in een plan al tot 2030 heeft vastgelegd, zegt Van Wee. Volgens hem lopen steden daar tegenaan als er nieuwe projecten bijkomen, zoals nu het geval is door de woningnood.</p> <p>Het geld kan vrijkomen door een ander project te schrappen, of er moet geld worden gevonden buiten de begroting om andere investeerders te vinden, zoals bijvoorbeeld pensioenfondsen. Van Wee verwacht dat dit nu gebeurt, in een besloten vergadering, zodat de partijen ongestoord kunnen praten. "Ik vermoed dat ze opties aan het verkennen zijn."</p> <p>Ook wijst hij erop dat bij een openbaar gesprek andere gemeenten zouden kunnen denken dat er geld te halen valt en dan ook mee willen profiteren.</p> <p>Hoe groeien de grote steden? </p> <h2>Amsterdam:</h2> <p>In het Westelijk Havengebied komen tussen de 40.000 en 70.000 nieuwe woningen. Het is de bedoeling dat de auto een kleine rol krijgt in dit gebied. Oftewel: mensen moeten met de fiets en het OV, maar dan moet dat er wel OV zijn. </p> <h2>Utrecht:</h2> <p>Er moeten 25.000 duurzame woningen gebouwd worden in de Merwedekanaalzone, Leidsche Rijn en het Beurskwartier. In totaal wil Utrecht zo'n 70.000 woningen bouwen. De stad groeit dan van 340.000 inwoners nu naar 410.000 na 2030.</p> <h2>Rotterdam:</h2> <p>In Rotterdam wordt de wijk Feyenoord City gepland. Daar moeten, naast het voetbalstadion, ook tienduizenden woningen gebouwd worden. Daarnaast komen er in de stad meerdere nieuwe woontorens. Ook Rotterdam zal naar verwachting fors groeien: van 638.000 nu, naar 694.000 inwoners in 2030.</p> <h2>Den Haag:</h2> <p>De stad groeit de komende 20 jaar van 539.000 inwoners tot meer dan 600.000 inwoners. De enige plek waar nog grootschalig gebouwd kan worden, is de Binckhorst, een bedrijventerrein op de grens met de gemeente Leidschendam-Voorburg. Daar moet op termijn een nieuwe wijk komen voor 100.000 inwoners.</p> Kabinet: lerarentekort blijft zorgwekkend https://nos.nl/l/2267718 NOS Nieuws - Politiek urn:uuid:22e91c12-e417-fdc9-f931-06923d328a08 Wed, 16 Jan 2019 14:02:24 +0100 <p>De lerarentekorten blijven oplopen. De ministers Van Engelshoven en Slob schrijven aan de Tweede Kamer dat ze zorgen houden over de vraag of er in de nabije toekomst voldoende leraren zijn om kwalitatief goed onderwijs te blijven geven.</p> <p>Vooral in het primair onderwijs is de situatie nijpend. Volgens de bewindslieden is het einde van de krapper wordende arbeidsmarkt daar nog niet in zicht. In het afgelopen schooljaar steeg het aantal vacatures dat na drie maanden niet was vervuld naar 20 procent. Van Engelshoven en Slob voorzien over vijf jaar een tekort in het primair onderwijs van zo'n 4200 voltijdsbanen en op de langere termijn is het tekort mogelijk nog groter.</p> <p>De verwachte tekorten op basisscholen komen onder meer doordat de leraren er relatief oud zijn, het aantal afgestudeerden van pabo's de afgelopen jaren is gedaald en de aantallen leerlingen niet meer afnemen.</p> <h2>Specifieke vakken</h2> <p>Ook in het voortgezet onderwijs zijn tekorten, maar die lopen minder snel op en de problemen concentreren zich daar bij specifieke vakken. De situatie is het ernstigst bij informatica, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, gezondheidszorg en welzijn, klassieke talen, Duits en Frans.</p> <p>Volgens de ministers zijn de tekorten in het middelbaar beroepsonderwijs moeilijk te voorspellen, ook omdat veel docenten daar niet van lerarenopleidingen komen, maar uit de praktijk. Van Engelshoven en Slob verwachten wel dat in het mbo tekorten zullen ontstaan bij dezelfde vakken als in het voortgezet onderwijs en bij technische beroepsgerichte vakken.</p> <p>Het kabinet heeft al diverse maatregelen genomen om het lerarentekort aan te pakken. Zo is er meer geld uitgetrokken voor zij-instromers en er komt meer steun voor regio's met nijpende problemen.</p> ‘Kom met voorschot voor Groningers’ https://50pluspartij.nl/actueel/2851-groningen-gasdebat-gaswinning-schade-schadevergoeding Nieuws urn:uuid:cb076f33-523d-6284-d7e0-528dd8147b89 Wed, 16 Jan 2019 13:54:26 +0100 <p><img src="https://50pluspartij.nl/images/2019/januari_februari/Groningen_kaart_vlag_Beeld_Pixabay_vk.jpg" /></p> Gevolgen Brexit onduidelijk na verwerping deal door VK http://vng.nl/node/80625 Nieuwsoverzichten urn:uuid:83e5cfb9-4dc4-0872-10c3-b18024e8c0f0 Wed, 16 Jan 2019 13:46:22 +0100 <div class="feed-item-introduction">Het Britse Lagerhuis heeft dinsdagavond 15 januari het uittredingsakkoord dat is onderhandeld met de EU verworpen. Dit betekent dat er voorlopig nog geen duidelijkheid is over de concrete gevolgen van de Brexit. 29 maart 2019 blijft de datum dat het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU zal terugtreden.</div> <div class="feed-item-body"><p>Het uittredingsakkoord bevatte belangrijke afspraken over o.a. burgerschap, grenzen en douane en handel, zoals afspraken over verblijfsrechten van burgers tijdens de transitieperiode en maatregelen voor financiële stabiliteit voor regio’s en hun economieën. Eerder werd al duidelijk dat de EU heronderhandeling van het akkoord niet als optie ziet.</p> <h2>Actieplan No Deal Brexit</h2> <p>Het risico op een no-deal, of zoals President Juncker aangaf ‘een chaotisch terugtrekkingsproces’ wordt hiermee groter. De komende dagen zal blijken welke stappen het Verenigd Koninkrijk gaat nemen en welke consequenties dat heeft voor de terugtrekking uit de EU. De Europese Commissie en de 27 lidstaten bereiden zich hierop voor door middel van het onlangs gepresenteerde Actieplan No Deal Brexit, waarin burgerrechten centraal staan en sectorspecifieke maatregelen worden aangekondigd.</p> <h2>Gevolgen voor gemeenten</h2> <p>Ongeacht de afspraken die eventueel nog gemaakt zullen worden met het VK, is het duidelijk dat er consequenties zullen zijn voor Britse inwoners in de EU, EU inwoners in het VK, maar ook organisaties, bedrijven en regio’s.</p> <h2>Bereid uw organisatie voor</h2> <p>Gemeenten kunnen zich voorbereiden door te inventariseren wat de relaties en contracten met het VK momenteel zijn: te denken valt aan aanbestedingstrajecten, servicecontracten, (Europese) samenwerkingsprojecten. Het regionale bedrijfsleven kunt u het beste doorverwijzen naar het Brexitloket en ondersteuning voor ondernemers.  </p> <h2>Brexit Impact Scan</h2> <p>Kenniscentrum Europa decentraal heeft voor decentrale overheden een Brexit Impact Scan ontwikkeld om in kaart te brengen waar de Brexit de gemeentelijke organisatie zou kunnen raken. Daarnaast kunt u via het Brexit-loket de stand van zaken blijven volgen, toegespitst op decentrale overheden.</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul><li><a href="https://vng.nl/brexit">Brexit.vng.nl</a></li> <li><a href="https://brexitimpactscan.europadecentraal.nl/">Brexit Impact Scan</a></li> <li><a href="https://europadecentraal.nl/brexit/">Brexit Loket voor decentrale overheden</a>:</li> <li><a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit">Rijksoverheid</a></li> <li><a href="http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-432_en.htm">European Commission - Statement</a></li> </ul> <p> </p> </div> Brexit: May’s deal weggestemd https://d66.nl/brexit-mays-deal-weggestemd/ Actueel – Nu vooruit urn:uuid:1eef5d11-0b67-3088-6e02-8fe07ff0958e Wed, 16 Jan 2019 11:38:55 +0100 Gisteravond stemden 202 Britse parlementariërs stemden voor de Brexitdeal van May en 432 parlementariërs tegen. May's Brexitdeal is daarmee definitief weggestemd. <p class="intro highlight"> Gisteravond stemden 202 Britse parlementariërs stemden voor de Brexitdeal van May en 432 parlementariërs tegen. May&#8217;s Brexitdeal is daarmee definitief weggestemd. </p> <p>D66-fractievoorzitter <a href="https://d66.nl/mensen/rob-jetten/">Rob Jetten</a>: “Na een campagne met valse beloftes over Brexit en politici die geen verantwoordelijkheid willen nemen, nu chaos en onzekerheid. Wat D66 betreft blijven de Britten welkom in de Europese Unie.”</p> <p>D66-Tweede Kamerlid <a href="https://d66.nl/mensen/kees-verhoeven/">Kees Verhoeven</a>: “Dit betekent nog meer onduidelijkheid. Voor het VK, voor de EU, voor Nederland. Voor onze toekomst. Britse politici hebben zojuist laten zien wat weglopen voor je verantwoordelijkheid voor gevolgen heeft: chaos en onzekerheid voor alle Britten en EU-burgers. Teveel koesteren Britse politici het verleden, en denken niet aan morgen. Als het aan ons ligt, blijven de Britten ín de EU. Wij zijn wel voor. Vóór Europa. Voor samenwerking. Voor een toekomst die beter is dan vandaag.”</p> <h3>Hoe nu verder</h3> <p>Het is nog onduidelijk wat er nu gaat gebeuren. Premier May heeft tot 21 januari om met een nieuw plan te komen. Het zou kunnen dat ze teruggaat naar Brussel om met de EU tot een nieuwe deal te komen, met name wat betreft de Ierse grenskwestie. Een tweede referendum of nieuwe verkiezingen behoort ook tot de mogelijkheden. Ook het no deal scenario, waarbij het VK uit de EU crasht zonder verdere afspraken, is nu mogelijk.</p> <h3>Brexit</h3> <p>Het is nog onduidelijk wat er nu gaat gebeuren. Premier May heeft tot 21 januari om met een nieuw plan te komen. Net na de stemming over de deal op 15 januari kondigde Jeremy Corbyn van de oppositiepartij Labour aan dat hij een motie van wantrouwen zal indienen tegen de regering van May. Als premier May deze stemming overleeft is ze van plan in gesprek te gaan met de oppositiepartijen om uit te zoeken waarvoor wél een meerderheid is. Dat wordt nog een hele klus. Daarna zal premier May waarschijnlijk terug naar Brussel gaan om met de EU tot een nieuwe deal te komen. Ook dat is een uitdaging. Maar dit tijdpad blijft onzeker. Een tweede referendum of nieuwe verkiezingen behoren ook tot de mogelijkheden. Ook het no deal scenario, waarbij het VK uit de EU crasht zonder verdere afspraken komt dichterbij.</p> <p>Meer weten over de Brexit? Lees <a href="https://d66.nl/brexit/">hier</a> de feiten &amp; de fabels.</p> Ronnes: Bankbestuurders bij wanbeleid altijd hertoetsen https://www.cda.nl/actueel/nieuws/ronnes-bankbestuurders-bij-wanbeleid-altijd-hertoetsen/ CDA - Actueel urn:uuid:c4a37164-8f4a-8316-3f36-1bfa84743ed3 Wed, 16 Jan 2019 11:18:00 +0100 De toezichthouders op de financiële markten hebben als taak om bestuurders van financiële instellingen te toetsen op hun betrouwbaarheid en geschiktheid. Op aanwijzing van de Nederlandse Bank (DNB) kunnen toezichthouders AFM/DNB en de ECB ook tot hertoetsing van bestuurders overgaan als hier een redelijke aanleiding voor is. Probleem hierbij is echter dat niet nader is omschreven wat onder redelijke aanleiding moet worden verstaan. Daarom heeft CDA-woordvoerder Erik Ronnes deze week een motie ingediend, mede ondertekend door CU, GroenLinks en PvdA, om te onderzoeken of dit niet wettelijk kan worden geregeld. Na een schikking, boete of veroordeling bij een financiële instelling zou dan standaard een hertoetsing plaats kunnen vinden van de verantwoordelijke bestuurders. Minister Wopke Hoekstra van Financiën zegde toe het onderzoek hiernaar uit te voeren. De motie werd ingediend bij een debat over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken. Aanleiding voor het debat was het witwasschandaal bij ING. Deze bank kreeg de grootste boete ooit uit de Nederlandse geschiedenis. De megaboete van 775 miljoen bestaat uit een schikkingsbedrag van 675 miljoen en 100 miljoen voor de kosten die ING heeft uitgespaard door gewoon minder scherp te letten op de mogelijkheid van witwassen. Voor het CDA is het zeer onverkwikkelijk dat er niemand persoonlijk strafrechtelijk vervolgd kon worden, want het schandaal is enorm. Ronnes: ‘Nadat de omvang van de fouten bij ING duidelijk werd, had de Raad van Commissarissen (RvC) uit eigen beweging iemand de verantwoordelijkheid moeten laten dragen. Er worden mensen om minder weggestuurd. Uiteindelijk is dit onder publieke en politieke druk toch gebeurd, maar blijkbaar kwam de RvC zelfstandig niet tot die conclusie, zoals dit bij de loonsverhoging van Hamers ook al niet gebeurde.’ Ronnes vroeg zich dan ook af of er wel voldoende wettelijke handvatten zijn om individuen te vervolgen. Die zijn er, antwoordde minister van Justitie Grapperhaus. “We hebben het Wetboek van Strafrecht, als mensen dingen doen die niet mogen, kunnen wij ze vervolgen. Hier ontbrak het gewoon aan bewijs. Hoe frustrerend misschien ook, dat is net anders.’ Kabinet: Neem het stuur weer zelf in handen https://www.pvda.nl/nieuws/kabinet-neem-het-stuur-weer-zelf-in-handen/ Nieuws – PvdA urn:uuid:7586c10c-ca19-e639-b878-c82fda90f343 Wed, 16 Jan 2019 08:00:10 +0100 <p>In onze steden heerst woningnood. Jonge gezinnen worden weggedrukt, jongeren blijven te lang bij hun ouders wonen en ouderen kunnen niet doorverhuizen.</p> <p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://www.pvda.nl/nieuws/kabinet-neem-het-stuur-weer-zelf-in-handen/">Kabinet: Neem het stuur weer zelf in handen</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://www.pvda.nl">PvdA</a>.</p> <h2>In onze steden heerst woningnood. Jonge gezinnen worden weggedrukt, jongeren blijven te lang bij hun ouders wonen en ouderen kunnen niet doorverhuizen.</h2> <p>Ook het onderhoud aan veel corporatiewoningen laat te wensen over. Als fractievoorzitters van de Partij van de Arbeid in de vier grote steden zien we dat het zo niet langer kan. Gemeenten kunnen te weinig. De problemen vragen om marktingrijpen door het Rijk. Om handen aan het stuur. Zodat iedereen zeker is van een fijne, betaalbare woning.</p> <h3>Drie concrete maatregelen zijn daarvoor nodig:</h3> <blockquote><p>Ten eerste moeten woningcorporaties weer kunnen investeren.</p></blockquote> <p>Ten eerste moeten woningcorporaties weer kunnen investeren. De in 2013 als crisismaatregel ingevoerde verhuurdersheffing is een molensteen om de nek van corporaties geworden. Het zorgt voor hogere huren en minder investeringen. Dit is slecht nieuws voor bijvoorbeeld de 80.000 mensen die in Den Haag op een sociale huurwoning wachten. Verder zien we dat de huidige voorraad minder goed onderhouden, laat staan verduurzaamd wordt. Nu het economisch goed gaat zou je verwachten dat het kabinet de corporaties meer lucht geeft, maar het tegendeel is waar. Rutte 3 verhoogt de lasten voor woningcorporaties met nog eens 1 miljard euro. De minister moet deze belastingverhoging schrappen en de verhuurdersheffing verlagen zodat corporaties weer investeringsruimte hebben om te bouwen en te renoveren.</p> <blockquote><p>Daarnaast hebben gewone mensen steeds meer moeite om op te boksen tegen het beleggersgeweld.</p></blockquote> <p>Daarnaast hebben gewone mensen steeds meer moeite om op te boksen tegen het beleggersgeweld. Door de lage rentestand en grote zakken geld hebben beleggers een schier oneindige oorlogskas om huizen op te kopen. Zo wordt in Amsterdam één op de vijf woningen gekocht door een belegger. Deze worden vervolgens verhuurd tegen astronomische prijzen. Politieagenten, leraren, verpleegkundigen en jongeren maken geen schijn van kans, terwijl zij heel belangrijk zijn voor onze steden. Maak daarom kopen voor starters goedkoper en schrap voor hen de huidige overdrachtsbelasting van 2%. Verhoog tegelijkertijd de overdrachtsbelasting voor beleggers naar 10%. De sterkste schouders, de zwaarste lasten!</p> <blockquote><p>Het allerbelangrijkste is dat mensen betaalbaar kunnen wonen, daarom moeten we meer bouwen.</p></blockquote> <p>Het allerbelangrijkste is dat mensen betaalbaar kunnen wonen. Daarom moeten we meer bouwen. Maar ook moeten we mensen beschermen tegen woekerhuur. In de vrije sector is de verhuurder vogelvrij. Voor een simpel appartement van 50 m2 in Utrecht betaal je al snel 1.500 euro huur. Jaarlijkse huurstijgingen van tientallen euro’s per maand zijn hier eerder regel dan uitzondering. Steden worden zo een plek voor lage, óf hele hoge inkomens. Dat willen wij niet, wij willen een stad voor iedereen. Daarom moet ook de middenhuur gereguleerde huurprijzen krijgen zodat mensen er zeker van zijn dat hun huur redelijk blijft.</p> <p>Het kabinet zit op de luie stoel van een zelfrijdende auto als het om wonen gaat, maar deze zelfrijdende auto functioneert niet en zorgt voor veel gevaar op de weg. Daarom moet het kabinet het stuur zelf weer in handen nemen. Door niets te doen staat dit kabinet toe dat de steden onbereikbaar worden, behalve voor de happy few. Wij houden van onze steden en gunnen deze aan iedereen. En dat kan, maar dan moet de minister wel de markt afremmen en dat stuur grijpen.</p> <blockquote><p>Wij houden van onze steden en gunnen deze aan iedereen.</p></blockquote> <p><em>Sofyan Mbarki (Fractievoorzitter PvdA Amsterdam)</em><br /> <em>Co Engberts (Fractievoorzitter PvdA Rotterdam)</em><br /> <em>Martijn Balster (Fractievoorzitter PvdA Den Haag)</em><br /> <em>Rick van der Zweth (Fractievoorzitter PvdA Utrecht) </em><br /> <em>Henk Nijboer (Tweede Kamerlid PvdA)</em></p> <p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://www.pvda.nl/nieuws/kabinet-neem-het-stuur-weer-zelf-in-handen/">Kabinet: Neem het stuur weer zelf in handen</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://www.pvda.nl">PvdA</a>.</p>